Chương trình thiết kế trên phần mềm proe p2

THIẾT kế trên phần mềm creo

THIẾT kế trên phần mềm creo
... ngi qua trình thiết kế , nhiều trang khấc học thiết kế nên để trang Model - vùng lệnh phía bên trái Cây lệnh lưu chữ tất lệnh dùng để thiết kế xếp lệnh , dúng quản lý phần thiết kế vad dễ dàng ... Thiiết kế tạo đối tươngj lệnh Sketch -điều ta mở phần mềm creo 2.0 lên chọn NEW xuất hộp thoại đặt tên cho phần thiết kế bỏ chọn chuẩn Use default template chọn ok xuất hộp thoại ta thiết lập ... quản lý phần thiết kế vad dễ dàng sửa thay đôi thiết kế , vùng lại vùng thiết kế dễ quan sát thiết kế , Chúng ta thấy công cụ cho chế đọn thị -Ở phần làm việc dễ dàng thấy ba mặt phẳng chuẩn...
 • 165
 • 274
 • 0

PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ TRÊN PHẦN MỀM lectra

PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ TRÊN PHẦN MỀM lectra
... lượng cử động cần thiết, thông số để mẫu kiểm tra sản phẩm may, Cần cộng thêm lượng dư công nghệ cho vị trí đo cần thiết Thiết kế mẫu  Các bước chuẩn bị phần mềm trước thiết kế  Tạo miền lưu ... mở phần mềm:  Chọn đường dẫn: LaoHac_VDK+ |CongNgheMay.info | Chia Sẽ Phần Mềm, Kiến Thức, Tài Liệu, Video Sử Dụng Lectra, Gerber Accumark, Gemini … Dạy Học Giác Sơ Đồ Lectra  Chọn đơn vị Thiết ... Display chọn (Ctrl + u) Trình tự, thao tác thiết kế mẫu Modaris (Phần mềm Lectra) THIẾT KẾ THÂN TỔNG (THÂN TRƯỚC + THÂN SAU) Thiết kế hình chữ nhật sở + Chiều dài: Thông số CENTER BACK LENGTH (1...
 • 16
 • 201
 • 0

Giáo trình hướng dẫn sử dụng các chương trình thiết kế công trình giao thông bằng VBA phần 10 ppsx

Giáo trình hướng dẫn sử dụng các chương trình thiết kế công trình giao thông bằng VBA phần 10 ppsx
... giá trị ngược lại, sử dụng từ khóa Exit Do đặt [Khối_lệnh] Chương trình Về bản, chương trình khối câu lệnh chúng sử dụng lặp lại chương trình thông qua tên chương trình Chương trình đặc biệt hữu ... Trong phần thân chương trình bọc phần khai báo phần kết thúc (có từ khóa End) Các từ khóa [Private|Public|Friend] xác định phạm vi hoạt động chương trình Khái niệm phạm vi tương tư phạm vi biến trình ... khảo giáo trình môn Lập trình hướng đối tượng xây dựng Cú pháp tổng quát chương trình sau: Cú pháp tổng quát chương trình sau: [Private|Friend|Public][Static] Tên( [các_ tham_số])...
 • 5
 • 170
 • 1

Giáo trình hướng dẫn sử dụng các chương trình thiết kế công trình giao thông bằng VBA phần 9 pdf

Giáo trình hướng dẫn sử dụng các chương trình thiết kế công trình giao thông bằng VBA phần 9 pdf
... Diễn giải tiến trình cấu trúc lệnh sau: chương trình thực , không chương trình thực Sơ đồ khối cấu trúc lệnh kiểu biểu diễn sau: Các cấu trúc lệnh ... so A va B >0") Kết sau: 44 CHƯƠNG III: CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC  GỢI Ý Nếu [khối_lệnh] viết dòng ví dụ không dùng từ khóa End If Để phân tách nhiều lệnh dòng, sử dụng dấu hai chấm ... 're an average person 8.2 Cấu trúc lựa chọn Cấu trúc sử dụng ta muốn thực số lệnh tương ứng với giá trị biểu thức kiểm tra Các từ khoá sử dụng cấu trúc này: Select Case, Case, Case Else, End...
 • 5
 • 233
 • 0

Giáo trình hướng dẫn sử dụng các chương trình thiết kế công trình giao thông bằng VBA phần 8 docx

Giáo trình hướng dẫn sử dụng các chương trình thiết kế công trình giao thông bằng VBA phần 8 docx
... để sử dụng Trước sử dụng mảng động muốn thay đổi kích thước mảng, sử dụng lệnh Redim Cú pháp sau: Redim ( ) as Chú ý phải khai báo ban đầu, thông ... hàm thông dụng 7.1 Các toán tử Toán tử sử dụng cho mục đích xử lý liệu Ta sử dụng toán tử để thực tính toán, so sánh, gán thực nhiều thao tác khác Dưới danh sách ý nghĩa số toán tử thông dụng: ... (nếu chưa có) sau tạo chương trình dạng Sub nhập đoạn mã lệnh cần thử vào chương trình Đặt trỏ soạn thảo mã lệnh dòng chương trình bấm phím F5 để chạy chương trình Kết sau: 42 ...
 • 5
 • 167
 • 0

Giáo trình hướng dẫn sử dụng các chương trình thiết kế công trình giao thông bằng VBA phần 7 pdf

Giáo trình hướng dẫn sử dụng các chương trình thiết kế công trình giao thông bằng VBA phần 7 pdf
... muốn sử dụng biến không cần khai báo, nhiên cách làm nên dùng viết chương trình nhỏ, chương trình lớn, có nhiều mô-đun, nên bắt buộc khai báo biến trước sử dụng (theo cách thiết lập mục chương ... khai báo chương trình phạm vi sử dụng giới hạn chương trình Biến loại gọi biến cục Hình III-10: Phạm vi sử dụng biến khai báo chương trình Nếu biến khai báo cấp mô-đun biến khai báo chương trình ... nghĩa chương trình mô-đun sử dụng tác động lên chúng Giá trị a b gán chương trình Test1 Trong chương trình Test2 biến a khác khai báo (trùng tên với biến a môđun), giá trị khởi tạo Kết chạy chương...
 • 5
 • 167
 • 0

Giáo trình hướng dẫn sử dụng các chương trình thiết kế công trình giao thông bằng VBA phần 6 pps

Giáo trình hướng dẫn sử dụng các chương trình thiết kế công trình giao thông bằng VBA phần 6 pps
... Double bytes -1.79 769 3134 862 31E308 đến -4.94 065 645841247E-324 từ 4.94 065 645841247E-324 đến 1.79 769 3134 862 32E308 Currency bytes Từ -922,337,203 ,68 5,477.5808 đến 922,337,203 ,68 5,477.5807 -1.401298E-45 ... mảng động, người lập trình không cần biết số phần tử mảng lúc lập trình, số phần tử thiết lập trình chương trình hoạt động dựa theo nhu cầu toán cụ thể Khi mảng động, mà phần tử gán giá trị, ... tìm kiếm, … Các hàm trình bày phần sau giáo trình tra cứu toàn hàm liên quan MSDN (Microsoft Developer Network) Object Browser (thư viện Strings) cách nhấn phím F2 giao diện lập trình VBA IDE 31...
 • 5
 • 200
 • 0

Giáo trình hướng dẫn sử dụng các chương trình thiết kế công trình giao thông bằng VBA phần 5 ppsx

Giáo trình hướng dẫn sử dụng các chương trình thiết kế công trình giao thông bằng VBA phần 5 ppsx
... Run Kết chương trình hiển thị hình đây: Hộp thoại Macro Kết Excel 24 CHƯƠNG III: CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC  CHƯƠNG III: CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC Trong chương trình ... trước sử dụng VBA IDE tự động thêm vào đầu mô-đun dòng lệnh “Option Explicit” Hình III-3: VBA IDE tự động thông báo lỗi biến sử dụng mà chưa khai báo Tính gợi nhớ tự hoàn thiện mã lệnh Mã lệnh, thông ... hiển thị thông tin tham số hàm hay thủ tục (đã xây dựng từ trước) người dùng sử dụng Các thông tin bao gồm tên tham số với kiểu Hình III-6: Tự động hiển thị thông tin tham số chương trình Tự...
 • 5
 • 149
 • 0

Giáo trình hướng dẫn sử dụng các chương trình thiết kế công trình giao thông bằng VBA phần 4 ppsx

Giáo trình hướng dẫn sử dụng các chương trình thiết kế công trình giao thông bằng VBA phần 4 ppsx
... AutoCAD VBA Excel) cách thức sử dụng thành phần (đối tượng) ứng dụng Cho nên xây dựng ứng dụng VBA, việc phải tìm hiểu mô hình đối tượng ứng dụng cách sử dụng chúng Như chương trước trình bày, ... án VBA, cách tổng quát, người dùng cần nắm vững hai phần: Ngôn ngữ lập trình Visual Basic giao diện lập trình VBA IDE Phần bao gồm nội dung kiến thức chương Mô hình đối tượng ứng dụng cách sử dụng ... việc sử dụng công cụ lập trình để tạo chương trình phù hợp với hệ thống thiết kế bước Kiểm thử chương trình: công đoạn hoàn thiện chuẩn bị đưa chương trình vào sử dụng Những công việc bước bao gồm:...
 • 5
 • 185
 • 0

Giáo trình hướng dẫn sử dụng các chương trình thiết kế công trình giao thông bằng VBA phần 3 docx

Giáo trình hướng dẫn sử dụng các chương trình thiết kế công trình giao thông bằng VBA phần 3 docx
... thức sử dụng riêng, ví dụ với AutoLISP, để sử dụng chương trình thư viện, ta cần tải chương trình AutoLISP chứa chương trình thông qua câu lệnh từ chương trình 15 Tương ứng với ứng dụng công ... lập trình Visual Basic cách sử dụng VBA IDE để viết mã lệnh thiết kế giao diện 16 CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM  Sau nghiên cứu mô hình đối tượng ứng dụng (là thành phần ứng dụng mà người dùng sử dụng) cách ... động hóa công tác lập hồ sơ thiết kế công trình giao thông hoàn toàn khả thi thực theo nhiều cách khác Dự án VBA nên xây dựng theo hướng gộp phần tính toán xuất kết vào mô-đun thống Sử dụng AutoCAD...
 • 5
 • 150
 • 0

Giáo trình hướng dẫn sử dụng các chương trình thiết kế công trình giao thông bằng VBA phần 2 pot

Giáo trình hướng dẫn sử dụng các chương trình thiết kế công trình giao thông bằng VBA phần 2 pot
... ứng dụng công nghệ thông tin để tự động hóa công tác thiết kế công trình giao thông đề cập đến Vấn đề cốt lõi để tự động hóa thiết kế bao gồm: Quá trình thiết kế công trình giao thông sản phẩm công ... chương giáo trình này, kiến thức chi tiết để thực tự động hóa thiết kế cầu đường đưa theo ý chương 11 PHẦN II: LẬP TRÌNH TRÊN ỨNG DỤNG NỀN CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM Trong hồ sơ thiết kế, phần tài liệu trình ... đoạn Khả phần cứng máy tính hệ thống phần mềm, bao gồm phần mềm chuyên dụng Sự đa dạng toán thiết kế hạn chế phần mềm chuyên dụng Những đặc điểm phần mềm công cụ phát triển, để từ có định hướng...
 • 5
 • 162
 • 0

Giáo trình hướng dẫn sử dụng các chương trình thiết kế công trình giao thông bằng VBA phần 1 pdf

Giáo trình hướng dẫn sử dụng các chương trình thiết kế công trình giao thông bằng VBA phần 1 pdf
... thủ công Những nhược điểm phần mềm chuyên dụng lại điều kiện cho đời phần mềm dạng Add-in1, chúng thường phát triển kỹ sư cầu đường công ty tư vấn thiết kế công trình giao thông chạy với phần ... tiếp lên kết phần mềm tạo với mục đích hoàn thiện chúng theo yêu cầu riêng công ty Lựa chọn phần mềm dùng cho thiết kế công trình giao thông Với đa dạng chủng loại xuất xứ phần mềm chuyên dụng, ... trình thiết kế, phần mềm nào, mà từ đầu, lại đáp ứng vấn đề xuất sau này, nhiều vấn đề liên tục phát sinh trình thiết kế công trình cụ thể Nói cách khác, việc trang bị phần mềm bước đầu cho trình...
 • 5
 • 155
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng hàm trong chương trình thiết kế đồ họa 3D VBA phần 1 doc

Giáo trình hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng hàm trong chương trình thiết kế đồ họa 3D VBA phần 1 doc
... gán chương trình Test1 Trong chương trình Test2 biến a khác khai báo (trùng tên với biến a môđun), giá trị khởi tạo Kết chạy chương trình Test2 sau: Hình III -11 : Mức độ ưu tiên sử dụng biến Sử dụng ... khai báo chương trình phạm vi sử dụng giới hạn chương trình Biến loại gọi biến cục Hình III -10 : Phạm vi sử dụng biến khai báo chương trình Nếu biến khai báo cấp mô-đun biến khai báo chương trình ... ta sử dụng kiểu liệu thông thường khác ‘Khai báo biến sử dụng kiểu liệu tự định nghĩa Dim P1 As DiemDo Dim P_Array (1 to 10 00) As DiemDo With P1 TrM = STT = DT = 213 0 DG = 212 0 DD = 211 0 H = 13 0.5...
 • 10
 • 306
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: trò chơi ô chữ thiết kế trên phần mềm olympia crossword 4 0chương trình thiết kế thời trang trên máy tínhchương trình thiết kếchương trình thiết kế mạch inchương trình thiết kế hệ thống lạnhchương trình thiết kế đồ họa 3dquy trình thiết kế áo đường mềmquy trình thiết kế áo đường mềm 22tcn 211quy trình thiết kế áo đường mềm 211 06quy trình thiết kế áo đường mềm mới nhấtquy trình thiết kế áo đường mềm 22tcn 21106giáo trình thiết kế trên máy tínhchương trình thiết kế áochương trình thiết kế webchương trình thiết kế áo lớpMinh Viet HR profileĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu đông năm 2015 tại thành phố Thái NguyênNghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa lai mới tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên BáiĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN VẤN ĐỀTham luận Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu kémgiảm nghèo bền vững tại tỉnh phú thọ đến năm 2020 tiểu luận cao họcBẢNG THAM LUẬN VỀ GIẢI PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾUTHAM LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT TỔ NHÓM CHUYÊN MÔN TRONG NHÀ TRƯỜNGĐề thi mẫu tuyển dụng công chức môn anh văn năm 2017 ( phần trắc nghiệm, đọc hiểu, điền từ)phạm vi ôn tập và ngữ pháp môn anh văn + tin học ôn thi công chức tiếng anh năm 2017Kỹ năng xử lý xung đột trong tổ chức của nhà lãnh đạo, quản lý tiểu luận cao họcKhông gian văn hóa cồng chiêng tây nguyênBÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐỒNG THÁPNghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống ngô lai mới có khả năng chịu hạn và năng suất cao tại sơn laHình thức nộp thuế qua mạng đối với các chủ kinh doanh facebookPhân loại sản phẩmQUANG BÁO GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH DÙNG 8051NHẬN DẠNG BAR CODEProject ví dụ về lập trình PIC16F877A trong CCSNhững phương thuốc hay rau cỏ trị bệnh
Đăng ký
Đăng nhập