Mẫu kế hoạch giảng dạy chuẩn 2016

Mẫu kế hoạch giảng dạy theo tuần

Mẫu kế hoạch giảng dạy theo tuần
... HOẠT ĐỘNG KHÁC - TUẦN ………… Từ:… /……/20… đến:……/……./ 20… Thứ, ngày HAI … /… BA … /… TƯ NĂM … /… SÁU BAY … /… T.gian...
 • 2
 • 1,685
 • 37

MẪU KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC doc

MẪU KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC doc
... ngày tháng năm 2011 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2011 - 2012 Phần 1: Căn để xây dựng kế hoạch 1- Các nhiệm vụ công việc giao ( Gồm công việc : dạy học , chủ nhiệm, phụ trách ban , bồi dưỡng học sinh ... … năm 20 14 Kết đạt Tuần Nội dung công việc Biện pháp thực Kết đạt Đến ngày… tháng … năm 20 Tuần thứ: Từ ngày… tháng … năm 20 Đến ngày… tháng … năm 20 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Tiết Tuần ... Từ ngày… tháng … năm 20 Đến ngày… tháng … năm 20 Tuần thứ: 20 Từ ngày… tháng … năm 20 Đến ngày… tháng … năm 20 Tuần thứ: 21 Từ ngày… tháng … năm 20 Đến ngày… tháng … năm 20 Kết đạt Tuần Nội dung...
 • 18
 • 369
 • 0

Mẫu kế hoạch giảng dạy bộ môn năm 2010 -2011

Mẫu kế hoạch giảng dạy bộ môn năm 2010 -2011
... 10) SL % Khỏ (6.5 7.9) SL % K hoch ging dy b mụn Toỏn Tin Hc Nm hc 2010 - 2011 Page III BIN PHP CN THC HIN NHM NNG CAO CHT LNG DY HC Thc hin k hoch ging dy: a) Thc ... 73 37 Bi ễn Cng c kin thc 74 K hoch ging dy b mụn Toỏn Tin Hc Nm hc 2010 - 2011 Page Khi 11 Tun Tit PPCT Bi Tờn bi dy Hc k I Chng I Mt s khỏi nim c bn v lp trỡnh v ... tớnh in t cỏc hot ng ca i sng K hoch ging dy b mụn Toỏn Tin Hc Nm hc 2010 - 2011 Page Kin thc Thụng tin v d liu Bit khỏi nim thụng tin, lng thụng tin, cỏc dng thụng...
 • 66
 • 231
 • 0

MẪU KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY GVBM

MẪU KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY GVBM
... TUẦN KHỐI LỚP TIẾT PPCT TÊN BÀI DẠY CHUẨN KIẾN THỨC PHƯƠNG PHÁP + TBDH ...
 • 3
 • 61
 • 0

Mau ke hoach giang day

Mau ke hoach giang day
... chuyên đề, SKKN, ) SỞ GD& ĐT BẮC GIANG (PHÒNG GIÁO DỤC… ) TRƯỜNG THPT( THCS)…… KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2012- 2013 Tổ: .Tháng năm SỞ GD& ĐT BẮC GIANG (PHÒNG GIÁO DỤC… ) TRƯỜNG ... SỞ GD& ĐT BẮC GIANG (PHÒNG GIÁO DỤC ….) TRƯỜNG THPT ( TRƯỜNG THCS… ) SỔ GHI KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ CHI CHÉP CHUYÊN...
 • 12
 • 232
 • 0

mẫu KẾ HOẠCH giảng dạy bài học môn vật lý

mẫu KẾ HOẠCH giảng dạy bài học môn vật lý
... nhu cầu nhận thức người học Ngày Nhóm trưởng nhận xét duyệt,kí Ngày Tổ trưởng duyệt,kí KẾ HOẠCH BÀI HỌC (GIÁO ÁN THỰC HÀNH ) TIẾT: PPCT: BÀI THỰC HÀNH SỐ : MÔN: .LỚP: I MỤC TIÊU ... hành nhóm cá nhân Hướng dẫn học tập Ngày Nhóm trưởng nhận xét duyệt,kí Ngày Tổ trưởng duyệt,kí KẾ HOẠCH BÀI HỌC (GIÁO ÁN BÀI KIỂM TRA TIẾT : TIẾT: PPCT: MÔN: .LỚP: I MỤC TIÊU Kiến ... dùng để nghiên cứu Chuẩn bị học sinhhọc sinh - Chuẩn bị nội dung liên quan đến học theo hướng dẫn giáo viên chuẩn bị tài liệu, Đồ dùng học tập III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Kiểm...
 • 8
 • 55
 • 0

KE HOACH GIANG DAY TIENG ANH 9 NAM HOC 2015 2016 THEO CHUAN KIEN THUC KY NANG (2)

KE HOACH GIANG DAY TIENG ANH 9 NAM HOC 2015 2016 THEO CHUAN KIEN THUC KY NANG (2)
... verbs +Make suggestion - Objectives: Ss get further information about celebrations in the world - Skill: Listening and reading skills - Vocab: icon, through out, occur, sticky rice cake, slavery, ... sub-board - In class Textbook, Language focus 53 Test correction 28 54 29 55 Unit 9: Getting started & Listen and read Unit 9: Speak & Listen the relative clauses, know how to use them - Skill: ... Tape,cassette, - Ask and textbook, answer, workbook Pairwork, Groupwork 56 Unit 9: Read 30 57 Unit 9: Write 58 Unit 9: Language focus ladder, peg, ropes, latch, available, damaged, appliances, drill...
 • 24
 • 157
 • 0

Kế hoạch giảng dạy hình 12 chuẩn

Kế hoạch giảng dạy hình 12 chuẩn
... độc lập suy nghĩ ,trung thực học tập Tranh vẽ hình 1.25,1.26,1.28 Phiếu học tập Nêu vấn đề ,gợi mở Thớc kẻ ,phấn màu Gợi mở ,vấn đáp Bảng phụ vẽ hình Vấn đáp gợi vá tóm tắt công mở ,hoạt thức ... 21 Ôn tập chơng II Nội dung cần truyền đạt Chuẩn bị Phơng pháp Nắm đợc tạo thành mặt tròn xoay,các yếu tố nó,công thức tinh diện tích xung quanh số hình tròn xoay,thể tích số khối tròn xoay Củng ... tiêu : +Học sinh nắm đợc khái niệm mặt tròn xoay,sự tạo thành yếu tố +Phân biệt đợc mặt tròn xoay ,hình tròn xoay,khối tròn xoay,và tính chất chung +Biết tìm giao tuyến mặt phẳng với mặt cầu,biết...
 • 3
 • 170
 • 3

Kế hoạch giảng dạy giải tích 12 chuẩn

Kế hoạch giảng dạy giải tích 12 chuẩn
... sát vẽ đồ Phiếu học thị hàm số học , biết cách tập,tranh vẽ giải số toán liên quan sẵn đồ thị Hệ thống hóa kiến thức Phiếu chơng,cách giải dạng tập th- họctập,tranh ờng gặp vẽ sẵn đồ thị Kiểm tra ... Hàm số lôgarit Số tiết : 18 Mục tiêu : +Hiểu khái niệm tính chất cách tính nguyên hàm ,tích phân Vấn đáp ,gợimở .giải vấn đề Thuyết trình,gợi mở ,thảo luận nhóm gợi mở ,thảo luận nhóm gợi mở ,thảo ... Nguyễn Minh Châu _ Tổ Toán _ Trờng THPT Bắc Duyên Hà +Vận dụng tốt để tính tích phân đơn giản,và ứng dụng hình học tích phân Tiết Tên 21+22 Lũy thừa 23 Luyện tập 24+25 Hàm số lũy thừa 26+27 Lôgarit...
 • 4
 • 235
 • 8

KE HOACH GIANG DAY TIN HOC 10 (CHUAN)

KE HOACH GIANG DAY TIN HOC 10 (CHUAN)
... ví dụ ứng dụng Tin học đời sống thường ngày + Kiến thức - Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, dạng thông tin, mã hoá thông tin cho máy tính - Biết dạng biểu diễn thông tin máy tính - Hiểu ... 2009 Ghi Giỏi : % 10A1 Khá : % % TB trở lên TB : % Yếu : % Giỏi : % 10A2 Khá : % % TB trở lên TB : % Yếu : % Giỏi : % 10A3 Khá : % TB : % Yếu : % Hội giảng : 100 % TB trở lên Giáo ... thông tin máy tính - Hiểu đơn vị đo thông tin bit đơn vị bội bit - Biết hệ đếm số 2, 16 biểu diễn thông tin Thông tin + Kĩ liệu - Bước đầu mã hoá thông tin đơn giản thành dãy bit + Thái độ - Rèn...
 • 11
 • 349
 • 3

ke hoach giang day LS 10 rat chuan

ke hoach giang day LS 10 rat chuan
... KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y m«n lÞch sư 10 (c¶ n¨m) kÕ HO¹CH GI¶NG D¹Y M¤N LÞCH Sư LíP 10 Tiết Tên dạy Bµi 1: Sự xuất lồi người bầy người ngun thuỷ Bµi 2: x· héi ... C¸c tµi liƯu cã liªn quan ®Õn Ên §é thêi phong kiÕn KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y m«n lÞch sư 10 (c¶ n¨m) KiĨm tra tiÕt 10 Bµi 8: Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triĨn c¸c v¬ng qc chÝnh ë §NA * Gi¸o viªn - Nh÷ng nÐt ... ®¹i - PhÇn mỊn Encarta n¨m 2005 phÇn lÞch sư thÕ giíi cỉ ®¹i Ghi KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y m«n lÞch sư 10 (c¶ n¨m) Bµi 5: + Trung Qc thêi phong kiÕn (tiÕt + 2) - Sù h×nh thµnh x· héi phong kiÕn ë Trung...
 • 13
 • 267
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Một số lỗi thông thường khi sử dụng câu hỏi có - không trong tiếng Anh nguyên nhân và cách khắc phụcMỘT SỐ TƢ LIỆU VỀ DẤU VẾT CỦA NGƢỜI THÁI TRONG VÙNG CƢ DÂN MƢỜNG DỌC SÔNG MÃ THANH HOÁMột số vấn đề pháp lý về thương mại điện tử trong điều kiện Việt Nam hội nhập quốc tếMột số vấn đề về cơ cấu công nghiệp Việt NamMỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÂN VÙNG KINH TẾ VIỆT NAMMười năm phát triển thương mại và thị trường Miền núi Việt NamCẤU TRÚC KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÍCH ỨNG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ VIỆT NAM (LẤY HÀ NỘI LÀM VÍ DỤ NGHIÊN CỨU)GIAO AN TUAN 22GIAO AN TUAN 23NOI DUNG TIEU LUANVận dụng phương thức quy hoạch chiến lược vào quy trình quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam áp dụng cho thành phố Biên HòaQuản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện tân uyên, tỉnh lai châuBài toán stick slip và một số phương pháp tìm nghiệm gần đúngDE CUONG ON TAP TOAN 6 GIUA HOC KY 2Thiết kế bài giảng Tiếng anh lớp 3 thí điểm Tập 1Đề thi thử THPT 2017 môn toán trường THPT Lương Thế Vinh Hà Nội lần 1 có lời giải và định dạng mcmix(Sách) 196 bài tập Cơ, Điện hay và khó vật lý 12 ôn thi đại họclý thuyết word transformation cho FCE, CAENghiên cứu chế tạo vật liệu cao su compozit trên cơ sở cao su thiên nhiên, cao su butadien với than và nanosilicaĐồ án gia công chi tiết thanh nối dạng càng tài liệu, ebook, giáo trình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập