NGHIÊN CỨU NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TYP 2

Nghiên cứu những thay đổi về chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim bệnh nhân đái tháo đƣờng typ 2

Nghiên cứu những thay đổi về chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đƣờng typ 2
... ĐẠI HỌC Y - DƢỢC TRẦN NINH NGHIÊN CỨU NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TYP CHUYÊN NGÀNH: NỘI KHOA Mã số: 60. 72. 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC ... đổi chức thất trái siêu âm Doppler tim bệnh nhân đái tháo đƣờng typ 2 Nhằm mục tiêu sau: Đánh giá chức thất trái siêu âm Doppler tim bệnh nhân ĐTĐ typ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái ... bị bệnh, số khối thể (BMI), biến chứng vi mạch ĐTĐ [10], [19] Nhằm nghiên cứu thay đổi chức thất trái bệnh nhân ĐTĐ typ chúng đặt vấn đề thực đề tài: Nghiên cứu thay đổi chức thất trái siêu...
 • 77
 • 328
 • 1

Nghiên cứu những thay đổi về chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim bệnh nhân đái tháo đường typ 2

Nghiên cứu những thay đổi về chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2
... ĐẠI HỌC Y - DƢỢC TRẦN NINH NGHIÊN CỨU NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TYP CHUYÊN NGÀNH: NỘI KHOA Mã số: 60. 72. 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC ... phƣơng pháp nghiên cứu ………… 24 2. 1 Đối tượng nghiên cứu …………………………………… 24 2. 2 Thời gian địa điểm nghiên cứu ………………………… 26 2. 3 Phương pháp nghiên cứu ………………………………… 26 2. 4 Các tiêu nghiên cứu …………………………………… ... bị bệnh, số khối thể (BMI), biến chứng vi mạch ĐTĐ [10], [19] Nhằm nghiên cứu thay đổi chức thất trái bệnh nhân ĐTĐ typ chúng đặt vấn đề thực đề tài: Nghiên cứu thay đổi chức thất trái siêu...
 • 77
 • 426
 • 2

luận văn: NGHIÊN CỨU NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 ppt

luận văn: NGHIÊN CỨU NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 ppt
... HỌC Y - DƢỢC TRẦN NINH NGHIÊN CỨU NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TYP CHUYÊN NGÀNH: NỘI KHOA Mã số: 60. 72. 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HƢỚNG ... phƣơng pháp nghiên cứu ………… 24 2. 1 Đối tượng nghiên cứu …………………………………… 24 2. 2 Thời gian địa điểm nghiên cứu ………………………… 26 2. 3 Phương pháp nghiên cứu ………………………………… 26 2. 4 Các tiêu nghiên cứu …………………………………… ... bị bệnh, số khối thể (BMI), biến chứng vi mạch ĐTĐ [10], [19] Nhằm nghiên cứu thay đổi chức thất trái bệnh nhân ĐTĐ typ chúng đặt vấn đề thực đề tài: Nghiên cứu thay đổi chức thất trái siêu...
 • 77
 • 317
 • 3

Luận văn: NGHIÊN CỨU NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 docx

Luận văn: NGHIÊN CỨU NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 docx
... HỌC Y - DƢỢC TRẦN NINH NGHIÊN CỨU NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TYP CHUYÊN NGÀNH: NỘI KHOA Mã số: 60. 72. 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HƢỚNG ... phƣơng pháp nghiên cứu ………… 24 2. 1 Đối tượng nghiên cứu …………………………………… 24 2. 2 Thời gian địa điểm nghiên cứu ………………………… 26 2. 3 Phương pháp nghiên cứu ………………………………… 26 2. 4 Các tiêu nghiên cứu …………………………………… ... chức tâm trương thay đổi xuất sớm rõ ràng rối loạn chức tâm thu tác giả cho thay đổi chức tâm trương bệnh nhân ĐTĐ bệnh tim ĐTĐ gây nên Tuy nhiên liên quan thay đổi chức tim với dấu hiệu lâm...
 • 77
 • 271
 • 0

Nghiên cứu những thay đổi về chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim bệnh nhân đái tháo đường typ 2

Nghiên cứu những thay đổi về chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2
... ĐẠI HỌC Y - DƢỢC TRẦN NINH NGHIÊN CỨU NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TYP CHUYÊN NGÀNH: NỘI KHOA Mã số: 60. 72. 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC ... phƣơng pháp nghiên cứu ………… 24 2. 1 Đối tượng nghiên cứu …………………………………… 24 2. 2 Thời gian địa điểm nghiên cứu ………………………… 26 2. 3 Phương pháp nghiên cứu ………………………………… 26 2. 4 Các tiêu nghiên cứu …………………………………… ... bị bệnh, số khối thể (BMI), biến chứng vi mạch ĐTĐ [10], [19] Nhằm nghiên cứu thay đổi chức thất trái bệnh nhân ĐTĐ typ chúng đặt vấn đề thực đề tài: Nghiên cứu thay đổi chức thất trái siêu...
 • 20
 • 66
 • 0

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2
... Y - DƢỢC TRẦN NINH NGHIÊN CỨU NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TYP CHUYÊN NGÀNH: NỘI KHOA Mã số: 60. 72. 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HƢỚNG ... đổi chức thất trái siêu âm Doppler tim bệnh nhân đái tháo đƣờng typ 2 Nhằm mục tiêu sau: Đánh giá chức thất trái siêu âm Doppler tim bệnh nhân ĐTĐ typ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái ... chức tâm trương thay đổi xuất sớm rõ ràng rối loạn chức tâm thu tác giả cho thay đổi chức tâm trương bệnh nhân ĐTĐ bệnh tim ĐTĐ gây nên Tuy nhiên liên quan thay đổi chức tim với dấu hiệu lâm...
 • 77
 • 259
 • 0

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu những thay đổi về chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu những thay đổi về chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim
... nghiên cứu thay đổi chức thất trái bệnh nhân ĐTĐ typ chúng đặt vấn đề thực đề tài: Nghiên cứu thay đổi chức thất trái siêu âm Doppler tim bệnh nhân đái tháo đƣờng typ 2” Nhằm mục tiêu sau: Đánh ... siêu âm để đánh giá hình thái chức thất trái như: Kỹ thuật siêu âm phối hợp siêu âm TM (Time Motion) 2-D (Two Dimension), siêu âm Doppler [5], [19], [31], [32] Đánh giá chức tâm thu thất trái ... Cầm nghiên cứu yếu tố nguy đối với bệnh mạch vành bệnh nhân ĐTĐ 1.5 Ứng dụng Siêu âm Doppler tim đánh giá chức tim Phần lớn suy giảm chức tim có nguồn gốc từ tim trái hay thất trái Do đánh...
 • 93
 • 195
 • 0

khảo sát hình thái và chức năng thất trái bằng siêu âm dopper tim bệnh nhân đái tháo đường typ2 tại bệnh viện 121 qk9 cần thơ

khảo sát hình thái và chức năng thất trái bằng siêu âm dopper tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ2 tại bệnh viện 121 qk9 cần thơ
... cứu suy tim bệnh nhân đái tháo đường có tăng huyết áp tâm thu, Luậ vă sỹ y ọ , ĐH Huế Nguyễ K ủy, rầ Vă R p ( 003 , Đá g ữ g y đổ ứ ă g â rươ g ấ rá b â đá áo đườ g ype đượ p bằ g siêu âm Doppler, ... tiến hành nghiên cứu Siêu âm tim Cá đố ượ g g ê ứu đượ ế s â rê áy s â Doppler àu ALOKA SSD - 4000 (Nhậ , đầu dò ầ số Hz đặ p ò g s â b v 1 QK ấu trúc chức tâm thu thất trái K ố lượ g ấ rá đượ ... Diabetic research and clinic practise, 30, p.21-35 Mac farlane I (2003), Sinh bệnh học tăng huyết áp bệnh nhân đái thái đường, l u dị Curre ed l l er ure 17-17 10 Poirier, Bogaty, Garneau, Marois,...
 • 10
 • 61
 • 0

đánh giá hình thái và chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim bệnh nhân tăng huyết áp có hội chứng chuyển hoá

đánh giá hình thái và chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim ở bệnh nhân tăng huyết áp có hội chứng chuyển hoá
... Doppler tim bệnh nhân tăng huyết áp hội chứng chuyển hoá Với hai mục tiêu sau : Đánh giá hình thái chức thất trái siêu âm Doppler tim bệnh nhân tăng huyết áp hội chứng chuyển hoá Tìm hiểu ... tim bệnh nhân tăng huyết áp nhng cha thấy nghiên cứu đánh giá chức tim bệnh nhân tăng huyết áp hội chứng chuyển hoá Vì vậy, thực đề tài : Đánh giá hình thái chức thất trái siêu âm Doppler ... tố hội chứng chuyển hoá với thông số hình thái chức thất trái siêu âm Doppler tim bệnh nhân tăng huyết áp hội chứng ny 3 Chơng Tổng quan đại cơng tăng huyết áp 1.1 Định nghĩa tăng huyết áp...
 • 107
 • 302
 • 5

KHẢO SÁT HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG THÂT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM BỆNH NHÂN MÃN KINH TĂNG HUYẾT ÁP

KHẢO SÁT HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG THÂT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN MÃN KINH TĂNG HUYẾT ÁP
... tình hình nghiên cứu tổn thương tim bệnh nhân tăng huyết áp nhiều tác giả đề cập Tuy nhiên đối tượng mãn kinh tăng huyết áp chưa quan tâm mức Mục tiêu nghiên cứu Khảo sát hình thái chức thất trái ... chức thất trái siêu âm Doppler tim bệnh nhân mãn kinh tăng huyết áp Đánh giá tương quan hình thái chức thất trái với số yếu tố nguy phối hợp bệnh nhân II ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ... p...
 • 10
 • 64
 • 1

bước đầu khảo sát hình thái và chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim phụ nữ có thừa cân béo phì

bước đầu khảo sát hình thái và chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim ở phụ nữ có thừa cân béo phì
... ứu ày ằ ụ Tìm hiểu thay đổi hình thái chức thất trái siêu âm Doppler tim phụ nữ thừa cân béo phì .Đ ƯỢNG V HƯƠNG H NGH ÊN ỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Gồ p ụ ữ â béo p ì (16 ữ ó ă g uyế áp ( ... béo độ I, ỉ ó /16 gườ béo độ II ỉ ó ó ó HA Về ỉ số vò g bụ g ỉ ó 1/ p ụ ữ ả ó ày ó số đo 23 + guy 23-24,9 ă g â ă g vừa phải + Béo độ 25-29,9 Béo vừa phải Béo nhiều + Béo...
 • 8
 • 42
 • 0

Nghiên cứu nồng độ TNF-, CRP huyết thanh và liên quan với hình thái, chức năng động mạch cảnh gốc bằng siêu âm doppler mạch bênh nhân đái tháo đường tuýp 2

Nghiên cứu nồng độ TNF-, CRP huyết thanh và liên quan với hình thái, chức năng động mạch cảnh gốc bằng siêu âm doppler mạch ở bênh nhân đái tháo đường tuýp 2
... giãn động mạch cảnh gốc, tốc độ tâm trơng động mạch cảnh gốc với tuổi (r = - 0,44; - 0,469; lần lợt theo thứ tự) 2. 2 Sự liên quan TNF- CRP với hình thái - chức động mạch cảnh gốc bệnh nhân đái tháo ... bệnh nhân ĐTĐ 20 4.3 Biến Đổi Hình thái - chức động mạch cảnh gốc siêu âm doppler mạch mối liên quan với CRP, TNF- bệnh nhân đái tháo đờng týp 4.3.1 Biến đổi hình thái - chức động mạch cảnh gốc ... Tìm hiểu biến đổi TNF-, CRP bệnh nhân đái tháo đờng týp 2 Đánh giá biến đổi hình thái, chức động mạch cảnh gốc siêu âm Doppler mạch mối liên quan với TNF-, CRP bệnh nhân đái tháo đờng týp Những...
 • 28
 • 850
 • 5

Nghiên cứu chức năng tâm thu thất trái bằng siêu âm Doppler bệnh nhân bệnhtim thiếu máu cục bộ

Nghiên cứu chức năng tâm thu thất trái bằng siêu âm Doppler mô ở bệnh nhân bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ
... VINH NGHIÊN CứU CHứC NĂNG TÂM THU THấT TRáI BằNG SIÊU ÂM DOPPLER BệNH NHÂN BệNH TIM THIếU MáU CụC Bộ LUN N CHUYấN KHOA II Hu, 2014 CH VIT TT A : Peak Diastolic Myocardial velocity Vn tc c tim ... chớnh xỏc mng tim [19] Vi siờu õm Doppler vic tớnh toỏn cung lng tim bng phng phỏp Doppler qua cỏc phng chy khụng thay i theo thi gian, khú chớnh xỏc cho h c tim Siờu õm Doppler mụ c tim l phng ... chu thua - Thc t: c tim thng ó b phỡ i (dy) hoc b bnh tng HA hoc bnh van tim lm tng ti c tim liờn tc thỡ du lũng MV b hp cũn ớt hn 75%, MV ó chu thua khụng ỏp ng nhu cu ũi tng cp mỏu Ph thuc...
 • 114
 • 169
 • 0

Nghiên cứu tình trạng mất đồng bộ vận động cơ thất trái bằng siêu âm doppler bệnh nhân có hội chứng w p w trước và sau điều trị RF

Nghiên cứu tình trạng mất đồng bộ vận động cơ thất trái bằng siêu âm doppler mô ở bệnh nhân có hội chứng w p w trước và sau điều trị RF
... Doppler tim SA Doppler tim MĐB thất SA 2D Doppler xung SA Doppler tim MĐB thất SA TM SA Doppler tim SA TM SA Doppler xung SA Doppler màu SA Doppler xung Đường cong vận tốc Tissue ... rt thp nờn thu c hỡnh nh doppler ca mụ c tim ngi ta s dng phng ph p lc loi tr cỏc tớn hiu doppler cú tc cao v phúng i tớn hiu doppler cú tc thp Doppler mụ c tim cú th biu din di dng doppler ... cn õm v Doppler Vn ng ca vỏch liờn tht v thnh bờn mụ SA Doppler mụ Bordachor Popovic Ch s ỏnh giỏ SA TM, Doppler Doppler mụ Ch s MB c tim (DI) v Ch s MB c tim (DI), Ts, IVMD, SPWMD SA Doppler mụ...
 • 78
 • 178
 • 0

Nghiên cứu chỉ số tei thất phải bằng siêu âm doppler tim bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Nghiên cứu chỉ số tei thất phải bằng siêu âm doppler tim ở bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
... õm doppler t chc: ỏnh giỏ chc nng tim da vo cỏc thụng s thu c v tc ti cỏc v trớ thnh tim, ni m tc ng mụ c tim thp hn nhiu so vi tc dũng chy cỏc bung tim, bng k 31 thut Doppler xung hay Doppler ... õm doppler tim, vic o t cỏc khong thi gian ca chu chuyn tim tr nờn d dng hn rt nhiu Vi ch s chc nng c tim (myocardial performance index) hay ch s Tei, Tei v cng s s dng siờu õm tim doppler xỏc ... nguy c rt cao i vi t l t vong v bnh tt ca h thng tim mch Mi õy Tei v cng s cụng b mt ch s siờu õm doppler tim mi gi l ch s Tei (ch s chc nng c tim) ỏnh giỏ phi hp c chc nng tõm thu v chc nng tõm...
 • 111
 • 255
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tình trạng động mạch lớn chi dưới bằng siêu âm doppler màu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại khoa chăm sóc bàn chân bệnh viện nội tiết trung ươngnghiên cứu tình trạng động mạch lớn chi dưới bằng siêu âm doppler màu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại khoa chăm sóc bàn chân bệnh viện nội tiêt trung ươngnghiên cứu chỉ số tei thất phải bằng siêu âm doppler tim ở bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tínhnghiên cứu sự biến đổi dòng chảy qua van nhĩ thất bằng siêu âm doppler tim ở bệnh nhân tràn dịch màng ngoài tim trước và sau chọc hút dịchnghiên cứu những thay đổi về nhu cầu của khách hàngkhao sat hinh thai va chuc nang that trai tren sieu am tim doppler o benh dai thao duongnghiên cứu một số chỉ số biến thiên nhịp tim và rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tổn thương thậnđánh giá chức năng tâm trương thất trái bằng siêu âm dopplerới thay đổi về chức năng hô hấp giá trị hco3 là 25 39± 3nghiên cứu sự thay đổi huyết áp tư thế và holter nhịp tim 24 giờ ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2nghiên cứu hình thái và chức năng thất trái bằng ở bệnh nhân nữ hội chứng chuyển hóanghiên cứu sự thay đổi sinh kế của hộ nông dân ven cụm công nghiệp ở huyện hiệp hòa tỉnh bắc giangnghiên cứu một số tổn thương mắt ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênđỗ thị tính 2010 nghiên cứu tổn thương bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2nghiên cứu tổn thương động mạch vành bằng msct 64 lát cắt trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 có chỉ định chụp động mạch vànhSản xuất sạch hơnỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánhcookieNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, chi nhánh Quảng NamNghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ MEGA VNN của VNPT trên địa bàn thành phố Kon TumNghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của các dịch chiết từ rể cây mật nhân (E.Longifolia) và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩNghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn hiện naPhân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk NônPhân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Sacombank, chi nhánh Đắk LắkPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng NgãiPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bảo Lộc, tỉnh Lâm ĐồngPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đăk LăkPhát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà VinhPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú YênPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng BìnhPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Đăk LăkPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnhPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Hới
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập