ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TIN QUA ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN THEO CHUẨN HOMEPLUG AV

Đánh giá chất lượng hệ thống truyền thông tin qua đường dây điện theo chuẩn homeplug AV

Đánh giá chất lượng hệ thống truyền thông tin qua đường dây điện theo chuẩn homeplug AV
... cứu hệ thống truyền thông tin qua đường dây điện theo chuẩn HomePlug AV chuẩn mà 02 thiết bị P200 PW201A tuân theo Việc nghiên cứu mô hệ thống truyền thông tin qua đường dây điện theo chuẩn HomePlug ... Tìm hiểu môi trường truyền dẫn đường dây điện thuộc tính truyền dẫn mạng LAN; - Mô phỏng ,đánh giá chất lượng hệ thống truyền thông tin qua đường dây điện theo chuẩn HomePlug AV; -Sử dụng kết mô ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ PHẠM VĂN THỊNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TIN QUA ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN THEO CHUẨN HOMEPLUG AV Ngành: Công nghệ Thông tin Chuyên ngành: Truyền liệu Mạng máy tính...
 • 83
 • 120
 • 0

Mô phỏng đánh giá chất lượng hệ thống truyền dẫn vô tuyến số MIMO

Mô phỏng đánh giá chất lượng hệ thống truyền dẫn vô tuyến số MIMO
... sk (11) III KếT QUả MÔ PHỏNG V ĐáNH GIá PHẩM CHấT Hệ THốNG MIMO TRÊN KÊNH PHA-ĐINH RAYLEIGH Để đánh giá hiệu hệ thống truyền dẫn tuyến số MIMO, ta tiến hành phơng pháp Monte-Carlo ... phẩm chất 85 NGUYễN PHúC NgọC MÔ PHỏNG ĐáNH GIá CHấT LƯợNG Hệ THốNG, TR 82-86 BER nhỏ 10 xét vị trí phẩm chất BER= 10 Hệ thống MIMO( 4 ì 3) có độ lợi hệ thống hệ thống MIMO( 4 ì 4) 1.5dB Nh vậy, ta ... hình cho thấy hệ thống SIMO(4 ì 1) có độ lợi so với hệ thống MIMO( 4 ì 2) khoảng dB vị trí phẩm chất BER = 103 , so với hệ thống MIMO( 4 ì 3) khoảng dB Nhng hệ thống MIMO( 4 ì 4) phẩm chất 85 NGUYễN...
 • 5
 • 404
 • 5

Mô phỏng, đánh giá chất lượng hệ thống truyền tin số sử dụng mã hamming với các phương thức điều chế khác nhau

Mô phỏng, đánh giá chất lượng hệ thống truyền tin số sử dụng mã hamming với các phương thức điều chế khác nhau
... 2: MÔ PHỎNG, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG TRUYỀN TIN SỐ SỬ DỤNG MÃ HAMMING VỚI CÁC PHƯƠNG THỨC ĐIỀU CHẾ KHÁC NHAU Trong phần này, thực đánh giá chất lượng hệ thống truyền tin số trường hợp sử ... 2: MÔ PHỎNG, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG TRUYỀN TIN SỐ SỬ DỤNG MÃ HAMMING VỚI CÁC PHƯƠNG THỨC ĐIỀU CHẾ KHÁC NHAU .13 2.1 Sử dụng Hamming M(7,4) cho trình hóa giải .13 2.2 phỏng, ... sử dụng không sử dụng Hamming với phương thức điều chế Mặt khác, đề tài đánh giá hệ thống sử dụng Hamming với phương thức điều chế khác BPSK, QPSK, – PSK, 16 – PSK Từ mối quan hệ tỷ số...
 • 28
 • 200
 • 2

Đánh giá chất lượng hệ thống truyền dẫn số thông qua mô phỏng monte carlo

Đánh giá chất lượng hệ thống truyền dẫn số thông qua mô phỏng monte carlo
... phát triển nhanh chóng công nghệ Với xu hướng đó, lựa chọn đồ án tốt nghiệp với đề tài: Đánh giá chất lượng hệ thống truyền dẫn số thông qua Monte- Carlo ”, Monte- Carlo ứng dụng nằm chương ... chóng hệ thống thông tin số thường đánh giá qua dung lượng tổng cộng B hệ thống, tốc độ truyền thông tin ( đơn vị tổng cộng hệ thống với độ xác cho Dung lượngcủa hệ thống tùy thuộc vào băng tần truyền ... giá chất lượng hệ thống truyền dẫn số Đó thủ tục ước lượng lỗi Monte- Carlo (còn gọi Mnte -Carlo) Monte- Carlo phương pháp ngẫu nhiên sử dụng để đánh giá lặp lại chất lượng hình xác định...
 • 78
 • 44
 • 0

MÔ PHỎNG, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG hệ THỐNG TRUYỀN TIN số DÙNG mã HAMMING với các CÁCH điều CHẾ KHÁC NHAU

MÔ PHỎNG, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG hệ THỐNG TRUYỀN TIN số DÙNG mã HAMMING với các CÁCH điều CHẾ KHÁC NHAU
... công nghệ, giáo dục Phần 2: MÔ PHỎNG, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG TRUYỀN TIN SỐ SỬ DỤNG MÃ HAMMING VỚI CÁC PHƯƠNG THỨC ĐIỀU CHẾ KHÁC NHAU Trong phần này, thực đánh giá chất lượng hệ thống truyền ... não hệ thống xuất tất hệ thống thông tin Vì vậy, xem xét đánh giá chất lượng hệ thống thông tin, ta tách rời khỏi kỹ thuật điều chế Trong phần đồ án thực đánh giá chất lượng hệ thống thông tin sử ... SỐ SỬ DỤNG MÃ HAMMING VỚI CÁC PHƯƠNG THỨC ĐIỀU CHẾ KHÁC NHAU .13 2.1 Sử dụng Hamming M(7,4) cho trình hóa giải .13 2.2 phỏng, đánh giá chất lượng thông tin số 16...
 • 28
 • 26
 • 0

đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển

đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển
... Chương ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 26 September 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Nội dung chương ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ Các tiêu chuẩn chất lượng Sai số xác lập Đáp ứng độ ... Quan hệ chất lượng miền tần số chất lượng miền thời gian 26 September 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Các tiêu chuẩn chất lượng 26 September 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Các tiêu chuẩn chất lượng ... tượng đáp ứng hệ thống vượt giá trò xác lập c(t) c(t) vọt lố cmax cxl cxl cmax cxl cxl ỉ không vọt lố t t Độ vọt lố: (Percent of Overshoot – POT) đại lượng đánh giá mức độ vọt lố hệ thống, độ vọt...
 • 35
 • 445
 • 2

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
... = b Vì giá trị điều khiển x đạt giá trị xác lập (quá trình điều khiển kết thúc) e = c Vì giá trị điều khiển x đạt giá trị xác lập (quá trình điều khiển kết thúc) e = ∞ d Vì giá trị điều khiển ... cho hệ thống có đặc điểm gì? a Hệ không dao động b Hệ có dao động nhỏ c Hệ cần xét đến tốc độ thay đổi tín hiệu vào d Hệ có dao động lớn I1 = 13/ Khi dùng tiêu tích phân để đánh giá chất lượng hệ ... kết dù thỏa mãn yêu cầu đặt b Không sử dụng hệ thống c Sử dụng điều khiển phức tạp d Thay đổi cấu trúc hệ thống điều khiển tự động 5/ Tín hiệu điều khiển theo quy luật tỉ lệ xây dựng theo công...
 • 11
 • 406
 • 3

Tài liệu Đánh giá chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp doc

Tài liệu Đánh giá chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp doc
... tin số liệu 5) Hệ thống giám sát thẩm định Đây trình theo dõi đánh giá chất lượng kiếm soát nội để đảm bảo việc triển khai, điều chỉnh cải thiện liên tục Hệ thống hoạt động tốt nếu: * Doanh nghiệp ... vi phạm nội quy, quy định doanh nghiệp quy định luật pháp hành có khả làm giảm uy tín doanh nghiệp gây thiệt hại kinh tế Nếu Hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp có đủ năm thành phần tất nội dung ... mục đích * Doanh nghiệp cấm có biện pháp ngăn ngừa lãnh đạo cao cấp sử dụng kinh phí tài sản doanh nghiệp vào mục đích riêng 4) Hệ thống thông tin truyền thông Chất lượng hệ thống tốt nội dung...
 • 3
 • 205
 • 1

Đánh giá chất lượng hệ thống thông tin vô tuyến sử dụng phần mềm MATLAB

Đánh giá chất lượng hệ thống thông tin vô tuyến sử dụng phần mềm MATLAB
... BẢN CỦA HỆ THỐNG BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI THÀNH NĂNG LƯỢNG ĐIỆN Hình 2.1: Các thành phần hệ thống điện lượng mặt trời Bảng 2.1: Các thành phần hệ thống biến đổi lượng mặt trời thành lượng điện ... tổng quan hệ thống biến đổi lượng mặt trời thành lượng điện Đồ án gồm chương với nội dung sau: Chương Tổng quan lượng mặt trời Chương Các thành phần hệ thống biến đổi lượng mặt trời thành lượng điện ... trình bày tổng quan hệ thống biến đổi lượng mặt trời thành lượng điện, trình bày tổng quan thành phần hệ thống biến đổi lượng nay, từ tính toán thiết kế thi công biến đổi lượng mặt trời thành...
 • 57
 • 339
 • 2

Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá chất lượng hệ thống cách điện của máy biến áp lực 110KV

Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá chất lượng hệ thống cách điện của máy biến áp lực 110KV
... VI C ĐÁNH GIÁ Chương 3: XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ CH T LƯ NG MÁY BI N ÁP L C giá tình tr ng MBA m t cách t ng quan h th ng, qua ñó rút ng n Chương 4: CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ MÁY BI N ÁP PTCA ... Chương trình bày phương pháp lu n ñánh giá tình tr ng MBA d a h ng m c th nghi m, tiêu chu n ñánh giá CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ MÁY BI N ÁP PTCA VÀ NG D NG ĐÁNH GIÁ M T S MÁY BI N ÁP L C 110KV ... NG D NG ĐÁNH GIÁ M T S MÁY BI N ÁP L C -7- CHƯƠNG T NG QUAN V MÁY BI N ÁP L C VÀ H TH NG CÁCH ĐI N -81.3 H TH NG CÁCH ĐI N TRONG MÁY BI N ÁP Cách ñi n c a máy bi n áp nh t máy bi n áp có c p 1.1...
 • 13
 • 388
 • 0

Tài liệu Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển doc

Tài liệu Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển doc
... Chương ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN September 2011 © H T Hồng - www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/ Nội dung chương Cac tieu chuan chat lượng Các tiêu chuẩn chất lương Sai số xác ... ứng độ hệ thống bậc n tối ưu theo chuẩn ITAE mẫu số hàm truyền kín hệ bậäc n phải có dang y p ï g Nếu mẫu số hàm truyền hệ kín có dạng bảng tử số n hàm truyền hệ kín hệ bậc n n đáp ứng độ hệ thong ... theo chuẩn ITAE chuan y(t) Hệ b H ä bậäc Hệ bậc Hệ bậc Hệ bậc t September 2011 © H T Hồng - www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/ 32 Quan hệ giưa đặc tính tần so tan số va chất lượng miền thời gian September...
 • 42
 • 198
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá chất lượng hệ thống điều khđánh giá chất lượng hệ thống điều khiểnđánh giá chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộdo danh gia chat luong he thong phat hinh so mat dat dvb tđánh giá chất lượng hệ thống trong điều khiển độngcông cụ đánh giá chất lượng hệ dịchkhảo sát đánh giá chất lượng môi trường tại làng nghề giấy dương ổ phong khê bắc ninhtình hình thực hiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ và đánh giá chất lượng thanh toán phương thức tín dụng chứng từ đối với hàng nhập khẩu tại sacombankđánh giá chất lượng môi trường không khí làng nghề hà nội theo phương pháp chỉ tiêu riêng lẻđánh giá chất lượng môi trường không khí làng nghề hà nội theo phương pháp chỉ tiêu tổng hợphệ thống truyền thông tin trên đường dây điện lựcđánh giá chất lượng truyền dẫn trong hệ thống di động 4g lteđánh giá chất lượng và hiệu chỉnh hệ thống hệ truyền động hệ tđhệ thống đánh giá chất lượngđánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượngQuy hoạch lưới điệnBài tập tình huống quản trị họcĐề cương môn Lịch SửPhân tích các vai trò của thuế giá trị gia tăng với nền kinh tế ?GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LỄ TÂN TẠI NHÀ KHÁCH LA THÀNHCâu hỏi và đáp án thi tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao độngkhóa luận tốt nghiệp hoàn thiện qui trình phục vụ tại CINNAMON CATHEDRAL hà nộiMột số giải pháp nâng cao hoạt động marketing của khách sạn cầu am 1Đấu tranh phòng chống tội chống người thi hành công vụ ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Kinh nghiệm quản lý trong xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninhNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin h5n1 trên gia cầm tại tỉnh quảng ninhẢnh hưởng của mức xơ và nguồn xơ trong khẩu phần ăn đến phát thải nitơ, photpho, hydro sulfua, ammoniac và khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịtbài báo cáo thực tập sư phạm trường tiểu học cây gáoTái cấu trúc thị trường chứng khoánGiao an the duc lop 5 ca namTăng cường hoạt động kinh tế báo chí của báo Tuyên QuangBỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN NGÀNH THUẾĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ TINH GỌN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTELtác động của Luật doanh nghiệp trong thực tiễn phát triển kinh tế ở nước ta thời gian quaTác động của tệ nạn xã hội tới sự phát triển kinh tế - xã hội ở Thanh Hoá
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập