NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN ĐỰC LAI LY VÀ L19 NUÔI TẠI TỈNH BẮC GIANG

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực lai ly l19 nuôi tại tỉnh bắc giang

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực lai ly và l19 nuôi tại tỉnh bắc giang
... chăn nuôi lợn hướng nạc sản xuất hàng hoá cho tỉnh Bắc Giang năm Xuất phát từ yêu cầu tầm quan trọng đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sản xuất lợn đực lai LY L19 nuôi tỉnh Bắc Giang" ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TH ÂN VĂN HIỀN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN ĐỰC LAI LY L19 NUÔI TẠI TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.40 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC ... phối với lợn đực cuối H D để sản xuất lợn lai thương phẩm ba máu: Đực H x F1 (LY) để sản xuất lợn thương phẩm [H (LY) ] Đực D x F1 (LxY) để sản xuất lợn thương phẩm [D (LxY)] Năng xuất sinh sản, phẩm...
 • 102
 • 489
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực lai ly l19 nuôi tại tỉnh bắc giang.pdf

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực lai ly và l19 nuôi tại tỉnh bắc giang.pdf
... chăn nuôi lợn hướng nạc sản xuất hàng hoá cho tỉnh Bắc Giang năm Xuất phát từ yêu cầu tầm quan trọng đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sản xuất lợn đực lai LY L19 nuôi tỉnh Bắc ... phối với lợn đực cuối H D để sản xuất lợn lai thương phẩm ba máu: Đực H x F1 (LY) để sản xuất lợn thương phẩm [H (LY) ] Đực D x F1 (LxY) để sản xuất lợn thương phẩm [D (LxY)] Năng xuất sinh sản, phẩm ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TH ÂN VĂN HIỀN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN ĐỰC LAI LY L19 NUÔI TẠI TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.40 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC...
 • 102
 • 401
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN ĐỰC LAI LY L19 NUÔI TẠI TỈNH BẮC GIANG doc

Luận văn: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN ĐỰC LAI LY VÀ L19 NUÔI TẠI TỈNH BẮC GIANG doc
... chăn nuôi lợn hướng nạc sản xuất hàng hoá cho tỉnh Bắc Giang năm Xuất phát từ yêu cầu tầm quan trọng đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sản xuất lợn đực lai LY L19 nuôi tỉnh Bắc Giang" ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TH ÂN VĂN HIỀN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN ĐỰC LAI LY L19 NUÔI TẠI TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.40 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP ... phối với lợn đực cuối H D để sản xuất lợn lai thương phẩm ba máu: Đực H x F1 (LY) để sản xuất lợn thương phẩm [H (LY) ] Đực D x F1 (LxY) để sản xuất lợn thương phẩm [D (LxY)] Năng xuất sinh sản, phẩm...
 • 102
 • 296
 • 1

nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực lai ly l19 nuôi tại tỉnh bắc giang

nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực lai ly và l19 nuôi tại tỉnh bắc giang
... nuô i lợn hướng nạc sản xuất hàng hoá cho tỉnh Bắc Giang năm Xuất phát từ yêu cầu tầm quan trọng đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sản xuất lợn đực lai LY L19 nuôi tỉnh Bắc Giang" ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TH ÂN VĂN HIỀN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN ĐỰC LAI LY L19 NUÔI TẠI TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngà nh: Chă n nuôi Mã số: 60.62.40 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC ... tượng nghiên cứu 2.1.2 Vật liệu nghiên cứu 2.2 Địa điểm t hời gian nghiê n cứu 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.3.1 Nghiên cứu khả sản xuất tinh dịch l ợn đực giống 2.3.2 Nghiên cứu khả sinh sản đàn...
 • 170
 • 272
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực lai ly l19 nuôi tại tỉnh bắc giang

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực lai ly và l19 nuôi tại tỉnh bắc giang
... chăn nuôi lợn hướng nạc sản xuất hàng hoá cho tỉnh Bắc Giang năm Xuất phát từ yêu cầu tầm quan trọng đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sản xuất lợn đực lai LY L19 nuôi tỉnh Bắc Giang" ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TH ÂN VĂN HIỀN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN ĐỰC LAI LY L19 NUÔI TẠI TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.40 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC ... Đánh giá khả sản xuất số dòng lợn đực lai nuôi tỉnh Bắc Giang ảnh hưởng tới sức sản xuất đàn nái giống Móng C¸i Từ đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi lợn đực giống nói riêng chăn nuôi lợn hướng...
 • 20
 • 58
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái landrace, yorkshire con lai (♂pidu x ♀ landrace), (♂pidu x ♀yorkshire) nuôi tại tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái landrace, yorkshire và con lai (♂pidu x ♀ landrace), (♂pidu x ♀yorkshire) nuôi tại tỉnh tuyên quang
... dung nghiên cứu - Nghiên cứu sức sản xuất lợn nái Landrace, Yorkshire phối giống với đực PiDu - Nghiên cứu khả sinh trưởng sức sản xuất thịt lợn lai thương phẩm (♂PiDu ♀Landrace) (♂PiDu Yorkshire) ... PiDu (Pietrain x Duroc) - Theo dõi khả sinh trưởng sản xuất thịt lai (♂PiDu x ♀Landrace) (♂PiDu x Yorkshire) nuôi tỉnh Tuyên Quang - Lựa chọn tổ hợp lai phù hợp sử dụng nái Landrace Yorkshire phối ... nâng cao khả sinh sản sản xuất lợn thịt thương phẩm Việc sử dụng nái lai (LrYr) phối với lợn Pietrain để sản xuất lai ba giống, sử dụng nái lai (LrYr) phối với đực lai (PD) để sản xuất lai bốn...
 • 118
 • 949
 • 1

nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương lợn nái móng cái nuôi tại tỉnh bắc kạn

nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương và lợn nái móng cái nuôi tại tỉnh bắc kạn
... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết nghiên cứu khả sinh sản lợn nái Địa phƣơng lợn nái Móng Cái nuôi tỉnh Bắc Kạn 3.1.1 Sinh lý sinh dục lợn nái ĐP lợn nái MC Kết nghiên cứu tiêu sinh lý sinh dục lợn nái Địa ... cứu - Địa điểm: Tại số nông hộ chăn nuôi lợn tỉnh Bắc Kạn - Thời gian: Từ tháng 6/ 2012 đến tháng 8/ 2013 2.3 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu khả sinh sản lợn nái Địa phương lợn nái Móng Cái nuôi ... lợn nái Địa phương 20 lợn nái Móng Cái hai giống lợn tiêu số giống lợn nội khác Tuổi động dục lần đầu lợn nái Địa phương nuôi Bắc Kạn bình quân 261,30 ngày; dài so với lợn nái Móng Cái nuôi Bắc...
 • 84
 • 142
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương lợn nái móng cái nuôi tại tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương và lợn nái móng cái nuôi tại tỉnh bắc kạn
... nghiên cứu khả sinh sản lợn nái Địa phương lợn nái Móng Cái nuôi tỉnh Bắc Kạn 3.1.1 Sinh lý sinh dục lợn nái ĐP lợn nái MC Kết nghiên cứu tiêu sinh lý sinh dục lợn nái Địa phương lợn nái Móng Cái nuôi ... hộ chăn nuôi lợn tỉnh Bắc Kạn - Thời gian: Từ tháng 6/ 2012 đến tháng 8/ 2013 2.3 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu khả sinh sản lợn nái Địa phương lợn nái Móng Cái nuôi tỉnh Bắc Kạn Nghiên cứu sinh ... Kết nghiên cứu khả sinh sản lợn nái Địa phương lợn nái Móng Cái nuôi tỉnh Bắc Kạn 39 v 3.1.1 Kết nghiên cứu sinh lý sinh dục lợn nái ĐP lợn nái MC 39 3.1.2 Kết nghiên cứu sức sản...
 • 84
 • 51
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái landrace, yorkshire con lai (♂pidu x ♀landrace), (♂pidu x ♀yorkshire) nuôi tại tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái landrace, yorkshire và con lai (♂pidu x ♀landrace), (♂pidu x ♀yorkshire) nuôi tại tỉnh tuyên quang
... nâng cao khả sinh sản sản xuất lợn thịt thương phẩm Việc sử dụng nái lai (LrYr) phối với lợn Pietrain để sản xuất lai ba giống, sử dụng nái lai (LrYr) phối với đực lai (PD) để sản xuất lai bốn ... PiDu (Pietrain x Duroc) - Theo dõi khả sinh trưởng sản xuất thịt lai (♂PiDu x ♀Landrace) (♂PiDu x Yorkshire) nuôi tỉnh Tuyên Quang - Lựa chọn tổ hợp lai phù hợp sử dụng nái Landrace Yorkshire phối ... đàn nái ngoại nuôi số sở để tìm tổ hợp lai thích hợp cho sản xuất lợn thịt chất lượng cao đòi hỏi mang tính cấp thiết Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả sản xuất lợn nái...
 • 124
 • 41
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai đơn lai kép giữa 4 dòng vịt SM pdf

Tài liệu Nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai đơn và lai kép giữa 4 dòng vịt SM pdf
... 5,82 149 7,82 8, 14 149 5,12 6,11 1526,36 6,16 1 548 , 94 6,62 2339,78 9,69 2 343 , 94 7, 24 241 0,18 7,80 243 9,20 4, 75 2798,70 10,91 2796 ,42 8 ,43 2855 ,41 8,01 2915 ,48 7 ,43 Mean 29 84, 48 7,78 2957 ,49 7,18 ... i T1 546 T15 64 T5 146 T51 64 T1 546 T15 64 T5 146 T51 64 2798,0 72,65 28,30 2,77 2903,0 71,86 15,02 13,61 2 ,43 2961,0 68, 14 14, 70 12,69 2 ,42 2796,0 69,70 27,35 2,75 2885,5 74, 55 14, 20 13, 34 2 ,45 2900,1 ... Dũng mỏi T46 T 64 1299 87,61 86,56 4, 00 182 208,32 82,060,52 5,63 1720 85,87 84, 64 4,10 182 205,18 82,350 ,40 6, 34 18 94 92,08 90,08 3 ,40 176 216,52 82,000,37 5,25 1 845 87,62 86, 24 3,20 1 74 220,09...
 • 8
 • 294
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai đơn lai kép giữa bốn dòng vịt SM

Nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai đơn và lai kép giữa bốn dòng vịt SM
... 2 Phần Nghiên cứu Giống vật nuôi Vật liệu nghiên cứu Vật liệu nghiên cứu vịt SM Bố mẹ, lai thơng phẩm máu đợc tạo từ dòng vịt SM T1, T5, T4, T6 theo sơ đồ sau: Ă ... sản nhận thấy: vịt bố mẹ T64 có khả sinh sản tốt cả, chọn nuôi sinh sản chọn vịt bố mẹ T64 Khả sản xuất lai thơng phẩm máu Tỷ lệ nuôi sống (%) Chúng tiến h nh nuôi vỗ béo tổ hợp lai thơng phẩm ... cho biết lai ngan v vịt CV Super M nuôi Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên có tỷ lệ nuôi sống cao đạt 100% Khối lợng thể tổ hợp lai tuần tuổi (g/con) Để xác định đợc khối lợng thể tổ hợp lai, tiến...
 • 11
 • 85
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương nuôi tại huyện ba bể – tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương nuôi tại huyện ba bể – tỉnh bắc kạn
... phục vụ sản xuất 1.4 Kết luận đề nghị * Kết luận * Đề nghị Phần CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN NÁI ĐỊA PHƯƠNG NUÔI TẠI HUYỆN BA BỂ TỈNH BẮC KẠN 2.1 ... tài: "NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN NÁI ĐỊA PHƯƠNG NUÔI TẠI HUYỆN BA BỂ TỈNH BẮC KẠN" Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Khoa: Khoá học: Giảng viên hướng dẫn: Chính quy Chăn nuôi thú y Chăn nuôi ... cứu khả sản xuất lợn nái địa phương nuôi huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn Từ có hiểu biết sâu nhằm giúp có quy trình chăm sóc, quản lý tốt để đạt kết cao Mục đích nghiên cứu đề tài: Đánh giá khả sản...
 • 14
 • 691
 • 1

nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái c22 con lai của chúng với đực landrace, đực maxter 16 đực maxter 304

nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái c22 và con lai của chúng với đực landrace, đực maxter 16 và đực maxter 304
... tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sản xuất lợn nái C22 lai chúng với đực Landrace, đực Maxter 16 đực Maxter 304 Mục đích - Đánh giá khả sản xuất lợn nái C22 phối giống với dòng đực Landdrace, ... tập nhà trường, đồng thời tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sản xuất lợn nái C22 lai chúng với đực Landrace, đực Maxter 16 đực Maxter 304 Trại giống lợn Tân Thái, đến hoàn thành công ... dõi khả sinh sản lợn nái C22 phối giống lợn đực Landrace, Pietrain đực lai 304 trình bày bảng 3.2 Kết bảng 3.2 cho thấy, suất sinh sản lợn nái C22 phối với lợn đực Landrace, Pietrain đực lai 304...
 • 103
 • 114
 • 2

Nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà hồ gà lương phượng

Nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà hồ và gà lương phượng
... hiệu Xuất phát từ ý tởng nêu trên, nghiên cứu đề t i: "Nghiên cứu khả sản xuất tổ hợp lai g Hồ với g Lơng Phợng " 1.2 MụC TIÊU CủA Đề TàI - Đánh giá khả sản xuất g Hồ, g Lơng Phợng v u lai công ... khả cho thịt thấp v phát dục chậm (Nguyễn Chí Bảo, (1978)[1]) 2.1.5 Cơ sở khoa học khả sản xuất Khả sản xuất gia cầm đợc thể hai tiêu: 2.1.5.1 Khả sinh sản Khả sinh sản gia cầm đợc thể tiêu sản ... nh: lai kinh tế, lai luân chuyển, lai cải tiến (lai pha máu), lai cải tạo, lai phối hợp (lai tạo th nh), lai kinh tế l phơng pháp phổ biến (Trần Đình Miên, Nguyễn Kim Đờng (1992)[40]) Để lai...
 • 105
 • 419
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai 3 4 máu lương phượng và 1 4 máu sassa x44nghiên cứu khả năng sản xuất của bốn dòng đà điểu và một số công thức lai nuôi thịtkết quả nghiên cứu khả năng sản xuất của ngan pháp r71kết quả nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt m14 nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyênđánh giá khả năng sản xuất của lợn nái lai f1l x y f1y x l và con lai của chúng với lợn đực giống duroc l19 nuôi tại vĩnh phúcnghiên cứu 1 số dặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của lợn bảo lạc huyện bảo lạc tỉnh cao bằngnghiên cứu khả năng sản xuất chất lượng thịt và phân tích đa hình gen di truyền của gen hfabp bằng phương pháp pcrrflp trên đàn lợn mẹo nuôi tại huyện pác nặm tỉnh bắc kạnnghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm sinh học pharselenzym trong khẩu phần ăn đến khả năng sản xuất của lợn nái và hiệu quả chăn nuôi lợn thịtnghiên cứu ảnh hưởng của phương thức nuôi đến khả năng sản xuất của lợn trong chăn nuôi nông hộnghiên cứu sự ảnh hưởng của hệ thống chăn nuôi đến khả năng sản xuất của lợnnghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống chăn nuôi đến khả năng sản xuất của lợnnghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống chăn nuôi đền khả năng sản xuất của lợn trong chăn nuôi nông hộnghiên cứu ảnh hưởng của đệm lót sinh học đến khả năng sản xuất của lợnnghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống chăn nuôi đến khả năng sản xuất của lợn trong nông hộnghiên cứu khả năng sản xuất tinh dịch của bò môngNghiên cứu ảnh hưởng của giá thế đến khả năng hình thành cây hom tùng la hán ( podocarpus macrophyllus) tại trường đại học nông lâm thái nguyênNghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và hỗ trợ điều hành hệ thống tưới theo thời gian thựcTrả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố từ thực tiễn tại thành phố hà nội ttdạy theo chủ đề nito cacbon hóa học 11Quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản từ thực tiễn của Nhà xuất bản Công an nhân dânĐấu giá quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn quận hà đông, thành phố hà nộiPháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở việt nam hiện nayXác định lượng các bon tích lũy trên mặt đất của trạng thái rừng IIB và IIIA1 tại xã nghinh tường thuộc khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàngQuản lý nhà nước đối với quy hoạch sử dụng đất từ thực tiễn tỉnh ninh bìnhPhát triển kinh tế biển hải phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tếNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống cho loài lan kim tuyến (anoectochilus setaceus blume) trong giai đoạn vườn ươmSâu đục thân cói Bactra venosana Zeller (Lepidoptera Tortricidae) và biện pháp phòng chống theo hướng quản lý tổng hợp tại Thanh Hóa, Ninh Bình Việt Nam (tt)statistics principles and methods 6th richard johnsoncông trình và thiết bị nuôi cá lócTest giải phẫu ôn thi nội trú đại học y hà nộiHành vi tham gia giao thông đường bộ của người nhập cư tại thị xã dĩ an, tỉnh bình dươngAn introduction to mathematical statistics and its applications 5th morris marxIntermediate accounting IFRS 2nd kiesoThe essentials of statistics 2e by healeyNghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích ra rễ IBA đến sự hình thành cây homtùng la hán tại đại học nông lâm thái nguyên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập