Slide bài giảng truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

bài giảng lịch sử 10 bài 28 truyền thống yêu nước của dân tộc việt nam thời phong kiến

bài giảng lịch sử 10 bài 28 truyền thống yêu nước của dân tộc việt nam thời phong kiến
... + Thời kỳ đất nước bị chia cắt (TK XVI – XVIII) + Việt Nam nửa đầu kỷ XIX Bài 28 - TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN NỘI DUNG BÀI HỌC Sự hình thành truyền thống yêu nước ... cấp thống trị tiến 3 Nét đặc trưng truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến - Truyền thống yêu nước gắn liền công chống ngoại xâm Nétbảo vệ độc dân tộc đặc trưng lập truyền thống yêu nước ... truyền thống yêu nước Việt Nam *Khái niệm: - Truyền thống: yếu tố sinh hoạt xã hội, phong tục, tập quán hình thành trình lịch sử dân tộc, lưu truyền từ đời sang đời khác - Truyền thống yêu nước...
 • 23
 • 6,199
 • 4

Giáo án Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Giáo án Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến
... dân thương dân Trong thếù kỉ độc lập, truyền thống yêu nước dân tộc Việt Nam biểu nào? III Nét đặc trưng truyền - HS theo dõi SGK trả lời thống yêu nước Việt Nam thời - GV chốt ý: phong kiến + Xây ... vệ đất nước Lòng yêu nước dân tộc Việt Nam thể buổi đầu dựng nước giữ nước? II Phát triển luyện truyền thống yêu nước kỷ phong kiến độc lập (Dự kiến HS trả lời, GV chốt ý: - Thế kỷ X, đất nước ... làm người Việt Nam Củng cố bài: - Lòng yêu nước dân tộc Việt Nam hình thành nào? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Những nét truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiên...
 • 5
 • 67
 • 1

KHẮC SÂU LÒNG YÊU NƯỚC CHO HỌC SINH KHI DẠY BÀI TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN Ở LỊCH SỬ LỚP 10

KHẮC SÂU LÒNG YÊU NƯỚC CHO HỌC SINH KHI DẠY BÀI TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN Ở LỊCH SỬ LỚP 10
... Qua thời gian dài áp dụng, thấy hiệu đạt khả quan, tổng hợp thành sáng kiến kinh nghiệm: “KHẮC SÂU LÒNG YÊU NƯỚC CHO HỌC SINH KHI DẠY BÀI TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN ... thành khái niệm về: Truyền thống, Lòng yêu nước, Truyền thống yêu nước người Việt Nam tạo cho học sinh nhận thức rõ nội dung học Ta thấy truyền thống yêu nước người Việt Nam, biểu đa dạng nhiều ... rộng Đó 28 - TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN Trải qua trình lịch sử lâu dài dựng nước giữ nước Nhân dân ta làm nên kì tích anh hùng, để từ tạo nên truyền thống tốt đẹp,...
 • 14
 • 489
 • 1

Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc VN thời PK

Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc VN thời PK
... Bài 28 - TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM - Trong Lịch sử gần 3000 năm dựng nước giữ nước, dân tộc Việt Nam tạo nên truyền thống tốt đẹp bật lên truyền thống yêu nước truyền thống ... thành truyền thống yêu nước Việt Nam Phát triển luyện truyền thống yêu nước kỉ phong kiến độc lập Nét đặc trưng truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến Bài 28 - TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN ... sống ngày vươn cao dân tộc - Để hiểu trình hình thành, phát triển luyện truyền thống yêu nước thời kỳ phong kiến độc lập ta tìm hiểu 28 Bài 28 - TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM NỘI...
 • 43
 • 593
 • 3

Giáo dục truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam ta

Giáo dục truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam ta
... phải gìn giữ giá trị đạo đức truyền thống, đồng thời phải coi trọng giáo dục đạo đức, phải tăng cường giáo dục đạo đức gia đình, nhà trường xã hội Đặc biệt, việc giáo dục đạo đức gia đình quan trọng ... trải qua biết biến cố giữ nét đẹp truyền thống đạo đức cho dân tộc Và nét đẹp truyền thống kết tinh hình ảnh người, danh nhân văn hoá giới, vị cha già dân tộc Việt Nam – lãnh tụ Hồ Chí Minh Trong ... đạo đức truyền thống để đu nhập văn hoá lối sống ngoại lai không phù hợp với dân tộc mình” Chúng ta tự hào dân tộc ta có lịch sử hàng nghìn năm dựng nước giữ nước Trong trình đó, người Việt Nam...
 • 3
 • 1,256
 • 5

TRUYEN THONG DANH GIAC CUA DAN TOC VIET NAM

TRUYEN THONG DANH GIAC CUA DAN TOC VIET NAM
... làm Thủ tướng quyền tay sai tồn miền Nam- bởi Mỹ chi 70% chi phí cho chiến tranh Pháp Việt Nam) âm mưu chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam, lê máy chém khắp miền Nam, đặt “Việt Cộng” vòng pháp luật ... 906, nhân dân ta giành lại quyền tự chủ (tuy mang danh hiệu quyền nhà Đường, thực chất Khúc Thừa Dụ xây dựng quyền tự chủ)  Kháng chiến chống Nam Hán lần I giành thắng lợi định bao vây tiến công ... Đồng khởi 1960, lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam phát triển nhanh chóng, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đời (20/12/1960), cách mạng miền Nam từ giữ gìn chuyển sang tiến công Đánh bại chiến...
 • 10
 • 1,143
 • 6

Tác động của toàn cầu hóa đến truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam

Tác động của toàn cầu hóa đến truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam
... đặc điểm toàn cầu hóa tác động toàn cầu hóa lĩnh vực đời sống xã hội giai đoạn - Phân tích diện mạo truyền thống hiếu học Việt Nam tác động toàn cầu hóa đến truyền thống hiếu học dân tộc Trên ... toàn cầu hóa thách thức toàn cầu hóa đến giá trị truyền thống dân tộc nói chung, chưa có công trình sâu tìm hiểu tác động toàn cầu hóa đến truyền thống hiếu học dân tộc Việt Nam Bởi lẽ đó, tác ... cộng đồng Nói TTHH Việt Nam TTHH người Việt Nam hay TTHH dân tộc Việt Nam “Có thể khẳng định người Việt Nam hiếu học hiếu học giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam Hiếu học có sở bền vững...
 • 99
 • 421
 • 2

Các phong trào yêu nước của dân tộc việt nam

Các phong trào yêu nước của dân tộc việt nam
... lịch sử giới nước năm cuối kỷ 19 đầu kỷ 20 .2 II Các phong trào u nước dân tộc Việt Nam trước Đảng đời Phong trào u nước theo hệ tư tưởng phong kiến Phong trào u nước theo hệ ... thuẫn II CÁC PHONG TRÀO U NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG TA RA ĐỜI Phong trào u nước theo hệ tư tưởng phong kiến http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Lịch sử đất nước ta ... mạng Việt Nam Nó kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào cơng nhân phong trào u nước Việt Nam, thúc OBO OKS CO M đẩy lớn mạnh cách mạng Việt Nam kết hợp đường lối trị đắn với lực lượng cách...
 • 12
 • 53
 • 0

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam, chương trình lớp 10, THPT

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam, chương trình lớp 10, THPT
... Truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam” theo chương trình powerpoint - Vận dụng phương pháp giảng dạy tình ứng dụng phần mềm tin học vào giảng Truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc ... Đổi phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin giảng Truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam”, chương trình lớp 10, THPT Mục đích nghiên cứu - Tìm phương pháp ... phương pháp dạy học ứng dụng phần mềm tin học vào giảng dạy GDQP - AN 10 - Tổ chức thực nghiệm dạy học theo phương pháp đổi tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin Ý nghĩa khoa học thực tiễn Đổi...
 • 50
 • 96
 • 0

NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG TRUYỀN THỐNG DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG TRUYỀN THỐNG DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
... đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh Nội dung giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam a Truyền thống yêu nước Trong hệ thống giá trị đạo đức truyền thống dân tộc, yêu nước "tiêu điểm tiêu ... thành giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam Truyền thống sản phẩm cộng đồng tồn lâu đời vùng đất định Truyền thống dựng nước gắn với giữ nước Việt Nam cộng đồng người Việt tạo dựng lịch sử lâu ... đời sống dân tộc, đồng thời bậc thang cao hệ thống giá trị đạo đức dân tộc ta" Yêu nước Việt Nam trở thành truyền thống nâng lên thành chủ nghĩa yêu nước Chủ nghĩa yêu nước tình yêu đất nước, lòng...
 • 24
 • 2,208
 • 6

NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG TRUYỀN THỐNG DỰNG N ƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG TRUYỀN THỐNG DỰNG N ƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
... truy n thống dựng n ớc giữ n ớc Việt Nam Hiểu ho n cảnh đặc thù đó, khẳng định lịch sử quốc gia d n tộc Việt Nam từ đời tới lịch sử dựng n ớc giữ n ớc g n bó với Dựng n ớc lu n g n chặt với giữ n ớc, ... sở hình thành giá trị truy n thống d n tộc Việt Nam Truy n thống s n phẩm cộng đồng t n lâu đời vùng đất định Truy n thống dựng n ớc g n với giữ n ớc Việt Nam cộng đồng người Việt tạo dựng lịch ... ti n ti n, đậm đà sắc d n tộc, l n khẳng định: "B n sắc d n tộc bao gồm giá trị b n vững, tinh hoa cộng đồng d n tộc Việt Nam vun đắp n n qua lịch sử hàng ng n năm đấu tranh dựng n ớc giữ n ớc...
 • 24
 • 526
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: soan giao an bai 28 truyen thong yeu nuoc cua dan toc viet nam thoi phong kienbai 28 truyen thong yeu nuoc cua dan toc viet nam thoi phong kienbài 28 truyền thống yêu nước của dân tộc việt nam thời phong kiến violettruyền thống yêu nước của dân tộc việt namnhững truyền thống yêu nước của dân tộc việt namtruyền thống yêu nước của dân tộc việt nam đã hình thành như thế nàobài 28 truyền thống yêu nước của dân tộctruyền thống yêu nước của dân tộc việttruyền thống giữ nước của dân tộc việt namtruyền thống yêu nước của dân tộctruyền thống yêu nước của dân tộc vntruyền thống yêu nước của dân tộc taca dao về truyền thống yêu nước của dân tộctrình bày truyền thống yêu nước của dân tộc tachứng minh truyền thống yêu nước của dân tộc taChuyên Đề Cực Trị Chuyển ĐộngA Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn NghĩaChương Trình Giáo Dục Phát Triển Kinh Tế - Tăng Thu NhậpNghiên cứu khả năng phát hiện mục tiêu radarKinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhơn Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng NghiêmGIÁ TRỊ CƠ BẢN CỦA KHU DI TÍCH TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONGBài Giảng Cấu Trúc Máy TínhThe portable MBA in entrepreneurshipHiệu năng của hệ thống tìm phương sử dụng anten không tâm pha bất đối xứngthpt chuyen khoa hoc tu nhien lan 2 nam 2017 file word có lời giải chi tiếtthpt chuyen phan boi chau nghe an mon hoa hoc lan 1 nam 2017 file word co loi giai chi tiếtQuyết định ban hành quy chế quản lý chương trình xây dựng mô hình chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi giai đoạn từ nay đến năm 201Trà dược bảo vệ sức khỏe phòng chữa bệnhNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê thương mại và du lịchNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê doanh nghiệpNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nướcgiao an am Nhac 6 2016Cơ sở hóa học hữu cơ tập 1 thái doãn tĩnhMột số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung lớp 5Giúp học sinh lớp 4 học tốt phần so sánh phân số
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập