KT VIX MO

KT vi Chương 1.ppt

KT vi mô Chương 1.ppt
... Chương I: Kinh tế học Vi vấn đề kinh tế doanh nghiệp I.Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu môn kinh tế học vi Kinh tế học Vi 1.1 Kinh tế học 1.2 Kinh tế học Vi mô: Người ... nghiên cứu môn kinh tế học vi 2.1 Đối tượng 2.2 Nội dung nghiên cứu Q Nghiên cứu cung cầu Q Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Q Nghiên cứu hành vi người sản xuất Q Nghiên cứu hành vi người ... nhiên 3.1 Tài nguyên Sức lao động Tư 3.2.Hàng hoá (Goods) * Hàng hoá hữu hình (visible goods) * Hàng hoá vô hình (invisible goods) 3.3 Sự khan (Scarity) Chỉ mối quan hệ nhu cầu khả đáp ứng, nhu...
 • 10
 • 626
 • 0

KT vi mo.doc

KT vi mo.doc
...
 • 2
 • 1,102
 • 6

ĐỀ CƯƠNG và bài tạp KT

ĐỀ CƯƠNG và bài tạp KT vĩ mô
... phương pháp nghiên cứu kinh tế 2.1 Khái niệm, đối tượng nghiên cứu kinh tế  Khái niệm: Kinh tế học môn khoa học nghiên cứu, phân tích lựa chọn vấn đề kinh tế mang tính tổng thể ... Tìm hiểu nguyên lý hoạt động kinh tế, - Nghiên cứu vai trò phủ điều tiết kinh tế Các khái niệm kinh tế 3.1 Sản lượng tiềm (Yp – Potential Yield) Sản lượng tiềm mức sản lượng tối ưu ... điều kiện làm việc tốt chưa tính vào GDP GNP + Hại chưa trừ hoạt động gây hại cho đời sống dân chúng ô nhiễm môi trường, hệ cân sinh thái bị phá vỡ BÀI TẬP Bài tập : Trên lãnh thổ quốc gia có...
 • 58
 • 240
 • 0

Tài liệu bai tap KT vi 1 docx

Tài liệu bai tap KT vi mô 1 docx
... cho e Không câu Sử dụng số liệu sau cho câu hỏi 10 , 11 12 Các số liệu phản ánh ba kết hợp khác quần áo thức ăn sản xuất từ tài nguyên xác định Thức ăn 10 Quần áo x 50 19 Đờng giới hạn khả sản xuất ... hành động cách hợp lý d a b e Không câu H F G C D 10 $ 24 cầu cân bằng, lựa chọn Q1 Q2 là: a MU1 = MU2 b MU1/Q1 = MU 2/Q2 c MU1/P1 = MU2/P2 d P1 = P2 e Không câu E 5$ 25 Nếu biết đờng cầu cá nhân ... số liệu cho câu 22 và23 Các số liệu phản ánh kết hợp khác vũ khí sữa: Vũ khí Sữa 50 x 10 0 50 22 Nếu đờng giới hạn khả sản xuất có dạng lõm so với gốc tọa độ x phải: a Bằng 10 0 b Nhiều 10 0 c 10 0...
 • 111
 • 904
 • 6

bài tập kt vĩ mô- ôn thi cao học

bài tập kt vĩ mô- ôn thi cao học
... định giá tối thi u : + Nếu tồn số khoai bán giá tối thi u nhà nước quy định thu nhập người nơng dân tăng (200 đ/kg x Q) Vì phủ cam kết mua hết số sản phẩm họ làm ra, với mức giá tối thi u (tương ... người tiêu dùng Nhưng dùng sách giá tối thi u, người nơng dân có xu hướng tạo nhiều sản phẩm dư thừa tốt, phủ cam kết mua hết sản phẩm thừa, thi t hại khơng cần thi t cho phủ Để giới hạn sản xuất ... định tỷ lệ phần trăm phí cộng thêm danh mục cao cấp (chẳng hạn mui xe làm nhựa dẻo vi-nil, thảm xe, phần trang trí bên trong) cao nhiều so với thân xe thi t bị tay lái điện sang số tự động Giải...
 • 31
 • 246
 • 0

KT vi chính sách công hàng hóa công cộng

KT vi mô chính sách công hàng hóa công cộng
... tế vi Bài giảng 23 Hàng hóa cơng cộng gì?  Hàng hóa cơng hàng hóa có hai thuộc tính: Khơng tranh giành (non-rival) • Một cá nhân tiêu dùng hàng hóa mà khơng làm giảm diện hay lợi ích hàng hóa ... nhận lợi ích hàng hóa Hàng hóa cơng cộng gì?  Hàng hóa cơng cộng túy Hội đủ hai thuộc tính khơng tranh giành khơng loại trừ  Hàng hóa cơng khơng túy Chỉ có hai thuộc tính  Hàng hóa cơng có ... khơng thu phí Tại hàng hóa cơng thất bại thị trường?    Hàng hóa cơng thường có lợi ích lớn chi phí tạo Do mặt xã hội hàng hóa cần thiết cung cấp Nhưng hai thuộc tính hàng hóa cơng dẫn đến...
 • 9
 • 198
 • 5

bài tập kt vi - có lời giải doc

bài tập kt vi mô - có lời giải doc
... nào? a/ Ta có: Q= FC=TC =>FC=120 =>VC = 2Q^3 - 6Q^2 - 31Q MC= TC'=6Q^2 - 12Q - 31 TR=P*Q=Q*(120 -Q)=120Q -Q^2 => MR=TR'=120 - 2Q Để tối đa hóa lợi nhuận MC=MR => 6Q^2 -1 2Q -3 1=120 -2 Q => Q=5.9 ... MC=(TC)'=4 TR=P*Q=Q*(16-Q+24/Q) =16Q-Q^2+24 Khi Q=0 FC=TC=43 => VC=TC-FC=4Q LN=TR-TC=12Q-Q^ 2-1 9 b/ + LN max MC=MR => 4=1 6-2 Q => Q=6,P=14 => TR=84, TC=67, LN=17 + LN>=0 12Q-Q^ 2-1 9>=0 => 1,8 Y = 1500...
 • 25
 • 680
 • 1

KInh tế vĩ mô-Nhập môn KT docx

KInh tế vĩ mô-Nhập môn KT Vĩ Mô docx
... môn KT Chu chuyển kinh tế (cỗ máy kinh tế) vai trò thành phần kinh tế: TT Yếu Tố Sản Xuất Hộ Gia Đình Doanh Nghiệp TT S Phẩm & D Vụ Chính Phủ Nước Ngoài TT Tài Chính Nhập môn KT ... thiệu môn học Nội dung môn học: Nhập Môn Kinh tế Đo lường & Đánh giá kinh tế Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Lạm phát & Thất nghiệp Lý thuyết xác định sản lượng quốc gia Giới thiệu môn ... dịch với thông qua thị trường Nhập môn KT thành phần kinh tế bao gồm: Các hộ gia đình Các doanh nghiệp Chính phủ, Nước Nhập môn KT thị trường kinh tế bao gồm: Thị trường yếu tố sản...
 • 14
 • 348
 • 0

Kinh te Vix mo pptx

Kinh te Vix mo pptx
... tế để rút kết luận sát thực với đời sống kinh tế HTTT Kinh tế-2 Kinh tế Vĩ mô Khoa Công nghệ thông tin 1.2 Tổ chức kinh tế kinh tế hỗn hợp 1.2.1 Ba chức kinh tế - Sản xuất hàng hoá dịch vụ nào, ... 1.2.2 Tổ chức kinh tế kinh tế hỗn hợp Các hệ thống kinh tế khác có cách tổ chức kinh tế khác để thực ba chức co kinh tế Lịch sử phát triển loài người cho thấy có kiểu tổ chức sau: - Nền kinh tế tập ... vấn đề kinh tế phạm vi góc độ khác Kinh tế học vĩ mô - phân ngành kinh tế học – nghiên cứu vận động mối quan hệ kinh tế chủ yếu đất nước bình diện toàn kinh tế quốc dân Nói cách khác, kinh tế...
 • 121
 • 88
 • 0

o lường và đánh giá KT potx

o lường và đánh giá KT vĩ mô potx
... o lường đánh giá KT Quan hệ kinh tế quốc tế Chiến lược phát triển: Thay nhập Hướng xuất o lường đánh giá KT Quan hệ kinh tế quốc tế Tỉ giá hối o i (Exchange Rate): Tỉ giá hối o i ... năm t-1 X 100% o lường đánh giá KT GDP tăng trưởng GDP GDP GNP (Gross National Product) GNP = GDP + Thu nhập nước công dân - Thu nhập nước thuộc nước o lường đánh giá KT GDP tăng trưởng ... Deflator (chỉ số khử lạm phát GDP) tính cho toàn GDP o lường đánh giá KT Mức giá chung lạm phát Tỉ lệ lạm phát (π) πt = (Pt – Pt-1)/Pt-1 Các tỉ lệ lạm phát CPI, PPI GDP o lường đánh giá KT...
 • 22
 • 50
 • 0

ôn tập trắc nghiệm thi kt

ôn tập trắc nghiệm thi kt vĩ mô
... thoái Câu 16 Một kinh tế trạng thái toàn dụng nhân công có nghĩa : a Không lạm phát thất nghiệp b Không thất nghiep lạm phát c Không thất nghiệp không lạm phát d Vẫn tỷ lệ lạm phát tỷ lệ thất nghiệp ... lượng : a Sản phẩm thừa b Sản phẩm thi u c Hàng tồn kho không dự kiến d Hàng tồn kho trước Câu 19 Khi thuế tăng số nhân kinh tế : a Không thay đổi b Tăng c Giảm d Không xác định Câu 20 Khi tỉ giá ... d Thuế thu nhập cá nhân Câu 49 Nền kinh tế đóng kinh tế : a Không có phủ b Không phải đóng thuế c Không có hoạt động kinh tế d Không giao thương với nước Câu 50 Cách cách sau dùng để tính GDP...
 • 13
 • 103
 • 0

tài liệu kt phần macro

tài liệu kt vĩ mô phần macro
... cá nhân = NNP – Ti – + + Tr – Td  Trong hình lý thuyết: DI = Yd  Yd = Y - – Ti – Td + Tr = Y – Tx + Tr  =Y–T (vì Tx – Tr = T) 5/12/2016 5/12/2016 MÔ HÌNH ĐƯC MỞ RỘNG DẦN VỚI VIỆC LOẠI TRỪ ...  có P 5/12/2016 1.2 Ý nghóa hình cổ điển :  Nền kinh tế đạt trạng thái toàn dụng: Y = YP U = UN  Chính sách kinh tế phủ tác dụng 5/12/2016 1.3.Nhược điểm hình cổ điển:  Không giải ... AD  VD: Y0 < YE → AS0 < AD0 hay Y0 < AD0 → KT thiếu hàng hoá, DN phải tăng Y 29 5/12/2016  Y > YE → AS > AD  VD: Y2 > YE → AS2 > AD2 hay Y2 > AD2 → KT thừa hàng hoá, DN phải giảm Y 30 5/12/2016...
 • 53
 • 76
 • 0

Bản sắc dân tộc trong nền KT mở

Bản sắc dân tộc trong nền KT mở
... lối sống Bản sắc văn hoá dân tộc đậm đà hình thức biểu mang tính dân tộc độc đáo Vị trí sắc văn hóa dân tộc : Bản sắc văn hoá dân tộc giữ vị trí quan trọng : a/ Chính sắc văn hoá dân tộc đảm ... Quan niệm sắc văn hoá dân tộc thời kỳ kinh tế mở I / Bản sắc văn hoá dân tộc ? II / Bản sắc văn hóa dân tộc thời kỳ kinh tế mở Chơng II: Tại phải đa vấn đề giữ gìn sắc văn hoá dân tộc thời kỳ ... sắc dân tộc kinh tế mở điều tất yếu cần thiết giai đoạn B / giảI vấn đề Chơng I Quan niệm sắc văn hoá dân tộc thời kỳ kinh tế mở I / Bản sắc văn hoá dân tộc ? Khái niệm : Bản sắc dân tộc...
 • 26
 • 665
 • 1

Mở rộng hoạt động tín dụng đối với khu vực KT tư nhân của VIETCOMBANK Ba Đình

Mở rộng hoạt động tín dụng đối với khu vực KT tư nhân của VIETCOMBANK Ba Đình
... quận Ba Đình, dù biết chi nhánh vào hoạt động Do mở rộng tín dụng nhiệm vụ u tiên chi nhánh Chơng III Một số ý kiến để mở rộng hoạt động tín khu vực t nhân Chi nhánh Ba Đình thành lập với chủ ... triển kinh tế t nhân, đợc thành lập vào hoạt động từ tháng 9/2004 Đối với hoạt động tín dụng việc mở rộng quy mô tín dụng khu vực điều cần thiết chi nhánh giai đoạn Khu vực kinh tế t nhân năm gần ... chức tín dụng khác phát hành Và chủ trơng năm hớng tới mảng thị trờng để mở rộng tín dụng Nh hoạt động tín dụng chi nhánh chủ yếu cho khu vực kinh tế t nhân, theo chủ trơng thành lập chi nhánh, với...
 • 64
 • 358
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: On tap mon hoa hoc chuan bi cho ky thi THPT quoc gia nguyen ngoc haUnit 10 our houses in the future lesson 1 getting startedTu hoc dot pha chuyen de ngu phap tieng anhBộ câu hỏi thi Rung chuông vàng dành cho học sinh tiểu học ( Khối 1, khối 2, khối 3, khối 4, khối 5)TUYEN TAP 60 DE THI THU DAI HOC MON VAT LY TAP 2Tuyet pham cong pha giai nhanh theo chu de vat ly chu van bien (tap 2 dien xoay chieu)Thu hút và sử dụng ODA của New Zealand vào Việt Nam1 ESTE LIPIT ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG CHUYEN NĂM 2017Xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn nông thôn theo hướng bền vững tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà NẵngBo de trac nghiem luyen thi THPT quoc gia nam 2017 mon toanChinh phuc cau hoi phu khao sat ham so tu a den zChuyen de boi duong hoc sinh gioi giai toan tren may tinh cam tay casioNâng cao năng lực cạnh tranh marketing sản phẩm may mặc của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ nước ta500 cau hoi va tra loi phong van xin viec tieng anhBAI TAP TRAC NGHIEM VAN DUNG THE TICH KHOI đa DIỆNSKKN: Rèn kỹ năng giải các dạng toán “Ứng dụng hệ thức Viet”SKKN: Ứng dụng công nghệ HiClass V vào trong giảng dạy và quản lí phòng máyBài thảo luận môn lịch sử các học thuyết kinh tếcác tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung cổHướng dẫn săn hàng Lazada giá rẻ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập