de thi ly thuyet ve Phong Chay Chua Chay co dap an

De on thi ly thuyet trinh do A tin hoc - co dap an.

De on thi ly thuyet trinh do A tin hoc - co dap an.
... sau: (A) Control Panel -> Desktop -> Wallpaper (B) Control Panel -> Display -> Wallpaper (C) Control Panel -> Display -> Screen Saver (D) Control Panel -> System -> Screen Saver 44 Lệnh Move hộp ... đoạn ch a trỏ với đoạn văn nó, ta dùng menu: (A) Format, Spacing Before (B) Format, Spacing After (C) Format, Paragraph, Spacing Before (D) Format, Paragraph, Spacing After 48 Để chia cột cho ... menu Column, chọn Insert (D) Tất sai 50 Để cài đặt thêm Font mơi trường Windows, ta dùng chức năng: (A) Desktop Control Panel (B) System Control Panel (C) Regional Settings Control Panel (D) Fonts...
 • 4
 • 604
 • 13

Đề thi tốt nghiệp PTTH 2011 mã 642 (có đáp án)

Đề thi Lý tốt nghiệp PTTH 2011 mã 642 (có đáp án)
... tưởng hoạt động Điện tích tụ điện A biến thi n theo hàm bậc thời gian B biến thi n theo hàm bậc hai thời gian C không thay đổi theo thời gian D biến thi n điều hòa theo thời gian Câu 36: Trong...
 • 3
 • 90
 • 0

Đề thi thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 1

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 1
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (2008-2 011 ) NGHỀ : KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA SCLRMT - LT 01 I Phần bắt buộc Câu 1: (2 điểm) ... truyền liệu mạng thực sau: Điểm 1. 5 đ 1, 5 đ − NIC có nhiệm vụ chuẩn bị chuyển liệu từ máy tính tới đường truyền Những liệu di chuyển Bus máy tính dạng song song với 8, 16 , 32 bit NIC phải chuyển đổi ... Tiếp tục “nghe” đến đường truyền rỗi truyền với xác suất p xác định trước (0 < p ...
 • 5
 • 459
 • 11

Đề thi thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 2

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 2
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (20 08 -20 11) NGHỀ : KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA SCLRMT - LT 02 I Phần bắt buộc Câu 1: (2 điểm) ... thông hệ thống mạng; − Ràng buộc pháp lý; Thi t kế sơ đồ mạng mức luận lý; − Xây dựng chiến lược khai thác quản tài nguyên mạng; − Thi t kế sơ đồ mạng vật lý; − Chọn hệ điều hành mạng phần mềm ... xây dựng mạng máy tính Trong bước bước quan trọng nhất? Vì sao? TT A Nội dung Điểm Trình bày bước cần phải thực để xây dựng 1,0 đ mạng máy tính Thu thập yêu cầu khách hàng − Bạn thi t lập mạng...
 • 5
 • 790
 • 26

Đề thi thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 3

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 3
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (2008-2011) NGHỀ : KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA SCLRMT - LT 03 I Phần bắt buộc Câu ... nối hai thi t bị khác loại lại với Ví dụ nối máy tính Hub,Switch, router Ngược lại, dây bấm theo sơ đồ chéo dùng để nối hai thi t bị loại, ví dụ nối Hub với Hub, nối máy tính với máy tính, Hub ... MAC máy tính Bridge cho phép mạng có tầng vật khác giao tiếp với Bridge chia liên mạng thành vùng đụng độ nhỏ, nhờ cải thi n hiệu liên mạng tốt so với liên mạng Repeater hay Hub Câu 3: (3 điểm)...
 • 5
 • 389
 • 13

Đề thi thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 4

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 4
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (2008-2011) NGHỀ : KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA SCLRMT - LT 04 I Phần bắt buộc Câu ... (Data-Link Layer) 1đ Tầng đảm bảo truyền tải khung liệu (Frame) hai máy tính có đường truyền vật nối trực tiếp với Nó cài đặt chế phát xử lỗi liệu nhận Câu 3: (3 điểm) Trình bày đặc điểm FAT16, ... quản 216 địa Cluster tương đương với ổ đĩa tối đa C 2GB - Với lựa chọn FAT32 ổ đĩa đánh địa 0,5 đ 32 bít nhị phân bảng FAT32 quản 232 địa Cluster tương đương với dung lượng D tối đa 2 048 GB...
 • 4
 • 404
 • 11

Đề thi thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 5

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 5
... - Vi xử 0 ,5 CPU thành phần quan trọng máy tính, thực lệnh chơng trình phần mềm chạy, tốc độ xử máy tính phụ thuộc chủ yếu vào linh kiện này, CPU linh kiện nhỏ nhng đắt D máy vi tính RAM ... ngi cp nht li bng chn ng cho router Hai ny gi chung l cp nht bng chn ng im 0 ,5 0, 25 0, 25 1 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 Cú ba hỡnh thc cp nht bng chn ng: Cp nht th cụng Cp nht t ng Cp nht hn hp ... Do - Hnh Phỳc P N THI TT NGHIP CAO NG NGH KHO (2008-2011) NGH : K THUT SA CHA, LP RP MY TNH MễN THI: Lí THUYT CHUYấN MễN NGH Mó thi: DA SCLRMT - LT 05 I Phn bt buc Cõu 1: (2 im) Trỡnh...
 • 6
 • 370
 • 19

Đề thi thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 6

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 6
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (2008-2011) NGHỀ : KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA SCLRMT - LT 06 I Phần bắt buộc Câu ... peer network) mạng mà máy tính có quyền bình đẳng nhau, máy tính có quyền chia sẻ tài nguyên sử dụng tài nguyên từ máy tính khác Nói cách khác, mạng ngang hàng việc biến máy tính khác thành trạm ... + Trao đổi thông tin nhờ phương tiện máy tính; + Cho phép ứng dụng thời điểm cần có nhiều người truy cập Nhược điểm: + Có tính bảo mật kém; + Dữ liệu quản dạng phân tán; + Không có khả chống...
 • 5
 • 391
 • 12

Đề thi thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 7

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 7
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (2008-2011) NGHỀ : KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA SCLRMT - LT 07 I Phần bắt buộc Câu ... khả quản 28-2 máy Ví dụ: 198.1.110 .76 Cộng (I) 7 II Phần tự chọn, trường biên soạn … Cộng (II) Tổng cộng (I + II) ………, Tiểu ban đề thi 3đ 10đ ngày ……… tháng …… năm ……… Hội đồng thi TN DUYỆT ... lượng máy trạm trung bình, địa lớp B có đặc điểm sau: − Bít cao có giá trị 10 − Byte cao sử dụng làm địa mạng, byte lại sử dụng làm địa máy Như vậy, mạng lớp B có khả quản 216-2 máy Ví dụ: 178 .45. 67. 110...
 • 5
 • 379
 • 12

Đề thi thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 8

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 8
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (20 08- 2011) NGHỀ : KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA SCLRMT - LT 08 I Phần bắt buộc Câu ... băng thông hệ thống mạng; Ràng buộc pháp lý; Thi t kế sơ đồ mạng mức luận lý; Xây dựng chiến lược khai thác quản tài nguyên mạng; Thi t kế sơ đồ mạng vật lý; Chọn hệ điều hành mạng phần mềm ứng ... Trình bày bước cần phải thực để xây dựng mạng máy tính A Thu thập yêu cầu khách hàng 0,5 đ Bạn thi t lập mạng để làm gì? sử dụng cho mục đích gì? Các máy tính nối mạng? Những người sử dụng mạng, mức...
 • 6
 • 504
 • 22

Đề thi thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 9

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 9
... Do - Hnh Phỳc P N THI TT NGHIP CAO NG NGH KHO (2008-2011) NGH : K THUT SA CHA, LP RP MY TNH MễN THI: Lí THUYT CHUYấN MễN NGH Mó thi: DA SCLRMT - LT 09 I Phn bt buc Cõu 1: (2 im) Vẽ ... tin qung bỏ, ci thin vic phõn phỏt gúi d liu - Cỏc b nh tuyn cú th chia s thụng tin trng thỏi v thụng tin nh tuyn vi v s dng thụng tin ny b qua cỏc kt ni hng hoc chm Nguyờn hot ng ca Router ... n ớch Cng (I) II Phn t chn, trng biờn son Cng (II) Tng cng (I + II) , Tiờu ban thi 10 ngy thỏng nm Hụi ụng thi TN DUYT ...
 • 5
 • 435
 • 12

Đề thi thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 10

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 10
... Do - Hnh Phỳc P N THI TT NGHIP CAO NG NGH KHO (2008-2011) NGH : K THUT SA CHA, LP RP MY TNH MễN THI: Lí THUYT CHUYấN MễN NGH Mó thi: DA SCLRMT - LT10 I Phn bt buc Cõu 1: (2 im) Vẽ ... Cỏc mỏy trm mụ hỡnh ny gi l mỏy khỏch, l ni gi cỏc yờu cu x v mỏy ch Mỏy ch x v gi kt qu v mỏy khỏch Mỏy khỏch cú th tip tc x cỏc kt qu ny phc v cho cụng vic B Nhng u im, c im ca mng ... on/t chc Cng (I) II Phn t chn, trng biờn son Cng (II) Tng cng (I + II) , Tiờu ban thi 10 ngy thỏng nm Hụi ụng thi TN DUYT ...
 • 4
 • 381
 • 11

Đề thi thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 11

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 11
... Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ II (2008 -2 011) NGHỀ : KỸ THUẬT LẮP RÁP, SỬA CHỮA MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN Mã đề thi: DA SCLRMT - LT11 I Phần bắt buộc Câu ... (3 điểm) Hãy nêu Quy trình cài đặt máy vi tính TT Nội dung Điểm Quy trình cài đặt máy vi tính Máy vi tính sau lắp ráp sửa chữa phải cài đặt 0,5 đ máy Mặt khác, đa số trường hợp hỏng hóc hỏng ... nắm quy trình cài đặt máy vi tính để khắc phục Quy trình cài đặt máy vi tính gồm bước sau: -B1: Lưu (Back_up) số liệu có máy Đối với 0,5 đ máy lắp bỏ qua bước Đối với máy sửa chữa phải back_up...
 • 5
 • 469
 • 11

Đề thi thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 12

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 12
... Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (2008- 11) NGHỀ: SỬA CHỮA MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: DA SCLRMT - LT12 I PHẦN BẮT BUỘC (7 điểm) Câu ... bày qui trình chẩn đoán giải cố máy máy tính TT Nội dung ĐIỂM A Bất luận máy tính thi t vị ngoại vi cụ thể phải 1,5 đ sửa chữa phức tạp đến đâu nữa, áp dụng thủ thuật giải trục trặc đáng tin cậy ... hóc máy, dễ dàng việc tìm nguồn gốc vấn đề nằm thành phần phận máy Hãy bỏ chút thời ghi lại nhiều triệu chứng tốt Nhận diện cô lập vấn đề Thay thành phần lắp Thay thành phần lắp ghép Bởi máy tính...
 • 6
 • 219
 • 2

Đề thi thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 13

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 13
... nh v bng thụng ca h thng mng; Rng buc v phỏp lý; Thit k s mng mc lun lý; Xõy dng chin lc khai thỏc v qun ti nguyờn mng; Thit k s mng vt lý; Chn h iu hnh mng v cỏc phn mm ng dng; Giỏ ... tinh, l thit b nhp thụng tin v l thit b giao tip trc tip gia ngi v mỏy tớnh im 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Cỏc thit b ngoi vi khỏc nh: Card Lan, Modem, card 0,1 sound l thit b dựng ... CPU Vỏ máy Bộ nhớ Bộ nhớ Mainboard Các thi t bị khác: card lan v.v Máy In Chuột Màn Hình Bàn Phím B- Chc nng (1,5 ) TT Ni dung Cpu l vit tt ca ba ch Central Procesing Unit õy l b vi x iu khin...
 • 9
 • 277
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: de thi ly nang cao lop10 co dap anđề thi môn lý thuyết thống kê có đáp ánđề thi lý thuyết mạch 1 có lời giảide thi ly thuyet hoa vo co trong de thi dai hoc tu 2007 den 2013de thi ly thuyet hoa huu co trong de thi dai hoc cac namđề thi thử tốt nghiệp hóa có đáp ánđề thi thử môn sinh 2013 có đáp ánđề thi đại số tuyến tính có đáp ánđề thi thử đại học hóa có đáp án 2013đề thi thử đại học hóa có đáp ánđề thi xác suất thống kê có đáp ánđề thi thử đại học 2012 có đáp ánđề thi thanh toán quốc tế có đáp ánđề thi thương mại điện tử có đáp ánđề thi đại số tuyến tính có đáp án uehNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ Y tế Phương Đông (LV tốt nghiệp)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH xuất nhập khẩu và dich vụ Thành Đạt (LV tốt nghiệp)Đánh giá chất lượng chè Trung Du, chè 777 và chè Vân Tiên trồng tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây có ích của đồng bào dân tộc H’Mông và Dao của huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá khả năng tăng cường tích lũy tinh bột ở cây thuốc lá chuyển gen AGPS và AGPL mã hóa Enzyme Agpase ở cây sắn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử gen kháng Cephalosporin của vi khuẩn E. coli sản sinh men Betalactamase phân lập từ người chăn nuôi và lợn tại Thái Bình và Sóc Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Giải pháp kỹ thuật sản xuất sắn tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo mật thông tin trên mạng truyền số liệu đa dịch vụ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)tính toán và thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí cho tầng 1 và tầng 2 tòa nhà Golden Place.Đánh giá mức độ, tỷ lệ nhiễm Staphylococcus aureus và Escherichia coli trong một số nhóm thực phẩm tươi sống tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội (LV thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình nhân nhanh một số giống mía mới bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai tây có triển vọng trồng trong điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2015 tại tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Đánh giá các yếu tố tác động đến việc triển khai chính phủ điện tử tại các cơ quan cấp tỉnh Trường hợp tỉnh Quảng NgãiNghiên cứu đa dạng thành phần loài ve sầu Họ Cicadidae (HemipteraAuchenorrhyncha) ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Namphòng trừ bệnh hại trên hồ tiêu
Đăng ký
Đăng nhập