Unity 5.x Game AI Programming Cookbook

unity 4.x game ai programming

unity 4.x game ai programming
... books: Unity Game Development Essentials, Unity 3D Game Development by Example Beginner's Guide, Unity Game Development Hotshot, Unity 3.x Game Development by Example Beginner's Guide, Unity iOS Game ... Unity 4.x Game AI Programming Learn and implement game AI in Unity3 D with a lot of sample projects and next-generation techniques to use in your Unity3 D projects Aung Sithu ... games, there are some really great books out there, such as Programming Game AI by Example by Mat Buckland and Artificial Intelligence for Games by Ian Millington and John Funge The AI Game Programming...
 • 232
 • 218
 • 0

.NET Framework 4.5 Expert Programming Cookbook docx

.NET Framework 4.5 Expert Programming Cookbook docx
... .NET Framework 4.5 Expert Programming Cookbook Over 50 engaging recipes for learning advanced concepts of NET Framework 4.5 A.P Rajshekhar BIRMINGHAM - MUMBAI www.it-ebooks.info .NET Framework ... Version 4.5 added many new features and enhanced the existing ones that help in the development of robust and user-friendly solutions more easily .NET Framework 4.5 Expert Programming Cookbook ... NET Framework 4.5 A.P Rajshekhar BIRMINGHAM - MUMBAI www.it-ebooks.info .NET Framework 4.5 Expert Programming Cookbook Copyright © 2013 Packt Publishing All rights reserved No part of this book...
 • 276
 • 363
 • 1

Game Ai là triệu phú 1.5 + phiên bản Millionaire của NKD pdf

Game Ai là triệu phú 1.5 + phiên bản Millionaire của NKD pdf
... Version1.5 với dung lượng khoảng 19MB địa http://www.mediafire.com/?5ni88yd5h5z911a Phiên Millionaire NKD: - Theo phiên mô GameShows Ai Triệu Phú chế độ Multemedia đầy đủ giống thật so với phiên ... địa http://www.mediafire.com/?n0mkkjmr2m0 (bản tiếng Việt), http://www.mediafire.com/?ini3eb2jk845kda (bản tiếng Anh) 3 Nhận xét: version Ai triệu phú NKD không mang tính trực quan tiện dụng tác ... so với version 1.3 gồm phần + Phần tuỳ chọn bàn phím âm đơn giản tiếng việt bạn tự tham khảo + Phần quản lý liệu (thêm, xoá, sửa) câu hỏi có cải tiến phức tạp so với phiên trước: chương trình hỗ...
 • 8
 • 350
 • 1

unrealscript game programming cookbook

unrealscript game programming cookbook
... UnrealScript Game Programming Cookbook Discover how you can augment your game development with the power of UnrealScript Dave Voyles BIRMINGHAM - MUMBAI www.it-ebooks.info UnrealScript Game Programming ... and UnrealScript These include: ff Epic's UnrealScript forum at http://forums.epicgames.com/forums/36 7Programming- and -Unrealscript ff Eat 3D's UnrealScript reference at http://eat3d.com /unrealscript ... in Sega CD era FMV games www.it-ebooks.info About the Reviewers Kolby Brooks took a strong interest to programming at the young age of seven, getting his start by modifying games such as Unreal,...
 • 272
 • 103
 • 0

ios and os x network programming cookbook

ios and os x network programming cookbook
... iOS and OS X Network Programming Cookbook Over 50 recipes to develop network applications in both the iOS and OS X environment Jon Hoffman BIRMINGHAM - MUMBAI www.it-ebooks.info iOS and OS X ... Version and POSIX UNIX Therefore, OS X and iOS are considered to be Unix operating systems This means that OS X and iOS use the same basic networking stack that all Unix operating systems use Apple ... Index271 iii www.it-ebooks.info www.it-ebooks.info Preface Darwin forms the core set of components for OS X and iOS, and is compatible with Single UNIX Specification Version and POSIX UNIX Therefore,...
 • 300
 • 135
 • 0

3d game engine programming phần 5 pps

3d game engine programming phần 5 pps
... range to 255 // scale with 1/ 255 to get the range 0.0 to 1.0 float fHeight00 = (float)( (color00 & 0x00ff0000) >>16 ) / 255 .0f; float fHeight10 = (float)( (color10 & 0x00ff0000) >>16 ) / 255 .0f; ... m_pDevice->SetSamplerState(0, D3DSAMP_MAGFILTER, D3DTEXF_LINEAR); m_pDevice->SetSamplerState(0, D3DSAMP_MINFILTER, D3DTEXF_LINEAR); m_pDevice->SetSamplerState(0, D3DSAMP_MIPFILTER, D3DTEXF_LINEAR); ZFXVIEWPORT ... float float float fT fR fG fB = = = = GetTickCount() / 1000.0f; 0.5f + 0.5f * sinf(fT*1.2f); 0.5f + 0.5f * sinf(fT*2.0f); 0.5f + 0.5f * sinf(fT*1.7f); g_pDevice->SetAmbientLight(fR, fG, fB); g_pDevice->SetWorldTransform(&mat);...
 • 89
 • 149
 • 0

Java Extreme Programming Cookbook phần 5 pot

Java Extreme Programming Cookbook phần 5 pot
... have all passed 5. 7.4 See Also Recipe 5. 6 discusses testable HTML 5. 8 Testing a Form Tag and Refactoring Your Tests 5. 8.1 Problem You want to test for the existence of an HTML form 5. 8.2 Solution ... well as showing a refactored test fixture Example 5- 5 opens with a test for a basic HTML form Example 5- 5 Refactored unit test package com.oreilly.javaxp.httpunit; import com.meterware.httpunit.*; ... page rendering to a JSP Example 5- 6 Servlet that dispatches to a JSP package com.oreilly.javaxp.httpunit; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; import java. io.IOException; public class...
 • 28
 • 120
 • 0

iOS 5 Programming Cookbook phần 1 ppsx

iOS 5 Programming Cookbook phần 1 ppsx
... 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1 .5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 1. 11 1 .12 1. 13 1. 14 1. 15 1. 16 1. 17 1. 18 1. 19 1. 20 1. 21 1.22 1. 23 1. 24 1. 25 1. 26 1. 27 1. 28 Creating a Simple iOS App in Xcode Understanding ... Person’s Address Book Image 55 0 55 2 55 3 55 8 56 2 56 5 56 9 57 3 11 Camera and the Photo Library 58 1 11. 1 11 .2 11 .3 11 .4 11 .5 11 .6 11 .7 11 .8 Detecting and Probing ... 353 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 5. 7 5. 8 5. 9 5. 10 5. 11 5. 12 5. 13 5. 14 5. 15 5 .16 5. 17 5. 18 Constructing Block Objects Accessing Variables in Block...
 • 90
 • 151
 • 0

iOS 5 Programming Cookbook phần 2 docx

iOS 5 Programming Cookbook phần 2 docx
... numberWithInteger:- 123 456 ]; *unsignedNumber = [NSNumber numberWithUnsignedInteger: 123 456 ]; *floatNumber = [NSNumber numberWithFloat: 123 456 . 123 456 f]; *doubleNumber = [NSNumber numberWithDouble: 123 456 . 123 456 7890]; ... numberWithInteger:- 123 456 ]; *unsignedNumber = [NSNumber numberWithUnsignedInteger: 123 456 ]; *floatNumber = [NSNumber numberWithFloat: 123 . 123 456 f]; *doubleNumber = [NSNumber numberWithDouble: 123 . 123 456 7890]; ... around 30% of iOS devices today are running iOS versions that are about a year or a year and a half old If today we are working with iOS 5, there are still iOS devices out there running iOS, for instance...
 • 89
 • 471
 • 0

iOS 5 Programming Cookbook phần 3 pps

iOS 5 Programming Cookbook phần 3 pps
... Figure 2 -33 A navigation button added to a navigation bar That was simple and easy But if you are an iOS user, you probably have noticed that the system apps that come preconfigured on iOS have ... labelFrame = CGRectMake(0.0f, 0.0f, 100.0f, 23. 0f); self.myLabel = [[UILabel alloc] initWithFrame:labelFrame]; self.myLabel.text = @ "iOS Programming Cookbook" ; self.myLabel.font = [UIFont boldSystemFontOfSize:14.0f]; ... CGRectMake(0.0f, 0.0f, 100.0f, 23. 0f); self.myLabel = [[UILabel alloc] initWithFrame:labelFrame]; self.myLabel.adjustsFontSizeToFitWidth = YES; self.myLabel.text = @ "iOS Programming Cookbook" ; self.myLabel.font...
 • 89
 • 348
 • 0

iOS 5 Programming Cookbook phần 4 pptx

iOS 5 Programming Cookbook phần 4 pptx
... 2- 74 Portrait mode keyboard on an iPhone The keyboard in landscape mode on an iPhone will look similar to that shown in Figure 2- 75: 2. 24 Listening and Reacting to Keyboard Notifications | 2 65 ... height is 2. 24 Listening and Reacting to Keyboard Notifications | 277 almost half of the screen, which makes the value 48 0 incorrect The reason for the incorrect values is that iOS does not take ... (long)indexPath.row]; 2 94 | Chapter 3: Constructing and Using Table Views UIButton *button = [UIButton buttonWithType:UIButtonTypeRoundedRect]; button.frame = CGRectMake(0.0f, 0.0f, 150 .0f, 25. 0f); [button...
 • 89
 • 472
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ios 5 programming cookbookios 5 programming cookbook ebookios 5 programming cookbook pdf freeios 5 programming cookbook amazonios 5 programming cookbook reviewios 5 programming cookbook free downloadios 5 programming cookbook epubios 5 programming cookbook pdfios 5 programming cookbook source codeios 5 programming cookbook downloadios 5 programming cookbook pdf free downloadios 5 programming cookbook ebook downloadios 5 programming cookbook epub downloadios 5 programming cookbook source code downloadios 5 programming cookbook pdf downloadTỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬXây dựng mô hình ứng dụng KHCN nông nghiệp vào sản xuất nhằm góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hội của đồng bào các dân tộc xã phiêng luôn huyện mộc châu tỉnh sơn laSensory evaluation of food principles and practices 2editionbài tiểu luận về quy trình sản xuất mè xửng truyền thống525 câu TRẮC NGHIỆM đạo hàm 11Nghĩa vụ của người quản lý trong Công ty TNHH một thành viênNGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ANION HỮU CƠ ĐẾN KHẢ NĂNG HÒA TAN KHOÁNG VẬT TREMOLIT (AMIANG) TẠI MỎ XÓM QUÝT XÃ YÊN BÀI, HUYỆN BA VÌNghiên cứu điển hình các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiĐề cương ôn tập địa lý 9 cả nămNghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của màng mỏng kim loại vàng _Au_ kích thước nanomet bằngNghiên cứu đặc điểm xói lở và bồi tụ đoạn sông Đà từ đập thủy điện Hòa Bình đến xã Tân Đức và Minh NNghiên cứu dạy học tích hợp liên môn những yêu cầu đặt ra trong việc xây dựng_ lựa chọn nội dung vàNghiên cứu phát triển hệ thống sắc kí miễn dịch cạnh tranh phát hiện nhanh các độc tố ruột tụ cầu trNghiên cứu phương pháp đánh giá và cải thiện hiệu năng giao thức TCP cho mạng máy tínhNGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỢP KIM Fe50Co50 CÓ KÍCH THƯỚC NANO MÉT TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỢP KINghiên cứu ứng dựng vật liệu Fe0 nano để xử lý nitrat trong nướcNghiên cứu và chế tạo vật liệu cấu trúc nano TiO2 dạng ống ứng dụng trong cảm biến khíNghiên cứu và đề xuất một mô hình thanh toán điện tửNghiên cứu về trắc nghiệm thích nghiNghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của giun huyết maphysa mossambica (peters, 1854)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập