Unity 5.x Game AI Programming Cookbook

unity 4.x game ai programming

unity 4.x game ai programming
... books: Unity Game Development Essentials, Unity 3D Game Development by Example Beginner's Guide, Unity Game Development Hotshot, Unity 3.x Game Development by Example Beginner's Guide, Unity iOS Game ... Unity 4.x Game AI Programming Learn and implement game AI in Unity3 D with a lot of sample projects and next-generation techniques to use in your Unity3 D projects Aung Sithu ... games, there are some really great books out there, such as Programming Game AI by Example by Mat Buckland and Artificial Intelligence for Games by Ian Millington and John Funge The AI Game Programming...
 • 232
 • 232
 • 0

.NET Framework 4.5 Expert Programming Cookbook docx

.NET Framework 4.5 Expert Programming Cookbook docx
... .NET Framework 4.5 Expert Programming Cookbook Over 50 engaging recipes for learning advanced concepts of NET Framework 4.5 A.P Rajshekhar BIRMINGHAM - MUMBAI www.it-ebooks.info .NET Framework ... Version 4.5 added many new features and enhanced the existing ones that help in the development of robust and user-friendly solutions more easily .NET Framework 4.5 Expert Programming Cookbook ... NET Framework 4.5 A.P Rajshekhar BIRMINGHAM - MUMBAI www.it-ebooks.info .NET Framework 4.5 Expert Programming Cookbook Copyright © 2013 Packt Publishing All rights reserved No part of this book...
 • 276
 • 487
 • 1

Game Ai là triệu phú 1.5 + phiên bản Millionaire của NKD pdf

Game Ai là triệu phú 1.5 + phiên bản Millionaire của NKD pdf
... Version1.5 với dung lượng khoảng 19MB địa http://www.mediafire.com/?5ni88yd5h5z911a Phiên Millionaire NKD: - Theo phiên mô GameShows Ai Triệu Phú chế độ Multemedia đầy đủ giống thật so với phiên ... địa http://www.mediafire.com/?n0mkkjmr2m0 (bản tiếng Việt), http://www.mediafire.com/?ini3eb2jk845kda (bản tiếng Anh) 3 Nhận xét: version Ai triệu phú NKD không mang tính trực quan tiện dụng tác ... so với version 1.3 gồm phần + Phần tuỳ chọn bàn phím âm đơn giản tiếng việt bạn tự tham khảo + Phần quản lý liệu (thêm, xoá, sửa) câu hỏi có cải tiến phức tạp so với phiên trước: chương trình hỗ...
 • 8
 • 364
 • 1

unrealscript game programming cookbook

unrealscript game programming cookbook
... UnrealScript Game Programming Cookbook Discover how you can augment your game development with the power of UnrealScript Dave Voyles BIRMINGHAM - MUMBAI www.it-ebooks.info UnrealScript Game Programming ... and UnrealScript These include: ff Epic's UnrealScript forum at http://forums.epicgames.com/forums/36 7Programming- and -Unrealscript ff Eat 3D's UnrealScript reference at http://eat3d.com /unrealscript ... in Sega CD era FMV games www.it-ebooks.info About the Reviewers Kolby Brooks took a strong interest to programming at the young age of seven, getting his start by modifying games such as Unreal,...
 • 272
 • 104
 • 0

ios and os x network programming cookbook

ios and os x network programming cookbook
... iOS and OS X Network Programming Cookbook Over 50 recipes to develop network applications in both the iOS and OS X environment Jon Hoffman BIRMINGHAM - MUMBAI www.it-ebooks.info iOS and OS X ... Version and POSIX UNIX Therefore, OS X and iOS are considered to be Unix operating systems This means that OS X and iOS use the same basic networking stack that all Unix operating systems use Apple ... Index271 iii www.it-ebooks.info www.it-ebooks.info Preface Darwin forms the core set of components for OS X and iOS, and is compatible with Single UNIX Specification Version and POSIX UNIX Therefore,...
 • 300
 • 144
 • 0

3d game engine programming phần 5 pps

3d game engine programming phần 5 pps
... range to 255 // scale with 1/ 255 to get the range 0.0 to 1.0 float fHeight00 = (float)( (color00 & 0x00ff0000) >>16 ) / 255 .0f; float fHeight10 = (float)( (color10 & 0x00ff0000) >>16 ) / 255 .0f; ... m_pDevice->SetSamplerState(0, D3DSAMP_MAGFILTER, D3DTEXF_LINEAR); m_pDevice->SetSamplerState(0, D3DSAMP_MINFILTER, D3DTEXF_LINEAR); m_pDevice->SetSamplerState(0, D3DSAMP_MIPFILTER, D3DTEXF_LINEAR); ZFXVIEWPORT ... float float float fT fR fG fB = = = = GetTickCount() / 1000.0f; 0.5f + 0.5f * sinf(fT*1.2f); 0.5f + 0.5f * sinf(fT*2.0f); 0.5f + 0.5f * sinf(fT*1.7f); g_pDevice->SetAmbientLight(fR, fG, fB); g_pDevice->SetWorldTransform(&mat);...
 • 89
 • 156
 • 0

Java Extreme Programming Cookbook phần 5 pot

Java Extreme Programming Cookbook phần 5 pot
... have all passed 5. 7.4 See Also Recipe 5. 6 discusses testable HTML 5. 8 Testing a Form Tag and Refactoring Your Tests 5. 8.1 Problem You want to test for the existence of an HTML form 5. 8.2 Solution ... well as showing a refactored test fixture Example 5- 5 opens with a test for a basic HTML form Example 5- 5 Refactored unit test package com.oreilly.javaxp.httpunit; import com.meterware.httpunit.*; ... page rendering to a JSP Example 5- 6 Servlet that dispatches to a JSP package com.oreilly.javaxp.httpunit; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; import java. io.IOException; public class...
 • 28
 • 124
 • 0

iOS 5 Programming Cookbook phần 1 ppsx

iOS 5 Programming Cookbook phần 1 ppsx
... 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1 .5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 1. 11 1 .12 1. 13 1. 14 1. 15 1. 16 1. 17 1. 18 1. 19 1. 20 1. 21 1.22 1. 23 1. 24 1. 25 1. 26 1. 27 1. 28 Creating a Simple iOS App in Xcode Understanding ... Person’s Address Book Image 55 0 55 2 55 3 55 8 56 2 56 5 56 9 57 3 11 Camera and the Photo Library 58 1 11. 1 11 .2 11 .3 11 .4 11 .5 11 .6 11 .7 11 .8 Detecting and Probing ... 353 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 5. 7 5. 8 5. 9 5. 10 5. 11 5. 12 5. 13 5. 14 5. 15 5 .16 5. 17 5. 18 Constructing Block Objects Accessing Variables in Block...
 • 90
 • 155
 • 0

iOS 5 Programming Cookbook phần 2 docx

iOS 5 Programming Cookbook phần 2 docx
... numberWithInteger:- 123 456 ]; *unsignedNumber = [NSNumber numberWithUnsignedInteger: 123 456 ]; *floatNumber = [NSNumber numberWithFloat: 123 456 . 123 456 f]; *doubleNumber = [NSNumber numberWithDouble: 123 456 . 123 456 7890]; ... numberWithInteger:- 123 456 ]; *unsignedNumber = [NSNumber numberWithUnsignedInteger: 123 456 ]; *floatNumber = [NSNumber numberWithFloat: 123 . 123 456 f]; *doubleNumber = [NSNumber numberWithDouble: 123 . 123 456 7890]; ... around 30% of iOS devices today are running iOS versions that are about a year or a year and a half old If today we are working with iOS 5, there are still iOS devices out there running iOS, for instance...
 • 89
 • 475
 • 0

iOS 5 Programming Cookbook phần 3 pps

iOS 5 Programming Cookbook phần 3 pps
... Figure 2 -33 A navigation button added to a navigation bar That was simple and easy But if you are an iOS user, you probably have noticed that the system apps that come preconfigured on iOS have ... labelFrame = CGRectMake(0.0f, 0.0f, 100.0f, 23. 0f); self.myLabel = [[UILabel alloc] initWithFrame:labelFrame]; self.myLabel.text = @ "iOS Programming Cookbook" ; self.myLabel.font = [UIFont boldSystemFontOfSize:14.0f]; ... CGRectMake(0.0f, 0.0f, 100.0f, 23. 0f); self.myLabel = [[UILabel alloc] initWithFrame:labelFrame]; self.myLabel.adjustsFontSizeToFitWidth = YES; self.myLabel.text = @ "iOS Programming Cookbook" ; self.myLabel.font...
 • 89
 • 354
 • 0

iOS 5 Programming Cookbook phần 4 pptx

iOS 5 Programming Cookbook phần 4 pptx
... 2- 74 Portrait mode keyboard on an iPhone The keyboard in landscape mode on an iPhone will look similar to that shown in Figure 2- 75: 2. 24 Listening and Reacting to Keyboard Notifications | 2 65 ... height is 2. 24 Listening and Reacting to Keyboard Notifications | 277 almost half of the screen, which makes the value 48 0 incorrect The reason for the incorrect values is that iOS does not take ... (long)indexPath.row]; 2 94 | Chapter 3: Constructing and Using Table Views UIButton *button = [UIButton buttonWithType:UIButtonTypeRoundedRect]; button.frame = CGRectMake(0.0f, 0.0f, 150 .0f, 25. 0f); [button...
 • 89
 • 503
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ios 5 programming cookbookios 5 programming cookbook ebookios 5 programming cookbook pdf freeios 5 programming cookbook amazonios 5 programming cookbook reviewios 5 programming cookbook free downloadios 5 programming cookbook epubios 5 programming cookbook pdfios 5 programming cookbook source codeios 5 programming cookbook downloadios 5 programming cookbook pdf free downloadios 5 programming cookbook ebook downloadios 5 programming cookbook epub downloadios 5 programming cookbook source code downloadios 5 programming cookbook pdf downloadvu văn CHIến bys kip hoc tieng anh sieu dangNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thịt tươi của khách hàng tại siêu thị Co.opmart Vĩnh Long (LV thạc sĩ))PHAN TICH TINH HINH TAI CHINH CUA CONG TY CONG NGHE TIN HOC VIEN THONG QUOC THANGOn tap cac so den 100SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non39 đề thi thử THPT Quốc gia môn toán có đáp ánTim hieu cac van de an toan trong SDNDanh mục đề tài cấp trường phê duyệt đợt 1 năm 2016Các mô hình và cơ quan QLNNLchính sách bảo vệ môi trườngHành vi tổ chức bài giảng chi tiếtĐánh giá hoạt động Marketing trong phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng bưu điện Liên Việt chi nhánh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))QUẢN lý NHÀ nước đối với tổ CHỨC PHI CHÍNH PHỦQUẢN lý NHÀ nước về văn hóa, GIÁO dục, y tếTÌM HIỂU về CHÍNH SÁCH GIÁO dục đào tạo đối với ĐỒNG bào dân tộc THIỂU sốFDI nguyễn thị huyền trang 08 02 tăng cường quản lí và sử dụng nguồn vốn ODA trong lĩnh vực NNPTNT tại tỉnh thái nguyênTìm hiểu về phật giáoTHÁCH THỨC của NGUỒN NHÂN lực VIỆT NAM TRONG GIAI đoạn HIỆN NAYSlide bài giảng C++ của FPT Software ngày 1, bài 1Slide bài giảng C++ của FPT Software ngày 2, bài 1 (Memory Management)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập