English 11 unit 10 language focus

English 11 Unit 2 - Language focus (basic)

English 11 Unit 2 - Language focus (basic)
... English 11 Unit – Review Use of Past Progressive • Puts emphasis on the course of an action in the past...
 • 2
 • 2,909
 • 23

English 11 - Unit 14 (Language focus)

English 11 - Unit 14 (Language focus)
... T.V 4 gardening 5 playing football Unit 14: RECREATION Part E: Language focus I Warm-up II.Pronunciation: /ts /- /dz /- /t∫t /- /dʒd/ Unit 14 – E/ Language focus - Pronunciation Listen and repeat ... the bank Unit 14: RECREATION Part E: Language focus I Warm-up II Pronunciation: /ts /- /dz /- /t∫t /- /dʒd/ III Grammar: - Conjunctions: both…and, not only…but also, either…or, neither…nor - Cleft ... ………………………………………………………………………………………… Unit 14: RECREATION - Part E: Language focus IV Consolidation Pronunciation: /ts /- /dz /- /t∫t /- /dʒd/ Grammar: - Conjunctions: both…and, not only…but also, either…or, neither…nor - Cleft...
 • 21
 • 628
 • 0

Anh 11 unit 10 Language focus

Anh 11 unit 10 Language focus
... Too dirty!!! Savage!!! UNIT 10: NATURE IN DANGER LANGUAGE FOCUS PRONUNCIATION A He is swimming D B He is smoking C He is sleeping He is catching a snake UNIT 10: LANGUAGE FOCUS * Pronunciation: ... whom/ which/ that That’s the woman to whom Jim used to be married Teaching LANGUAGE FOCUS SUMMARY Unit 10: LANGUAGE FOCUS GRAMMAR PRONUNCIATION /sl / /sw/ Relative pronouns with prepositions ... B: I swear he is sleeping A: When Snowy sleeps, he snores but he looks sweet UNIT 10: NATURE IN DANGER LANGUAGE FOCUS Grammar RELATIVE PRONOUNS WITH PREPOSITIONS Mary’s mother Mary whom/ that...
 • 29
 • 315
 • 4

English 11 Unit 12 Language Focus

English 11 Unit 12 Language Focus
... it is not the subject of the relative clause Clause without pronouns are very common in informal English Ex: The man Peter met knows your brother The dress Ann bought doesn’t fit her very well...
 • 17
 • 261
 • 0

unit 10- language focus- english 10- conversation

unit 10- language focus- english 10- conversation
... E: Language Focus Warm up bee pig pea By the end of the lesson, Students will be able to: Distinguish...
 • 11
 • 1,057
 • 8

Giáo án tiếng anh 11: Unit 13-language focus 11 cb

Giáo án tiếng anh 11: Unit 13-language focus 11 cb
... He rubs his hands because he wants to interrupt their talk B Grammar: CLEFT SENTENCES I Subject focus: Ex The boy hit the dog in the garden S V O Adv It was the boy who hit the dog in the garden ... frightened the children -> It was his presence at the meeting that frightened the children II Object focus: Ex 1:The boy hit the dog in the garden S V O Adv It was the dog that the boy hit in the garden ... dog barked at the stranger -> It was the stranger that/ who(m)the dog barked at III Adverbial focus: Ex 1: The boy hit the dog in the garden -> It was in the garden that the boy hit the dog...
 • 17
 • 10,985
 • 40

Unit 10: Language focus

Unit 10: Language focus
... I NG TO CONGRATULATIONs! Unit 14 Language Focus group club goal school game kick dog because together cup Uruguay complete again ticket Margaret week Unit 14 Language Focus Our group hasnt scored ... too long You Unit 14 Language Focus Will: making offers Exercise 3: make offers with Ill for the following situations EX Its so hot in room! Il open the widow l Unit 14 Language Focus Will: making ... Cuối tuần This weekend - Mai có kế hoạch từ trước (dùng going to) - Nga định (dùng will) Unit 14 Language Focus Will or going to: Sẽ, Giống nhau: Cả Will Going to dùng để diễn tả hành động xảy...
 • 17
 • 705
 • 9

tieng anh 11, uit 10, language focus

tieng anh 11, uit 10, language focus
... invites students to give different examples PRACTICE (15’) 2.1 Exercise 1(p.122), 5’: choose the suitable italicized words to complete the following sentences -Ask Ss to exercise in the textbook...
 • 12
 • 774
 • 5

ENGLISH 7- UNIT 6 LANGUAGE FOCUS

ENGLISH 7- UNIT 6 LANGUAGE FOCUS
... History Math Physical Education Chemistry English Geography 1+ f 2+ c 3+ a 4+ b 5+ e 6+ d SCHOOL VOCABULARY ACTIVITY Physical Education Geography Chemistry Math English History LUCKY NUMBERS 10 - What ... house ( v ) OK I’m sorry I can’t I’d love to HOMEWORK - Review from Unit to Unit for One Period Test - Be ready for A ( Unit ) ( Dùng so sánh với “ fewer, more ” để nói công việc học tập học ... passage It is six thirty in the is doing evening Lan (do) … her homework She (write) is writing an English essay … Mr Thanh (read) is reading … a newspaper and Mrs is cooking Quyen (cook) … dinner...
 • 22
 • 1,280
 • 3

English 12 unit 1 language focus

English 12 unit 1 language focus
... because it (10 ) (become) so expensive A friend (11 ) me about this flat, and I (12 ) (move) here about two months ago When you (13 ) _(come) to England this summer, please visit me I (14 ) ... London because it (10 ) _(become) so expensive A has become told moved friend (11 ) (tell) me about this flat, and I (12 ) (move) here about two months ago come When you (13 ) _(come) to ... (night/week/month/year/decade (thập kỷ)/ century (thế kỷ); minutes/hours/days/months… ago; in 2 010 ; in June 2 011 d Usage: -Hành động diễn chấm dứt khứ, không liên quan đến Past Progressive E.g : What...
 • 31
 • 354
 • 0

English 12 unit 1 language focus 2010

English 12 unit 1 language focus 2010
... because it (10 ) (become) so expensive A friend (11 ) me about this flat, and I (12 ) (move) here about two months ago When you (13 ) _(come) to England this summer, please visit me I (14 ) ... because it (10 ) _(become) so expensive A friend (11 ) (tell) me about this flat, and I (12 ) have changed (move)have lived two months ago here about have decided has become When you (13 ) ... beds What are they ? • • • bats bags • • • “s” or “z” toys ? flies cats beds Unit 1: Home Life Par t E: Language Focus I Pronunciation of the ending ‘s’ II Grammar: Tense Revision I Pronunciation...
 • 31
 • 334
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: english 11 unit 2 language focusenglish 11 unit 1 language focusenglish 8 unit 10 language focusenglish 8 unit 10 language focus 3 4english 8 unit 10 language focus 1 2giao an english 11 unit 2 language focusgiáo án tiếng anh lớp 11 unit 10 language focushuong dan lam tieng anh 11 unit 10 language focusenglish 11 unit 15 language focusenglish 11 unit 14 language focusgiáo án tiếng anh lớp 11 unit 12 language focusenglish 9 unit 9 language focusenglish 9 unit 8 language focusenglish 8 unit 9 language focus 3 4english 9 unit 7 language focusChính sách marketing cho dịch vụ data trên nền 4g của tổng công ty viễn thông mobifone (tt)Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay tiểu luận cao họcquan điểm của ph ăngghen về chế độ tư hữu trong tác phẩm “nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nướcKHÓA LUẬN tốt NGHIỆP thực chất và vai trò của nhận thức luận trong triết học i cantơThực chất và vai trò của nhận thức luận trong triết học i cantơ tiểu luận cao họcTài liệu lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý phổ thông Chuyên đề 6 Thảo luận nhóm 4 hoàn chỉnhTiểu luận lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý phổ thông 2017 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ trường THPT Nguyễn Du huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum năm học 2016 2017Tiểu luận lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý phổ thông 2017 Công tác quản lý văn bản tại trường Tiểu học Bình trị huyện Kiên Lương tỉnh Kiên GiangTiểu luận lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý phổ thông 2017 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂN HIỆP HUYỆN TỈNH KIÊN GIANG NĂM HỌC 2015 2016tiểu luận cao học sự vận động của vật chất trong tác phẩm biện chứng của tự nhiên của phăngghenNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của giáo viên đối với sản phẩm sách giáo khoa tiếng anh bậc trung học phổ thông của nhà xuất bản giáo dục việt nam trên địa bàn thành phố đà nẵng (tt)Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng công thương đà nẵng (tt)Tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước tam kỳ (tt)Thiết kế hoạt động ngoại khóa văn học dân gian cho học sinh ở trường THPT tập sơn, huyện trà cú, tỉnh trà vinh (tt)Pháp luật về hợp đồng lao động thực trạng áp dụng tại các khu công nghiệp tỉnh hậu giang (tt)Cách thêm s es và đọc âm ses trong tiếng anhĐo lường mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại cục thuế tỉnh hậu giang (tt)TÀI LIỆU LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ PHỔ THÔNG chuyên đề 3 QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI đề cương thảo luậnTÀI LIỆU LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ PHỔ THÔNG Quản lý nhà nước về giáo dục bậc Trung họcPhát huy giá trị đạo đức truyền thống việt nam trong lối sống thanh niên hiện nay tiểu luận cao học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập