KIEM TRA hoa 10 halogen

Kiểm tra hóa 10 tiết 14NC

Kiểm tra hóa 10 tiết 14NC
... Trường THPT Quỳnh Lưu Kiểm tra Hoá học - Lớp 10 - Tiết ppct 13 Đề 2: Câu 1: Trong hạt nhân nguyên tử ( trừ hiđro ), hạt cấu tạo nên ... X Y phi kim C X kim loại, Y phi kim D X phi kim, Y kim loại Trường THPT Quỳnh Lưu Kiểm tra Hoá học - Lớp 10 - Tiết ppct 13 Đề 3: Câu 1: Định nghĩa sau nguyên tố hoá học đúng? Nguyên tố hoá học ... tố ? A Nguyên tố s B Nguyên tố p C Nguyên tố d D Nguyên tố f Trường THPT Quỳnh Lưu Kiểm tra Hoá học - Lớp 10 - Tiết ppct 13 Đề 4: Câu 1: Trong thí nghiệm Rơ-zơ-fo, tia anpha hầu hết xuyên qua Vàng...
 • 8
 • 183
 • 0

kiem tra hóa 10

kiem tra hóa 10
... hồ tinh bột KI, thấy xuất màu xanh Hiện tượng xảy trình sau? A Sự oxi hóa IB Sự oxi hóa ozôn C Sự oxi hóa tinh bột D Sự oxi hóa K+ Câu 47: Một hỗn hợp gồm oxi ozôn đktc có tỉ khối H2 20 Thành phần ... thể tích ozôn hỗn hợp là? A 40 % B 50 % C 60 % D 75 % Câu 48 : 6g kim loại R hóa trị không đổi tác dụng với O2 tạo 10g oxit Kim loại R A Zn B Fe C Mg D Ca Câu 49: Cho 3g MnO2 197g hỗn hợp KCl ... phản ứng với S nhiệt độ thường C Ở nhiệt độ thích hợp, S tác dụng với hầu hết phi kim thể tính oxi hóa D Ở nhiệt độ cao, S tác dụng với nhiều kim loại thể tính oxi hoá Câu 18 : SO2 vừa có tính oxi...
 • 7
 • 227
 • 0

Kiểm tra hóa 10 Tiết 48(lớp C)

Kiểm tra hóa 10 Tiết 48(lớp C)
... a)Viết phương trình phản ứng xẩy ra? b)Tính CM chất ddB? Trường THPT Quỳ Hợp Lớp 10 Đề Kiểm Tra tiết 48(Hoá Học 10) Họ tên:……………………………………… Mã đề:217 Phần trả lời trắc nghiệm : Số thứ tự câu trả ... a)Viết phương trình phản ứng xẩy ra? b)Tính CM chất ddB? Trường THPT Quỳ Hợp Lớp 10 Đề Kiểm Tra tiết 48(Hoá Học 10) Họ tên:……………………………………… Mã đề:369 Phần trả lời trắc nghiệm : Số thứ tự câu trả ... A) 95% B) 80% C) 100 % D) 60% 9) Trong phản ứng:NaClO +CO2 +H2O >NaHCO3 +HClO.Vai trò NaClO là? A) Muối axit yếu HClO B).Vừa chất khử,vừa chất ôxi hoá C) Chất ôxi hoá D) Chất khử 10) Trong phản...
 • 7
 • 307
 • 0

on kiem tra hoa 10

on kiem tra hoa 10
... 5,6g bột sắt 1,6g bột S thu hhX Cho hhX pứ hoàn toàn với 500ml ddHCl thu hh khí A ddB (Các pứ xảy 100 %) a) Tính % theo thể tích khí hhA b) Biết phải dùng 125ml ddNaOH 0,1 M để trung hòa HCl dư ddB ... với HCl dư thu hh khí A Tính thể tích khí hh (đkc) c) Cho hh khí A pứ vừa đủ với V (ml) dd CuSO4 10% (d=1,2 g/ml) Tính V khối lượng kết tủa tạo thành Câu Bài tập hỗn hợp Bài Cho 16,2 g hh ZnS Zn...
 • 2
 • 166
 • 0

đề kiểm tra Hóa 10

đề kiểm tra Hóa 10
... Sở GD & ĐT Gia Lai Trường THPT Lê Thánh Tông Họ tên : Lớp : KIỂM TRA 1Tiết Môn : Hóa 10 (lần 1) I.Trắc Nghiệm ( 7điểm) Câu 1: Cho nguyên tử 16S, 19K, 9F, 11Na Các nguyên ... electron tối đa lớp M ; phân lớp f II.Tự Luận: Câu 1: Cho Fe tan hoàn toàn với lượng vừa đủ 100 gam dung dịch HCl Sau phản ứng thu 4,48 lít khí ( đo đktc) a Tính khối lượng Fe phản ứng b Tính...
 • 2
 • 427
 • 5

de kiem tra hoa 10 CB lan 2- TNKQ cuc hot

de kiem tra hoa 10 CB lan 2- TNKQ cuc hot
... 23: Hp cht khớ vi hidro ca mt nguyờn t l H4R Oxit cao nht ca nú cha 53,3%O v lng R l: A Cacbon B Silic C Photpho D Nito Cõu 24: Cho cỏc nguyờn t: O(Z=8), S(Z=16), Cl(Z=17) Chiu tng tớnh phi kim ... 12 v 15 C 10 v 17 D 11 v 16 Cho C=12, Si=28, P=31, N=14 Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm Ht Bãi Trành, ngày.tháng năm 2 010 Giáo viên...
 • 3
 • 237
 • 9

Đề kiểm tra Hóa 10.NC lần 2

Đề kiểm tra Hóa 10.NC lần 2
... 10 KIỂM TRA 1Tiết Môn : Hóa 10 (lần 2) I.Trắc Nghiệm: (7điểm) câu 1: Cho chất sau SO2, K2SO4 ; Cr2O3, K2CrO4 Số oxi hóa S số oxi hóa Cr câu 2: Tổng số hạt p, hạt n, hạt e nguyên tử R 28 , ... Mg= 12, Al=13, P=15, S=16, Cl=17, K=19, Ca =20 ) -Hết - Trường THPT Lê Thánh Tông Họ tên : Lớp : 10 KIỂM TRA 1Tiết Môn : Hóa 10 (lần 2) I.Trắc Nghiệm: (7điểm) câu 1: Cho chất sau NO2, ... Mg= 12, Al=13, P=15, S=16, Cl=17, K=19, Ca =20 ) -Hết - Trường THPT Lê Thánh Tông Họ tên : Lớp : 10 KIỂM TRA 1Tiết Môn : Hóa 10 (lần 2) I.Trắc Nghiệm: (7điểm) câu 1: Cho chất sau P2O5,...
 • 8
 • 324
 • 11

kiem tra hoa 10 lan 1 hk1

kiem tra hoa 10 lan 1 hk1
... Đáp án : B D B A B A 10 D C C D ...
 • 2
 • 180
 • 2

kiem tra hoa 10 nc hot

kiem tra hoa 10 nc hot
... HỌC KỲ - NĂM HỌC 2 010- 2011 KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC LỚP 1 0NC (Bài số 2) THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đ ề) Họ tên học sinh: Lớp: 10A Ngày19 tháng 11 na 2 010 êm A.Phần trắc ... HỌC KỲ - NĂM HỌC 2 010- 2011 KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC LỚP 1 0NC (Bài số 2) THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đ ề) Họ tên học sinh: Lớp: 10A Ngày19 tháng 11 na 2 010 êm A.Phần trắc ... HỌC KỲ - NĂM HỌC 2 010- 2011 KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC LỚP 1 0NC (Bài số 2) THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đ ề) Họ tên học sinh: Lớp: 10A Ngày19 tháng 11 na 2 010 êm A.Phần trắc...
 • 6
 • 171
 • 0

Đề kiểm tra hóa 10

Đề kiểm tra hóa 10
... Cl=35,5) Hết Họ tên học sinh Lớp đáp án biểu điểm môn hoá học 10 A.Phần Trắc Nghiệm: (3 điểm) Câu Đáp án D C C B C A A D B 10 B B.Phần tự luận: (7 điểm) Câu Đáp án o t -2NaCl(r) + H2SO4(d) ... A Fe + Cl2 FeCl2 B 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 C 3Fe + 4Cl2 FeCl2 + 2FeCl3 D Tất sai 10- Clorua vôi loại muối sau ? A Muối tạo kim loại liên kết với loại gốc axit B Muối tạo kim loại ... (g) điểm - Khối lợng dung dịch thu đợc là: m + 18,25 (g) -Theo đầu bài: 18,25 + 0,16 m/ m + 18,25 =100 %=21,11% điểm m=281,75 (g) điểm điểm ...
 • 3
 • 375
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: kiểm tra hóa 10 chương halogenđề kiểm tra hóa 10 nâng cao chương halogenđề kiểm tra hóa 10 cơ bản chương halogenđề kiểm tra hóa 10 chương halogen nâng caođề kiểm tra hóa 10 chương halogen tự luậnkiểm tra hóa 10đề kiểm tra hóa 10kiểm tra hóa 10 nâng caođề kiểm tra hóa 10 nâng cao chương oxiđề kiểm tra hóa 10 chương oxiđề kiểm tra hóa 10 chương oxilưu huỳnhđề kiểm tra hóa 10 chương 1đề kiểm tra hóa 10 học kì 1đề kiểm tra hóa 10 nâng cao chương 2đề kiểm tra hóa 10 nâng cao chương 1Bài 13. Môi trường đới ôn hòaBài 3. Các nước Đông Bắc ÁBài 13. Môi trường đới ôn hòaBài 5. Các nước châu Phi và Mĩ LatinhBài 5. Các nước châu Phi và Mĩ LatinhBài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóngBài 11. Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóngBài 11. Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóngBài 12. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường ở đới nóngBài 11. Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóngBài 6. Nước MĩBài 11. Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóngBài 8. Nhật BảnBài 8. Nhật BảnBài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóngBài 11. Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóngKhảo sát chất lượng toán 12Bài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóngBài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóngBài 9. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập