chuong 5 3 536 537 SVM

đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 5.3 ppsx

đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 5.3 ppsx
... 28.11,73 13,6 .11,22 100% 100% 3,9 7% U dm 110 Khi cố ( đứt dây ): R=11,73.2= 23,4 6 X= 11,22.2=22,44 Iscdd = 81,3.2 = 162,6 < 0,8.Icp = 212 A Đảm bảo vận hành Pi R i Q i X i 28. 23,4 6 13,6 .22,44 ... 445 A Tổn thất điện áp đoạn NĐII-8: Đ-ợc truyền tải lộ đơn : R= 0,21.64 = 13,4 4 X= 0,416.64 = 26,624 U bt % Pi R i Q i X i 28. 13,4 4 13,6 .26,624 100% 100% 6,06% U dm 110 Kết tính toán cho ... 0,21 0,416 4 Bảng tổng kết tổn thất điện áp ph-ơng án : 78,73 Đoạn NĐI-1 NĐI-2 NĐI-3 3-4 NĐI-3-4 NĐI-4 4-3 NĐI-4-3 NĐI-5 NĐII-5 NĐII-6 Ubt% 5,15 3,1 4 5,79 5,79 2,4 3,2 3,9 7 Usc% 6,29 11,56 10,5...
 • 10
 • 124
 • 0

Giáo trình quản lý dự án đâu tư - chương 5.3

Giáo trình quản lý dự án đâu tư - chương 5.3
... n ngân sách d án D toán ngân sách d án Qu n ngân sách D toán ngân sách d án Khái ni m D toán ngân sách vi c lên k ho ch chi phí phân b ngu n l c cho ho t ng c a d án M c tiêu c a d toán ... toàn b d án nhu c u v n cho t ng giai o n ho t ng c a d án; • Là c s qu n i u ph i ngân sách DA Ph ng pháp l p d toán ngân sách d án Ph ng pháp l p t xu ng Là ph ng pháp l p d toán d a k ... pháp l p d toán ngân sách d án Ph ng pháp l p t d i lên Ngân sách c d toán t t b ph n ch c n ng, qu n d án theo nhi m v k ho ch ti n , s d ng d li u chi ti t s n có t ng c p qu n c s nh m...
 • 20
 • 89
 • 0

Giáo trình quản lý dự án đâu tư - chương 5.3

Giáo trình quản lý dự án đâu tư - chương 5.3
... TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO Nhận dạng ( xác định) rủi ro  Căn vào tính chất sản phẩm dự án  Căn vào vòng đời dự án  Căn vào kế hoạch thực dự án  Căn vào yêu cầu đầu vào dự án  Căn vào số liệu dự ... i=1,n) VD: Một dự án tính toán giá trị NPV vòng đời 500 triệu dự án thành công – 200 triệu dự án không thành công Hỏi nhà đầu có nên thực dự án hay không biết xác suất thành công dự án 40% EV = ... Căn vào số liệu dự án ng tự khứ QUI TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO Đánh giá mức độ thiệt hại  Thiệt hại vật chất trực tiếp, gián tiếp  Ước lượng giá trị thiệt hại QUI TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO Đề xuất...
 • 22
 • 82
 • 0

Bài giảng mạng máy tính chương 5 3 trương hoài phan

Bài giảng mạng máy tính chương 5 3  trương hoài phan
... Rj 45 Hub /Switch Cách bấm dây • Cam lơ nâu • Sọc trước trơn sau • 1 236 Cách bấm dây 1gbps Dây thẳng- dây chéo • Dây thẳng dây đầu chuẩn T568A T568B • Dây chéo đầu chuẩn T568A đầu chuẩn T568B ... T568 A :sọc lá, lá,sọc cam, lơ biển, sọc lơ biển, cam,sọc nâu,nâu T568B :sọc cam, cam,sọc lá, lơ biển, sọc lơ biển, lá,sọc nâu,nâu I Computer, router II Hub, Switch, Chỉ quan tâm dây thứ 1,2 ,3, 6...
 • 15
 • 17
 • 0

Chương 5 3 tác dụng địa chất của dòng nước chảy trên mặt

Chương 5 3 tác dụng địa chất của dòng nước chảy trên mặt
... tới hạ thấp mực nước ngầm  thuận lợi ph/hóa v/lý, cho t /dụng gió 5. 3. 1 .3 Tác dụng xâm thực dòng chảy Tác dụng xâm thực dòng chảy tạm thời  Dòng chảy tạm thời (miền núi) có nước vào mùa mưa, ... 5. 3. 1 Tác dụng xâm thực dòng nước chảy mặt 5. 3. 1.1 Tác dụng xâm thực nước lũ  Nước lũ bào mòn đá mềm, lôi s/phẩm bị bào mòn, đá gốc lộ ... mòn kém, th/đổi hướng ph/bố 5. 3. 1.2 Tác dụng xâm thực nước mặt  Đối với nước chảy tràn mặt: rửa trôi t /dụng Nước x/hiện (mưa lớn, tuyết tan) thường dòng, hướng chảy không cố định, phủ d/tích...
 • 34
 • 151
 • 0

89 Thực trạng và giải pháp triển khai Marketing mục tiêu ở Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Dệt 19-5 Hà Nội - chương 2,3

89 Thực trạng và giải pháp triển khai Marketing mục tiêu ở Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Dệt 19-5 Hà Nội - chương 2,3
... 11 5 12 0 10 0 2,48 11 0 1, 98 11 6 42 11 2 10 28 10 5 11 30 trị %/05 Giá 11 6 13 0 11 4 14 0 15 5 2,82 11 5 2,28 10 5 44 14 3 10 28 10 2 12 50 trị %/06 Giá 11 8 15 5 11 7 16 5 11 4 3 ,1 115 2,62 10 5 46 10 0 12 88 11 0 12 50 ... trị %/07 Giá 11 9 18 6 11 8 200 11 0 3,39 11 5 3, 01 105 48 12 5 12 88 10 0 13 00 trị %/08 Giá 12 0 225 12 1 250 10 9 3,7 11 5 3,46 10 4 50 10 0 13 49 10 4 14 00 trị %/09 12 1 12 5 10 9 11 5 10 4 10 5 10 8 Chỉ tiêu ĐVT Giá ... định số 13 2/2005/QĐ-UB UBND Thành phố nội, Công ty Dệt 19 /5 nội chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nớc thành viên Dệt 19 /5 nội Bắt đầu từ ngày 01 tháng năm 2005 Công ty thức thực Quyết...
 • 53
 • 147
 • 0

431 Thực trạng và giải pháp triển khai Marketing mục tiêu ở Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Dệt 19-5 Hà Nội - chương 2,3

431 Thực trạng và giải pháp triển khai Marketing mục tiêu ở Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Dệt 19-5 Hà Nội - chương 2,3
... 34 .18 5 ,15 1,8 51, 770 11 5. 01 1.97 2,624,043,748 2.27 677,973,298 13 4.84 28.08 38,882 ,18 3,609 33.67 11 ,17 7 ,12 9 ,16 1 14 0.34 13 .56 22,942, 212 ,4 81 19.87 9,562 ,12 8,880 17 1.47 0.48 419 ,370,960 0.36 (59 ,14 8,556) ... 2,443,229,8 81 3,055,7 41, 769 612 , 511 ,888 905,533,857 98,674,7 71, 099 96. 61 111 554350569 96. 61 6,228,343,209 11 7.02 1. 40 1, 765,847,604 1. 53 389 ,17 6,276 12 8.27 0.60 1, 378,553,650 1. 19 790,6 91, 109 234.50 ... 45,229.83 4,270.96 11 2,826, 215 ,985 28 ,19 1,279,788 (%) 0.00 97. 71 4,270.96 1, 067 .16 -9 6,5 61, 235, 612 16 ,264,935,503 15 ,053,8 91, 6 61 6,505,445,064 0.00 11 6.84 13 8.80 13 0.00 13 2 ,13 2,30 5 5.00 -2 68,762,730...
 • 49
 • 167
 • 0

Chương 5: 5.3. Mặt cắt

Chương 5: 5.3. Mặt cắt
... Chương V : HèNH CắT MặT CắT 5.3 - Mặt cắt: 5.3.1 - ịnh nghĩa : Là hỡnh biểu diễn nhận mặt phẳng cắt tưởng tượng dùng mặt phẳng cắt vật thể Mặt phẳng cắt phải chọn cho mặt cắt nhận mặt cắt ... vuông góc 5.3.2 - Các loại mặt cắt: - Mặt cắt rời Mặt cắt chập a- Mặt cắt rời : Là mặt cắt đặt hình chiếu tương ứng Đường bao quanh mặt cất rời vẽ nét Có thể đặt mặt cắt rời phần cắt lìa hình ... b- Mặt cắt chập : Là mặt cắt đặt hỡnh chiếu tương ứng ường bao mặt cắt chập vẽ nét mảnh, đường bao hỡnh chiếu tư ơng ứng chỗ đặt mặt cắt chập vẽ đầy đủ nét (Hỡnh 5.3b) 5.3.3 - Qui định mặt cắt...
 • 21
 • 147
 • 0

bai 3 chuong 5 lop 3

bai 3 chuong 5 lop 3
... 1.Hãy tìm phím có hai ký hiệu bàn phím Làm để gõ ký hiệu phím có hai ký hiệu? Thứ 5, ngày 12 tháng 08 năm 2009 Bài 3: Gõ chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ khởi động thoát khỏi Vietkey a Khởi động Vietkey ... biểu tượng nàm hình b Thoát khỏi Vietkey Để thoát khỏi Vietkey nháy chuột vào Thứ 5, ngày 12 tháng 08 năm 2009 Bài 3: Gõ chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ Gõ kiểu Telex a Gõ chữ thường ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ ... â gõ aa Để gõ từ “đêm ê gõ ee trăng” em gõ ô gõ oo nào? gõ ow đ gõ dd gõ uw Thứ 5, ngày 12 tháng 08 năm 2009 Bài 3: Gõ chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ Gõ kiểu Telex a Gõ chữ thường ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ...
 • 16
 • 214
 • 0

Quản trị chiến lược Chuong 1, 3, 4,5,6

Quản trị chiến lược Chuong 1, 3, 4,5,6
... IV Các nhà quản trị chiến lợc Khái niệm nhà quản trị chiến lợc Để khái niệm nhà quản trị chiến lợc trớc hết tập trung vào việc phân định nhà quản trị thành hai nhóm Nhóm thứ nhà quản trị chịu trách ... dụng quản trị chiến lợc: Quản trị chiến lợc tập hợp định hành động quản trị định thành công lâu dài doanh nghiệp Quản trị chiến lợc tập hợp định biện pháp hành động dẫn đến việc hoạch định thực chiến ... chiến lợc Giai đoạn thứ ba trình quản trị chiến lợc Đánh giá điều chỉnh chiến lợc Trong trình thực thi chiến lợc có nhiều yếu tố thay đổi Xem xét lại chiến lược Đánh giá chiến lược Đánh giá chiến...
 • 74
 • 227
 • 0

On tap chuong 2,3,4,5

On tap chuong 2,3,4,5
... đêm chênh lệch lớn - Khá đa dạng Nghèo nàn phong phú -Khắc nghiệt lạnh giá quanh năm -Thay đổi theo độ cao theo hư ớng sườn - Nghèo nàn -Đa dạng phong phú Thay đổi theo độ cao theo hướng sườn...
 • 5
 • 134
 • 0

Tài liệu PHẦN 3: CÔNG NGHỆ HÀN - Chương 5: HÀN VÀ CẮT BẰNG KHÍ pptx

Tài liệu PHẦN 3: CÔNG NGHỆ HÀN - Chương 5: HÀN VÀ CẮT BẰNG KHÍ pptx
... hàn khí: b Chế độ hàn khí: a.Phương pháp hàn khí: Căn vào hướng dịch chuyển mỏ hàn que hàn, ta chia hàn khí thành hai phương pháp:  Phương pháp hàn trái:Khi lửa hướng phía chưa hàn, trình hàn ... gang, hàn nối ống có đường kính nhỏ trung bình… hàn khí đóng vai trò quan trọng 5.2 VẬT LIỆU HÀN KHÍ: 5.2.1 .Khí oxy(O2): 5.2.2 .Khí Axetylen(C2H2): 5.2.3.Que hàn thuốc hàn: 5.2.1 .Khí Oxy: Để hàn cắt ... chất áp suất khí trời to 5.2.3.Que hàn -thuốc hàn: 1.Que hàn: 2.Thuốc hàn: 1.Que hàn: Dây hàn có Þ =(0.3 ÷12)mm  Que hàn phụ dùng để bổ sung kim loại cho mối hàn  Que hàn để hàn khí cần phải:...
 • 70
 • 522
 • 0

động cơ không đồng bộ 3 pha, chương 5 potx

động cơ không đồng bộ 3 pha, chương 5 potx
... khäng (hçnh 5. 5a,b,c) v cọ dng âiãûn thỉï tỉû khäng (hçnh 5. 5d,e) 7 67% 67% 100% T A a 33 % A 33 % B a 100% 33 % 33 % 33 % C o 67% B c b 33 % C c 100% A a a 100% 100% B b b c C A 100% 100% c 100% 100% ... thỉï tỉû khäng Theo säú liãûu âo âỉåüc ta tênh: Z t0 = U 3I rt = P ; (5. 4) (5. 5) 3I x t = Z − rt2 to (5. 6) 5 .3 TI KHÄNG ÂÄÚI XỈÏNG CA MBA 5 .3. 1 Khi cọ dng âiãûn thỉï tỉû khäng: Trỉåìng håüp dáy ... U 'A − & A Z n + & ao Z to I I (5. 13a) Cng tỉång tỉû , ta cọ : & & − U b = U 'B − & B Z n + & bo Z to I I & & − U c = U 'C − & C Z n + & co Z to I I (5. 13b) (5. 13c) Ta tháúy, tỉì cạc phỉång trçnh...
 • 7
 • 100
 • 0

đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 5.1 potx

đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 5.1 potx
... 45 7-8 30 73,9 5 34,23 88,18 73,9 152,6 147,9 70 95 95 95 70 150 150 2,69.10- 13,3 0,42.100,27 0,423 8,53 6 2,58.10- 6,07 0,58.109,52 0,27 0,423 2,58.10- 13,0 12,4 0,73.100,46 0,44 2, 65.10 10,9 0,67.100,33 ... 2, 65.10 - 13,6 17,6 1,09.100,33 0,429 2, 65.10 - 7,42 0,59.109,65 0,33 0,429 2,58.10- 11,7 11,2 0, 65.10 0,46 0,44 2,74.10- 4,72 0,62.109,36 0,21 0,416 2,74.1012,4 0,41.100,21 0,416 6,3 Bảng tổng kết ... j28,024= 53,1 8 MVA I NDI S NDI 3U dm 53,1 8.10 3.110 139,56A R= 1/2.0,33.82,5= 13,6 1 X= 1/2.0,429.82,5 =17,69 Iscdd = 139,56 A < 0,8.Icp = 264 A Đảm bảo vận hành U sc % Pi R i Q i X i 45,2. 13,6 1...
 • 9
 • 76
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: truyen 7 ngay de noi anh yeu em chuong 5 37 ngày để nói anh yêu em chương 5 3giáo án toán 2 chương 5 bài 3chương 1 mở đầu chương 2 diode và ứng dụng chương 3 bjt và ứng dụng chương 4 opamp và ứng dụng chương 5 kỹ thuật xung cơ bản chương 6 kỹ thuật số cơ bảnchỉ có thể là yêu phần 3 chương 5giải bài tập chương 2 3 5đầu tư sang thị trường châu phi cũng phù hợp với chương trình hành động của bộ công thương nhằm đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại với các nước châu phi quyết định số 1133 qđ bct ngày 5 3 2009chương 5bài giảng toán 2 chương 5 bài 25bài giảng toán 2 chương 5 bài 24bài giảng toán 2 chương 5 bài 23bài giảng toán 2 chương 5 bài 21bài giảng toán 2 chương 5 bài 20bài giảng toán 2 chương 5 bài 19bài giảng toán 2 chương 5 bài 18Slide bài giảng pháp luật chương 25 các tội xâm phạm an toàn công cộng trật tự công cộngSlide bài giảng pháp luật chương 29 các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhânbài tập về oxit sắt và hợp chất của sắtTÀI LIỆU THAM KHẢO TỔNG hợp các câu hỏi TRẮC NGHIỆM cơ bản NHẤT môn CHỦ NGHĨA xã hội KHOA họcTÀI LIỆU THAM KHẢO TỔNG hợp các câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn KINH tế CHÍNH TRỊ cơ bản NHẤTĐịnh hướng xây dựng một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô hà nộiGIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 6Nghiên cứu mô hình hệ thống sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học việt namTÀI LIỆU THAM KHẢO TRẬT tự THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH và các XU THẾ TRONG QUAN hệ QUỐC tế ĐƯƠNG đạiThesis Submitted For The Degree Of Doctor Of Philosophy At The University Of LeicesterResearch Commons At The University Of WaikatoCarbon Financial Accounting: Evaluating The “Disciplinarian Effect” Of Standards And Markets On Disclosure Practices Of Eu-15 Listed FirmsThe Need For Ethics In Accounting An Honors ThesisA thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Science (Software Engineering)Intangible Values in Financial Accounting and Reporting An Analysis from the Perspective of Financial AnalystsFair Value in Pension Funds Thesis - Jose Miguel QuintasMaster of Science in Finance, Accounting and TaxationA thesis presented to the University of Waterloo in fulfilment of the thesis requirement for the degree of Master of Environmental Studies in Environment and Resource StudiesA Thesis Submitted in Partial Fulfillment for the Degree of Doctor of Philosophy in Human Resource Management in the Jomo Kenyatta University of Agriculture and TechnologyPresented In Partical Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Doctor Of Philosophy (Mechanical Engineering) At Concordia University
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập