Microsoft powerpoint 21 khai quat

Bài 21: KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN

Bài 21: KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN
... Chương V: NHÓM HALOGEN Bài 21: KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN Phần I Phần II Phần III VỊ TRÍ CỦA NHÓM HALOGEN TRONG BẢNG TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN ... Phân lớp p: có 5e T quát: ns2np5 I: 5s25p5 53 Nhận xét số electron nguyên tử nguyên tố halogen? Khuynh hướng đặc trưng nguyên tử halogen? Dễ nhận thêm electron, tạo thành ion halogenua có cấu hình ... đến I tính oxi hoá giảm? BÀI TẬP TN CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ Bài tập 1: Trong câu sau câu không xác? a Halogen phi kim điển hình, chúng chất oxi hoá mạnh b Trong hợp chất, halogen có số oxi hoá:-1,+1,+3,+5,+7...
 • 16
 • 1,921
 • 27

Tiết thứ 37: BÀI 21: KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN pps

Tiết thứ 37: BÀI 21: KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN pps
... THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRÒ Hoạt động 1: Vị trí nhóm hal bảng tuần hoàn Mục tiêu: Biết vị trí hal bảng tuần hoàn, nguyên tố nhóm hal GV hỏi HS nhóm halogen gồm I VỊ TRÍ NHÓM HALOGEN ngtố nào? ... TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục 2.Kiểm tra cũ: Không 3 .Bài mới: a Đặt vấn đề: Những nguyên tố thuộc nhóm bảng tuần hoàn gọi nhóm halogen? Bây tìm hiểu nhóm nguyên ... lí nguyên tố nhóm - Cấu hình lớp electron nguyên tử nguyên tố halogen tương tự Tính chất hoá học nguyên tố halogen tính oxi hoá mạnh - Sự biến đổi tính chất hóa học đơn chất nhóm halogen 2.Kĩ...
 • 10
 • 397
 • 4

bài giảng hóa học 10 bài 21 khái quát về nhóm halogen

bài giảng hóa học 10 bài 21 khái quát về nhóm halogen
... Bài 21: Khái quát nhóm halogen Nội dung cần nắm: I) Vị trí nhóm halogen bảng tuần hoàn II) Cấu hình electron nguyên tử, cấu tạo nguyên tử III) Sự biến đổi tính chất Bài 21: Khái quát nhóm halogen ... chất khí không màu hiđro halogenua) -HX(k) + H2O → HX(dd) (axit halogen hiđric) Bài 21: Khái quát nhóm halogen Phiếu học tập Bài 1: Đặc điểm đặc điểm chung nguyên tố nhóm halogen (F, Cl, Br, I)? ... mà lại liên kết với tạo thành phân tử X2 Bài 21: Khái quát nhóm halogen III Sự biến đổi tính chất Bảng 11(trang 95-sgk) Một số đặc điểm nguyên tố nhóm halogen Flo Clo Brom Iot Số hiệu nguyên tử...
 • 10
 • 951
 • 1

BAI 21 KHÁI QUÁT VỂ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

BAI 21 KHÁI QUÁT VỂ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
...   Vtp Vbc Động xăng có: ε = 6÷10 Động Điêzen có: ε = 15 21 Chu kì làm việc động cơ:  Bao gồm trình:     Nạp Nén Nổ Xả II NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ KÌ: ĐỘNG CƠ XĂNG ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN XEM ... tra bài:   Nêu khái niệm điểm chết ? Hành trình pit-tong? Thể tích công tác? Chu trình làm việc động đốt trong? Nguyên lí làm việc động xăng động điêzen?   kì kì DẶN DÒ:  Ôn 21  Chuẩn bò 22 ... tia lửa điện để châm cháy hòa khí III NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ KÌ: 1./ Đặc điểm cấu tạo động kì: - Đơn giản động kì Cấu tạo động kì:    - Cửa nạp Cửa quét Cửa thải ĐC không sử dụng xupap...
 • 23
 • 261
 • 0

Khái quát chung về vi sinh vật

Khái quát chung về vi sinh vật
... thu sinh khối VK, thu sản phẩm TĐC chất có hoạt tính sinh học phục vụ đời sống II SINH SẢN VI SINH VẬT Sinh sản vi sinh vật nhân sơ a Vi khuẩn - Phân đôi hình thức ss vô tính chủ yếu hầu hết vi ... chia - Sự sinh trưởng VK nghiên cứu sâu khái quát hóa dạng toán học - Những kiến thức chung sinh trưởng VK áp dụng cho sinh vật khác Sự sinh trưởng quần thể vi khuẩn a Nuôi cấy tĩnh * Khái niệm: ... liệu thực vật (quần áo, chăn, màn, chiếu, hàng mây, tre, sách vở, tranh ảnh ) dễ bị mốc làm giảm phẩm chất C SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở VI SINH VẬT I SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT Khái niệm Ở...
 • 11
 • 1,238
 • 12

Khái quát sự phát triển của Nho giáo thời kỳ Lý-Trần

Khái quát sự phát triển của Nho giáo thời kỳ Lý-Trần
... công cụ khác, Nho giáo Nhận thức rõ vai trò Phật giáo Nho giáo, Đạo giáo xã hội nên vua quan triều đại Lý - Trần không chăm lo củng cố Phật giáo mà trọng phát triển Nho giáo, Đạo giáo, tổ chức ... vươn lên phát triển mạnh mẽ Sự phát triển chậm chạp chắn Bởi vì, với yêu cầu tổ chức quản lý xã hội tổ chức máy hành nhà nước, phát triển Nho giáo gắn liền với nhu cầu phát triển văn hóa giáo dục ... chung, thời Lý - Trần, tam giáo đồng nguyên sở Phật giáo Lúc đó, nhà cầm quyền theo Phật giáo nhận thấy cần phải bổ sung kết hợp Nho giáo để trị nước nên Nho giáo, nhờ đó, có điều kiện phát triển...
 • 5
 • 1,785
 • 28

GT KHÁI QUÁT VỀ MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ XOAY CHIỀU&VỀ HỆ THỐNG KÍCH TỪ.doc

GT KHÁI QUÁT VỀ MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ XOAY CHIỀU&VỀ HỆ THỐNG KÍCH TỪ.doc
... kích từ dùng máy phát điện xoay chiều chỉnh lu Hệ thống kích từ dùng điện xoay chiều chỉnh lu có điều khiển Hệ thống kích từ dùng băm áp chiều II.2.1 Hệ thống kích từ dùng máy phát điện chiều ... chổi điện công suất chế tạo bị hạn chế II.2.2 Hệ thống kích từ dùng máy phát điện xoay chiều chỉnh lu Hệ thống kích từ dạng có hai loại chính: Dùng máy phát điện xoay chiều tần số cao máy phát điện ... I.7.1 Đặc tính máy phát điện đồng bộ: Đặc tính máy phát điện quan hệ điện áp U cực máy phát dòng điện tải I tính chất tải không đổi (cost = const) tần số dòng điện kích từ máy phát không đổi...
 • 51
 • 3,905
 • 28

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN.doc

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN.doc
... Đặc điểm sử dụng tài khoản kế toán 31 PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN 33 4.1 ... dàng cần đánh số mã hàng máy xác định cho ta thông tin cần thiết PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG ... từ PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần may Hưng Yên 1.1.1 Tên, quy mô địa Công ty Cổ phần May Hưng Yên - Tên công ty: Công...
 • 50
 • 625
 • 9

Khái quát về hoạt động bán hàng của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường.doc.DOC

Khái quát về hoạt động bán hàng của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường.doc.DOC
... nhiệm khách hàng doanh nghiệp, điều kiện mua bán khách hàng thuận tiện Dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy hoạt động bán hàng Tóm lại, hỗ trợ hoạt động bán hàng đóng ... thiếu đợc hoạt động bán hàng thúc đẩy hoạt động bán hàng diễn đợc cách thuận lợi hiệu Tổ chức nghiệp vụ bán hàng 4.1.Tổ chức khoa học với công tác ngời bán hàng Nơi công tác ngời bán hàng diện ... doanh cho doanh nghiệp Kinh doanh chế thị trờng đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng đổi phát triển công tác thông tin Bán hàng phục vụ ngời mua ngời bán Trong trình bán hàng , ngời bán tiếp...
 • 55
 • 470
 • 2

Đánh giá khái quát về tổ chức hạch toán kế toán tại công ty bánh kẹo Hả hà.doc

Đánh giá khái quát về tổ chức hạch toán kế toán tại công ty bánh kẹo Hả hà.doc
... chức hạch toán kế toán Công ty bánh kẹo hải hà I Đặc điềm tổ chức máy kế toán công ty bánh kẹo hải hà Bộ máy kế toán công ty đợc tổ chức theo hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung tức công ... máy kế toán Công ty bánh kẹo Hải Hà Kế toán trưởng II Đặc điểm tổ chức công tác kế toán công ty bánh kẹo hải hà Những thông tin chung tổ chức công tác kế toán KT KT kê - Phơng pháp hạch toán hàng ... THUậT công ty BáNH KẹO hảI Hà I KHáI QUáT CHUNG Về CÔNG TY BáNH KẹO HảI Hà Quá trình hình thành phát triển Công ty bánh kẹo Hải Hà Công ty bánh kẹo Hải Hà doanh nghiệp Nhà Nớc thuộc Bộ công nghiệp...
 • 65
 • 374
 • 0

Khái quát chung về thị trường thẻ Việt Nam hiện nay.DOC

Khái quát chung về thị trường thẻ Việt Nam hiện nay.DOC
... đắn lẽ thẻ vào thị trờng Việt Nam muộn bớc đầu thẻ sử dụng khách nớc vào Việt Nam hay ngời Việt Nam phải nớc Do không nhanh chóng tham gia vào thị trờng thẻ tín dụng chắn NHTM Việt Nam bị thị phần ... chủ thẻ chủ thẻ phụ Chủ thẻ chủ thẻ phụ sử dụng chung tài khoản thẻ với hạn mức tín dụng mà ngân hàng cấp cho chủ thẻ Giao dịch chủ thẻ chủ thẻ phụ đợc thể kê đợc gửi cho chủ thẻ để toán chủ thẻ ... vụ thẻ Việt Nam với sản phẩm thẻ tín dụng Thoạt nhìn thấy dờng nh định trái quy luật giới dịch vụ thẻ đợc bắt đầu sản phẩm thẻ ghi nợ tiếp sau thẻ tín dụng Song nhìn sâu vào thị trờng Việt Nam...
 • 86
 • 464
 • 2

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.doc.DOC

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.doc.DOC
... CễNG TY C PHN CHNG KHON BO VIT 1.1 Túm tt quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: Cụng ty c phn chng khoỏn Bo Vit (BVSC) l cụng ty chng khoỏn u tiờn c thnh lp ti Vit Nam vi c ụng sỏng lp l Tng cụng ty ... t 43 t ng lờn 49,45 t ng Gii thiu v cụng ty: Tờn cụng ty : Cụng ty C phn Chng khoỏn Bo Vit Tờn ting Anh : Baoviet Securities Company Biu tng ca Cụng ty: Vn iu l: 49.450.000.000 (Bn chớn t ... gin ch l mt cụng ty nh ti vi chc thnh viờn Mt thc trng khỏ ph bin nc ta hin l phng phỏp qun lý ca nhiu cụng ty cũn lng lo, cỏc cụng ty nh c qun lý theo kiu gia ỡnh cũn nhng cụng ty ln li phõn quyn...
 • 36
 • 1,345
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: bài 21 khái quát về nhóm halogenbài 21 khái quát về nhóm halogen violethóa học 10 bài 21 khái quát về nhóm halogentiết 37 § bài 21 khái quát về nhóm halogenkhại quạt vãư microsoft excelkhái quát về microsoft access 1khái quát về microsoft accesskhái quát chung về phụ gia 21khái quát về ngân hàng công thương việt nam 21khái quát quá trình phát triển liên minh châu âu từ đầu thế kỷ 21 đến naykhái quát chungkhái quátkhái quátkhái quát chungkhái quátsản phẩm Newgi 5 dùng trị mụnBáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành cầu đường tại công trường tuyến đường đông tây 1sinh viên với công việc làm thêm , thực trạng và giải phápĐánh giá rủi ro và xây dựng chương trình kiểm soát rủi ro cho công đoạn phun sơn của nhà máy chế biến gỗ Forimex IIdo an quy hoach sư dung dat Quy hoạch sử dụng đất phường giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối 2016 2020”.Sử dụng sinh vật để xử lý chất hữu cơ độc hạiKE TOAN TIEN LUONGKH tiến độ thực tập (khoa QTKD)GIÁO ÁN SOẠN BÀI VĂN BẢN CÔ TÔđồ án QHSDD xã Giao Lạc, huyen Giao Thủy, tỉnh Nan ĐịnhCÁC BAI cơ bản bắt đầu KIẾM TIỀN YOUTUBEĐề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 2016Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 trường THCS Phan Chu Trinh, Đắk Nông năm 2013 2014Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Tân Hiệp, Kiên Giang năm học 2016 2017Bài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 4: Hãy tả một nhân vật có hành động và ngoại hình khác thường mà em đã có dịp quan sát, đã đọc trong sách hoặc nghe kể lạiĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2014 2015 huyện Hoằng Hóa, Thanh HóaVăn mẫu lớp 6: Hãy nhập vai vào anh đội viên để kể lại bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”54 thuc trang quan ly chat thai ran sinh hoat cua cac do thi o VNXỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆPtài liệu ôn tập Địa lí 8
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập