giáo trình máy điện, phần một máy biến áp

Giáo trình sinh học phân tử Đột biến gen

Giáo trình sinh học phân tử Đột biến gen
... đột biến người: 10-6 / gen/ hệ 10-6 / gen /thế hệ x 5.104 gen/ gen đơn bội 5.10-2 đột biến giao tử = (5/100 hay 1/20)  Mỗi hợp tử : 1/20 đột biến  Hai giao tử hợp tử : 1/10 hội mang đột biến ... gây đột biến ĐỘT BIẾN SINH DƯỠNG • Đột biến xảy tế bào không sinh sản, thay đổi cục bộ, không di truyền • Có thể nguyên nhân gây ung thư hay lão hóa ĐỘT BIẾN DÒNG MẦM • Đột biến xảy giao tử, ... TẦN SỐ ĐỘT BIẾN • Trong tự nhiên, gen bị đột biến với tần số thấp (10-6 – 10-4) • Tần số đột biến lần chép, lần phân bào hay giao tử tế bào hệ TẦN SỐ ĐỘT BIẾN TỰ NHIÊN CỦA MỘT SỐ GEN Sinh vật...
 • 69
 • 107
 • 2

Bài thuyết trình máy biến áp ba pha

Bài thuyết trình máy biến áp ba pha
... NĂNG MÁY BIẾN ÁP BA PHA: Khái niệm công dụng: Máy biến áp - Máy ba biến pha p ba ?pha máy điện tĩnh, dùng để biến đổi điện áp hệ thống nguồn điện xoay chiều ba pha Máy biến áp Máy tăng áp có ... có điện áp vào nhỏ điện áp Máylà hạ áp gọi máy biến áp loại gì? MÁY BIẾN ÁP BA PHA: Khái niệm công dụng: Hệ thống truyền tải phân phối điện Mạng điện xí nghiệp công nghiệp Máy biến áp pha sử dụng ... Máy biến áp pha sử dụng chủ yếu lĩnh vực nào? MÁY BIẾN ÁP BA PHA: Cấu tạo: Máy biến áp pha gồm phần chính? Là phần nào? MÁY BIẾN ÁP BA PHA: Cấu tạo: Ba cuộn sơ cấp B C - Lõi thép: có trụ để A quấn...
 • 21
 • 711
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu hiện tượng từ giảo trong máy biến áp lõi thép vô định hình

Luận án tiến sĩ nghiên cứu hiện tượng từ giảo trong máy biến áp lõi thép vô định hình
... từ định hình 1.3 Máy biến áp sử dụng lõi thép định hình 1.4 Các nghiên cứu nƣớc MBA lõi thép VĐH 11 1.4.1 Nghiên cứu giảm tổn hao MBA lõi th p VĐH 11 1.4.2 Nghiên ... sánh biến dạng chuyển vị lõi thép định hình từ kết mô hình toán với kết phân tích phương pháp PTHH 74 Bảng 3.7 So sánh biến dạng chuyển vị lõi thép định hình theo kết mô hình toán, ... liên hệ - từ lõi thép máy biến áp Trong chương a, luận án tập trung vào việc xây dựng mô hình tính toán để tính lực từ lực từ giảo lõi th p M A, khảo sát mối liên hệ từ theo hiệu ứng từ giảo thuận...
 • 144
 • 309
 • 1

Luận án tiến sĩ nghiên cứu hiện tượng từ giảo trong máy biến áp lõi thép vô định hình (TT)

Luận án tiến sĩ nghiên cứu hiện tượng từ giảo trong máy biến áp lõi thép vô định hình (TT)
... liệu từ định hình máy biến áp Chương 2: Khảo sát biến dạng vật liệu từ Chương 3: Khảo sát mối liên hệ cơ- từ lõi thép máy biến áp Chương 4: Sự dung ồn lõi thép định hình hiệu ứng từ giảo ... chuyển vị lõi thép VĐH hiệu ứng từ giảo Nghiên cứu hệ thống lý thuyết rung ồn lõi thép tượng từ giảo gây  Nghiên cứu xây dựng mô hình toán tổng quát để phân tích tính toán lực từ, biến dạng ... LIỆU TỪ VÔ ĐỊNH HÌNH VÀ MÁY BIẾN ÁP 1.1 Giới thiệu 1.2 Vật liệu từ định hình 1.2.1.Cấu trúc mạng tinh thể 1.2.2.Công nghệ chế tạo vật liệu từ định hình Vật liệu VĐH chế tạo từ 20 phương pháp...
 • 28
 • 168
 • 0

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN - PHẦN II - MÁY BIẾN ÁP - CHƯƠNG 4 pot

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN - PHẦN II - MÁY BIẾN ÁP - CHƯƠNG 4 pot
... (kVA) 740 = 1,01; suy SII = 1,01. 240 = 243 6.121,8 (kVA) Máy II: II = Máy III:  III = 740 = 0,92; suy SIII = 0,92.320 = 2 94, 5(kVA) 6,6.121,8 Nhận xét Máy biến áp I có un nhỏ nên bò tải nhiều máy ... ba máy biến áp có tổ nối dây quấn tỷ số biến đổi với số liệu: SđmI = 180 kVA, SđmII = 240 kVA, SđmIII = 320 kVA, unI% = 5 ,4; unII% = 6; unIII% = 6,6 Hãy xác đònh tải máy biến áp tải chung máy biến ... số tải theo điện áp ngắn mạch :  : :  I II III 1 : : UnI UnII UnIII Kết luận: Nếu điện áp ngắn mạch máy tải phân phối theo tỉ lệ công suấ t Nếu điện áp ngắn mạch khác máy điện áp ngắn mạch...
 • 11
 • 526
 • 6

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN - PHẦN II - MÁY BIẾN ÁP - CHƯƠNG 3 potx

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN - PHẦN II - MÁY BIẾN ÁP - CHƯƠNG 3 potx
... dây quấn cao áp Un cho dòng điện máy biến áp đònh mức cuộn hạ áp nối ngắn mạch, thường gọi điện áp ngắn mạch phần trăm Un % = Un 100% m In: dòng điện ngắn mạch chạy dây quấn hạ áp nối ngắn mạch ... 400 kVA, điện áp đònh mức sơ cấp U1đm = kV, điện áp đònh mức thứ cấp U2đm = 0, 131 kV, tổn hao không tải Po = 2 ,3 kW, tổn hao ngắn mạch Pn = 9,1 kW, dòng điện không tải Io % = 7 ,3 %, điện áp ngắn ... nghiệm ngắn mạch phải hạ điện áp xuống , thường Nếu đặt điện áp đònh mức vào máy có tượng xảy 29 Ý nghóa điện áp ngắn mạch 30 Trò số tổng trở ngắn mạch ảnh hưởng đến dòng điện ngắn mạch MBA BÀI...
 • 11
 • 521
 • 5

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN - PHẦN II - MÁY BIẾN ÁP - CHƯƠNG 2 pps

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN - PHẦN II - MÁY BIẾN ÁP - CHƯƠNG 2 pps
... xuất MBA có tổ nối dây I/I – 12, Y/Y0 – 12, Y/  11,Y0/  -1 1, II MẠCH TỪ CỦA MÁY BIẾN Á P Hình 2- 3 b Tổ nối dâyY/ -1 1 -Máy biến áp pha: có mạch từ kiểu trụ kiểu bọc -MBA ba pha: tùy theo liên quan ... kí hiệu I cho máy biến áp pha) Đối với máy biến áp ba pha có 12 tổ nối dây Ví dụ : máy biến áp ba pha có cuộn dây nố i hình Y, chiều dây quấn kí hiệu đầu dây ( Hình 2- 3 a) hình sức điện động M hai ... dây Y/Y- Hoán vò thứ tự pha thứ cấp ,ta có tổ nối dây chẵn 2, 4,6,8,10 Tương tự đối vớ i máy biến áp đấu theo sơ đồ Y/.( hình 2- 6 b) Trong thực tế, hệ Hình 2- 3 Tổ nối dây Y/.Y- 12 thông điện sử...
 • 4
 • 254
 • 3

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN - PHẦN II - MÁY BIẾN ÁP - CHƯƠNG 1 pdf

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN - PHẦN II - MÁY BIẾN ÁP - CHƯƠNG 1 pdf
... nhãn máy máy biến áp pha sau: Sđm = 25 kVA, U1đm = 380 V, U2đm = 12 7 V a/ Tính dòng điện đònh mức cuộn sơ cấp thứ cấp máy biến áp b/ Tính điện áp cuộn thứ cấp điện áp đặt vào cuộn sơ cấp 70% U1đm ... 25 .10 3 = = 19 6,85 U2 đm 12 7 (A) b/ Tỷ số biến áp máy làm việc chế độ đònh mức: k= U1đm 380 = = 2,99 U2 đm 12 7 Khi điện áp đặt vào cuộn sơ cấp 70% U1đm: U1 = 70% U1đm = 70 380 = 266 (V) 10 0 Điện ... tỷ số biến áp là: cuộn sơ cấp, cuộn sơBcấp an U k, = = = U1 k 2,99 Từ công thức: k= Do điện áp cuộn sơ cấp máy biến áp điện áp là: U1 = 2,99.U2 = 2,99 .12 7 = 380 (V) BÀI TẬP Máy biến áp pha...
 • 9
 • 299
 • 3

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN - PHẦN I - MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU - CHƯƠNG 5 ppt

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN - PHẦN I - MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU - CHƯƠNG 5 ppt
... r i : 10 Đ I V I ĐỘ NG CƠ I N MỘT CHIỀU KÍCH THÍCH N I TIẾP a Đặc tính Ở động i n chiều kích thích n i tiếp, dòng i n kích thích dòng i n phần ứng It = I = I Vì phạm vi  = k I rộng biể ... dùng việc mở máy động i n công suất lớn để kết hợp v i việc i u chỉnh tốc độ cách thay đ i i n áp III ĐẶC TÍNH CƠ VÀ I U CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ I N MỘT CHIỀU Đ I V I ĐỘ NG CƠ I N MỘT CHIỀU ... = f (I ) U = m = Cte Đặc tính hiệu suất  = f (I ) lo i động i n chiều n i chung có dạng trình bày hình 5. 14 Hiệu suất cực đ i động i n chiều thường tính toán v i dòng i n t i Iu = 0,7 5I m...
 • 10
 • 231
 • 0

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN - PHẦN I - MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU - CHƯƠNG 4 pps

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN - PHẦN I - MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU - CHƯƠNG 4 pps
... http://www.hcmute.edu.vn I U KIỆN LÀM VIỆC SONG SONG CỦA MÁY PHÁT I N MỘT CHIỀU Giả thử ta có hai máy phát i n chiều I II, máy phát i n I làm việc v i t i I (hình 4. 14) Muốn ghép máy phát II vào làm việc song ... PHÁT I N MỘT CHIỀU Máy phát i n chiều có bốn đ i lượng đặc trưng U, I , It n Trừ tốc độ n động sơ cấp giữ không đ i, ba đ i lượng l i U, I , It đ i lượng biến thiên có liên hệ chặt chẽ v i V i ... http://www.hcmute.edu.vn I = I = It MÁY PHÁT I N MỘT CHIỀU KÍCH THÍCH HỖN HP (hình 4. 1d) Dòng i n dây quấn phần ứng máy phát I , dòn g i n t i I , dòn g i n kích từ có quan hệ v i theo: It I = I – It :dòng...
 • 10
 • 187
 • 3

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN - PHẦN I - MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU - CHƯƠNG 3 ppt

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN - PHẦN I - MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU - CHƯƠNG 3 ppt
... làm việc việc đ i chiều máy diễn tốt VI* Đ I CHIỀU, TIA LỬA I N TRÊN VÀNH GÓP VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC QUÁ TRÌNH Đ I CHIỀU VÀ ĐẶC I M CỦA QUÁ TRÌNH Đ I CHIỀU a Quá trình đ i chiều Như biết phần ... uo © Tr i1 , i2 - Các dòng i n chạy qua dây n i v i phiến đ i chiều 2; yen qu rpt - i n trở củaBan n tử ; phầ rđ - i n trở dây n i; rtx.1,2 - i n trở tiếp xúc ch i than phiến đ i chiều tương ... H I: Sức i n độ ng máy i n chiều phụ thuộc vào yếu tố ? Các giản đồ lượng máy i n chiều ? Nêu m i quan hệ đ i lượng i n: công suất, mômen, dòn g i n sđđ máy i n chiều ? Thông qua dòng i n...
 • 20
 • 360
 • 1

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN - PHẦN I - MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU - CHƯƠNG 2 docx

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN - PHẦN I - MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU - CHƯƠNG 2 docx
... thiết lập sơ đồ tr i dây quấn?ý nghóa sdtdq? Phân tích i n áp,s.đ.đ dòng i n mạch i n tương ứng dây quấn mđ1c? B I TẬP: B i tập 1: Vẽ sơ đồ khai triển dây quấn phần ứng máy i n chiều kiểu ... đ i cực p = u = (số rãnh thực số rãnh nguyên tố) B i 5: Một máy i n chiều phần ứng có Znt = G = S = 22 rãnh, số đ i cực p = Hãy vẽ sơ đồ khai triển dây quấn xếp đ i B i 6: Vẽ sơ đồ khai triển ... diễn tương quan sđ đ pha Coi sđđ( biến đ i hình sin) phần tử dây quấn biểu diễn vec tơ ( phép biểu diễn đ i lượng hình sin véctơ) th i gian chu kỳ, phần tử dây quấn quét qua cặp cực từ(2p = 2) ,...
 • 9
 • 229
 • 0

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN - PHẦN I - MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU - CHƯƠNG 1 potx

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN - PHẦN I - MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU - CHƯƠNG 1 potx
... lấy hai đầu ch i than có cực tính không đ i, ta có máy phát i n chiều Khi n i mạch (hai đầu ch i than v i t i Z) i n áp dòng i n không ch i than thay đ i chiều phiến góp Nếu máy phần tử ... mức G i ý: Quan hệ đ i lượng i n máy phát i n chiều sau: Công suất đònh mức ghi nhãn máy phát i n chiều công suất i n HCM Công suất i n máy phát i n chiều: TP uat (W) Ky th Pđm = m I m pham ... tạo máy công suất lớn hơn, sử dụng lư i i n chiều truyền t i i n áp cao CHƯƠNG1.KẾT CẤU VÀ NGUYÊN LÝ MÁY I N MỘT CHIỀU     Mục tiêu đạt được: Sinh viên nhận biết hiểu kết cấu chung lo i máy...
 • 9
 • 229
 • 1

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN I - Phần II Máy biến áp - Chương 5 ppsx

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN I - Phần II Máy biến áp - Chương 5 ppsx
... 5. 1 Hình dạng bên máy biến i n áp Hình 5. 2 Đặc i m cấu tạo máy biến i n áp Nguyên lý làm việc máy biến i n áp: Máy biến i n áp thiết kế cho i n áp dây quấn thứ cấp thay đ i t i thay đ i ... Khi đặt vào vào hai đầu B C máy b i n áp v i i n áp dây nguồn i n pha (VCB = V1) Do máy biến áp a có số vòng 3.W1 / n i từ đầu A đến đầu máy biến áp (b) nên i n áp sơ cấp máy biến áp có giá ... đ i máy biến dòng • I '2 : dòng i n thứ cấp qui đ i Giống máy biến i n áp, máy biến dòng i n củng có sai số tó lệ sai số góc pha Các sai số giảm mạnh tổng Z'2 + Z' giảm so v i tổng trở máy...
 • 8
 • 424
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình máy biến tầngiáo trình lưới điện phân phốinội dung giáo trình gồm 2 phần máy điện một pha và máy điện ba phagiáo trình máy điện một chiềugiáo trình thiết kế máy biến áp điện lựcgiáo án điện dân dụng thpt thực hành quấn máy biến áp một pha docxgiáo án điện dân dụng thpt bài 9 thực hành tính toán máy biến áp một pha công suất nhỏ docxnguyen cứu quá trình quá độ điện từ xảy ra khi đóng cắt đường dây và máy biến áp bằng phần mềm atprư điện trở đẳng trị tổng quy đổi về mạch một chiều gồm điện trở toàn phần mạch phần ứng điện trở máy biến áp và điện trở cuộn lọc một chiềugiáo trình máy điệngiáo trình máy và thiết bị chế biến thực phẩmgiáo trình máy điện 1 2giáo trình máy điện pdfgiáo trình máy điện đồng bộgiáo trình máy điện 1 chiềubài giảng luật cạnh tranh 4 chương (tệp)Tai lieu boi duong va nang cao toan 8 cả nămNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn toán full chuyên đềTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA các dự án đầu tư nước NGOÀI ở VIỆT NAM HIỆN NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của ĐẢNG, NHÀ nước TA về TOÀN cầu hóa và TRÁCH NHIỆM của QUÂN đội TRONG QUÁ TRÌNH đóTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN HOÁ HỌC PHÂN TÍCH THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về sự lựa CHỌN CON ĐƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA và bản CHẤT KINH tế CHỦ NGHĨA xã hộiTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực với PHÁT TRIỂN KINH tế xã hộiTHAM LUẬN BỒI DƯỠNG học sinh giỏi môn Hóa học cực hayTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ mô HÌNH KINH tế THỊ TRƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA đặc sắc TRUNG QUỐCDạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện ở các trường đại học sư phạm kĩ thuậtBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ các CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đạiTóm lược phần ngữ pháp tiếng nhật N4Giáo án dạy học theo chủ đề tích hợp TÍCH HỢP KIẾN THỨC CÁC MÔN VẬT LÝ TOÁN HỌC SINH HỌC VÀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN VÀO GIẢNG DẠY BÀI RƯỢU ÊTYLIC MÔN HÓA HỌC 9THONG TU 15 2017 QUY DINH CHE DO LAM VIEC DOI VOI GIAO VIENGiáo án điện tử Bài 18 Nhôm40 động từ thông dụng trong tiếng nhậtCách làm bánh mì ngonMIKE 11 ecoabl CLN song dong nai sai gon
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập