Bai tap chuong 5

50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập chương 5 – Nhóm halogen

50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập chương 5 – Nhóm halogen
... HF C H2SO4, HF, HNO3 D HCl, H2SO4, HNO3 Câu 32: Phản ứng I2 H2 xảy điều kiện: A ánh sang.khuyếch tán B Đun nóng C 350 50 0 0C D 350 50 0 0C, xúc tác Pt Câu 33: Nguồn chủ yếu để điều chế iot công ... ứng: A halogen tác dụng với hiđro B halogen mạnh đẩy halogen yếu khỏi muối C halogen tác dụng với kim loại D Cả A B Câu 27: Axit dùng để khắv lên thủy tinh ? A H2SO4 B HNO3 C HF D HCl Câu 28: ... 0, 15 mol C 0,2 mol D 0,3 mol Câu 43: Cho 10 gam MnO2 tác dụng với axit HCl dư, đun nóng Hãy chọn câu phát biểu đúng: 1) Thể tích khí thoát (đktc) là: A 2 ,57 lit B 5, 2 lit C 1 ,53 lit D 3, 75 lit...
 • 7
 • 6,696
 • 289

Bài tập chương 5

Bài tập chương 5
... Ta có: 150 g (2 mol) NaI tạo 58 ,5 g (2 mol) NaCl khối lượng giảm = 150 58 ,5 =91 ,5 (g) Theo đề: x g NaI tham gia phản ứng khối lượng giảm = 9, 15 (g) => x = 9, 15. 150 91 ,5 = 15 (g) Vậy khối ... NaCl Ta có: mKBr + mNaCl = 119x + 58 ,5y = 23,6 (1) mAgBr + mAgCl = 188x + 143,5y = 47 ,5 (2) Từ (1) (2) ta có hệ pt 119 x + 58 ,5 y = 23,6  188 x +143 ,5 y = 47 ,5  Giải hệ pt ta có nghiệm x = 0,1 ... (3) = 2x + 2y + 0 ,5 = 0, 05 + 0,1 + 0 ,5 = 0,8 (mol) 2 CMddHCl = n Vdd = 0,8 0,1 = (M) PHƯƠNG PHÁP LÀM TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG Bài tập 1: Cl2 + 2NaI TRẦN ĐỨC ANH 2NaCl + I2 Bài tập hóa học 10 ...
 • 4
 • 236
 • 2

Bài tập chương 5 - Đồng bộ hoá tiến trình doc

Bài tập chương 5 - Đồng bộ hoá tiến trình doc
... chữa đoạn chương trình để bảo đảm X không vượt 20 ?  Bài 7: Xét hai tiến trình xử lý đoạn chương trình sau : process P1 { A1 ; A2 } process P2 { B1 ; B2 } Đồng hoá hoạt động hai tiến trình cho ... xây dựng cấu trúc chương trình tương ứng  Bài : Xét hai tiến trình sau : process A { while (TRUE) na = na +1; } process B { while (TRUE) nb = nb +1; } a Đồng hoá xử lý hai tiến trình trên, sử ... đầu  Bài 8: Tổng quát hoá câu hỏi 8) cho tiến trình xử lý đoạn chương trình sau : process P1 { for ( i = 1; i ...
 • 10
 • 3,082
 • 35

Tài chính quốc tế - Bài tập chương 5 pdf

Tài chính quốc tế - Bài tập chương 5 pdf
... +100 - Công cụ vốn Tăng TSC -5 0 Giảm TSN -5 0 BOP Nước - Công cụ vãng lai Nhập hàng hóa -1 00 - Công cụ vốn Tăng TSN +50 Giảm TSC +50 Tổng công ty dầu khí Việt Nam phát hành trái phiếu quốc tế trị ... phiếu kho bạc Việt Nam Hanju… Page Tài quốc tế Không hạch toán Hanju… Page Tài quốc tế Bài tập chương Bài Một khoản tín dụng 100,000 GBP cấp lần, tháng sau cấp trả 50 %, tháng sau trả lần trả hết ... BOP Việt Nam - Công cụ vãng lai Nhập hàng hóa -1 5 Tăng TSN + 15 BOP Nước - Công cụ vãng lai Xuất hàng hóa + 15 Tăng TSC -1 5 11 Công ty Investment Thái Lan phát hành trái phiếu quốc tế Việt Nam trị...
 • 6
 • 659
 • 24

BÀI TẬP CHƯƠNG 5: ADVANCED CONTROLS pptx

BÀI TẬP CHƯƠNG 5: ADVANCED CONTROLS pptx
... gọi xong lên cột tính tiền Ngoài mã vùng tấc số điện thoại có số Bài 5: Giao diện thiết kế hình Validation cho fields phải nhập Bài tập Windows Form Trung tâm CNTT TP Hồ Chí Minh TextBox MaskTextBox ... Khi người sử dụng Click vào nút Dừng chương trình kiểm tra có máy thuê phải nhắc nhở người sử dụng MsgBox, người sử dụng thật muốn kết thúc dừng chương trình Bài 4: Thiết kế project quản lý gọi ... Bài tập Windows Form Trung tâm CNTT TP Hồ Chí Minh Bài 3: Hãy tạo Project dùng để quản lý thuê máy phòng máy có giao diện...
 • 5
 • 246
 • 0

bài tập chương 5 lớp 11

bài tập chương 5 lớp 11
... hiđrocacbon tính % thể tích hiđrocacbon hỗn hợp? Biết thể tích khí đo đktc B 15: Đốt cháy 13,7ml hỗn hợp A gồm CH4, C3H8 CO ta thu 25, 7ml CO2 điều kiện to áp suất a) Tính %V propan hỗn hợp A? b) Hỗn hợp ... dung dòch HCl thu E Cho biết A, B, C, D, E, G chất gì? Viết PTPƯ? B21: Cho 11, 2 lít khí H2 (đktc) qua than đốt nóng 50 0oC có xúc tác Ni ta khí A Đốt cháy hoàn toàn khí A cho toàn sản phẩm hấp ... tử) Xác đònh CTCT A viết PTPƯ? B 25: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hiđocacbon no (chưa rõ mạch hở hay vòng) người ta dùng hết 84 lít không khí (đktc) (oxi chiếm 1 /5 thể tích k2) Xác đònh CTPT hiđrocacbon...
 • 2
 • 290
 • 2

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 5 ppt

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 5 ppt
... ghi ma trận đơn giá mạng an toàn: hàng ma trận ghi dòng Bài 2: Xây dựng đường ống nước Có trạm cấp nước N điểm dân cư Hãy xây dựng chương trình thiết kế tuyến đường ống nước cung cấp đến nhà cho...
 • 3
 • 257
 • 0

Mạch điện 1 ( ĐH kỹ thuật công nghệ TP.HCM ) - Bài tập chương 5 docx

Mạch điện 1 ( ĐH kỹ thuật công nghệ TP.HCM ) - Bài tập chương 5 docx
... = Bài 5. 7: A 11 = 5, 55; A12 = 54 5, 45 ; A 21 = 0, 054 5 ; A22 =5, 55 Bài 5. 8: Y 11 = 0, 010 29 ; Y12 = -0 ,00828 Y 21 = -0 ,007 71 ; Y22 = 0, 01 ; A 11 =1, 297; A12 = 12 9,7Ω ; A 21 = 0,0 05 ; A22 =1, 3 35 1 Bài 5. 9: ... Bài 5 .10 : Cho mạch điện hình 5 .10 Xáùc đònh công suất phần tử Z2 I1 2∠00 (A) Hiệu dụng phức I2 j10Ω U1 10 ⎤ Z=⎢ ⎥ ⎣2 j − 5j⎦ U2 Z2= 10 +j5Ω Hình 5 .10 Bài 5 .11 : Cho mạch điện hình 5 .11 Tìm công ... = − j30(V) I5 = − Do đó: Y 11 = I1 I j j = ( ); Y 21 = = ( ) U1 60 U1 30 Chứng minh tương tự ta được: Trang 13 9 j j ( ); Y12 = Y 21 = ( ) 60 30 Bài 5. 6: Phương trình nút ( ỉnh): 1 ⎤ ⎡ − 10 0 + 20...
 • 5
 • 518
 • 11

BÀI TẬP CHƯƠNG 5 : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI ppsx

BÀI TẬP CHƯƠNG 5 : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI ppsx
... cú t so vi H2 bng 21 Thnh phn % theo lng ca mi kim loi hn hp ban u l: A 41, 85% v 58 , 15% B 42, 85% v 57 , 15% C 43, 85% v 56 , 15% D 44, 85% v 55 , 15% Cõu 6 9: Hn hp A gm Fe2 O3 v Cu em cho vo dung dch HCl ... (ktc) Vy t l m1 : m2 l A 2 7: 65 B 13 ,5 : 65 C 1 8: 32 ,5 D 1 8: 65 Cõu 32 Ngõm mt lỏ Zn vo 200g dd FeSO4 7,6% Khi phn ng kt thỳc thy lng lỏ Zn A gim 6,5g B gim 0,9g C tng 0,9g D tng 5, 6g Cõu 33 Khi ... 16,2 gam Cõu 58 Trn 150 ml dd HCl 1M vi 250 ml dd CuSO4 1M thu c dd X Cho 20 ,55 g Ba vo dd X thu c m gam kt ta Vy giỏ tr m l A 14,7g B 34,95g C 42,3g D 49,65g Cõu 59 : Cho 13 ,5 gam hn hp gm Al, Cu,...
 • 8
 • 301
 • 2

BÀI TẬP CHƯƠNG 5 : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI potx

BÀI TẬP CHƯƠNG 5 : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI potx
... cú t so vi H2 bng 21 Thnh phn % theo lng ca mi kim loi hn hp ban u l: A 41, 85% v 58 , 15% B 42, 85% v 57 , 15% C 43, 85% v 56 , 15% D 44, 85% v 55 , 15% Cõu 6 9: Hn hp A gm Fe2 O3 v Cu em cho vo dung dch HCl ... (ktc) Vy t l m1 : m2 l A 2 7: 65 B 13 ,5 : 65 C 1 8: 32 ,5 D 1 8: 65 Cõu 32 Ngõm mt lỏ Zn vo 200g dd FeSO4 7,6% Khi phn ng kt thỳc thy lng lỏ Zn A gim 6,5g B gim 0,9g C tng 0,9g D tng 5, 6g Cõu 33 Khi ... 16,2 gam Cõu 58 Trn 150 ml dd HCl 1M vi 250 ml dd CuSO4 1M thu c dd X Cho 20 ,55 g Ba vo dd X thu c m gam kt ta Vy giỏ tr m l A 14,7g B 34,95g C 42,3g D 49,65g Cõu 59 : Cho 13 ,5 gam hn hp gm Al, Cu,...
 • 8
 • 155
 • 0

Bài tập chương 5 môn Tài chính quốc tế

Bài tập chương 5 môn Tài chính quốc tế
...  5% Mặt khác ta lại có: Fn = St*(1+p)  ih  122*(1+ -1)=130  5%  ih 130 = =  5% 122  iJPY= 0.0148 = 0.118 85= 11.8 85%  Đáp án A en ts Bài làm: Ba U.S $ Thursday 1 ,57 20 1 ,56 86 1 ,56 21 1 ,55 23 ... www.lobs-ueh.net Bài tập Chương 5: Arbitrage quốc tế ngang giá lãi suất en ts Bài làm: Ta có: 1GBP= 160USD 1GBP=0.95EUR GBP 1.60USD = = 1.68 EUR 0.95USD  1GBP = 168.4EUR  Đáp án B stu d Câu 9: I USD= 5% I ... www.lobs-ueh.net Bài tập Chương 5: Arbitrage quốc tế ngang giá lãi suất Câu 16: Nếu lãi suất năm Mỹ Anh 9% 13% tỷ giá giao bảng Anh $0 .56 .Nếu ngang giá lãi suất tồn tỷ giá bảng Anh Bài làm: Ta có:ih=9%...
 • 7
 • 786
 • 12

bài tập chuơng 5 đạo hàm

bài tập chuơng 5 đạo hàm
... Chương : Đạo hàm ≈ 0 ,5 – 0,00 75 = 0,49 25 5 Đạo hàm cấp cao A.Tóm tắt giáo khoa 1.Đònh nghóa Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f’(x) Nếu hàm số f’(x) có đạo hàm đạo hàm gọi đạo hàm cấp hai hàm số ... 54 0 54 0 20’ = π π ) + f’( π π ) + cos( ) π 54 0 π )× = 0 ,5 + 6 54 0 ≈ 0 ,5 + 0,8660 × 0,0 058 ≈ 0 ,50 50 C Bài tập rèn luyện 5. 21 Tính vi phân hàm số f(x) = π 54 0 x điểm x = ứng với Δ x = 0,01 π 5. 22 ... Đạo hàm CHƯƠNG V ĐẠO HÀM §1 Đạo hàm & ý nghóa hình học đạo hàm A Tóm tắt giáo khoa Đạo hàm hàm số điểm : Cho hàm số y = f ( x ) xác đònh khỏang (a,b) xo thuộc khỏang ( a , b ) Đạo hàm hàm...
 • 30
 • 319
 • 6

Bài tập chương 5 môn Tài chính quốc tế

Bài tập chương 5 môn Tài chính quốc tế
... toán l ày v ìc ên Bài làm a T hh nên arbitrage ba bên kh ên dùng $100.000.000 mua CAD ta có: 100.000.000/0,9 = 111.111.111 CAD 111.111.111 x 3,02 = 3 35. 555 .55 6 CHF Cu M 3 35. 555 .55 6 x 0,3 = $100.666.667 ... 5% P= ih -1 5% M an kin gs tud en ts Bài làm: Fn = St*(1+p) ih 122*(1+ -1)=130 5% ih 130 = = 5% 122 iJPY= 0.0148 = 0.118 85= 11.8 85% t p chí Wall Street: U.S $ Thursday 1 ,57 20 1 ,56 86 1 ,56 21 1 ,55 23 ... 1 ,56 21 1 ,55 23 Currencey per U.S $ Friday Thursday 0,63 45 0,6361 0,6 359 0,63 75 0,63 85 0,6402 0,64 25 0,6442 Lib ry Friday, December, 2002 Friday Britain (pound) 1 ,57 60 Month Forward 1 ,57 26 Month...
 • 17
 • 212
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập chương 5 cảm ứng điện từbài tập chương 5 vật lý 12bài tập chương 5 môn kinh tế vi môbài tập chương 5 sóng ánh sángbài tập chương 5 vật lý 10 cơ bảnbài tập chương 5 vật lý 10bài tập chương 5 chất khí vật lý 10bài tập chương 5 vật lý 11bài tập chương 5 học thuyết giá trị thặng dưbai tap chuong 5 6 7 vat ly 12bài tập chương 5 môn tài chính doanh nghiệpbài tập chương 5 kế toán ngân hàngbai tap chuong 5 nguyen ly ke toan co loi giaigiải bài tập chương 5 halogengiải bài tập chương 5 chất khí vật lý 10 bài định lý sác lơ nhiệt độ tuyệt đốibản kế hoạch tuần đơn giảnNHỮNG QUAN điểm lý LUẬN , PHƯƠNG PHÁP LUẬN và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu CHÍNH SÁCH xã hộiTÔN GIÁO ở VIỆT NAM mấy vấn đề về lý LUẬN và THỰC TIỄN cấp THIẾTNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và bệnh tích ở gà nuôi thả vườn do histomonas meleagridis gây ra tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trịBiểu hiện và tinh sạch staphylococcal enterotoxin b (SEB) từ chủng tụ cầu vàng staphylococcus aureus được phân lập tại thái nguyênẢnh hưởng của nguồn điện phân tán tới các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lưới điện trung ápNghiên cứu phẫu thuật u nền sọ trước qua nội soi mũi (FULL TEXT)CHƯƠNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HAYKỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG từ đám rối THẦN KINH CÁNH TAY TRÊN máy MRI 3TESLAQuy đổi đơn vị gray, rem, msvChẩn đoán hình ảnh trong đột quỵ nãoBản đồ địa chất thành phố hà nộiSÁCH SCAN Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng (Bùi Mạnh Hùng).TUYEN TAP BO DE CHINH THUC 2017 THEO CHUYEN DE30001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện văn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai tại thành phố bắc kạn, tỉnh bắc kạnNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng quả quýt bắc kạnluyện tập tin học lớp 3 học kì 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập