Bai tap chuong 4

Câu hỏi và bài tập chương 4, đại số 10

Câu hỏi và bài tập chương 4, đại số 10
... a  BÀI TẬP: Bài 78a) Tìm giá trị nhỏ hàm số : f ( x) = x + x Giải : *Tập xác định : D=IR\{0} *Vì x 1/x dấu, ta có: 1 f ( x) = x + = x + ≥ x = x x x *Dấu xảy x = ⇔ x = ⇔ x = ±1 x *Vậy hàm số ... ÔN TẬP LÍ THUYẾT Bất phương trinh đương với hệ : a  g ( x) >  f ( x) < g ( x)  b  f ( x) ≥  f ( x) < g ( x)  c  f ( x) ≥   g ( x) >  f ( x) < g ( x)  f ( x) < g ( x)tương BÀI TẬP: Bài ... 4;3] ∪ [0;1] Bài 89a) Nghiệm phương trình: x + 10 x − = 2( x − 1) là: x = 3− ( A): ( B): x= x = 3+ ( C ): x2 = x1 = + ( D ): DẶN DÒ 1) Các em hoàn thành nốt câu lại SGK 2) Các em làm tập 4.85; 4.86...
 • 16
 • 2,397
 • 3

BAI TAP CHUONG 4 VAT LY 10

BAI TAP CHUONG 4 VAT LY 10
... khối lượng 100 0 kg chuyển động với vận tốc 72 km/h Động ôtô có giá trò: A 25,92 .105 J B 105 J C 51, 84. 105 J D 2 .105 J 21 Thế vật nặng kg đáy giếng sâu 10m so với mặt đất nơi có gia tốc g=10m/s2 bao ... m/s ; v2 = 100 m/s ; v hợp với v1 góc 60o   B v1 = 40 0 m/s ; v2 = 40 0 m/s ; v hợp với v1 góc 120o   C v1 = 100 m/s ; v2 = 200 m/s ; v hợp với v1 góc 60o   D v1 = 100 m/s ; v2 = 100 m/s ... g=10m/s2 bao nhiêu? A -100 J B 200J C -200J D 100 J 22 Một vật rơi tự từ độ từ độ cao 120m Lấy g=10m/s Bỏ qua sức cản Tìm độ cao mà động vật lớn gấp đôi năng: A 10m B 30m C 20m D 40 m 23 Một người...
 • 3
 • 1,674
 • 43

Nghiệp vụ cho vay bài tập chương 4

Nghiệp vụ cho vay bài tập chương 4
... 271 ,44 5 Vốn v quỹ 14, 365 Tổng nguồn vốn 1,901 ,44 1 11, 845 44 ,567 22,765 1,2 14, 530 342 ,40 0 182,000 112,099 176,000 1,901 ,44 1 Yêu cầu: Giả sử khách hng đủ điều kiện cho vay, xác định số tiền cho vay ... 1,839 43 7 235 3,092 840 1,152 276 123 1,839 43 7 235 3,092 840 8 64 276 123 1,839 43 7 235 3,092 840 576 276 123 1,839 43 7 235 3,092 840 288 276 123 26 3 14 602 890 1,178 88 168 249 330 18 226 43 3 640 ... TCTD Cho vay TCTD khác Cho vay TCKT, cá nhân a .Cho vay ngắn hạn b .Cho vay trung - di hạn Các khoản đầu t Ti sản Ti sản có khác Tổng Ti sản Số tiền Chỉ tiêu Số tiền 13,2 74 Tiền gửi TCTD khác 41 ,44 6...
 • 7
 • 184
 • 2

Bài tập chương 4

Bài tập chương 4
... động điện từ riêng mạch LC có chu kỳ 2.10 4 s Năng lượng điện trường mạch biến đổi điều hòa với chu kỳ A 1, 0.10 4 s B 2, 0.10 4 s C 4, 0.10 4 s D 0,5.10 4 s 97 Mạch dao động LC có điện trở không, ... mA B I = 4, 28 mA C I = 5,20 mA D I = 6, 34 mA 48 Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C = 16 nF cuộn cảm L = 25 mH Tần số góc dao động mạch A 200 Hz B 200 rad/s C 5.10-5 Hz D 5.1 04 rad/s 49 Tụ điện ... Muốn cho máy thu bắt sóng từ 40 m đến 2600 m, cuộn cảm mạch phải có độ tự cảm nằm giới hạn nào? A Từ µH trở lên B Từ 2, 84 mH trở xuống C Từ µH đến 2, 84 mH D Từ mH đến 2, 84 µH 63 Mạch dao động LC...
 • 10
 • 215
 • 0

Bài soạn bai tap chuong 4-5

Bài soạn bai tap chuong 4-5
... Vật lí 11 - Học kì II Bài tập : SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG - SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM Bài 1: Ống dây điện hình trụ có lõi chân khơng, chiều dài l = 20 cm, ... cảm xuất ống dây Bài 2: Một ống dây dài 1m có lớp vòng dây quấn sít nhau,bán kính vòng dây 5cm,đường kính dây điện 1mm.D9ộ tự cảm L ống dây là: A.0,1H B.0,314H C.0,01H D.0,062H Bài 3: Hai dây dẫn ... tác dụng lên đọan dây dài 10cm đọan dây 0,02N.Cường độ I có giá trò: A.100A B.50A C.25A D.10A u r Bài 4: Vòng dây tròn bkính R=10cm, điện trở R=0,2 Ω đặt nghiếng 300 với B , B= 0,02T hình vẽ Xác...
 • 2
 • 188
 • 0

Bài soạn Bai tap chuong 4 - Dao dong va song dien tu

Bài soạn Bai tap chuong 4 - Dao dong va song dien tu
... T= 1 0-4 s Nếu mắc nối tiếp thêm vào mạch tụ điện cuộn cảm giống hệt tụ điện cuộn cảm mạch dao động điện từ với chu kỳ A 0,5.1 0-4 s B 2.1 0-4 s C 1 0-4 s D 1 0-4 s Trang 8/11 DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ - LÝ ... sóng 240 π m Để thu sóng điện từ có bước sóng 18 π m người ta phải mắc thêm vào mạch tụ điện có điện dung C mắc ? A Mắc nối tiếp C = 4, 53.1 0-1 0F B Mắc song song C = 4, 53.1 0-1 0F -8 C Mắc song song ... 14, 36.1 0-7 F B 0 ,45 .1 0-9 F ≤ C ≤ 79,7.109F C 3,91.1 0-1 0F ≤ C ≤ 60,3.1 0-1 0F D 0,12.1 0-8 F ≤ C ≤ 26 ,4. 1 0-8 F Câu 3: Một máy thu thu sóng ngắn Để chuyển sang thu sóng trung, thực giải pháp sau mạch dao...
 • 11
 • 645
 • 23

Bài tập chương 4 cấu kiện điện tử

Bài tập chương 4 cấu kiện điện tử
... Rc = 2,34kQ; RE = 100; RB = 64kft; Rc = 2,34kQ; RE = a Ic = - ,3 V ce + b Ic = -0,33.10 ' 3V ce + 4. 10 ' c Ic = -0,34V ce + 4, 14 d Ic = -0, 34. 10 V ce + 4, 14. 10 '3 2 64 Hỡnh cú Vcc = 12v; V bb = ... -0,33.10 3V ce + ' c Ic = -0,34V ce + 4, 14 d Ic = -0, 34. 10 ' 3V ce + 4, 14. 10 '3 2 54 Mch phõn cc BJT dng dựng hai ngun riờng Vcc = 12v; V bb = 3v; 100; R b = 64kQ; Rc = 2,34kO; R e = 0,56kQ Phong trỡnh ... '3 c = -0,34V ce + 4. 14 d Ic = -0, 34. 10 3V ce + 4, 14. 10 '3 287 Hỡnh cú RB - 4k; Rc = 2,34k; RK= 0,56k; Vcc = 12v; V be = 0,6v; p = 100 Phng trỡnh ng ti tnh: a Ic = -0,33.10 '3V ce + 4. 10 '3 b...
 • 130
 • 526
 • 0

BÀI TẬP CHƯƠNG 4 THUẾ NHẬP KHẨU - THUẾ XUẤT KHẨU potx

BÀI TẬP CHƯƠNG 4 THUẾ NHẬP KHẨU - THUẾ XUẤT KHẨU potx
... NK thuế TTĐB mà công ty X phải nộp kỳ Tính thuế TTĐB thuế NK mà công ty hoàn Biết rằng: Thuế suất thuế GTGT mặt hàng, dịch vụ 10% Thuế suất thuế xuất rượu 25 độ 2% Thuế suất thuế nhập rượu 40 ... 65% Thuế suất thuế TTĐB rượu 40 độ 65% rượu 25 độ 30 % Thuế suất thuế nhập dây chuyền sản xuất 1% Giá tính thuế nhập xác định theo phương pháp thứ BÀI 3: Trong kỳ tính thuế công ty SX – KD - XNK ... nước xuất giao hàng cho công ty Giá trị 10.000sp nhập theo điều kiện CIF 2,5 tỷ đồng thuế suất thuế nhập sản phẩm 5% Yêu cầu: tính thuế xuất khẩu, nhập mà công ty phải nộp kỳ Biết rằng: - Thuế...
 • 3
 • 264
 • 2

BÀI TẬP CHƯƠNG 4: WINDOWS CONTROLS (TT) docx

BÀI TẬP CHƯƠNG 4: WINDOWS CONTROLS (TT) docx
... theo tọa độ tương ứng với giá trị thay đổi Trackbar ScrollBar Bài tập Windows Form Trung tâm Đào tạo CNTT TP Hồ Chí Minh Bài 4: Xây dựng chương trình hiển thị lịch tờ sau: Khi mở Form hiển thị lịch ... Bài tập Windows Form Trung tâm Đào tạo CNTT TP Hồ Chí Minh Bài 3: Viết Chương trình hiển thị loại Pizza (hình ảnh, công thức thành ... tháng năm vào groupbox bên phải (bao gồm thứ tuần) Bài 5: Viết chương trình Quản lý Đăng ký Khách hàng VIP cho Siêu thị CoopMark sau: Bài tập Windows Form Trung tâm Đào tạo CNTT TP Hồ Chí Minh...
 • 5
 • 194
 • 0

Bai tap chuong 4 Ly 12 Chuan

Bai tap chuong 4 Ly 12 Chuan
... động tự Người ta đo điện tích cực đại tụ Q0 = 4. 10-7C dòng điện cực đại cảm L I = 3,14A Bước sóng λ sóng điện từ mà mạch phát A 2,4m B 24m C 240 m D 48 0m Câu 31: Mạch chọn sóng máy thu mạch dao ... không đáng kể mạch có dao động điện từ riêng Lấy π = 3, 14 Chu kì dao động điện từ riêng mạch A 6,28.10-4s B 12, 56.10-4s C 6,28.10-5s D 12, 56.10-5s Câu 15: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C ... sóng từ 18π (m) đến 240 π (m) điện dung C phải nằm giới hạn A 4, 5.10 12 ( F ) ≤ C ≤ 8.10 −8 ( F ) B 9.10−10 ( F ) ≤ C ≤ 16.10−8 ( F ) C 4, 5.10−10 ( F ) ≤ C ≤ 8.10 −8 ( F ) D 9.10 12 ( F ) ≤ C ≤ 8.10...
 • 4
 • 120
 • 0

Hóa đại cương 1 - Bài tập chương 4 pdf

Hóa đại cương 1 - Bài tập chương 4 pdf
... = 10 9700( − )(cm ) nt nc nt nc v 2 1 = 10 9700 (1 − ) = 82275(cm 1 ) v 3 1 = 10 9700 (1 − ) = 97 511 (cm 1 ) Vậy: v 4 1 = 10 9700 (1 − ) = 10 2 843 (cm 1 ) 16 v ∞ 1 = 10 9700 (1 − ) = 10 9700(cm 1 ) ∞ 1 ... - Với H: E1 =-0 ,5; E2 =-0 ,12 5; E3 =-0 ,055.(đvn) - Với He+: E1 =-2 ; E2 =-0 ,5; E3 =-0 ,222 (đvn) - Với Li2+: E1 = -4 ,5; E2= -1 , 125; E3 =-0 ,5 (đvn) 13 , 6Z theo hệ đơn vị eV: En = − từ đó: n2 - Với H: E1= -1 3 ,6; ... E2 =-3 ,4; E3= -1 , 5 (eV) - Với He+: E1 =-5 4, 4; E2= -1 3 ,6; E3 =-6 (eV) - Với Li2+: E1= -1 2 2 ,4; E2 =-3 0,6; E3= -1 3 ,5 (eV) a) n lớn En lớn (càng dương) b) n cố định, Z thay đổi En thấp Z lớn Câu 5: 1 1 −1...
 • 4
 • 292
 • 2

Mạch điện 1 ( ĐH kỹ thuật công nghệ TP.HCM ) - Bài tập chương 4 pps

Mạch điện 1 ( ĐH kỹ thuật công nghệ TP.HCM ) - Bài tập chương 4 pps
... Bài 4. 9: a) IA = IC = 9,5(A); IB = 4, 92(A) W1 = 18 05 (W) W2 = 18 03 (W) b) IA = IC = 9,5(A); IB = 18 ,35 (A) W1 = - 312 6 (W) W2 = 6735 (W) Bài 4 .10 : a) 10 98(W); b) 5,7 7( ) IN = Bài 4 .11 : Thực biến ... 8 640 (W), Ampe kế 9,295(A) Bài 4. 5: a IA = 0,707(A); IA1 = 1( A); IA2 = 0,707(A); Ica = 0 ,40 8(A); b W1 = 55(W); W2 = 15 0(W); ampe kế A=0(A); c PZ1 = (W); PZ2 = 50 (W); PZd = (W); Bài 4. 6: 277 , 4( W); ... Trang 11 2 Chương IV: Mạch ba pha a) b) c) d) P1 = 540 0 (W), P2 = P1 = 0, P2 = 540 0 (W) P1 = P2 = 540 0(W) P1 = 6 240 (W), P2 = 312 0(W) Z * * W1 A * * W2 B Z Z C Hình 4. 7 Bài 4. 8: Mạch điện hình 4. 8...
 • 7
 • 258
 • 5

Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử - bài tập chương 4 pps

Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử - bài tập chương 4 pps
... C2H5OH Dạng : Phương trình VanderWaals Khối lượng riêng khí oxi O2 điều kiện tiêu chuẩn 1 ,43 g/l Tìm khối lượng riêng 170C 800mmHg (Chưa biết khối lượng phân tử Oxi) 10 Tính áp suất 0,6 mol khí NH3 ... chúng (không theo thứ tự) là: 100,70C; 210C, -2 30C; 78,30C Hãy xếp chất với nhiệt độ sôi tương ứng theo thứ tự trị số giảm dần giải thích chất có phân tử khối xấp xỉ mà lại khác nhiều nhiệt độ sôi ... tưởng b/ Amoniac khí thực, tính áp suất theo phương trình Van Der Waals với số: a = 4, 17l2.atm.mol-2 b = 0,0371l.mol-1 ...
 • 2
 • 238
 • 0

Bài tập chương 4 - Phản ứng hóa học

Bài tập chương 4 - Phản ứng hóa học
... nhiệt phản ứng có H  B Phản ứng toả nhiệt phản ứng có H  C Phản ứng thu nhiệt phản ứng có H  D Phản ứng toả nhiệt phản ứng có H  4. 9 Cho phương trình nhiệt hoá học sau : a) H2(k) + Cl2(k) ... đồ (b) phản ứng tỏa nhiệt B Phản ứng theo giản đồ (a) theo giản đồ (b) là phản ứng thu nhiệt C Phản ứng theo giản đồ (a) phản ứng toả nhiệt; theo giản đồ (b) phản ứng thu nhiệt D Phản ứng theo ... nhường electron 3) Phản ứng oxi hoá– khử phản ứng có thay đổi số oxi hoá số nguyên tố 4) Phản ứng oxi hoá– khử phản ứng có tăng số oxi hoá số nguyên tố 5) Phản ứng oxi hoá– khử phản ứng có giảm số...
 • 19
 • 138
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập chương 4 toán 10 nâng caobài tập chương 4 đại số 10 cơ bảncác dạng bài tập chương 4 kinh tế vi môbài tập chương 4 môn kinh tế vĩ môbài tập chương 4 phản ứng oxi hóa khửbai tap chuong 4 lop 11 nang caobài tập chương 4 hóa lớp 8giai các bài tập chương 4 trong sách nguyên lí thống kê trường đại học lao động xã hộibài tập chương 4 vật lý 12bài tập chương 4 môn tài chính doanh nghiệpbài tập chương 4 hình học 9bài tập chương 4 đại số 9bài tập chương 4 vật lý 10 cơ bảnbài tập chương 4 vật lý 10các dạng bài tập chương 4 hóa 11Chính sách công nghệ xử lý xung đột môi trường giữa bệnh viện và cộng đồng dân cư sống xung quanh (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai)Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)Hỗ trợ hoàn thiện chương trình giáo dục giới tính nhằm khắc phục tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong học sinh Trung học phổ thông hiện nayHoàn thiện chế định về người thực hiện trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu giải pháp tích hợp chữ ký số cho ứng dụng dựa trên công nghệ SharePointNghiên cứu và xây dựng giải pháp bảo mật và xác thực thư điện tử dựa trên công nghệ mởPhân cụm thô của dữ liệu tuần tựPháp luật về cho vay mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp tại ngân hàng thương mại ở Việt NamPhát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch ở làng gốm Bát Tràng Hà Nội.Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực giáo dục cho giáo viên trường THCS Anh Dũng - Dương Kinh - Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động dạy học tại trường THPT Nguyễn Bính huyện Vụ bản tỉnh Nam định trong bối cảnh đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Ngọc Hải - Đồ Sơn - Hải Phòng theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạoQuản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường mầm non quận Hoàng Mai- Hà NộiTìm hiểu công tác phát triển, khai thác và chia sẻ nguồn tài nguyên số tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Giao thông Vận tảiKinh nghiệm soạn, giảng chương trình bồi dưỡng chuyên viên (mới) sau 3 năm thực hiện ở trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà NộiTRẮC NGHIỆM GIỚI hạn HAYNghiên Cứu Giải Pháp Tránh Rủi Ro Pháp Lý Trong Hoạt Động Thương Mại Quốc Tế Của Doanh Nghiệp Việt NamMột Số Kinh Nghiệm Trong Đào Tạo Giáo Viên Tại CHLB ĐứcBáo Cáo Quan Trắc Giám Sát Chất Lượng Môi Trường Công Trình Nâng Cấp Cơ Sở Hạ Tầng Vùng Nuôi Đảm Bảo An Toàn Sinh Học Vùng 1, Tỉnh Nghệ AnIntensive IELTS reading
Đăng ký
Đăng nhập