Ôn tập tiếng việt 6 HKII

ÔN TẬP TIẾNG ANH 6 HKII

ÔN TẬP TIẾNG ANH 6 HKII
... you want? (How many, How much, How) 25 … oranges you want? There, please, (How much, How many) 26 Two hundred grams … beef, please (on, with, of) 27….Are they? Four thousand dong ( How much, how ... everybody I’m Minh I’m…VietNam 15 The petronas Twin Towers is the tallest building … The world 16 Viet Nam has a lot …beautiful beaches 17 What would you like… breakfast? 18 We often buy bread ... grandfather/ weather 14 he/ swimming/ when/ hot/ is/ it/ goes 15 you/ do/ what/ to/ going/ are? 16 let’s/ school/ to/ walk/ everyday 17 why/ fly/ we/ our/ don’t/ this/ kites/ weekend? 18 she/ to/...
 • 3
 • 1,838
 • 62

tiet 68- on tap tieng viet 6

tiet 68- on tap tieng viet 6
... ÔN TẬP TIẾNG VIỆT Tiết 68 I.TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ Lí thuyết Từ: Đơn vò ngôn ngữ nhỏ để tạo câu CẤU TẠO TỪ Gồm tiếng trở lên...
 • 11
 • 263
 • 0

tiet 66 on tap tieng viet 6

tiet 66 on tap tieng viet 6
... Tiết 66 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT I Tõ vµ cÊu t¹o cđa tõ TiÕng ViƯt Từ: Đơn vò ngôn ngữ nhỏ để tạo câu CẤU TẠO ... động từ, tính từ cho em tạo thành cụm từ: - nhà / ngơi nhà - ăn / xanh / ăn cơm xanh lại Bài tập 6: Xác đònh cụm từ */ Cấu tạo mô hình cụm từ: loại đoạn trích sau: - Cụm danh từ: ông vua nọ, viên...
 • 16
 • 287
 • 6

On tap Tieng Anh 6 HKII

On tap Tieng Anh 6 HKII
... ………………………………………………… (5) London Her friends are ………………………………………………… (6) to visit her family next week Mrs Chi often gives them a …………………………………………………(7) flowers when go home from her house Questions What’s ... in London Every morning he gets up at o’clock , has ……………………………………(3) breakfast and ……………………………………(4) cup of ……………………………………(5) coffee Then he goes to work by bus He has …………………………………… (6) lunch ... friends alwsys wear strong boots ……………………………………(4) warm clothes ……………………………………(5) always take food , water and a camping stove Sometimes they …………………………………… (6) overnight Questions : What does Quang...
 • 17
 • 403
 • 6

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 6

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 6
... Tiết 66 Ôn tập phần Tiếng Việt I Từ xét mặt cấu tạo Câú tạo từ Từ đơn Từ phức Từ ghép đi, mây, bố,nhà qun áo nu nng,bà ngoại,con người Từ láy xanh xanh thm thm,nhỏ nhẹ,loạng choạng Từ tiếng ... gốc Phân loại từ theo nguồn gốc Từ Việt Từ mượn Từ mượn tiếng Hán Từ mượn ngôn ng khác Xà phòng, in-tơ-nét, đất nước, trẻ em Phú ông, nhi đồng Là nhng từ người Việt sáng tạo để gọi tên vật, tượng, ... điểm Từ dùng tiếng nước để biểu thị nhng vật,hiện tượng, đặc điểm mà tiếng Việt chưa có từ thích hợp để biểu thị IV Lỗi dùng từ Lỗi dùng từ Lặp từ Lẫn lộn từ gần âm Dùng từ không nghĩa V Từ...
 • 31
 • 49
 • 0

Ôn tập Tiếng Việt 6

Ôn tập Tiếng Việt 6
... Tiết 66 : Ôn tập tiếng việt Tiết 66 : Ôn tập tiếng việt I Lí THUYT 1, T v cu to t: 2, Ngha ca t: 3, T mn: 4, Li dựng t: LI DNG T LP T LN LN CC T GN M DNG T KHễNG NG NGHA Tiết 66 : Ôn tập tiếng việt ... môn Tiếng Việt mà em học kỳ I? Những đơn vị kiến thức Tiếng Việt học kỳ I là: 1, Từ cấu tạo từ Tiếng Việt 2, Nghĩa từ 3, Từ mượn 4, Chữa lỗi dùng từ 5, Từ loại cụm từ Tiết 66 : Ôn tập tiếng việt ... v trớ ca s vt VD: Ny, kia, y Tiết 66 : Ôn tập tiếng việt Tiết 66 : Ôn tập tiếng việt I Lí THUYT 1, T v cu to t: 2, Ngha ca t: 3, T mn: 4, Li dựng t: 5, T loi: 6, Cm t: CM T CM DANH T CM NG T CM...
 • 16
 • 68
 • 0

Đề cương ôn tập Tiếng Việt 2-HKII

Đề cương ôn tập Tiếng Việt 2-HKII
... III .Tập đọc :Ôn tập đọc từ tuần 28-32(trả lời câu hỏi SGK) ... II .Tập làm văn: 1.Viết đoạn văn ngắn khoảng câu nói loại mà em thích ...
 • 3
 • 99
 • 1

Ôn tập Tiếng Việt tiết 6

Ôn tập Tiếng Việt tiết 6
... 2008 Tiếng Việt: Ôn tập học kỳ I (Tiết 6) Bài tập2 : Tìm đoạn văn tiếng có mô hình cấu tạo sau: a Tiếng có vần b Tiếng có đủ âm đầu, vần Thứ ngày tháng 11 năm 2008 Tiếng Việt: Ôn tập học kỳ I (Tiết ... tháng 11 năm 2008 Tiếng Việt: Ôn tập học kỳ I (Tiết 6) Bài tập 4: Tìm đoạn văn trên: * danh từ * động từ Thứ ngày tháng 11 năm 2008 Tiếng Việt: Ôn tập học kỳ I (Tiết 6) Bài tập 4: Tìm đoạn văn ... Thứ ngày tháng 11 năm 2008 Tiếng Việt: Ôn tập học kỳ I (Tiết 6) Thứ ngày tháng 11 năm 2008 Tiếng Việt: Ôn tập học kỳ I (Tiết 6) Bài tập 1: Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi 1.Cảnh...
 • 12
 • 546
 • 4

Tiết 66 Tiếng việt 6 Ôn tập Tiếng việt

Tiết 66 Tiếng việt 6 Ôn tập Tiếng việt
... Tiết 66 : I Lí THUYT T l n v ngụn ng nh nht dựng t cõu CU TO T T N T PHC L t gm cú mt ting Vớ d: Bỳt,...
 • 18
 • 360
 • 3

Ôn tập tiếng việt học kì 2 lớp 6 năm 2011 - 2012 pdf

Ôn tập tiếng việt học kì 2 lớp 6 năm 2011 - 2012 pdf
... nhất, từ mượn tiếng Hán, có cách phát âm Việt hóa, truyền qua nhiều đời, nên người Việt dùng quen thuộc Bên cạnh đó, Tiếng Việt mượn từ số ngôn ngữ khác tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga… - Từ mượn ... THUẦN VIỆT, TỪ MƯỢN I Từ Việt từ nhân dân ta tự sáng tạo II Từ mượn: Là từ vay mượn tiếng nước để biệu thị vật, tượng, đặc điểm…mà Tiếng Việt chưa có từ thật thích hợp để biểu thị - Trong lớp từ ... chuyển sau: - Chỉ năm: Ba xuân trôi qua - Chỉ tuổi trẻ, sức trẻ: tuổi xuân, sức xuân: Một năm tuổi đuổi xuân - Cuộc sống tươi đẹp: Xuân xuân, em đến dăm năm Mà sống tưng bừng ngày hội CÁC LỚP TỪ...
 • 8
 • 406
 • 1

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT HKII (PHẦN 1) pdf

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT HKII (PHẦN 1) pdf
... phần thông báo diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu.( Nghĩa tường minh gọi hiển ngôn ) Nghĩa tường minh dễ nhận thể qua nguyên văn câu nói, người nghe suy diễn, hiểu - Hàm ý phần thông báo không diễn ... Nêu loại động từ chính? Trong Tiếng Việt có hai loại động từ đáng ý là: - Động từ tình thái ( thường đòi hỏi động từ khác kèm ) - Động từ hành động, trạng thái ( không đòi hỏi động từ khác kèm ... như, như…(chỉ độ tin cậy thấp) + Tình thái thể ý kiến người nói như: theo ý tôi, theo anh, theo ý ông ,… + Tình thái cảm thán: thay, sao,… + Tình thái nghi vấn: à, ư, hả, hử, chứ, chăng,… + Tình...
 • 6
 • 157
 • 1

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT HKII (PHẦN 2) pptx

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT HKII (PHẦN 2) pptx
... nghĩa không rõ nghĩa Bên cạnh đó, có trường hợp không bắt buộc dùng quan hệ từ + Có số quan hệ từ dùng thành cặp: Vì – nên;( – cho nên); Tuy – nhưng;( dù – nhưng; – ); Nếu – thì;( - ); – mà (không ... thành hai nhóm: + Nhóm ý nghĩa toàn thể + Nhóm ý nghĩa tập hợp hay phân phối *Chỉ từ: - Chỉ từ từ dùng để trỏ vào vật, nhằm xác định vị trí vật không gian thời gian - Chỉ từ thường làm phụ ngữ cụm ... biểu thị ý phủ định vị ngữ kết hợp với từ không, chưa + Câu trần thuật đơn từ chia làm hai loại: Câu miêu tả Câu tồn *Câu ghép câu hai nhiều cụm C – V không bao chứa tạo thành Mỗi cụm C – V gọi...
 • 12
 • 142
 • 1

ôn tập Tiêng Việt 5- tiết 4- HKII

ôn tập Tiêng Việt 5- tiết 4- HKII
... ngày 26 tháng năm 2013 Ôn tập Tiếng Việt ( tiết ) Nội dung ôn tập Ôn luyện tập đọc học thuộc lòng Kể tên tập đọc văn miêu tả học tuần vừa qua Nêu dàn ý tập đọc nói Nêu chi tiết câu văn mà em thích ... tháng năm 2013 Ôn tập Tiếng Việt ( tiết ) Thứ ba, ngày 26 tháng năm 2013 Ôn tập Tiếng Việt ( tiết ) Kể tên tập đọc văn miêu tả học tuần vừa qua Bài 10: Chú tuần Bài 1,2:Người công dân số Một ... văn mà em thích cho biết em thích chi tiết câu văn Thứ ba, ngày 26 tháng năm 2013 Ôn tập Tiếng Việt ( tiết ) Ôn luyện tập đọc học thuộc lòng Bốc thăm chọn 18 tập đọc HTL học từ tuần 19 đến Phiếu...
 • 11
 • 527
 • 0

Câu hỏi ôn tập tiếng Việt lớp 6 HKI

Câu hỏi ôn tập tiếng Việt lớp 6 HKI
... địa lí Việt Nam; tên người, tên địa lí nước phiên âm qua âm Hán Việt viết hoa chữ đầu tiếng tạo thành tên riêng + Đối với tên người, tên địa lí nước phiên âm trực tiếp (không qua âm Hán Việt) ... vẫn, hãy, chớ, đừng, … - Trong Tiếng Việt có loại động từ đáng ý là: + Động từ tình thái (thường đòi hỏi động từ khác kèm + Động từ hoạt động, trang thái (không đòi hỏi động từ khác kèm) 10 Cụm ... thành nhóm: + Nhóm ý nghĩa tập thể + Nhóm ý nghĩa tập hợp hay phân phối Chỉ từ gì? Hoạt động từ câu Trả lời: - Chỉ từ từ dùng để trỏ vào vật, nhằm xác định vị trí vật không gian thời gian - Chỉ...
 • 4
 • 899
 • 9

SKKN PHÂN BIỆT VÀ SỬ DỤNG LINH HOẠT 3 KIỂU CÂU KỂ AI LÀM GÌ AI THẾ NÀO AI LÀ GÌ QUA TIẾT 6 - ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 4 - TUẦN 28

SKKN PHÂN BIỆT VÀ SỬ DỤNG LINH HOẠT 3 KIỂU CÂU KỂ AI LÀM GÌ AI THẾ NÀO AI LÀ GÌ QUA TIẾT 6 - ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 4 - TUẦN 28
... nhân cách ngời Việt Nam xã hội chủ nghĩa Vì vậy, chọn đề tài: Phân biệt sử dụng linh hoạt kiểu câu kể: làm gì? nào? gi qua tiết ôn tập Tiếng Việt tuần 28 nhằm cugn cấp phần tri thức quan trọng cho ... nh: - Làm việc độc lập, ghi cá tập, câu hỏi dễ, cụ thể - Làm việc theo nhóm tập khó cần trao đổi - Làm việc theo lớp trình bày kết qủa Giáo án Bài: Ôn tập Tiếng Việt lớp tiết tuần 28 (Phân biệt ... Việt Qua tiết thực dạy, nhận thấy tiết ôn tập giúp học sinh hệ thống hoá đợc kiến Tiếng Việt cách rõ ràng, logic Tuy nhiên tiết ôn tập thứ tiết ôn kiểu câu kể: Ai làm gì? Ai nào? Ai gì? thấy...
 • 15
 • 681
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập tiếng việt 6bài giảng ôn tập tiếng việt 6ôn tập tiếng việt 6 kì iiôn tập tiếng việt 6 học kì 1ôn tập tiếng việt 6 kì 2ôn tập tiếng việt 6 học kì 2ôn tập tiếng anh 6 hkiiôn tập tiếng việt 9 hkiiôn tập tiếng việt lớp 6ôn tập tiếng việt thi vào lớp 6de cuong on tap tieng viet lop 6 hoc ki 1bài tập ôn tập tiếng việt lớp 6ôn tập tiếng việt lớp 6 kì 2đề cương ôn tập tiếng việt lớp 6ôn tập tiếng việt lớp 6 kì 1phân tích hiệu quả kỹ thuật, năng suất nhân tố tổng hợp và khoảng cách trong công nghệ sản xuất giữa các vùng nông nghiệp việt namĐỒ án de tai de xuat mo hinh phan loai rac cua truong theo phuong trinh phan loai rac tai tphcmchuong 4 bai 8 1 578 1397544642Chuyên đề Xây dựng thương hiệu hàng thủ công mỹ nghệ trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tếCÁCH rèn LUYỆN bản LĨNH HIỆU QUẢ NHẤTToán và phương pháp hình thành các biểu tượng toán học cho trẻ mẫu giáo quyển 2BAI GIANG CHUYÊN đề HƯỚNG dẫn làm đồ DÙNG đồ CHƠITUYỂN CHỌN 900 bài tập TRẮC NGHIỆM TRỌNG tâm môn TOÁN LUYỆN THI THPT QG 2017Tổng duyệt kiến thức hàm sốCHỮA BỆNH sỏi THẬN BẰNG TRÁI dứaVăn hóa ẩm thực đồng bằng Bắc Bộ Việt NamTUYÊN THỆ Kết nạp ĐảngĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ LUẬN HCNNMETASTOCK - BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG GÌ ĐƠN GIẢN NHẤTĐô thị hóa, công nghiệp hóa, suy giảm chất lượng nướcđang ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhcho thuê máy photo tại hưng yênGiải pháp marketing cho dịch vụ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng premier village da nang resortTiểu luận xử lý điểm nóng chính trị nghiên cứu về điểm nóng chính trị ở tỉnh bo kẹo nước cộng hoà dân chủ nhân dân làoTIỂU LUẬN, TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: Sai phạm trong việc lập hồ sơ để hoàn thuế giá trị gia tăng tại một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập