Co cau chi thi

Tài liệu Giáo án kỷ thuật đo lường - Chương 5: CÁC CẤU CHỈ THỊ docx

Tài liệu Giáo án kỷ thuật đo lường - Chương 5: CÁC CƠ CẤU CHỈ THỊ docx
... Huy_Bộ môn T - L_Khoa Điện 12 GIÁO ÁN_ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 5: CÁC CƠ CẤU CHỈ THỊ 5.2.2 cấu thị tự ghi có tốc độ thấp a) Cấu tạo nguyên lý làm việc: sử dụng cấu sắt điện động cấu điện từ ... chiều - Ứng dụng: cấu thị từ điện dùng để chế tạo ampemét vônmét, ômmét GV: Lê Quốc Huy_Bộ môn T - L_Khoa Điện GIÁO ÁN_ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 5: CÁC CƠ CẤU CHỈ THỊ nhiều thang đo có dải đo rộng; ... 2-1 0 mã BCD), tín hiệu mã hóa đưa dến GV: Lê Quốc Huy_Bộ môn T - L_Khoa Điện 17 GIÁO ÁN_ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 5: CÁC CƠ CẤU CHỈ THỊ giải mã GM đưa số Tát khâu: mã hóa-giải m - hiển thị số cấu...
 • 19
 • 553
 • 14

Tài liệu Chương 2: Các cấu chỉ thị pptx

Tài liệu Chương 2: Các cơ cấu chỉ thị pptx
... c in 2.2.2 cấu đo điện từ Lá thép di động Khung dây Kim Trục quay Kim thị cấu cản dịu I Lò xo phản kháng b) cấu điện từ loại đẩy a) cấu điện từ loại hút Hình 2.6 cấu thị điện từ ... chuyn i ca cỏc c cu ch th c in a Cấu tạo cấu gồm hai loại Kiểu cuộn dây dẹt (cơ cấu thị điện từ loại hút) kiểu cuộn dây tròn (cơ cấu thị điện từ loại đẩy) cấu cuộn dây dẹt có phần tĩnh cuộn ... cu c in 2.1.1 Khỏi nim chung cấu thị dụng cụ đo mà số đại lợng tỉ lệ với đại lợng đo liên tục Chỉ thị điện cấu thị có tín hiệu vào dòng điện tín hiệu góc quay kim thị Đại lợng cần đo trực tiếp...
 • 64
 • 538
 • 0

Chương 4: cấu chỉ thị - Kỹ thuật đo lường

Chương 4: Cơ cấu chỉ thị - Kỹ thuật đo lường
... + - 9/ + 33 , ]23^ _2 -2 N -2 `2 5-( 3 N 3/ 3^ \ * 30(4.7 / /a/ -0 80 + 2+ 2 ( - 6,* ( +4/ (4/(*' N * /0 3( + - 5N , 01 167#21"$,* !30+/#**9*)603* 245 8/8"0)",7 0 9+ ) *2$+".#** ) 6)!43 - ... 53*(/0 3( - 5N P Q + + ( 4.7 6 1- RP Q ' 5386+4/ (4/(*' 0( Q Q /0 3( + , N *S 5N T % T $ U+1 3( -0 . 2-/ ' 0 16/0 V6 *9 ( + * (- / - (W2 ((X 63 YZ [ $ Z % \/((4 12 (( - + *' ... ! "!    # % $ & (*' ( -+ ,(( / + 012 (+03 * ' + - + / *.( -/ +1 0* , 4/ 5-6 4+ 6-( -0 080 / 9'4 42 '7 0' 6' / +.( - +' * : C E>...
 • 25
 • 477
 • 1

các cấu chỉ thị trong đo lường điện

các cơ cấu chỉ thị trong đo lường điện
... dung tìm hiểu  cấu thị điện cấu thị từ điện cấu thị điện từ cấu thị điện động cấu thị logomet Ι: cấu thị điện Chỉ thị điện làm nhiệm vụ biến đổi lượng điện từ thành lượng ... rung, làm thị mạch đo đại lượng không điện khác nhau, chế tạo dụng cụ đo điện tử tương tự, dùng chỉnh lưu ,cảm biến cặp nhiệt… số hình ảnh ứng dụng cấu từ điện III: cấu thị điện từ  Cấu tạo: ... cao , ta phải lắp thêm mạch bù tần số cấu đo đo dải tần lên đến 20KHz V: cấu thị logomet 1.Logomet từ điện a C ấu t ạo  loại cấu thị để đo tỉ số hai dòng điện, khác lò xo cản mà thay khung dây...
 • 32
 • 734
 • 7

cấu chỉ thị điện từ và logomet điện từ

Cơ cấu chỉ thị điện từ và logomet điện từ
... pháp biến đổi lượng từ điện sang cơ, CCCTCĐ chia thành: - cấu thị kiểu từ điện - cấu thị kiểu điện từ - cấu thị kiểu điện động - cấu thị kiểu cảm ứng * Các chi tiết khí chung thị điện a.Trục trụ ... quan sát - cấu thị điện: + Góc quay kim thị + Các đường cong , tự ghi - cấu thị số: + Các số hiển thị LED… + Màn hình máy tính cấu thị điện làm nhiệm vụ biến đổi lượng điện từ thành lượng ... CHÍNH Phương trình cân mômen phần động cấu điện cấu thị điện từ logomet điện từ 1.Phương trình cân mômen phần động cấu điện 1.1 Khái niệm chung cấu thị thiết bị biến đổi tín hiệu đo thành...
 • 24
 • 891
 • 3

cấu chỉ thị điện động, logomet điện động

Cơ cấu chỉ thị điện động, logomet điện động
... sau: 1 .Cơ cấu đo điên động 2 .Logomet điện động 1 cấu đo điện động Loại có khung dây động a Cấu tạo: - Khung dây tĩnh có tiết diện lớn, vòng dây thường chia làm phân đoạn - Khung dây động vòng ... có kim thị, phận cảm dịu, lò xo phản b Nguyên lý làm việc   Cho dòng điện chiều vào phần dây tĩnh động, lòng cuộn dây tĩnh tồn từ trường Từ trường tác động lên dòng điện chạy cuộn dây động tạo ... hưởng từ trường + Khả tải khung dây phần động kích thước nhỏ + Cấu tạo phức tạp, đắt tiền + Thang chia độ không (trừ chế tạo wattmet) cấu đo kiểu điện động sử dụng để chế tạo ampe kế , volt...
 • 10
 • 1,148
 • 2

cấu chỉ thị tự ghi trong kỹ thuật đo lường điện tử

Cơ cấu chỉ thị tự ghi trong kỹ thuật đo lường điện tử
... cấu thị tự ghi _ sở chung cấu thị tự ghi _ Chỉ thị tự ghi có tốc độc thấp _ Chỉ thị tự ghi có tốc độ trung bình _ Chỉ thị tự ghi có tốc độc cao sở chung thị tự ghi Mục đích ... có tần số thấp: 10Hz cấu thị tự ghi có tốc độ trung bình a) cấu thị tự ghi có tốc độ trung bình sử dụng cấu điện từ Cấu tạo - Phần 1: đo giá trị tức thời đại lượng đo - Phần 2: thể biến ... tín hiệu cần đo _ Ứng dụng: Dùng đo tín hiệu có tần số lên tới 800Hz c) cấu thị điện tử Cấu tạo : Là ống phóng tia điện tử, phần thị dao động kí điện tử Bộ phận súng phóng điện tử đặt ống phóng...
 • 18
 • 726
 • 5

khái niệm sở đo lường và cấu chỉ thị tự ghi

khái niệm cơ sở đo lường và cơ cấu chỉ thị tự ghi
... với tần số 540x1012 Hz cấu thị tự ghi cấu thị tự ghi sở chung thị tự ghi sở chung cấu thị tự ghi a)Mục đích _ Được sử dụng máy tự động nhằm ghi lại tín hiệu đo thay đổi theo thời gian, ... sở đo lường điện tử Khái niệm đo lường, đo lường điện tử Các đơn vị đo lường Khái niệm đo lường, đo lường điện tử Đo lường: Là trình đánh giá định lượng đại lượng cần đo để có kết ... tâm đo lường đo lường tín hiệu điện Ngành khoa học nghiên cứu phương pháp để đo đại lượng khác nhau,nghiên cứu mẫu đo đơn vị đo gọi đo lường học Ngành khoa học nghiên cứu áp dụng thành tựu đo lường...
 • 28
 • 219
 • 1

Chương 2: Các cấu chỉ thị pdf

Chương 2: Các cơ cấu chỉ thị pdf
... lng LCD, mn hỡnh cm ng 2.3.2.1 Chỉ thị đèn phóng điện nhiều cực Chỉ thị đèn nêông có anot 10 katot Khi có điện áp A 1K đèn phóng điện K sáng lên số xuất - Ưu điểm thị hình dáng số đẹp - Nhợc điểm: ... 2.3.1 Khái niệm nguyên lý cấu thị số C cu ch th s ng dng cỏc k thut in t v k thut mỏy tớnh bin i v ch th i lng o S ca mt dng c o hin th s nh sau: Hình 2.13 Sơ đồ khối cấu thị số i lng o x(t) c ... Chng 2: Cỏc c cu ch th 2.1 Phng trỡnh cõn bng mụmen phn 2.2 Phng trỡnh chuyn i ca cỏc c cu ch th c in 2.3 Ch th s Chng 2: Cỏc c cu ch th ng c cu c in 2.1.Phng...
 • 65
 • 350
 • 2

Bài thảo luận: cấu chỉ thị pot

Bài thảo luận: Cơ cấu chỉ thị pot
... Chương 2: Các cấu thị Các mômen tác động lên cấu Các cấu thị: - Cấu tạo - Các cấu hoạt động dựa nguyên lý nào? - Ưu, nhược điểm loại cấu Nam châm vĩnh cửu Kim chØ thÞ Khung ... kháng Lõi sắt non Cực từ Khung dây Lá thép di động Trục quay Kim thị Kim cấu cản dịu I Lò xo phản kháng cấu điện từ loại hút cấu điện từ loại đẩy Khung dây động Cuộn dây tĩnh i Mq2 Mq1 i1...
 • 8
 • 165
 • 0

KỸ THUẬT ĐO - CẤU CHỈ THỊ pps

KỸ THUẬT ĐO - CƠ CẤU CHỈ THỊ pps
... không K THU T O - 403004 13 C c u i nt ̈ Nguyên ly ho t ̈ L cFt ng ông: F = nI (ampe-vong) ̈ ̈ 1/2/2011 Góc quay: Trong o: n: sô vòng dây I: dòng i n AC (RMS) ho c DC K THU T O - 403004 14 C c ... quay ho c dây treo Phía sau kim ch th có mang i tr ng Lò xo ki m soát K THU T O - 403004 C c ut 1/2/2011 i n K THU T O - 403004 C c ut ̈ i n Nguyên lý ho t ̈ ̈ ̈ 1/2/2011 ng: L c i n t F t o khung ... m c K THU T O - 403004 C c ut ̈ S ̈ ̈ 1/2/2011 i n m (c n d u) làm cho kim ch thi B ng cu n dây phu có RD i n tr m n i cu n dây Ng i ta ch n: RD = RDC i n tr m úng m c K THU T O - 403004 C c ut...
 • 20
 • 146
 • 0

BÀI GIẢNG kỹ THUẬT đo LƯỜNG chương 5 các cấu chỉ thị

BÀI GIẢNG kỹ THUẬT đo LƯỜNG  chương 5 các cơ cấu chỉ thị
... Vậy cấu đo tần số, từ thông, công suất, góc pha, điện i2 ix1 e1 ix2 e2 10/23/ 15 12 10/23/ 15 13 $7 Chỉ thị dao động kí B1 10/23/ 15 B2 14 10/23/ 15 15 10/23/ 15 16 Điều khiển quét hình 10/23/ 15 17 ... 10/23/ 15 10/23/ 15 10 cấu sắt điện động mq = Bt s2 wwi2 T M q ∫ mq dt = Bs2 w2 I cos( B, I ) T B ≈ kI1 M q = ks2 w2 I1 I cos( I1 , I ) = Dα α= 10/23/ 15 ks2 w2 I1 I cos( I1 , I ) D 11 $5 cấu ... -Thang đo - Đo chiều - Độ bền học - Đo điện trở, tổng trở… 10/23/ 15 $3 Dụng cụ điện từ • Chỉ thị điện từ dW dL LI ⇒ M q = = I dα dα M c = Dα W= Mq = Mc ⇒α = dL I = f (I ) D dα -Dụng cụ dùng đo xoay...
 • 44
 • 113
 • 0

Các cấu chỉ thị trong đo lường và những phép đo bản

Các cơ cấu chỉ thị trong đo lường và những phép đo cơ bản
... tế đa số phép đo sử dụng cách đo 2 Đo gián tiếp Là cách đo mà kết suy từ phối hợp kết nhiều phép đo dùng cách đo trực tiếp Ví dụ: để đo điện trở ta sử dụng định luật ôm R = U Ta cần đo I điện ... dòng điện cách đo trực tiếp sau tính điện trở Cách đo gián tiếp thờng mắc phải sai số lớn tổng sai số phép đo trực tiếp Đo hợp Là cách đo gần giống đo gián tiếp nhng số lợng phép đo theo cách trực ... với giá trị xác phép đo mà sai số Đó sai số phép đo Xác định sai số phép đo tức xác định độ tin tởng phép đo nhiệm vụ đo lờng học Ta phân loại sai số phép đo nh sau: a Theo cách thể số chia...
 • 66
 • 26
 • 0

Bài giảng kỹ thuật đo lường: Chương 5 CẤU CHỈ THỊ

Bài giảng kỹ thuật đo lường: Chương 5 CƠ CẤU CHỈ THỊ
... t1.KHÁI NIỆM CHUNG  cấu thị dùng để hiển thị kết đo Chỉ thị điện cơ: chủ yếu dụng cụ kim quay, tịnh tiến băng giấy  Chỉ thị điện tử: chủ yếu dao động kí, monitor…  Chỉ thị điện tử số: LED, ... LÝ LÀM VIỆC CCCT TƯƠNG TỰ X cấu cảm biến cơ- điện Ux Chỉ thị điện -cơ dWe Mq  d M c  D M Mq1 Mc /2 1 2  M c  f ( ) Mq  Mc CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA CƠ CẤU CƠ ĐIỆN  Trục trụ, (dây căng ... (dây căng dây treo)  Lò xo phản kháng  Kim thị ánh sáng  Thang đo  Bộ phận cản dịu CƠ CẤU CHỊ THỊ TỪ ĐIỆN Nam châm Lò xo xoắn Thước hình cung 5. Cuộn dây Chốt giữ lò xo Kim NGUYÊN LÝ : W ...
 • 40
 • 93
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu cơ cấu chỉ thịcơ cấu chỉ thị điệncấu tạo cơ cấu chỉ thị kimcác cơ cấu chỉ thịcơ cấu chỉ thị cơ điệncơ cấu chỉ thị tĩnh điệncơ cấu chỉ thị điện từcác loại cơ cấu chỉ thịcơ cấu chỉ thị đo lườngcơ cấu chỉ thị cảm ứngcơ cấu chỉ thị kimcơ cấu chỉ thị là gìcơ cấu chỉ thị kiểu từ điệncơ cấu chỉ thị sốcơ cấu chỉ thị từ điệnBasic kanji book 130 đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anh năm 2017Tự đông hóa trong công nghiệp sản xuất dầu nhờn động cơ.Nghiên cứu hệ thống vận tải và phân phối thuốc curcumin của màng bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua daNghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường trung học phổ thông hồng thái hà nộiNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc curcumin của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua daĐỀ THI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC MÔN TIN HỌCTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc (tt)Tải bài test TOEFL practice test vol 4Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thăng LongNâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu chi nhánh Thăng LongNâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lâm LuậnNâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt nam - chi nhánh Ba ĐìnhNghiên cứu biến tính diatomit phú yên ứng dụng trong hấp phụ và xúc tácĐề và đáp án chính thức học sinh giỏi văn học lớp 12 cấp tỉnh 2016 2017Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần công nghiệp khoáng sản Bình ThuậnMột số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và xây dựng đô thị Việt NamMột số nhận xét về nhận thức của bệnh nhân đối với bệnh nhân tăng huyết áp tại khoa nội - Bệnh viện Việt Nam Cu BaMức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập