Bài giảngKỹ Thuật Cảm Biến (sensors

Bài giảngKỹ Thuật Cảm Biến (sensors) - Chương 5: Cảm biến tĩnh điện (2b) và một số cảm biến tiệm cận

Bài giảngKỹ Thuật Cảm Biến (sensors) - Chương 5: Cảm biến tĩnh điện (2b) và một số cảm biến tiệm cận
... dung 1- Các cảm biến tụ điện đơn Hoang Si Hong-HUST Cm bin in dung Hoang Si Hong-HUST Cm bin in dung Hoang Si Hong-HUST Cm bin in dung Hoang Si Hong-HUST Cm bin in dung Hoang Si Hong-HUST Cm bin ... Hong-HUST Chng 5: Cm bin tnh in v tim cn Ni dung Cm bin in dung v tim cn Cm bin ỏp in - Th ng hay ch ng ? - Khong cỏch phỏt hin ? Hoang Si Hong-HUST Khỏi nim v phõn loi ca cm bin in dung 1- Các ... Si Hong-HUST Ni dung mụn hc v mc ớch Ni dung Chapter 1: Khỏi nim chung v Cm bin (2b) Chapter 2: Cm bin in tr (2b) Chng 3: Cm bin o nhit (2b) Chng 4: Cm bin quang (2b) v siờu õm Chng 5: Cm...
 • 29
 • 47
 • 0

Bài giảngKỹ Thuật Cảm Biến (sensors) - Chương 5: Cảm biến tĩnh điện (2b) và một số cảm biến tiệm cận

Bài giảngKỹ Thuật Cảm Biến (sensors) - Chương 5: Cảm biến tĩnh điện (2b) và một số cảm biến tiệm cận
... nghệ cảm biến giới Hoang Si Hong-HUST Chương 5: Cảm biến tĩnh điện tiệm cận Nội dung ● Cảm biến điện dung tiệm cận Cảm biến áp điện - Thụ động hay chủ động ? - Khoảng cách phát ? Hoang Si Hong-HUST ... âm ● Chương 5: Cảm biến tĩnh điện (2b) số cảm biến tiệm cận Chương 6: Cảm biến Hall hoá điện Chương 7: Cảm biến PLC(1b) Mục đích: nắm cấu tạo, nguyên lý hoạt động ứng dụng loại cảm biến thông ... dụ cảm biến điện dung đo gia tốc Hoang Si Hong-HUST Một số số điện môi Hoang Si Hong-HUST Cảm biến điện dung Hoang Si Hong-HUST Cảm biến áp điện Hoang Si Hong-HUST 10 Cảm biến áp điện Fig 3.22...
 • 25
 • 55
 • 0

Bài giảng Kỹ thuật cảm biến

Bài giảng Kỹ thuật cảm biến
... http://www.ebook.edu.vn 66 Kỹ thuật cảm biến Khoa Cơ khí - Động lực Trờng Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Nông Lâm Đông Bắc Các bánh Nam châm Đờng cảm ứng -Max a c b d V +Ma t -Max Hình 4.8: Tín hiệu tạo cảm ứng điện ... bng thộp lỏ k thut in, trờn cú t cun dõy c b trớ nh hỡnh v, cun http://www.ebook.edu.vn 63 Kỹ thuật cảm biến Khoa Cơ khí - Động lực Trờng Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Nông Lâm Đông Bắc th nht l cun ... (nguồn sáng) Đĩa quay Hình 4.5: Sơ đồ thu phát Encoder tơng đối http://www.ebook.edu.vn 64 Kỹ thuật cảm biến Khoa Cơ khí - Động lực Trờng Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Nông Lâm Đông Bắc Xung A, xung...
 • 15
 • 805
 • 8

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN: KỸ THUẬT CẢM BIẾN ppsx

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN: KỸ THUẬT CẢM BIẾN ppsx
... nhng phải tiến hnh chuẩn lại cảm biến 1.9 Nguyên lý chung chế tạo cảm biến Các cảm biến đợc chế tạo dựa sở tợng vật lý v đợc phân lm hai loại: - Cảm biến tích cực: l cảm biến hoạt động nh máy phát, ... ta coi cảm biến nh mạng hai cửa, cửa vào biến trạng thái cần đo ( x ) cửa đáp ứng ( y ) cảm biến với kích thích đầu vào x x Kích thích Bộ cảm biến y Đáp ứng Hình 1.1 Mô hình mạch cảm biến Phơng ... tích, điện áp hay dòng - Cảm biến thụ động: l cảm biến hoạt động nh trở kháng đáp ứng (s) l điện trở, độ tự cảm điện dung 1.9.1 Nguyên lý chế tạo cảm biến tích cực Các cảm biến tích cực đợc chế...
 • 26
 • 310
 • 0

Giáo trình kỹ thuật cảm biến - Bài 3 pdf

Giáo trình kỹ thuật cảm biến - Bài 3 pdf
... inch of mecuri (trong thu ngõn) = 5,425.1 0-5 at = 4,8 83. 1 0-4 at = 7, 531 .1 0-2 at = 3, 052 1 0-5 at = 4 ,39 4 1 0 -3 at = 2,540 1 0 -3 at = 2,40 1 0 -3 at = 3, 455 1 0-2 at 2.2 B phn to nờn s chờnh lch ỏp sut ... http://www.ebook.edu.vn 59 Kỹ thuật cảm biến Khoa Cơ khí - Động lực Trờng Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Nông Lâm Đông Bắc - Giỏ tr lu lng o ln nht: 5,7m3/h (cp menu 1.1.1) - Trỡnh by giỏ tr o vi n v o tuyt i (m3/h) hay ... nhng yu t sau: - Khi lng riờng - H s nht ng lc - H s nht ng hc 1.000 Nớc (ở trạng thái bão hoà) 900 (P) kg/m3 800 700 50 100 150 200 250 30 0 250 30 0 Temperture (0C) 50 40 30 (P) kg/m3 20 Hơi nớc...
 • 13
 • 209
 • 2

Giáo trình kỹ thuật cảm biến - Bài 2 pptx

Giáo trình kỹ thuật cảm biến - Bài 2 pptx
... ớch - yờu cu Kho sỏt cm bin tim cn in cm IW-5 020 -IVE3 020 -BPKG * Thit b: + cm bin tim cn in cm IW-5 020 -IVE3 020 -BPKG + Ti: Relay s dng in ỏp mt chiu http://www.ebook.edu.vn 44 Kỹ thuật cảm biến ... http://www.ebook.edu.vn 38 Kỹ thuật cảm biến Khoa Cơ khí - Động lực Trờng Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Nông Lâm Đông Bắc - B phn phỏt v nhn súng siờu õm (Transducer/Receiver) - B phn so sỏnh (Comparator) - Mch phỏt ... Kỹ thuật cảm biến Khoa Cơ khí - Động lực Trờng Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Nông Lâm Đông Bắc OFF ON Cảm biến tiệm cận Khoảng cách phát Hình 2. 1 Khoảng cách Reset Khoảng...
 • 15
 • 182
 • 8

Giáo trình kỹ thuật cảm biến - Bài 1 ppt

Giáo trình kỹ thuật cảm biến - Bài 1 ppt
... 81 7,874 x 1 0-3 1, 874 x 1 0-5 3,42 x 1 0-8 3,7 10 0 -3 -5 -6 KYT 81 - 7,874 x 10 1, 874 x 10 1, 096 x 10 3,0 10 0 -3 -5 -8 KYT 82 7,874 x 10 1, 874 x 10 3,42 x 10 3,7 10 0 -3 -5 -6 KYT 82 7,874 x 10 ... vựng ny K 10 1 10 0 1 0 -1 1 0-2 3000C 200 10 0 Hình 1. 13: Đờng đặc tính cảm biến nhiệt độ 10 k 10 0k 1k 10 0 3000C 10 00C 500C 2000C 4000C 10 w 10 mw mw 10 1w 10 0 mw Hình 1. 14: Đặc tuyến U/I NTC - Vựng 2: ... 3,42 x 10 3,7 10 0 -3 -5 -6 KYT 82 7,874 x 10 1, 874 x 10 1, 096 x 10 3,0 10 0 -3 -5 KYT 83 7,635 x 10 1, 7 31 x 10 -3 -5 -8 KYT 84 6 ,12 x 10 1, 1 x 10 3 ,14 x 10 3,6 250 * Chỳ ý: Vi loi cm bin KYT 83/84...
 • 25
 • 169
 • 2

Bài giảng KỸ THUẬT CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG - Chương 2 potx

Bài giảng KỸ THUẬT CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG - Chương 2 potx
... tuyến V-A Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN ÁNH SÁNG 2. 1 – Những khái niệm ánh sáng Hình 2. 11 – Cấu trúc nguyên lý laser chất khí He-Ne Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN ÁNH SÁNG 2. 2 – Cảm biến quang NGUYÊN LÝ CẢM BIẾN ... sáng độ chói Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN ÁNH SÁNG 2. 1 – Những khái niệm ánh sáng Hình 2. 5 – Quan hệ quang thông độ rọi Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN ÁNH SÁNG 2. 1 – Những khái niệm ánh sáng Hình 2. 4 – Độ nhạy ... sáng Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN ÁNH SÁNG 2. 1 – Những khái niệm ánh sáng Hình 2. 8 – Quan hệ phổ xạ ánh sáng nhiệt độ đèn sợi đốt Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN ÁNH SÁNG 2. 1 – Những khái niệm ánh sáng Hình 2. 9...
 • 12
 • 315
 • 3

Bài giảng KỸ THUẬT CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG - Chương 3 pptx

Bài giảng KỸ THUẬT CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG - Chương 3 pptx
... Fahrenheit (F) Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ (CÔNG NGHIỆP) 3. 1 – Khái niệm chung nhiệt độ Phân loại cảm biến PHƯƠNG PHÁP CẢM BIẾN  Không tiếp xúc  Tiếp xúc PHÂN LOẠI CẢM BIẾN Cảm biến xạ CB quang ... thermotransistors Vi mạch Thermo-IC Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ (CÔNG NGHIỆP) 3. 1 – Khái niệm chung nhiệt độ Hình 3. 1 – Dụng cụ đo nhiệt độ thông dụng (hãng Testotherm) Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ (CÔNG ... Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ (CÔNG NGHIỆP) 3. 1 – Khái niệm chung nhiệt độ Các thang đo nhiệt độ thông dụng Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ (CÔNG NGHIỆP) 3. 1 – Khái niệm chung...
 • 13
 • 192
 • 2

Bài giảng KỸ THUẬT CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG - Chương 1 potx

Bài giảng KỸ THUẬT CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG - Chương 1 potx
... hình Bài CƠ SỞ KỸ THUẬT CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG 1. 1 – Khái niệm hệ thống đo lường điều khiển Hình 1. 4 – Tiêu chuẩn hoá giao diện (số) cảm biến linh hoạt Bài CƠ SỞ KỸ THUẬT CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG 1. 1 – Khái ... Bài CƠ SỞ KỸ THUẬT CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG 1. 1 – Khái niệm hệ thống đo lường điều khiển Hình 1. 1 – Mô hình điều khiển tự động trình công nghệ Bài CƠ SỞ KỸ THUẬT CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG 1. 1 – Khái ... thống đo lường điều khiển Hình 1. 2 – Cấu trúc điển hình hệ cảm biến đo lường điều khiển tự động Bài CƠ SỞ KỸ THUẬT CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG 1. 1 – Khái niệm hệ thống đo lường điều khiển Hình 1. 3 – Mạng...
 • 9
 • 187
 • 0

Bài giảng: Kỹ thuật cảm biến doc

Bài giảng: Kỹ thuật cảm biến doc
... Các loại cảm biến hay đợc sử dụng công nghiệp dân dụng Cảm biến đo nhiệt độ (37,29%*) Cảm biến đo vị trí (27,12%*) Cảm biến đo di chuyển (16,27%*) Cảm biến đo áp suất (12,88%*) Cảm biến đo lu ... suất (12,88%*) Cảm biến đo lu lợng (1,36%*) Cảm biến đo mức (1,2%*) Cảm biến đo lực (1,2%*) Cảm biến đo độ ẩm (0,81%*) *: Xếp theo số lợng loại cảm biến bán đợc Pháp năm 2002 Please purchase PDF ... remove this watermark 4 Các dạng biến đổi chuẩn hoá thờng gặp Hoà hợp tải cảm biến mạch đo Cấp nguồn cho cảm biến thụ đông Tuyến tính hoá đặc tính phi tuyến cảm biến Tuyến tính hoá tín hiệu mạnh...
 • 95
 • 215
 • 1

Bài giảng: Kỹ thuật cảm biến potx

Bài giảng: Kỹ thuật cảm biến potx
... Các loại cảm biến hay đợc sử dụng công nghiệp dân dụng Cảm biến đo nhiệt độ (37,29%*) Cảm biến đo vị trí (27,12%*) Cảm biến đo di chuyển (16,27%*) Cảm biến đo áp suất (12,88%*) Cảm biến đo lu ... suất (12,88%*) Cảm biến đo lu lợng (1,36%*) Cảm biến đo mức (1,2%*) Cảm biến đo lực (1,2%*) Cảm biến đo độ ẩm (0,81%*) *: Xếp theo số lợng loại cảm biến bán đợc Pháp năm 2002 c ủi m c a cỏc phng ... ủ i th ng nh t húa 11 Các dạng biến đổi chuẩn hoá thờng gặp Hoà hợp tải cảm biến mạch đo Cấp nguồn cho cảm biến thụ đông Tuyến tính hoá đặc tính phi tuyến cảm biến Tuyến tính hoá tín hiệu mạnh...
 • 185
 • 184
 • 0

Bài giảng kỹ thuật cảm biến

Bài giảng kỹ thuật cảm biến
... dây rung 11 Bài 16: CẢM BIẾN ĐO LỰC 11.1 Nguyên lý đo lực 11.2 Cảm biến áp điện 11.3 Cảm biến từ giảo 11.4 Cảm biến đo lực dựa phép đo dịch chuyển 11.5 Cảm biến xúc giác 12 Bài 18: CẢM BIẾN VẬN ... Nhiệt kế điện trở Bài 5: CÁC LOẠI CẢM BIẾN NHIỆT 5.1 Cảm biến nhiệt ngẫu 5.2 Hoả kết Bài 7: CẢM BIẾN QUANG 6.1 Tính chất đơn vị đo ánh sáng 6.2 Cảm biến quang dẫn Bài 8: CÁC LOẠI CẢM BIẾN QUANG 7.1 ... phân loại cảm biến 2.2 Đường cong chuẩn cảm biến 2.3 Các đặc trưng Bài 2: NGUYÊN LÝ CHẾ TẠO VÀ MẠCH ĐO 3.1 Nguyên lý chung chế tạo cảm biến 3.2 Mạch đo 3.3 Dụng cụ kỹ thuật đo Bài 1: CẢM BIẾN NHIỆT...
 • 193
 • 130
 • 0

BÀI TẬP LỚN CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG VÀ XỬ LÝ TÍN LIỆU Bộ khuếch đại thuật toán OPAMP

BÀI TẬP LỚN CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG VÀ XỬ LÝ TÍN LIỆU Bộ khuếch đại thuật toán OPAMP
... Op-Amps tưởng sau thực việc bổ sau Nguyên làm việc Dựa vào ký hiệu Op-Amps ta có đáp ứng tín hiệu ngõ Vo theo cách đưa tín hiệu ngõ vào sau: - Đưa tín hiệu vào ngõ vào đảo, ngõ vào không ... việc với tín hiệu ac Cũng mạch khuếch đại nối tầng RC, op-amps dùng khuếch đại tín hiệu ac cần có tụ liên lạc để tránh ảnh hưởng thành phần dc tầng khuếch đại Dưới sơ đồ mạch khuếch đại âm tần ... Đặc tính biên độ - tần số Trong thực tế, khuếch đại tín hiệu xoay chiều độ lợi A tỉ lệ nghịch với tần số tín hiệu cần khuếch đại, minh họa đặc tuyến biên tần opamps 741, 748, 739 khuếch đại vòng...
 • 23
 • 181
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn kỹ thuật cảm biếnbài giảng kỹ thuật cảm biến và đo lườnggiáo trình kỹ thuật cảm biến bài 3 pdfgiáo trình kỹ thuật cảm biến bài 4 pdfbài 1 cơ sở kỹ thuật cảm biến đo lườngbài 2 kỹ thuật cảm biến ánh sángbài 3 kỹ thuật cảm biến nhiệt độ công nghiệpbài 4 kỹ thuật cảm biến nhiệt độ thấpbài 5 kỹ thuật cảm biến vị trí và khoản cáchbài 6 kỹ thuật cảm biến vận tốc và gia tốcbài 7 kỹ thuật cảm biến lựcbài 8 kỹ thuật cảm biến áp suấtbài 9 kỹ thuật cảm biến lưu lượng chất lưubài 10 kỹ thuật cảm biến mức và độ ẩmkỹ thuật cảm biếnBai 7 bau troi xanh LOP 103 bài giảng số 1 giới thiệu tổng quan về kinh tế lượngGiải chi tiết đề thi thử nguyễn tất thànhSACH NGU PHAP BY NGOCBACH VER 1 055 TOPICS FOR IELTS SPEAKING PART 2Chuyên đề Chứng Minh BẤT ĐĂNGR THỨCthi hoc ki II toán 9 co dap anVề thành phần hóa học tinh dầu thông ba lá Pinus khasya Royle) vùng Lâm Đồng, Việt NamĐỀ KIỂM TRA 45 TRẮC NGHIỆM C3 GIẢI TÍCH 12đề kiểm tra 45 phút trắc nghiệm giải tích chương 1Thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ AnTình hình tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hưng NguyênGiáo Án Tin Học 11Giáo Án Công Nghệ 8Trạm trộn bê tông 80 tấngiờ phục vụ thi công móng đường theo tiêu chuẩn AASHTO (Bản vẽ autocad)Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơThiết kế trạm trộn bê tông dạng bậc (bản vẽ autocad)Phương pháp Và Kỹ Thuật Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Đại Cương Vô Cơ Tác giả Đỗ Xuân HưngGiáo án tin học 6 HKIDE THI LY 9 HKI NAM 16 17 SON DUONG TUYEN QUANG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập