Bài giảngKỹ Thuật Cảm Biến (sensors

Bài giảngKỹ Thuật Cảm Biến (sensors) - Chương 5: Cảm biến tĩnh điện (2b) và một số cảm biến tiệm cận

Bài giảngKỹ Thuật Cảm Biến (sensors) - Chương 5: Cảm biến tĩnh điện (2b) và một số cảm biến tiệm cận
... dung 1- Các cảm biến tụ điện đơn Hoang Si Hong-HUST Cm bin in dung Hoang Si Hong-HUST Cm bin in dung Hoang Si Hong-HUST Cm bin in dung Hoang Si Hong-HUST Cm bin in dung Hoang Si Hong-HUST Cm bin ... Hong-HUST Chng 5: Cm bin tnh in v tim cn Ni dung Cm bin in dung v tim cn Cm bin ỏp in - Th ng hay ch ng ? - Khong cỏch phỏt hin ? Hoang Si Hong-HUST Khỏi nim v phõn loi ca cm bin in dung 1- Các ... Si Hong-HUST Ni dung mụn hc v mc ớch Ni dung Chapter 1: Khỏi nim chung v Cm bin (2b) Chapter 2: Cm bin in tr (2b) Chng 3: Cm bin o nhit (2b) Chng 4: Cm bin quang (2b) v siờu õm Chng 5: Cm...
 • 29
 • 41
 • 0

Bài giảngKỹ Thuật Cảm Biến (sensors) - Chương 5: Cảm biến tĩnh điện (2b) và một số cảm biến tiệm cận

Bài giảngKỹ Thuật Cảm Biến (sensors) - Chương 5: Cảm biến tĩnh điện (2b) và một số cảm biến tiệm cận
... nghệ cảm biến giới Hoang Si Hong-HUST Chương 5: Cảm biến tĩnh điện tiệm cận Nội dung ● Cảm biến điện dung tiệm cận Cảm biến áp điện - Thụ động hay chủ động ? - Khoảng cách phát ? Hoang Si Hong-HUST ... âm ● Chương 5: Cảm biến tĩnh điện (2b) số cảm biến tiệm cận Chương 6: Cảm biến Hall hoá điện Chương 7: Cảm biến PLC(1b) Mục đích: nắm cấu tạo, nguyên lý hoạt động ứng dụng loại cảm biến thông ... dụ cảm biến điện dung đo gia tốc Hoang Si Hong-HUST Một số số điện môi Hoang Si Hong-HUST Cảm biến điện dung Hoang Si Hong-HUST Cảm biến áp điện Hoang Si Hong-HUST 10 Cảm biến áp điện Fig 3.22...
 • 25
 • 47
 • 0

Bài giảng Kỹ thuật cảm biến

Bài giảng Kỹ thuật cảm biến
... http://www.ebook.edu.vn 66 Kỹ thuật cảm biến Khoa Cơ khí - Động lực Trờng Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Nông Lâm Đông Bắc Các bánh Nam châm Đờng cảm ứng -Max a c b d V +Ma t -Max Hình 4.8: Tín hiệu tạo cảm ứng điện ... bng thộp lỏ k thut in, trờn cú t cun dõy c b trớ nh hỡnh v, cun http://www.ebook.edu.vn 63 Kỹ thuật cảm biến Khoa Cơ khí - Động lực Trờng Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Nông Lâm Đông Bắc th nht l cun ... (nguồn sáng) Đĩa quay Hình 4.5: Sơ đồ thu phát Encoder tơng đối http://www.ebook.edu.vn 64 Kỹ thuật cảm biến Khoa Cơ khí - Động lực Trờng Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Nông Lâm Đông Bắc Xung A, xung...
 • 15
 • 784
 • 8

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN: KỸ THUẬT CẢM BIẾN ppsx

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN: KỸ THUẬT CẢM BIẾN ppsx
... nhng phải tiến hnh chuẩn lại cảm biến 1.9 Nguyên lý chung chế tạo cảm biến Các cảm biến đợc chế tạo dựa sở tợng vật lý v đợc phân lm hai loại: - Cảm biến tích cực: l cảm biến hoạt động nh máy phát, ... ta coi cảm biến nh mạng hai cửa, cửa vào biến trạng thái cần đo ( x ) cửa đáp ứng ( y ) cảm biến với kích thích đầu vào x x Kích thích Bộ cảm biến y Đáp ứng Hình 1.1 Mô hình mạch cảm biến Phơng ... tích, điện áp hay dòng - Cảm biến thụ động: l cảm biến hoạt động nh trở kháng đáp ứng (s) l điện trở, độ tự cảm điện dung 1.9.1 Nguyên lý chế tạo cảm biến tích cực Các cảm biến tích cực đợc chế...
 • 26
 • 289
 • 0

Giáo trình kỹ thuật cảm biến - Bài 3 pdf

Giáo trình kỹ thuật cảm biến - Bài 3 pdf
... inch of mecuri (trong thu ngõn) = 5,425.1 0-5 at = 4,8 83. 1 0-4 at = 7, 531 .1 0-2 at = 3, 052 1 0-5 at = 4 ,39 4 1 0 -3 at = 2,540 1 0 -3 at = 2,40 1 0 -3 at = 3, 455 1 0-2 at 2.2 B phn to nờn s chờnh lch ỏp sut ... http://www.ebook.edu.vn 59 Kỹ thuật cảm biến Khoa Cơ khí - Động lực Trờng Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Nông Lâm Đông Bắc - Giỏ tr lu lng o ln nht: 5,7m3/h (cp menu 1.1.1) - Trỡnh by giỏ tr o vi n v o tuyt i (m3/h) hay ... nhng yu t sau: - Khi lng riờng - H s nht ng lc - H s nht ng hc 1.000 Nớc (ở trạng thái bão hoà) 900 (P) kg/m3 800 700 50 100 150 200 250 30 0 250 30 0 Temperture (0C) 50 40 30 (P) kg/m3 20 Hơi nớc...
 • 13
 • 206
 • 2

Giáo trình kỹ thuật cảm biến - Bài 2 pptx

Giáo trình kỹ thuật cảm biến - Bài 2 pptx
... ớch - yờu cu Kho sỏt cm bin tim cn in cm IW-5 020 -IVE3 020 -BPKG * Thit b: + cm bin tim cn in cm IW-5 020 -IVE3 020 -BPKG + Ti: Relay s dng in ỏp mt chiu http://www.ebook.edu.vn 44 Kỹ thuật cảm biến ... http://www.ebook.edu.vn 38 Kỹ thuật cảm biến Khoa Cơ khí - Động lực Trờng Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Nông Lâm Đông Bắc - B phn phỏt v nhn súng siờu õm (Transducer/Receiver) - B phn so sỏnh (Comparator) - Mch phỏt ... Kỹ thuật cảm biến Khoa Cơ khí - Động lực Trờng Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Nông Lâm Đông Bắc OFF ON Cảm biến tiệm cận Khoảng cách phát Hình 2. 1 Khoảng cách Reset Khoảng...
 • 15
 • 165
 • 8

Giáo trình kỹ thuật cảm biến - Bài 1 ppt

Giáo trình kỹ thuật cảm biến - Bài 1 ppt
... 81 7,874 x 1 0-3 1, 874 x 1 0-5 3,42 x 1 0-8 3,7 10 0 -3 -5 -6 KYT 81 - 7,874 x 10 1, 874 x 10 1, 096 x 10 3,0 10 0 -3 -5 -8 KYT 82 7,874 x 10 1, 874 x 10 3,42 x 10 3,7 10 0 -3 -5 -6 KYT 82 7,874 x 10 ... vựng ny K 10 1 10 0 1 0 -1 1 0-2 3000C 200 10 0 Hình 1. 13: Đờng đặc tính cảm biến nhiệt độ 10 k 10 0k 1k 10 0 3000C 10 00C 500C 2000C 4000C 10 w 10 mw mw 10 1w 10 0 mw Hình 1. 14: Đặc tuyến U/I NTC - Vựng 2: ... 3,42 x 10 3,7 10 0 -3 -5 -6 KYT 82 7,874 x 10 1, 874 x 10 1, 096 x 10 3,0 10 0 -3 -5 KYT 83 7,635 x 10 1, 7 31 x 10 -3 -5 -8 KYT 84 6 ,12 x 10 1, 1 x 10 3 ,14 x 10 3,6 250 * Chỳ ý: Vi loi cm bin KYT 83/84...
 • 25
 • 164
 • 2

Bài giảng KỸ THUẬT CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG - Chương 2 potx

Bài giảng KỸ THUẬT CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG - Chương 2 potx
... tuyến V-A Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN ÁNH SÁNG 2. 1 – Những khái niệm ánh sáng Hình 2. 11 – Cấu trúc nguyên lý laser chất khí He-Ne Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN ÁNH SÁNG 2. 2 – Cảm biến quang NGUYÊN LÝ CẢM BIẾN ... sáng độ chói Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN ÁNH SÁNG 2. 1 – Những khái niệm ánh sáng Hình 2. 5 – Quan hệ quang thông độ rọi Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN ÁNH SÁNG 2. 1 – Những khái niệm ánh sáng Hình 2. 4 – Độ nhạy ... sáng Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN ÁNH SÁNG 2. 1 – Những khái niệm ánh sáng Hình 2. 8 – Quan hệ phổ xạ ánh sáng nhiệt độ đèn sợi đốt Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN ÁNH SÁNG 2. 1 – Những khái niệm ánh sáng Hình 2. 9...
 • 12
 • 302
 • 3

Bài giảng KỸ THUẬT CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG - Chương 3 pptx

Bài giảng KỸ THUẬT CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG - Chương 3 pptx
... Fahrenheit (F) Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ (CÔNG NGHIỆP) 3. 1 – Khái niệm chung nhiệt độ Phân loại cảm biến PHƯƠNG PHÁP CẢM BIẾN  Không tiếp xúc  Tiếp xúc PHÂN LOẠI CẢM BIẾN Cảm biến xạ CB quang ... thermotransistors Vi mạch Thermo-IC Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ (CÔNG NGHIỆP) 3. 1 – Khái niệm chung nhiệt độ Hình 3. 1 – Dụng cụ đo nhiệt độ thông dụng (hãng Testotherm) Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ (CÔNG ... Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ (CÔNG NGHIỆP) 3. 1 – Khái niệm chung nhiệt độ Các thang đo nhiệt độ thông dụng Bài KỸ THUẬT CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ (CÔNG NGHIỆP) 3. 1 – Khái niệm chung...
 • 13
 • 185
 • 2

Bài giảng KỸ THUẬT CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG - Chương 1 potx

Bài giảng KỸ THUẬT CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG - Chương 1 potx
... hình Bài CƠ SỞ KỸ THUẬT CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG 1. 1 – Khái niệm hệ thống đo lường điều khiển Hình 1. 4 – Tiêu chuẩn hoá giao diện (số) cảm biến linh hoạt Bài CƠ SỞ KỸ THUẬT CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG 1. 1 – Khái ... Bài CƠ SỞ KỸ THUẬT CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG 1. 1 – Khái niệm hệ thống đo lường điều khiển Hình 1. 1 – Mô hình điều khiển tự động trình công nghệ Bài CƠ SỞ KỸ THUẬT CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG 1. 1 – Khái ... thống đo lường điều khiển Hình 1. 2 – Cấu trúc điển hình hệ cảm biến đo lường điều khiển tự động Bài CƠ SỞ KỸ THUẬT CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG 1. 1 – Khái niệm hệ thống đo lường điều khiển Hình 1. 3 – Mạng...
 • 9
 • 175
 • 0

Bài giảng: Kỹ thuật cảm biến doc

Bài giảng: Kỹ thuật cảm biến doc
... Các loại cảm biến hay đợc sử dụng công nghiệp dân dụng Cảm biến đo nhiệt độ (37,29%*) Cảm biến đo vị trí (27,12%*) Cảm biến đo di chuyển (16,27%*) Cảm biến đo áp suất (12,88%*) Cảm biến đo lu ... suất (12,88%*) Cảm biến đo lu lợng (1,36%*) Cảm biến đo mức (1,2%*) Cảm biến đo lực (1,2%*) Cảm biến đo độ ẩm (0,81%*) *: Xếp theo số lợng loại cảm biến bán đợc Pháp năm 2002 Please purchase PDF ... remove this watermark 4 Các dạng biến đổi chuẩn hoá thờng gặp Hoà hợp tải cảm biến mạch đo Cấp nguồn cho cảm biến thụ đông Tuyến tính hoá đặc tính phi tuyến cảm biến Tuyến tính hoá tín hiệu mạnh...
 • 95
 • 208
 • 1

Bài giảng: Kỹ thuật cảm biến potx

Bài giảng: Kỹ thuật cảm biến potx
... Các loại cảm biến hay đợc sử dụng công nghiệp dân dụng Cảm biến đo nhiệt độ (37,29%*) Cảm biến đo vị trí (27,12%*) Cảm biến đo di chuyển (16,27%*) Cảm biến đo áp suất (12,88%*) Cảm biến đo lu ... suất (12,88%*) Cảm biến đo lu lợng (1,36%*) Cảm biến đo mức (1,2%*) Cảm biến đo lực (1,2%*) Cảm biến đo độ ẩm (0,81%*) *: Xếp theo số lợng loại cảm biến bán đợc Pháp năm 2002 c ủi m c a cỏc phng ... ủ i th ng nh t húa 11 Các dạng biến đổi chuẩn hoá thờng gặp Hoà hợp tải cảm biến mạch đo Cấp nguồn cho cảm biến thụ đông Tuyến tính hoá đặc tính phi tuyến cảm biến Tuyến tính hoá tín hiệu mạnh...
 • 185
 • 181
 • 0

Bài giảng kỹ thuật cảm biến

Bài giảng kỹ thuật cảm biến
... dây rung 11 Bài 16: CẢM BIẾN ĐO LỰC 11.1 Nguyên lý đo lực 11.2 Cảm biến áp điện 11.3 Cảm biến từ giảo 11.4 Cảm biến đo lực dựa phép đo dịch chuyển 11.5 Cảm biến xúc giác 12 Bài 18: CẢM BIẾN VẬN ... Nhiệt kế điện trở Bài 5: CÁC LOẠI CẢM BIẾN NHIỆT 5.1 Cảm biến nhiệt ngẫu 5.2 Hoả kết Bài 7: CẢM BIẾN QUANG 6.1 Tính chất đơn vị đo ánh sáng 6.2 Cảm biến quang dẫn Bài 8: CÁC LOẠI CẢM BIẾN QUANG 7.1 ... phân loại cảm biến 2.2 Đường cong chuẩn cảm biến 2.3 Các đặc trưng Bài 2: NGUYÊN LÝ CHẾ TẠO VÀ MẠCH ĐO 3.1 Nguyên lý chung chế tạo cảm biến 3.2 Mạch đo 3.3 Dụng cụ kỹ thuật đo Bài 1: CẢM BIẾN NHIỆT...
 • 193
 • 128
 • 0

BÀI TẬP LỚN CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG VÀ XỬ LÝ TÍN LIỆU Bộ khuếch đại thuật toán OPAMP

BÀI TẬP LỚN CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG VÀ XỬ LÝ TÍN LIỆU Bộ khuếch đại thuật toán OPAMP
... Op-Amps tưởng sau thực việc bổ sau Nguyên làm việc Dựa vào ký hiệu Op-Amps ta có đáp ứng tín hiệu ngõ Vo theo cách đưa tín hiệu ngõ vào sau: - Đưa tín hiệu vào ngõ vào đảo, ngõ vào không ... việc với tín hiệu ac Cũng mạch khuếch đại nối tầng RC, op-amps dùng khuếch đại tín hiệu ac cần có tụ liên lạc để tránh ảnh hưởng thành phần dc tầng khuếch đại Dưới sơ đồ mạch khuếch đại âm tần ... Đặc tính biên độ - tần số Trong thực tế, khuếch đại tín hiệu xoay chiều độ lợi A tỉ lệ nghịch với tần số tín hiệu cần khuếch đại, minh họa đặc tuyến biên tần opamps 741, 748, 739 khuếch đại vòng...
 • 23
 • 168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn kỹ thuật cảm biếnbài giảng kỹ thuật cảm biến và đo lườnggiáo trình kỹ thuật cảm biến bài 3 pdfgiáo trình kỹ thuật cảm biến bài 4 pdfbài 1 cơ sở kỹ thuật cảm biến đo lườngbài 2 kỹ thuật cảm biến ánh sángbài 3 kỹ thuật cảm biến nhiệt độ công nghiệpbài 4 kỹ thuật cảm biến nhiệt độ thấpbài 5 kỹ thuật cảm biến vị trí và khoản cáchbài 6 kỹ thuật cảm biến vận tốc và gia tốcbài 7 kỹ thuật cảm biến lựcbài 8 kỹ thuật cảm biến áp suấtbài 9 kỹ thuật cảm biến lưu lượng chất lưubài 10 kỹ thuật cảm biến mức và độ ẩmkỹ thuật cảm biếnTổng hợp công thức toán cơ bản giải tích 1 đầy đủGiải tích 1 ĐH KHTN ĐHQGHNlich bao giang mon tin hoc tieu hoc 2015 2016ke hoach tin hoc 2016 2017Các khái niệm Cơ sở hạ tầngThực trạng giao thông đường bộOOP Lập trình hướng đối tượng Chương 1 : Tổng quan OOPOOP Lập trình hướng đối tượng Chương 2 : Java cơ bảnVỀ mối QUAN hệ hợp tác GIỮA giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh và các tổ CHỨC, đoàn THỂ TRONG VIỆC GIÁO dục đạo đức PHÁP LUẬT CHO học SINH THPTSỰ PHÁ SẢN CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNGTiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.4: Cừ nhôm cán nguội (Eurocode9 BS EN1999 1 4 e 2007 cold formed structural sheeting Design of aluminum structures part 1.4: Coldformed structural sheeting)Tiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.5: Kết cấu tấm vỏ (Eurocode9 BS EN1999 1 5 e 2007 shell structures Design of aluminum structures part 1.5: Shell structures)Tiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 4: Bể chúa, ống dẫn (Eurocode8 BS EN1998 4 e 2006 Design of structure for earthquake resistance part 4:Silos, tanks and pipelines)Tiểu luận hình ảnh HCM là sự khôn ngoan của đức phật, lòng nhân từ của chúa, tinh thần nhiệt tình cách mạng của lênin, sự ung dung của 1 người chủ gia tộcTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 1: Quy định chung (Eurocode8 BS EN1998 1 e 2004 Design of structure for earthquake resistance part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings)Tiêu chuẩn Châu Âu EC7: Kết cấu nền móng phần 1.2: Khảo sát và thí nghiệm (Eurocode7 BS EN1997 2 e 2007 Geotechnicl desgn part 1.2: Ground investigation and testing)Tiểu luận biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng HCM (16)Tiểu luận luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và sự vận dụng quy luật đó vào điều kiện ở VNTiểu luận lý luận tích luỹ tư bản và vận dụng vào tình hình thực tiễn ở việt nam trong giai đoạn hiện nayTiểu luận giá trị của thuyết chính danh trong triết học nho gia
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập