Bài giảngKỹ Thuật Cảm Biến (sensors) - cảm biến điện trở lực căng

Bài giảngKỹ Thuật Cảm Biến (sensors) - Chương 5: Cảm biến tĩnh điện (2b) và một số cảm biến tiệm cận

Bài giảngKỹ Thuật Cảm Biến (sensors) - Chương 5: Cảm biến tĩnh điện (2b) và một số cảm biến tiệm cận
... dung 1- Các cảm biến tụ điện đơn Hoang Si Hong-HUST Cm bin in dung Hoang Si Hong-HUST Cm bin in dung Hoang Si Hong-HUST Cm bin in dung Hoang Si Hong-HUST Cm bin in dung Hoang Si Hong-HUST Cm bin ... Hong-HUST Chng 5: Cm bin tnh in v tim cn Ni dung Cm bin in dung v tim cn Cm bin ỏp in - Th ng hay ch ng ? - Khong cỏch phỏt hin ? Hoang Si Hong-HUST Khỏi nim v phõn loi ca cm bin in dung 1- Các ... Si Hong-HUST Ni dung mụn hc v mc ớch Ni dung Chapter 1: Khỏi nim chung v Cm bin (2b) Chapter 2: Cm bin in tr (2b) Chng 3: Cm bin o nhit (2b) Chng 4: Cm bin quang (2b) v siờu õm Chng 5: Cm...
 • 29
 • 227
 • 0

Bài giảngKỹ Thuật Cảm Biến (sensors) - Chương 5: Cảm biến tĩnh điện (2b) và một số cảm biến tiệm cận

Bài giảngKỹ Thuật Cảm Biến (sensors) - Chương 5: Cảm biến tĩnh điện (2b) và một số cảm biến tiệm cận
... nghệ cảm biến giới Hoang Si Hong-HUST Chương 5: Cảm biến tĩnh điện tiệm cận Nội dung ● Cảm biến điện dung tiệm cận Cảm biến áp điện - Thụ động hay chủ động ? - Khoảng cách phát ? Hoang Si Hong-HUST ... âm ● Chương 5: Cảm biến tĩnh điện (2b) số cảm biến tiệm cận Chương 6: Cảm biến Hall hoá điện Chương 7: Cảm biến PLC(1b) Mục đích: nắm cấu tạo, nguyên lý hoạt động ứng dụng loại cảm biến thông ... dụ cảm biến điện dung đo gia tốc Hoang Si Hong-HUST Một số số điện môi Hoang Si Hong-HUST Cảm biến điện dung Hoang Si Hong-HUST Cảm biến áp điện Hoang Si Hong-HUST 10 Cảm biến áp điện Fig 3.22...
 • 25
 • 230
 • 0

Bài giảng cảm biến điện trở

Bài giảng cảm biến điện trở
... Cảm biến biến trở z Cấu tạo: Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo THCN Cảm biến biến trở Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo THCN Cảm biến biến trở Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo THCN Cảm biến biến trở ... Kỹ thuật đo THCN Cảm biến biến trở z Mạch biến trở: Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo THCN Cảm biến biến trở z Quan hệ phi tuyến Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo THCN Cảm biến biến trở z Mạch phân ... THCN Cảm biến nhiệt điện trở Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo THCN Cảm biến nhiệt điện trở Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo THCN Cảm biến nhiệt điện trở Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo THCN Cảm biến...
 • 77
 • 231
 • 0

Cảm biến điện trở - Chương 2 doc

Cảm biến điện trở - Chương 2 doc
... nhiệt điện; cảm biến hoá điện cảm biến quang điện Trong chơng này, bàn kỹ bốn dạng (từ đến 4) cảm biến điện trở 2. 2 Cảm biến điện trở tiếp xúc Cảm biến điện trở tiếp xúc - gọi tắt cảm biến tiếp ... Nhôm - 4.1 0-6 Antimon + 11,1.1 0-6 Đồng - 1,8.1 0-6 Sắt Manganin - 2, 3.1 0-6 + 2, 3.1 0-6 Platin - 1,9.1 0-6 Bạc - 3,3.1 0-6 Ví dụ cảm biến áp điện đợc chế tạo từ dây điện trở Manganin Ta thử tính xem biến ... trăm) điện trở cảm biến dới tác dụng áp suất cần đo 10 000 atm Từ bảng 2. 2 ta có b = + 2, 3.1 0-6 (1/atm), biến đổi áp suất tơng đối điện trở cảm biến là: b.p = 2, 3.1 0-6 .104 = 2, 3.1 0 -2 = 2, 3 (%)...
 • 36
 • 238
 • 2

Cảm biến điện trở - Chương 1 ppsx

Cảm biến điện trở - Chương 1 ppsx
... sau đây: Cảm biến Cảm biến điện Cảm biến khí động thuỷ lực Cảm biến nhiệt Cảm biến số Về cách gọi, tên cảm biến đợc chia làm hai phần, phần đầu đại lợng vào phần sau đại lợng cảm biến Ví dụ, ... suy 10 0dm3 0,1m3; Nhiệt kế sắt tích Vs = 0 ,1. 1 0-4 (m2) 0 ,1 (m) = 0, 01 1 0-4 m3; Ta tính đợc số liệu cần thiết cho phép đo là: Trọng lợng không khí: Gkk = 0 ,1 0, 916 = 0,0 91 kG = 91, 6 G; Gs = 0, 01. 1 0-4 ... vào cảm biến đo đại lợng vật lý cần đo Sơ đồ khối cảm biến đợc thể hình 1. 1 Chiều mũi tên hớng tín hiệu, đại lọng vào, đợc ký hiệu x y Đại lợng vào Cảm biến Đại lợng Hình 1. 1 Sơ đồ khối cảm biến...
 • 34
 • 166
 • 0

cam bien dien tro ppt

cam bien dien tro ppt
... tăng hệ số ổn định giảm.Trong thực tế, với đ-ờng cong (3) ta đạt đ-ợc độ xác cao so với đ-ờng cong (1) Trong mục 1.4 ta bàn kỹ nguyên nhân gây sai số sai số cảm biến Trong thực tế, xuất phát ... l-ợng vào Đại l-ợng th-ờng lệch với giá trị y Sai lệch (trong dạng tuyệt đối t-ơng đối) lập nên sai số động Sai số động đ-ợc gọi dải sai số 16 Trong kỹ thuật đo l-ờng ta th-ờng sử dụng dải sai số ... nguyên nhân khác biệt Trong động cơ, cấu thừa hành, rơle nh- nhiều phần tử khác theo diện tr-ợt, trôi, ỳ, trễ , giới hạn định, đại l-ợng vào thay đổi đại lợng giữ nguyên (trơ) Trong cảm biến, khuếch...
 • 50
 • 114
 • 1

Chapter 2: Cảm biến điện trở (2b)

Chapter 2: Cảm biến điện trở (2b)
... dung ● Chapter 1: Khái niệm chung Cảm biến (2b) Chapter 2: Cảm biến điện trở (2b) ● Chương 3: Cảm biến đo nhiệt độ (2b) ● Chương 4: Cảm biến quang (2b) ● Chương 5: Cảm biến tĩnh điện (2b) ● ... Hong-HUST Chương 3: Cảm biến điện trở Nội dung ● Cảm biến điện trở lực căng ● Biến trở Bao nhiêu kg ? Hoang Si Hong-HUST Điện trở lực căng (strain gage)-Cấu tạo • Cấu tạo (dây điện trở, màng mỏng ... suất sở cảm biến biến trở • pressure sensor • Displacement sensor • level sensor Hoang Si Hong-HUST 29 Lưu ý câu hỏi • Nguyên lý ứng dụng cảm biến kiểu điện trở • Ưu điểm nhược điểm? • Cảm biến...
 • 30
 • 160
 • 0

Chapter 2: Cảm biến điện trở (2b)

Chapter 2: Cảm biến điện trở (2b)
... hc v mc ớch Ni dung Chapter 1: Khỏi nim chung v Cm bin (2b) Chapter 2: Cm bin in tr (2b) Chng 3: Cm bin o nhit (2b) Chng 4: Cm bin quang (2b) Chng 5: Cm bin tnh in (2b) Chng 6: Cm bin ... vùng ny tồn điện trờng v hình thnh hng ro Vb Khi điện ngoai đặt lên chuyển tiếp (V=0), dòng điện chạy qua chuyển tiếp I = Icb + Ikcb = 0, thực tế dòng I la dòng tổng cộng hai dòng điện va ngợc ... loại P, điện tử bán dẫn loại N) lợng nhiệt hạt dẫn đủ lớn để vợt qua hang rao Dòng hạt dẫn không (Ikcb) sinh kích thích nhiệt (điện tử bán dẫn P, lỗ trống bán dẫn N) chuyển động dới tác dụng điện...
 • 35
 • 122
 • 0

Chapter 2: Cảm biến điện trở (2b)

Chapter 2: Cảm biến điện trở (2b)
... ● Chapter 1: Khái niệm chung Cảm biến (2b) Chapter 2: Cảm biến điện trở (2b) ● Chương 3: Cảm biến đo nhiệt độ (2b) ● Chương 4: Cảm biến quang (2b) siêu âm ● Chương 5: Cảm biến tĩnh điện (2b) ... 6: Cảm biến Hall hoá điện ● Chương 6: Cảm biến PLC(1b) Mục đích: nắm cấu tạo, nguyên lý hoạt động ứng dụng loại cảm biến thông dụng công nghiệp đời sồng Nắm xu phát triển chung công nghệ cảm biến ... Sách Kĩ thuật đo lường đại lượng điện tập 1, 2- Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế… Các cảm biến đo lường-Lê Văn Doanh… Các cảm biến- Nguyễn Tăng Phô Đo lường điện cảm biến: Ng.V.Hoà Hoàng Sĩ Hồng...
 • 49
 • 215
 • 0

Bài: Hiện tượng cảm ứng điện từ

Bài: Hiện tượng cảm ứng điện từ
... thiên từ thông qua mạch HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ     Hiện tượng điện từ làm xuất dòng điện cảm ứng gọi tượng cảm ứng điện từ Hiện tượng cảm ứng điện từ chứng tỏ: nhờ từ trường ta tạo dòng điện ... trợ từ thông cảm HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ    MICHAEL FARADAY MICHAEL FARADAY (1791 – 1867) (1791 – 1867)  Hiện tượng điện từ làm xuất dòng điện cảm ứng gọi tượng cảm ứng điện từ Hiện tượng ... tượng cảm ứng điện từ chứng tỏ: nhờ từ trường ta tạo dòng điện Khi có biến thiên từ thông qua diện tích giới hạn mạch điện kín mạch xuất dòng điện cảm ứng (Định luật cảm ứng điện từ) Dòng điện cảm...
 • 15
 • 384
 • 2

BÀI TẬP VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ potx

BÀI TẬP VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ potx
... Khi xuất dòng điện hay xuất điện động cảm ứng - quy tắc bàn tay phải ? - Côn thức tính suất điện động cảm ứng ,suất điện động tự cảm - Nhận xét Hoạt động ( phút): Phần :Năng lượng từ trường Hoạt ... cho lượng từ trường - Tìm hiểu đầu với kiến - u cầu HS đọc tập thức có liên quan - Gợi ý tóm tắt đề - Liệt kê kiến thức có liên quan - Từ đầu kién thức học lập phương án giải - Giải tập - Nhâïn ... kê kiến thức có liên quan - Từ đầu kién thức - Yêu cầu hs trình bày kết - Nhận xét làm hs - Yêu cầu hs dọc tập Hướng dẫn phương án giải học lập phương án giải - Giải tập - Nhâïn xét giảiû bạn -...
 • 6
 • 1,671
 • 18

28. BÀI TẬP VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ ppsx

28. BÀI TẬP VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ ppsx
... C1 - Khi xuất dòng điện hay xuất điện động cảm ứng - quy tắc bàn tay phải ? - Côn thức tính suất điện động cảm ứng ,suất điện động tự cảm - Nhận xét Hoạt động 3: Năng lượng từ trường Hoạt động ... cho lượng từ trường - Tìm hiểu đầu với kiến - u cầu HS đọc tập thức có liên quan - Gợi ý tóm tắt đề - Liệt kê kiến thức có liên quan - Từ đầu kién thức học lập phương án giải - Giải tập - Nhân ... quan - Từ đầu kién thức học lập phương án giải - Giải tập - Nhân xét giải bạn Hoạt động 5: Giao nhiệm vụ nhà Hoạt động Học sinh - Ghi câu hỏi tập nhà Hoạt động Giáo viên - Giao câu hỏi tập - Ghi...
 • 5
 • 326
 • 0

thiết kế một số bài học chương cảm ứng điện từ- sgk lớp 11 cơ bản để góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh thpt

thiết kế một số bài học chương cảm ứng điện từ- sgk lớp 11 cơ bản để góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh thpt
... bi hc chng Cm ng in t- SGK lp 11 c bn gúp phn nõng cao cht lng hc cho hc sinh THPT II Mc ớch nghiờn cu + Nghiờn cu cỏc bin phỏp gúp phn nõng cao cht lng hc cho hc sinh THPT thit k bi hc III ... K MT S BI HC CHNG CM NG IN T SGK LP 11 C BN THEO HNG NNG CAO CHT LNG HC TP CHO HC SINH THPT 27 2.1 Thit k bi hc vt lớ nõng cao cht lng dy hc vt lớ trng THPT .27 2.1.1 Cỏc ... cụ thể nh- sau: "chất l-ợng dạy học chất l-ợng ng-ời học hay tri thức phổ thông mà ng-ời học lĩnh hội đ-ợc - vốn học vấn phổ thông toàn diện vững ng-ời chất l-ợng đích thực dạy học" [17] S húa...
 • 125
 • 662
 • 1

slike bài giảng vật lý 11 bài từ thông cảm ứng điện từ

slike bài giảng vật lý 11 bài từ thông cảm ứng điện từ
... xuất suất điện đông cảm ứng tức thời tạo dòng điện cảm ứng tức thời làm lệch kim điện kế II- HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Khi dòng điện không đổi từ trường không biến thiên nên dòng điện cảm ứng Khi ... Dòng điện gây từ trường từ trường có gây dòng điện ? Michael Faraday (22/9/1791 – 25/8/1867) Tiết 44 Bài 23 TỪ THÔNG – CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ I- TỪ THÔNG Định nghĩa Từ thông qua mặt có diện ... tượng cảm ứng điện từ  Hiện tượng cảm ứng điện từ tồn khoảng thời gian từ thông qua mạch kín biến thiên III- BÀI TẬP VẬN DỤNG Câu :Mạch kín (C) không biến dạng từ trường B.Hỏi trường hợp từ thông...
 • 28
 • 372
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cảm biến điện trở nhiên liệucảm biến điện trở dây quấngiáo trình cảm biến điện trởcảm biến điện trở kim loạicảm biến điện trở biến dạngcảm biến điện trở siliccảm biến điện trở là gìcảm biến điện trở từcảm biến điện trở nhiệtcảm biến điện trở quangứng dụng của cảm biến điện trởcảm biến điện trở chương 3 doccảm biến điện trở chương 2 doccảm biến điện trở dung dịchoát met sử dụng cảm biến điện trở nhiệtSoạn bài Bài ca ngất ngưỡngCÁC MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÔNG SỞ KHÔNG THỂ BỎ QUATỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2017CÁCH VƯỢT QUA BÀI TEST TIẾNG ANH PHỎNG VẤNDac diem khi hau viet namTrọn bộ File Autocad Hồ sơ thiết kế nhà 9x16,6mnguyên lý chuẩn đoán di truyềnLời bài hát Thật là hayLời bài hát Vui bước trên đường xaLời bài hát Vui đến trườngThiết kế vi mạch cmos vlsi tập 3 tin học và đời sống tống văn on (chủ biên)Lời bài hát Khúc hát dạo chơiĐể viết một đoạn văn tiếng anh hiệu quảLời bài hát Đu quay Mộng LânĐề cương thực tập thuốc mỡ thuốc đạn hỗn dịch, bào chế 2 đh y dược TPHCMđiều trị viên gan mãn tính và xơ ganSafety crane liftingLời bài hát Trường emLời bài hát Bóng dáng một ngôi trườngLời bài hát Cháu vẽ ông mặt trời
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập