đồ án cung cấp điện thiết kế nhà xưởng

ĐỒ án CUNG cấp điện THIẾT kế PHÂN XƯỞNG cơ KHÍ

ĐỒ án CUNG cấp điện  THIẾT kế PHÂN XƯỞNG cơ KHÍ
... thị đây: 26 Đồ án cung cấp điện Đồ thị phụ tải phân xưởng đồ thị công suất tác dụng phân xưởng 27 Đồ án cung cấp điện đồ thị công suất phản kháng phân xưởng 28 Đồ án cung cấp điện đồ thị phụ tải ... cáp đồng lõi, cáp bọc PVC, chọn phụ tải dây máng cáp 20 Đồ án cung cấp điện đồ mặt dây (Bản vẽ số 4) 21 Đồ án cung cấp điện 22 Đồ án cung cấp điện đồ nguyên lý dây mạng phân xưởng 23 Đồ án ... điện 16 Đồ án cung cấp điện CHƯƠNG II 17 Đồ án cung cấp điện CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐI DÂY  2.1/ ĐẶT VẤN ĐỀ Phương án cung cấp điện bao gồm vấn đề như: cấp điện áp, nguồn điện, đồ dây, phương án vận...
 • 76
 • 80
 • 0

Đồ án cung cấp điện: Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầng

Đồ án cung cấp điện: Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầng
... học trường vào việc thiết kế cụ thể em môn đồ án cung cấp điện giao cho nhiệm vụ thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà tầng “ Tuy chúng em thực đồ án hướng dẫn tận tình cô Trần Thị Thanh Lễ , ... hỏi mức tiêu thụ điện tăng cao việc thiết kế cung cấp điện thiếu xu Như đồ án thiết kế cubg cấp điện cần thõa mãn yêu cầu sau ;  Độ tin cậy cấp điện : mức độ tin cậy cung cấp điện phụ thuộc ... sáng hành lang tầng : 76 đèn -Số đèn chiếu sáng hành lang tầng 1: 76 đèn -Số đèn chiếu sáng hành lang tầng 2: 76 đèn -Số đèn chiếu sáng hành lang tầng 3: 76 đèn -Số đèn chiếu sáng hành lang tầng...
 • 59
 • 914
 • 17

Đồ án cung cấp điện Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen

Đồ án cung cấp điện Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen
... phép người thiết kế hình dung phân bố phụ tải phạm vi khu vực cần thiết Từ có sở để lập phương án cung cấp điện Biểu đồ Đồ án cung cấp điện Thiết kế cấp điện cho nhà máy luyện kim đen ... 17,10 3,3 6,70 91,9 Đồ án cung cấp điện Thiết kế cấp điện cho nhà máy luyện kim đen _ CHƯƠNG III THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CỦA NHÀ MÁY * Sơ đồ cấp điện có ảnh hưởng ... HIỆN TẠI CỦA NHÀ MÁY: * Phụ tải tính toán tác dụng toàn nhà máy: Pnm = kdt ∑ Ptti i =1 Trong kdt hệ số đồng thời lấy 0,8 Đồ án cung cấp điện Thiết kế cấp điện cho nhà máy luyện kim đen ...
 • 109
 • 584
 • 0

ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÁY KÉO Giáo viên hướng dẫn BẠCH QUỐC KHÁNH (ĐỀ 1)

ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÁY KÉO Giáo viên hướng dẫn BẠCH QUỐC KHÁNH (ĐỀ 1)
... k cung cp in ca nh mỏy 1.3.1 tin cy cung cp in By Giangdt ỏn mụn hc Thit k h thng cung cp in cho NMSX mỏy kộo tin cy cung cp in tu thuc vo h tiờu th loi no (loi 1, 2, hay 3) Trong iu kin cho ... (n -1). kqt.SdmBA Sttsc = 0,7.Stt 0,7.Stt 0,7.( 2139,2 - 195,2 - 167,4) SdmBA 888,3 kVA 1,4 1,4 Vy trm bin ỏp B1 t 2MBA 1250 kVA l hp lý ) Trm bin ỏp B9 cung cp in cho trm bm( 11) Trm bm( 11) ... By Giangdt 11 ỏn mụn hc Thit k h thng cung cp in cho NMSX mỏy kộo cn c quan tõm phõn nhúm ph ti, xỏc nh ph ti tớnh toỏn v la chn phng ỏn thit k cung cp in cho phõn xng 2.3.1 Gii thiu phng phỏp...
 • 84
 • 737
 • 2

ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG Giáo viên hướng dẫn BẠCH QUỐC KHÁNH (Đề 11)

ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG Giáo viên hướng dẫn BẠCH QUỐC KHÁNH (Đề 11)
... Đồ án môn học Thiết kế hệ thống cung cấp điện nhà máy khí công nghiệp địa phương đồ mặt nhà máy khí công nghiệp địa phương Từ hệ thống điện đến Phụ tải điện nhà máy khí công nghiệp địa phương ... Biểu đồ phụ tải nhà máy khí công nghiệp địa phương By Giangdt 25 X(mm) Đồ án môn học Thiết kế hệ thống cung cấp điện nhà máy khí công nghiệp địa phương CHƯƠNG III THIẾT KẾ MẠNG CAO ÁP CỦA NHÀ MÁY ... tới thiết bị 380/220 (V) tần số công nghiệp f=50(Hz) By Giangdt Đồ án môn học Thiết kế hệ thống cung cấp điện nhà máy khí công nghiệp địa phương 1.3 Những yêu cầu thiết kế cung cấp điện nhà máy...
 • 75
 • 622
 • 8

Đồ án cung cấp điện: Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầng ( dãy D đang xây dựng của trường CD CÔNG THƯƠNG TP HCM) potx

Đồ án cung cấp điện: Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầng ( dãy D đang xây dựng của trường CD CÔNG THƯƠNG TP HCM) potx
... 03.01.2011 II GVHD: cô TRẦN THỊ THANH LỄ III SVTH: PHAN HỒ LỘC – PHẠM HOÀNG LONG IV TÊN ĐỀ TÀI : Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà tầng ( d y D xây d ng trường CD CÔNG THƯƠNG TP HCM) V NỘI DUNG ĐỀ ... 23 ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: TRẦN THỊ THANH LỄ -Số đèn chiếu sáng hành lang tầng 6: 76 đèn -Số đèn chiếu sáng hành lang tầng 7: 35 đèn CHƯƠNG II : THIẾT LẬP PHƯƠNG ÁN TẢI MỚI CHO D Y NHÀ D 1.1 ... trường vào việc thiết kế cụ thể em môn đồ án cung cấp điện giao cho nhiệm vụ thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà tầng “ Tuy chúng em thực đồ án hướng d n tận tình cô Trần Thị Thanh Lễ , bạn...
 • 62
 • 631
 • 8

ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÁY KÉO Giáo viên hướng dẫn BẠCH QUỐC KHÁNH (ĐỀ SỐ 2)

ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÁY KÉO Giáo viên hướng dẫn BẠCH QUỐC KHÁNH (ĐỀ SỐ 2)
... cu thit k cung cp in ca nh mỏy 1.3.1 tin cy cung cp in Nguyn ỡnh Ngc ỏn mụn hc Thit k h thng cung cp in tin cy cung cp in tu thuc vo h tiờu th loi no (loi 1, 2, hay 3) Trong iu kin cho phộp, ... 1,4 Vy trm bin ỏp B1 t MBA 1000 kVA l hp lý ) Trm bin ỏp B2 cung cp in cho phõn xng ỳc (2), trm bm(11), kho vt liu ( 12) Phõn xng ỳc (2), trm bm(11) l h tiờu th loi I nờn trm bin ỏp B2 cn t mỏy ... xỏc nh PTTT c chớnh xỏc hn v thun li hn cho vic la chn phng thc cung cp in cho nhúm + Tng cụng sut ca cỏc thit b nhúm nờn xp x gim chng loi t ng lc cn dựng cho phõn xng v ton nh mỏy S thit b mt...
 • 90
 • 452
 • 1

ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG Giáo viên hướng dẫn BẠCH QUỐC KHÁNH (Đề 2)

ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG Giáo viên hướng dẫn BẠCH QUỐC KHÁNH (Đề 2)
... theo v trớ nh xng Thit k h thng cung cp in nh mỏy c khớ cụng nghip a phng B2 B5 TBATG B4 B1 B2 TPPTT B3 B4 Phương án B1 B3 B4 B2 TBATG Phương án 3 B1 Phương án B2 B5 TPPTT B3 B4 Hỡnh 3.1: Cỏc ... cung cp cho cỏc trm bin ỏp phõn xng Cỏc V c Tựng 30 eBook for You Phương án B1 B3 Thit k h thng cung cp in nh mỏy c khớ cụng nghip a phng trm bin ỏp phõn xng h in ỏp 10kV xung 0,4kV cung cp cho ... Nhng yờu cu thit k cung cp in ca nh mỏy 1.3.1 tin cy cung cp in tin cy cung cp in tu thuc vo h tiờu th loi no (loi 1, 2, hay 3) Trong iu kin cho phộp, ngi ta c gng chn phng ỏn cung cp in cú tin...
 • 74
 • 344
 • 2

Đồ án Cung cấp điện Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy

Đồ án Cung cấp điện Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy
... ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: Nguyễn Thị Thanh Ngân THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN III PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA TOÀN NHÀ MÁY 3.1 Phụ tải tính toán ... trung tâm, lựa chon sơ đồ nối điện thiêt kế hệ thống rơle bảo vệ Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy  Tính toán bù công suất phản kháng cho HTCCĐ nhà máy Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng ... Nguyễn Thị Thanh Ngân ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHƯƠNG III : THIẾT KẾ MẠNG CAO ÁP NHÀ MÁY I LỰA CHỌN CẤP ĐIỆN ÁP TRUYỀN TẢI Việc lựa chớn đồ cung cấp điện có ảnh hưởng lớn...
 • 94
 • 89
 • 0

Đồ án cung cấp điện: Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy và phân xưởng

Đồ án cung cấp điện: Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy và phân xưởng
... bố trí nhà máy 1.2 Các nội dung chủ yếu Xác định phụ tải tính toán phân xưởng toàn nhà máy Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa khí Thiết kế mạng điện cao áp cho toàn nhà máy : - ... kháng cho hệ thống cung cấp điện nhà máy Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng sửa chữa khí CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN 2.1 Xác định phụ tải tính toán cho phân xưởng sửa chữa khí 2.1.1 Phân ... tâm bán kính đồ phụ tải phân xưởng nhà máy: Ký hiệu Công suất mặt Tên phân xưởng toàn phần Stt (kVA) Bán kính Tọa độ tâm (mm) (mm) 626,6 Phân xưởng khí 406,5 Phân xưởng lắp ráp 151,8 Phân xưởng...
 • 20
 • 80
 • 0

ĐỒ án CUNG cấp điện thiết kế cung cấp điện cho nhà một tầng

ĐỒ án CUNG cấp điện  thiết kế cung cấp điện cho nhà một tầng
... thống cung cấp điện an toàn tin cậy Với đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà tầng , sau thời gian làm đồ án, hướng dẫn thầy Nguyễn Minh Đức Cường , đến em hoàn thành nội dung đồ án môn ... Sơ đồ mặt Sơ đồ nguyên lí Bảng số liệu CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN PHỤ TẢI I Tính toán phụ tải tầng 10 II Tính toán phụ tải tầng 12 III Tổng phụ tải 14 IV Bảng tra 15 CHƯƠNG III: SƠ ĐỒ CUNG CẤP ĐIỆN ... Lựa cho n dây dẫn Tài liệu tham khảo 24 26 29 30 40 SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TẦNG TRỆT TẦNG SƠ ĐỒ NGUY ÊN L Ý • BẢNG SỐ LIỆU: DANH SÁCH THIẾT BỊ CHO CĂN HỘ DANH SÁCH THIẾT BỊ CHO TẦNG TRỆT STT TÊN THIẾT...
 • 39
 • 47
 • 1

ĐỒ án CUNG cấp điện THIẾT kế hệ THỐNG CUNG cấp điện CHO căn NHÀ một TRỆT HAI lầu (5m x 18m)

ĐỒ án CUNG cấp điện  THIẾT kế hệ THỐNG CUNG cấp điện CHO căn NHÀ một TRỆT HAI lầu (5m x 18m)
... điện lớn Chính mà em quan tâm thực với đề tài: “THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO CĂN NHÀ MỘT TRỆT HAI LẦU (5m x 18m) Đây lần em làm đồ án cung cấp điện nên gặp nhiều khó khăn với hướng dẫn tận ... đồ án CHƯƠNG III THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN LỰA CHỌN THIẾT BỊ CUNG CẤP ĐIỆN 3.1 Thiết kế tính toán hệ thống chiếu sáng cho nhà a.Lựa chọn thiết bị chiếu sáng b Hướng thiết kế bố trí chiếu sáng ... hoạt,… Hệ thống cung cấp điện bao gồm khâu phát điện, truyền tải phân phối điện để cấp điện cho khu vực, nhóm hộ tiêu thụ định Vấn đề tính toán, thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhóm hộ dùng điện...
 • 27
 • 101
 • 0

đồ án cung cấp điện thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp

đồ án cung cấp điện thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp
... THIT K H THNG CUNG CP IN CHO PHN XNG V TON NH MY A THIT K H THNG CUNG CP IN CHO PHN XNG C KH 3.1 T VN 27 CHN S CP IN CHO PHN XNG C KH 28 3.3 CHN CC THIT B IN CHO PHN XNG C ... ỏptomat bo v cho phõn xng 40 3.3.8 Chn ỏptomat bo v cho cỏc nhúm 40 B - THIT K H THNG CUNG CP IN CHO NH MY C KH 3.1 T VN 41 3.2 CHN PHNG N CUNG CP IN CHO NH MY ... thỡ ta phi thit k cung cp in cho cho cỏc cụng trỡnh ny Thit k h thng cung cp in l mt vic lm rt khú Mt cụng trỡnh in dự nh nht cng yờu cu kin thc tng hp t nhiu chuyờn ngnh hp (cung cp in, thit...
 • 109
 • 426
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án cung cấp điện thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầngthiết kế đồ án cung cấp điện cho một phân xưởng cơ khí của sinh viên nguyên danh đứcthiet ke do an do an cung cap dien cho mot phan xuong co khi sinh vien nguyen danh ducđồ án cung cấp điện cho tòa nhàdo an cung cap dien cho toa nha chung cuhuong dan lam do an cung cap dien cho toa nha chung cuhuong dan lam do an cung cap dien cho toa nha chung cu cong suat 400kvahướng dẫn làm đồ án cung cấp điện cho một phân xưởngđô án cung cấp điện cho 1 phân xương mâyđồ án cung cấp điện cho mot phan xuong san xuat công nghiệpđồ án cung cấp điện cho nhà máy cơ khíđồ án cung cấp điện cho nhà cao tầngđồ án cung cấp điện cho nhà máyđồ án cung cấp điện cho nhà máy xi măngdo an cung cap dien cho xi nghiep cong nghiep nha may kim loai mauCác kỹ thuật xét nghiệm test nhanh HIV. Tét nhanh Determine, SD Bioline....BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH 2016 CÓ ĐÁP ÁNCÁC MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÔNG SỞ KHÔNG THỂ BỎ QUATỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 1TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 2TOP 10 CÂU HỎI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT4 CÂU HỎI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH “HÓC BÚA” VÀ CÁCH TRẢ LỜI MẪUTỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾTrọn bộ File Autocad Hồ sơ thiết kế nhà 9x16,6m“Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng đa lộcsách di truyền y học y phạm ngọc thạchThiết kế vi mạch cmos vlsi tập 3 tin học và đời sống tống văn on (chủ biên)Lời bài hát Nụ cười Phạm TuyênLời bài hát Tập đếm Hoàng Công SửLời bài hát chiếc đèn ông saoĐể viết một đoạn văn tiếng anh hiệu quảLời bài hát Đu quay Mộng LânLời bài hát Em đi chơi thuyềnLời bài hát Em đi trong tươi xanhLời bài hát Ánh trăng hòa bình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập