Giáo trình động học xúc tác

tiểu luận động học xúc tác quá trình hydroformyl hóa sử dụng xúc tác phức của rh

tiểu luận động học xúc tác quá trình hydroformyl hóa sử dụng xúc tác phức của rh
... hydro hóa thấp RCH – RP trình hydroformyl hóa khác tiến hành áp suất thấp, sử dụng xúc tác phức Rh Xúc tác phức Rh tan nước mà không tan dung môi hữu Quá trình tách sản phẩm khỏi xúc tác tiến ... mặt xúc tác Co Rh Các xúc tác thường dùng phản ứng hydroformyl hóa xúc tác phức kim loại Co Rh Nguyên liệu olefin H2 CO, công nghiệp chủ yếu sử dụng olefin C3 C4 Hydroformyl hóa trình xúc tác ... cầu sử dụng sản phẩm ngày tăng cao có giá trị kinh tế lớn Xúc tác phức coban ngày sử dụng cho trình hydroformyl hóa Xúc tác sở phức Rh tiến hành với điều kiện công nghệ mềm hơn, cho hoạt tính...
 • 34
 • 390
 • 2

Tiểu luận động học xúc tác: Ảnh hưởng của quá trình hoạt hóa axit H2SO4 lên bentonite

Tiểu luận động học xúc tác: Ảnh hưởng của quá trình hoạt hóa axit H2SO4 lên bentonite
... g, cân từ bột bentonite khô Các mẫu hoạt hóa với H2SO4 Các nồng độ H2SO4 hỗn hợp bentonite -axit khô thay đổi từ 0% đến 70% theo khối lượng Mười hỗn hợp gel-như chuẩn bị cách thêm axit đậm đặc ... lượng H2SO4 axit xử lý vượt 10%  Tuy nhiên cấu trúc tinh thể sét tẩy bẩn giữ nguyên sau hoạt hóa với H2SO4 có nồng độ 50 % khối lượng  Các tinh thể khoáng phi sét không bị ảnh hưởng trình ... Bentonites acid -hoạt hóa, bentonite sau sử dụng có chứa khoảng 20% khối lượng dầu ban đầu, đó, sau hoạt hóa acid, khối lượng dầu lại tăng lên đến 40% Tóm lại,khả giữ dầu tăng hàm lượng acid hoạt...
 • 37
 • 139
 • 0

Tiểu luận môn động học xúc tác tìm hiểu và nghiên cứu xúc tác trong quá trình metan hóa

Tiểu luận môn động học xúc tác tìm hiểu và nghiên cứu xúc tác trong quá trình metan hóa
... Các hạt xúc tác bị tích tụ K 2CO3 ,một lượng lớn xúc tác bị hoạt lượng xúc tác lại đảm bảo chuyển hóa yêu cầu Trạng thái xúc tác sau tiếp xúc với K2CO3 KHUYẾN CÁO VỀ AN TOÀN XÚC TÁC  Xúc tác sử ... phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác Kết khảo sát phương pháp SEM chế đặc trưng xúc tác Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác Kết khảo sát TPR TPR: Ni/Y-Al2O3 chế đặc trưng xúc tác Hoạt ... Hoạt tínhcủa xúc tác đặc trưng xúc tác Kết luận: Đối với hai phản ứng metan hóa CO metan hóa hỗn hợp CO+CO yếu tố định 2 hoạt độ xúc tác lượng tâm Ni 2+ bị khử Lượng tâm Ni 2+ phụ thuộc vào chất...
 • 33
 • 88
 • 0

Tiểu luận môn động học xúc tác xúc tác cho quá trình reforming hơi nước sơ cấp

Tiểu luận môn động học xúc tác xúc tác cho quá trình reforming hơi nước sơ cấp
... MỤC LỤC I lược trình reforming nước cấp II Xúc tác điều chế xúc tác III Nguyên nhân hoạt tính IV Biện pháp khắc phục tái sinh xúc tác V Kết luận I lược trình reforming nước cấp Khí ... Đặc trưng xúc tác Hình dạng xúc tác có lỗ xốp Đặc trưng xúc tác Kết định lượng cho lò phản ứng sử dụng dạng hình học xúc tác Đặc trưng xúc tác Bảng phân tích cho hạt Đặc trưng xúc tác b Composition(wt%) ... sử dụng làm xúc tác cho trình reforming nước cấp Phản ứng thực ống, xúc tác đệm chặt vào ống Điều chế xúc tác cách trộn chất mang khử từ oxit kim loại IV KẾT LUẬN Đặc trưng xúc tác Nguyên nhân...
 • 51
 • 137
 • 0

Tiểu luận môn động học xúc tác xúc tác trong quá trình chuyển hóa CO nhiệt độ thấp (LTWGS)

Tiểu luận môn động học xúc tác xúc tác trong quá trình chuyển hóa CO nhiệt độ thấp (LTWGS)
... Sơ lược chuyển hóa CO nhiệt độ thấp Phản ứng chuyển hóa CO nhiệt độ thấp phản ứng quan trọng công nghệ tổng hợp hữu hóa dầu như: - Chuyển hóa CO thành CO2 , H2 để tổng hợp Ure CO + H₂O → CO + H₂+ ... • • • • I Sơ lược chuyển hóa CO nhiệt độ thấp II Xúc tác thiết bị III Các phương pháp điều chế xúc tác IV Các đặc trưng xúc tác qua cách điều chế khác V Giảm hoạt tính xúc tác, nguyên nhân số ... CuS + H2O Quá trình ngộ độc không thuận nghịch, hoàn nguyên lại xúc tác  Về chế, chất độc hấp phụ hóa học lên tâm hoạt động: - Tạo liên kết bền với xúc tác - Bao vây , che phủ tâm hoạt động -...
 • 37
 • 74
 • 0

Thuyết trình môn động học xúc tác tìm hiểu xúc tác chuyển hóa CO ở nhiệt độ cao

Thuyết trình môn động học xúc tác tìm hiểu xúc tác chuyển hóa CO ở nhiệt độ cao
... xúc tác phát triển BASF vào năm 1911 Giai đoạn 2: + Hoạt động nhiệt độ thấp 210-240°C + Chất xúc tác dựa Cu / ZnO / Al2O3 Tìm hiểu trình WGS Tìm hiểu trình WGS Tìm hiểu trình HT-WGS • Hoạt động ... CrO3 chuyển thành Cr2O3 Điều chế xúc tác Ảnh hưởng nhiệt độ đến trình nung • Nhiệt độ cao kim loại Fe số phản ứng phụ tạo oxit thấp hơn, cacbua 5Fe3O4 + 3 2CO • 3Fe5C2 + 2 6CO2 Fe cacbua xúc tác ... Nội Dung Tìm hiểu trình WGS Thành phần xúc tác Chất trợ xúc tác Điều chế xúc tác Nguyên nhân gây hoạt tính Nghiên cứu đặc trưng Kết luận Tìm hiểu vế qúa trình WGS • Quá trình WGS lần báo...
 • 36
 • 44
 • 0

Động học xúc tác

Động học xúc tác
... a_a’ : xúc tác axit b_b’ : xúc tác bazơ c_c’ : giai đoạn 1: xúc tác axit giai đoạn 2: xúc tác bazơ d_d’ : giai đoạn 1: không xúc tác giai đoạn 2: xúc tác bazơ e_e’ : giai đoạn 1: xúc tác axit ... không xúc tác h_h’ : giai đoạn 1: xúc tác axit giai đoạn 2: không xúc tác giai đoạn 3: xúc tác bazơ k_k’ : không xúc tác lg k k a c e d k' d' b' h h' c' e' a' b pH IV Động học phản ứng xúc tác ... nghiệm xúc tác nghiên cứu, làm sáng tỏ chất tác dụng xúc tác nhiều chất Năm 1836 nhà bác học Thuỵ Điển Berselius lần đưa thuật ngữ xúc tác vào khoa học Vậy tượng xúc tác gì? Hiện tượng xúc tác...
 • 102
 • 626
 • 10

Phân tích dạng Se(IV), Se(VI) vô cơ trong mẫu nước ngầm và thực phẩm bằng phương pháp động họcxúc tác trắc quang

Phân tích dạng Se(IV), Se(VI) vô cơ trong mẫu nước ngầm và thực phẩm bằng phương pháp động học – xúc tác trắc quang
... triển ứng dụng phương pháp với đối tượng nghiên cứu thực phẩm nước ngầm chọn đề tài: Phân tích dạng Se(IV), Se(VI) mẫu nước ngầm thực phẩm phương pháp động học xúc tác trắc quang CHƯƠNG ... chuyển Selen dạng 5-nitropiazoSeol (đồng phân 80 Se 82Se) 1.3 Phương pháp động học xúc tác trắc quang xác định Selen 1.3.1 Nguyên tắc phương pháp sở phương pháp trắc quang dựa vào phản ứng ... phương pháp sử dụng để phân tích xúc tác phương pháp vi phân phương pháp tích phân, kết hợp với ba cách xây dựng đường chuẩn: phương pháp thời gian ấn định, phương pháp nồng độ ấn định phương pháp...
 • 70
 • 350
 • 4

Phân tích dạng Se(IV), Se(VI) vô cơ trong mẫu nước ngầm và thực phẩm bằng phương pháp động họcxúc tác trắc quang’

Phân tích dạng Se(IV), Se(VI) vô cơ trong mẫu nước ngầm và thực phẩm bằng phương pháp động học – xúc tác trắc quang’
... triển ứng dụng phương pháp với đối tượng nghiên cứu thực phẩm nước ngầm chọn đề tài: Phân tích dạng Se(IV), Se(VI) mẫu nước ngầm thực phẩm phương pháp động học xúc tác trắc quang’ CHƯƠNG ... phương pháp sử dụng để phân tích xúc tác phương pháp vi phân phương pháp tích phân, kết hợp với ba cách xây dựng đường chuẩn: phương pháp thời gian ấn định, phương pháp nồng độ ấn định phương pháp ... chuyển Selen dạng 5-nitropiazoSeol (đồng phân 80 Se 82Se) 1.3 Phương pháp động học xúc tác trắc quang xác định Selen 1.3.1 Nguyên tắc phương pháp sở phương pháp trắc quang dựa vào phản ứng...
 • 69
 • 247
 • 0

các điều kiện để đo quang động học xúc tác xác định lượng vết Mn

các điều kiện để đo quang động học xúc tác xác định lượng vết Mn
... cứu điều kiện để đo quang động học xúc tác xác định lượng vết Mn Cơ sở phương pháp Mn( II) làm chất xúc tác cho trình oxi hóa Rhodamin B KIO môi trường axit yếu Phương pháp ứng dụng để xác định Mn( II) ... PHÁP TRẮC QUANG VÀ ĐỘNG HỌC XÚC TÁC 1.3.1 Phương pháp trắc quang Phương pháp trắc quang dựa vào đo màu hợp chất Mn Có thể xác định Mn dạng Mn( II) dạng Mn( VII) Sự oxi hóa hợp chất Mn thành MnO 4- ... pháp nhạy chọn lọc để xác định Mn động học xúc tác Từ phần tổng quan cho thấy, hệ động học xúc tác sử dụng nhiều thuốc thử hữu làm chất thị có Rhodamin B (RhB) dùng để xác định Mn chè [29] hợp kim...
 • 66
 • 380
 • 3

Nghiên cứu các điều kiện xác định Br- và I- bằng phương pháp trắc quang động học xúc tác với phản ứng oxi hóa Methylene blue bằng H2O2 trong môi trường axit mạnh

Nghiên cứu các điều kiện xác định Br- và I- bằng phương pháp trắc quang động học xúc tác với phản ứng oxi hóa Methylene blue bằng H2O2 trong môi trường axit mạnh
... [31], tác giả nghiên cứu động học phản ứng Mn(III) metaphosphate–As(III) xúc tác I- môi trường H3PO4 Tốc độ phản ứng theo dõi phương pháp trắc quang bước sóng 516nm Trong điều kiện tối ưu iodua xác ... 1.2 Các phương pháp xác định halogen Có nhiều phương pháp xác định halogen phương pháp thể tích, phương pháp phân tích công cụ phương pháp sắc ký, phương pháp điện hóa, phương pháp phân tích quang ... Trong luận văn này, sử dụng phương pháp trắc quang động học xúc tác để xác định hàm lượng bromua iodua Cơ sở phương pháp Br- xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng oxi hóa Methylen xanh (Methylene...
 • 84
 • 747
 • 0

Phân tích dạng Se (IV) ,Se ( VI) vô cơ trong mẫu nước ngầm và thực phẩm bằng phương pháp động học - xúc tác trắc quang

Phân tích dạng Se (IV) ,Se ( VI) vô cơ trong mẫu nước ngầm và thực phẩm bằng phương pháp động học - xúc tác trắc quang
... 1,25ml Se( VI) bị khử Se( IV) HCl 1M Bình 4: 1,25ml Se( VI) bị khử Se( IV) HCl 2M Bình 5: 1,25ml Se( VI) bị khử Se( IV) HCl 3M Bình 6: 1,25ml Se( VI) bị khử Se( IV) HCl 4M 50 Bình 7: 1,25ml Se( VI) bị khử Se( IV) ... oxi hóa lên Se( IV), đồng thời Se( VI) bị khử Se( IV), tổng lượng Selen, Se( VI), Se( IV) Selen hữu xác định phương pháp quang phổ xúc tác phương pháp vi phân Khoảng tuyến tính phương pháp 0,14 – ... khác Selen Vì vậy, để đóng góp việc phát triển ứng dụng phương pháp với đối tượng nghiên cứu thực phẩm nước ngầm chọn đề tài: Phân tích dạng Se( IV), Se( VI) mẫu nước ngầm thực phẩm phương pháp...
 • 69
 • 207
 • 0

Giáo trình kỹ thuật xúc tác

Giáo trình kỹ thuật xúc tác
... a_a’ : xúc tác axit b_b’ : xúc tác bazơ c_c’ : giai đoạn 1: xúc tác axit giai đoạn 2: xúc tác bazơ d_d’ : giai đoạn 1: không xúc tác giai đoạn 2: xúc tác bazơ e_e’ : giai đoạn 1: xúc tác axit ... giảm tạo cốc bề mặt xúc tác Pt/Al2O3 Như vậy, xúc tác gồm pha hoạt động xúc tác hay vài chất kích động, chẳng hạn xúc tác cho trình reforming xúc tác đó: - Pt: chất hoạt động xúc tác - Re: chất kích ... động xúc tác (hay gọi chất trợ xúc tác ) 1/ Khái niệm: 31 Chất kích động chất mà thân tác dụng xúc tác , không làm tăng tốc độ phản ứng, nhờ có mà chất xúc tác phát huy tối đa khả xúc tác 2/ Tác...
 • 103
 • 347
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu qui trình xác định mangan bằng phương pháp trắc quang động học xúc táctiểu luận động học xúc tác quá trình hydroformyl hóa sử dụng xúc tác phức của rhđộng học xúc tácbài giảng động học xúc tác¸tài liệu động học xúc tácgiáo trình động họctiểu luận động học xúc tácmột số nghiên cứu xác định selen theo phương pháp động học xúc tác trắc quangphương pháp động học xúc tác trắc quang xác định selennguyên tắc của phương pháp động học xúc tác trắc quang xác định lượng vết se ivgiáo trình tin học trong hoạt động thông tin thư viêngiao trinh dong luc hoc tau thuygiao trinh dong vat hoc co xuong songgiao trinh dong vat hoc pot htmgiao trinh dong vat hoc potgiáo trình dộng vật họcLuận văn thạc sỹ: Xác định thành phần chi begomovirus hại cà chua tại Hải Phòng và phụ cận vụ xuân hè 2009, thử nghiệm biện pháp phòng trừ môi giới truyền bệnhẢnh hưởng của kích thước và phương thức cấy mẫu đến khả năng tái sinh chồi in vitro một số giống hoa cúcPhối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong thực hiện chương trình giáo dục nhà trường ở trường trung học cơ sở huyện sơn dương, tỉnh tuyên quangQuản trị nhân sự prudentialTriển khai thư viện số tại đại học dân lập hải phòng vấn đề và giải phápLuận văn thạc sỹ: Tuyển chọn và phát triển một số dòng giống lúa nếp mới có năng suất, chất lượng tốt cho huyện Quế Võ – tỉnh Bắc NinhLuận văn thạc sỹ: Hiện trạng và giải pháp phát triển hệ thống trang trại trên địa bàn huyện khoái châu, tỉnh hưng yênBài thuyết trình Những thành tố của văn hóaCHƯƠNG TRÌNH CHI TIETNguyễn thị nguyệt hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH công nghiệp mica (1)Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị, Sinh học 12 THPT với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap ToolsXây dựng một số tình huống trong dạy học học phần lý thuyết số nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên cao đẳng sư phạmTÀI LIỆU ôn tập làm văn NGHỊ LUẬN văn học và NGHỊ LUẬN xã hội NGỮ văn 11 học kỳ 1Xây dựng câu hỏi theo quan điểm PISA để đánh giá năng lực học tập Sinh học của học sinh lớp 10Xây dựng bộ công cụ để nghiên cứu thực trạng thói quen hoạt động trí óc của học sinh trung học phổ thôngđề tài nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên trường ĐH Tây BắcEbook 1001 cau dam thoai tieng anh thong dung nhatỨng dụng phần mềm Powerpoint để thiết kế trò chơi trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3Tóm tắt các chiến lược đế quốc mỹ đã sử dụng ở chiến tranh việt nam (1954 1975)Thực trạng biểu hiện lo âu của học sinh Trung học phổ thông huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập