NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH VÌ PHÂN LẬP GEN CHAPERONIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐỊA PHƯƠNGTRỒNG Ở VÙNG TÂY NGUYÊN

Nghiên cứu đặc điểm hóa sinh phân lập gen chaperonin liên quan đến tính chịu hạn của một số giống đậu tương địa phươngtrồng vùng tây nguyên

Nghiên cứu đặc điểm hóa sinh vì phân lập gen chaperonin liên quan đến tính chịu hạn của một số giống đậu tương địa phươngtrồng ở vùng tây nguyên
... lỏ cũn ng c a cõy n sinh tr ng no c a n cỏc y u t c u thnh n ng su t v s n l ng cõy tr ng 1.2.2 C s sinh lý, sinh húa v sinh h c phõn t c a tớnh ch u h n 1.2.2.1 C s sinh lý, sinh húa c a tớnh ... a gen chaperonin c a hai gi ng u ng DL v NH9 Trỡnh t gen chaperonin c a hai gi ng hnh xỏc nh theo ph u t ng phỏp Sanger trờn mỏy xỏc ABI PRISM 3100 Avant Genetic Analizer c Clustal cỏc trỡnh gen ... NGC NGHIấN CU C IM HểA SINH Vè PHN LP GEN CHAPERONIN LIấN QUAN N TNH CHU HN CA MT S GING U TNG A PHNGTRNG VNG TY NGUYấN CHUYấN NGNH: DI TRUYN HC M S: 60.42.70 LUN VN THC S SINH HC Ngi hng dn khoa...
 • 73
 • 562
 • 2

luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH PHÂN LẬP GEN CHAPERONIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐỊA PHƯƠNGTRỒNG VÙNG TÂY NGUYÊN pot

luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH VÌ PHÂN LẬP GEN CHAPERONIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐỊA PHƯƠNGTRỒNG Ở VÙNG TÂY NGUYÊN pot
... lỏ cũn ng c a cõy n sinh tr ng no c a n cỏc y u t c u thnh n ng su t v s n l ng cõy tr ng 1.2.2 C s sinh lý, sinh húa v sinh h c phõn t c a tớnh ch u h n 1.2.2.1 C s sinh lý, sinh húa c a tớnh ... a gen chaperonin c a hai gi ng u ng DL v NH9 Trỡnh t gen chaperonin c a hai gi ng hnh xỏc nh theo ph u t ng phỏp Sanger trờn mỏy xỏc ABI PRISM 3100 Avant Genetic Analizer c Clustal cỏc trỡnh gen ... NGC NGHIấN CU C IM HểA SINH Vè PHN LP GEN CHAPERONIN LIấN QUAN N TNH CHU HN CA MT S GING U TNG A PHNGTRNG VNG TY NGUYấN CHUYấN NGNH: DI TRUYN HC M S: 60.42.70 LUN VN THC S SINH HC Ngi hng dn khoa...
 • 73
 • 289
 • 1

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH PHÂN LẬP GEN CHAPERONIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG TRỒNG VÙNG TÂY NGUYÊN potx

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH VÌ PHÂN LẬP GEN CHAPERONIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG TRỒNG Ở VÙNG TÂY NGUYÊN potx
... lỏ cũn ng c a cõy n sinh tr ng no c a n cỏc y u t c u thnh n ng su t v s n l ng cõy tr ng 1.2.2 C s sinh lý, sinh húa v sinh h c phõn t c a tớnh ch u h n 1.2.2.1 C s sinh lý, sinh húa c a tớnh ... a gen chaperonin c a hai gi ng u ng DL v NH9 Trỡnh t gen chaperonin c a hai gi ng hnh xỏc nh theo ph u t ng phỏp Sanger trờn mỏy xỏc ABI PRISM 3100 Avant Genetic Analizer c Clustal cỏc trỡnh gen ... NGC NGHIấN CU C IM HểA SINH Vè PHN LP GEN CHAPERONIN LIấN QUAN N TNH CHU HN CA MT S GING U TNG A PHNGTRNG VNG TY NGUYấN CHUYấN NGNH: DI TRUYN HC M S: 60.42.70 LUN VN THC S SINH HC Ngi hng dn khoa...
 • 73
 • 221
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm hóa sinh phân lập gen chaperonin liên quan đến tính chịu hạn của một số giống đậu tương địa phương trồng vùng tây nguyên

Nghiên cứu đặc điểm hóa sinh vì phân lập gen chaperonin liên quan đến tính chịu hạn của một số giống đậu tương địa phương trồng ở vùng tây nguyên
... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐINH THỊ NGỌC NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH VÌ PHÂN LẬP GEN CHAPERONIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐỊA PHƯƠNGTRỒNG VÙNG TÂY NGUYÊN ... ki n sinh thái ng tài: n tính vùng Tây Nguyên n kh n ng ch u h n c a khu v c Tây Nguyên M c tiêu nghiên c u - So sánh ch t l ng h t c a m t s gi ng u t ng tr ng t i khu v c Tây Nguyên - Nghiên ... tc giai c ng c a n sinh tr ng c a n y u t c u thành n ng su t s n l ng tr ng 1.2.2 C s sinh lý, sinh hóa sinh h c phân t c a tính ch u h n 1.2.2.1 C s sinh lý, sinh hóa c a tính ch u h n Khi g...
 • 20
 • 59
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠNPHÂN LẬP GEN CYTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ PHÂN LẬP GEN CYTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG
... trờn ngõn hng GenBank vi mó s l DQ792503 [35] Cystatin l cht c ch hot ng ca cysteine proteinase Gen cystatin l gen ó c khng nh cú mi liờn quan vi kha nng chu hn ca thc vt Cystatin v gen mó húa cystatin ... thụng tin vờ gen cystatin , thit k v tng hp cp mụi nhõn gen cystatin; - To dũng cADN t mARN bng phan ng phiờn ma ngc va nhõn gen cystatin bng k thut PCR; - c trỡnh t nucleotide cua gen cystatin ... t tớnh chng chu ca thc vt nhiu gen quyt nh Tuy nhiờn hin ngi ta cha xỏc nh c chớnh thc gen no quy nh tớnh chu hn ca cõy m chi tỏch chit v phõn lp cỏc gen cú liờn quan Nghiờn cu ban cht ca tớnh...
 • 87
 • 92
 • 0

Nghiên cứu một số đặc tính sinh lý và hình thái liên quan đến tính chịu hạn của một số loài cỏ họ đậu (Fabaceae) làm thức ăn gia súc

Nghiên cứu một số đặc tính sinh lý và hình thái liên quan đến tính chịu hạn của một số loài cỏ họ đậu (Fabaceae) làm thức ăn gia súc
... đề thực tiễn tiến hành đề tài:“ Nghiên cứu số đặc điểm sinh hình thái liên quan đến tính chịu hạn số loài cỏ họ đậu (Fabaceae) làm thức ăn gia súc Khoa Nông học Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội ... chịu hạn mức phân tử rõ ràng so với sinh học hình thái học Các thị phân tử sử dụng để nghiên cứu chất tính chống chịu khô hạn tập trung vào đặc tính quan trọng giúp có khả chống chịu khô hạn ... thấu đặc tính quan trọng giúp mô tích lũy chất hòa tan cách chủ động tế bào 2.4 Tình hình chăn nuôi nghiên cứu thức ăn gia súc giới Việt Nam 2.4.1 Tình hình chăn nuôi nghiên cứu thức ăn gia súc giới...
 • 81
 • 287
 • 0

báo cáo khoa học đề tài ĐẶC ĐIỂM SINHLIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ MẪU GIỐNG LÚA CẠN VÙNG TÂY BẮC

báo cáo khoa học đề tài ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ MẪU GIỐNG LÚA CẠN VÙNG TÂY BẮC
... Đặc điểm sinh liên quan đến tính chịu hạn số mẫu giống lúa cạn vùng Tây Bắc Nhiều nghiên cứu khả kháng hạn lúa liên quan đến nhiều đặc điểm khác rễ, thân lá, khả ... 34,7 35,6 TB 38,5 32,1 34,5 1219 Đặc điểm sinh liên quan đến tính chịu hạn số mẫu giống lúa cạn vùng Tây Bắc Giai đoạn hạn Chỉ số SPAD Tên giống Trỗ Trước hạn 38,7** 39,9** 38,5** 38,1** 40,6** ... 0.824* A 10,0 Phục hồi Trước hạn 5,0 Hạn 0,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 CĐTN (mmol H2O/m2 lá/s) 1217 Đặc điểm sinh liên quan đến tính chịu hạn số mẫu giống lúa cạn vùng Tây Bắc CĐQH(µmol CO2 /m2 lá/s)...
 • 10
 • 99
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ sinh học tạo dòng chịu hạnphân lập gen cystain liên quan đến tính chịu hạn cây lạc (arachis hypogaea l )

Tóm tắt luận án tiến sĩ sinh học tạo dòng chịu hạn và phân lập gen cystain liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (arachis hypogaea l )
... mối liên quan với khả chống chịu hạn, l nh, mặn Từ l xuất phát từ nhu cầu thực tiễn việc chọn tạo giống l c theo hướng nâng cao khả chịu hạn, ñã tiến hành ñề tài luận án: Tạo dòng chịu hạn phân ... luận án: Tạo dòng chịu hạn phân l p gen cystatin liên quan ñến tính chịu hạn l c (Arachis hypogaea L. ) Mục tiêu nghiên cứu - Tạo ñược dòng l c có khả chịu hạn cao giống gốc công nghệ nuôi cấy ... bảng số liệu, 20 hình Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU Luận án ñã tham khảo tổng kết 34 tài liệu nước 98 tài liệu nước với nội dung liên quan, bao gồm: ( 1) Cây l c ñặc tính chịu hạn l c; ( 2) Nghiên...
 • 27
 • 34
 • 0

Tạo dòng chịu hạnphân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn cây lạc (arachis hypogaea l )

Tạo dòng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (arachis hypogaea l )
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI N GUYÊN VŨ THỊ THU THỦY TẠO DÒN G CHỊU HẠN VÀ PHÂN L P GEN CYSTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍN H CHỊU HẠN CÂY L C (Arachis hypogaea L. ) LUẬN ÁN TIẾN SĨ SIN ... RAPD đánh giá hệ gen dòng chọn l c 26 1.4 28 Gen liên quan đến tính chịu hạn l c iii 1.4.1 Các gen liên quan đến khả chịu hạn l c 28 1.4.2 Nhóm gen mã hóa protein ... 1.1 Cây l c đặc tính chịu hạn l c 1.1.1 Nguồn gốc đặc điểm nông sinh học l c 1.1.2 Đặc tính chịu hạn thực vật l c 1.2 Nghiên cứu nâng cao khả chịu...
 • 146
 • 378
 • 5

đánh giá khả năng chịu hạnphân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn cây đậu tương

đánh giá khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây đậu tương
... bit v gen liờn quan ờn chu hn cũn ớt va cha õy u Cystatin va gen cystatin c xỏc nh cú liờn quan vi kh nng chu hn ca thc vt va a c nghiờn cu nhiu loi cõy trng khỏc Võy gen cystatin liờn quan ... gen cystatin, thit k v tng hp cp mi nhõn gen cystatin; To dong cADN t mARN bng phan ng phiờn ma ngc va nhõn gen cystatin bng ki thuõt PCR; oc trỡnh t nu cua gen cystatin cõy u tng TễNG QUAN ... quan th hin mt s sau: c im, giỏ tr kinh t va tinh hinh san xuõt ca cõy u tng c tinh chiu han ca thc võt va cõy u tng Gen cystatin liờn quan n tớnh chu hn u tng Cystatin v gen cystatin Cystatin...
 • 25
 • 373
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠNPHÂN LẬP GEN CYSTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CÂY ĐẬU TƯƠNG Glycine max (L.) Merrill

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ PHÂN LẬP GEN CYSTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG Glycine max (L.) Merrill
... ngõn hng GenBank vi mó s l DQ792503 [35] Cystatin l cht c ch hot ng ca cysteine proteinase Gen cystatin l gen ó c khng nh cú mi liờn quan vi kha nng chu hn ca thc vt Cystatin v gen mó húa cystatin ... thụng tin vờ gen cystatin , thit k v tng hp cp mụi nhõn gen cystatin; - To dũng cADN t mARN bng phan ng phiờn ma ngc va gen cystatin bng k thut PCR; - c trỡnh t nucleotide cua gen cystatin cõy ... bit l vi cystatin thc vt bng cụng ngh DNA tỏi t hp 1.2.2 Gen mó hoa Cystatin thc vt v cõy u tng Gen cystatin thc vt mó húa cho cystatin c ch enzyme phõn hy cystein (ký hiu l phytocystatin)...
 • 75
 • 122
 • 0

TẠO DÒNG CHỊU HẠNPHÂN LẬP GEN CYSTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CÂY LẠC

TẠO DÒNG CHỊU HẠN VÀ PHÂN LẬP GEN CYSTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN Ở CÂY LẠC
... chịu hạn làm hai nhóm: Các gen liên quan đến khả chịu hạn thực vật nhóm gen mã hóa protein điều khiển hoạt động phiên mã gen liên quan đến tính chịu hạn 1.4.1 Các gen liên quan đến khả chịu hạn lạc ... kiếm gen chịu hạn quan tâm nghiên cứu nhiều tác giả Tuy nhiên, đến chưa tìm thấy gen đặc hiệu định tính chịu hạn thực vật mà có gen liên quan đến khả chịu hạn Có thể chia gen liên quan đến tính chịu ... việc tìm thị liên quan đến tính chịu hạn thực vật nói chung lạc nói riêng vấn đề cần thảo luận 1.4 GEN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CẤY LẠC Tính chịu hạn thực vật tính trạng nhiều gen định Xu...
 • 146
 • 24
 • 0

TẠO DÒNG CHỊU HẠNPHÂN LẬP GEN CYSTAIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CÂY LẠC

TẠO DÒNG CHỊU HẠN VÀ PHÂN LẬP GEN CYSTAIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN Ở CÂY LẠC
... thực vật tính trạng nhiều gen quy định, việc tìm kiếm phân tích gen liên quan đến đặc tính chịu hạn nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu Một số gen liên quan đến tính chịu hạn trồng phân lập công ... cao khả chống chịu hạn lạc Tính chịu hạn thực vật tính trạng nhiều gen định Xu hướng tìm kiếm gen chịu hạn mối quan tâm nghiên cứu nhiều tác giả Các gen liên quan đến khả chịu hạn lạc công bố năm ... cầu thực tiễn việc chọn tạo giống lạc theo hướng nâng cao khả chịu hạn, tiến hành đề tài luận án: Tạo dòng chịu hạn phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn lạc (Arachis hypogaea L.)”...
 • 27
 • 24
 • 0

Tạo dòng chịu hạnphân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn cây lạc (arachis hypogaea l )

Tạo dòng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (arachis hypogaea l )
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VŨ THỊ THU THỦY TẠO DÒNG CHỊU HẠN BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO VÀ PHÂN L P GEN CYSTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CÂY L C (Arachis hypogaea L. ) LUẬN ÁN TIẾN ... hạn l m hai nhóm: Các gen liên quan đến khả chịu hạn thực vật nhóm gen mã hóa protein điều khiển hoạt động phiên mã gen liên quan đến tính chịu hạn 1.4.1 Các gen liên quan đến khả chịu hạn l c ... quan đến tính chịu hạn thực vật nói chung l c nói riêng vấn đề cần thảo luận 27 1.4 GEN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CẤY L C Tính chịu hạn thực vật tính trạng nhiều gen định Xu hướng tìm kiếm gen...
 • 148
 • 92
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm lí hóa sinh vì phân lập gennghiên cứu sự ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương vụ xuân tại bỉm sơn thanh hoánghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chất lượng của một số giống đậu tương tại huyện mường khương tỉnh lào cainghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên ppsnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống đậu tương tại huyện bắc hà tỉnh lào caiphản ứng của một số giống đậu tương khi nảy mầm trong điều kiện thiếu nướcnghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của cây gạonghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây gạo bombax malabaricum dc họ gạonghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học và tác dụng ức chế enzym acetylcholinesterase của hai loài piperthomsonii c dc hook f var thomsonii và piperhymenophyllum mig piperaceaenghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống vải chín sớm làng chanh tại tam đảo vĩnh phúcbao cao nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng tại huyện chợ đồnnghiên cứu đặc điểm nông sinh họcnghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên dưới thảm thực vật trạng thái rừng iia tại huyện chợ mới tỉnh bắc kạnnghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống bưởi sa điền trung quốc tại một số vùng sinh thái miền núi phía bắc việt namTỔNG hợp 100 câu hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI CÔNG CHỨC NHÀ nước LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆPNghiên cứu ứng dụng mô hình Mike 21 mô đun Ecolab đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của vùng Cửa sông Vu Gia - HànNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNGNghiên cứu xác định các thông số quá trình sinh hóa hiếu khí (SBR) phục vụ quá trình vận hành Nhà máy xử lý nước thải Phú Lộc, Thành phố Đà NẵngĐỀ CHUYÊN ĐHSP hà nộiNâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Quản lý hoạt động dạy học môn toán ở trường trung học cơ sở tân định, quận hoàng mai, thành phố hà nộiQuản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà NộiQuản lý rủi ro gian lận thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà NộiQuản trị quan hệ đối tác của công ty lữ hành APTSự hài lòng trong công việc của cán bộ công nhân viên công ty Phát hành báo chí Trung ươngHoàn thiện công tác quyết toán vốn của các doanh nghiệp sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ))TƯ TƯỞNG TRIẾT học TINH THẦN và VAI TRÒ của nó đối với VIỆC xây DỰNG nền văn hóa VIỆT NAM HIỆN NAYtong hop 7 bo de thi dia ly suy tam 2017 (co dap an)Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân lý luận và thực tiễnTIEU LUAN THUC TRANG VAN DUNG HOC THUYET QUAN TRI NHAN LUC VAO TRONG DOANH NGHIEPLUAN VAN THIET KE NHA MAY CHE BIEN HAI SAN KHO NANG SUAT 1 TAN SAN PHAM CADO AN CHUYEN NGANH THIET KE HE THONG XU LY NUOC THAI SINH HOAT CHO KHU DAN CU 10000 DANDE KHAO SAT CHAT LUONG ON THI THPT QUOC GIA YEN LAC MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)Đồ án chuyển đổi trung tố hậu tố
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập