giao an tin hoc khoi 4 moi

Giáo án Tin học khối 4

Giáo án Tin học khối 4
... hình tròn rỗng - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm học làm việc Các hoạt động dạy học Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Giáo án tin học - khối Thời gian Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi ... hình tròn đặc - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm học làm việc Các hoạt động dạy học Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Giáo án tin học - khối Thời gian Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi ... khúc khép kín - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm học làm việc Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Giáo án tin học - khối Các hoạt động dạy học Thời gian Hoạt động thầy Hoạt động trò I Luyện...
 • 11
 • 239
 • 6

giáo án tin học lớp 4 mới

giáo án tin học lớp 4 mới
... dạy học: Máy tính có cài đặt phần mềm Learning math (phần mềm học toán) III/ Hoạt động dạy học: 1/ Bài cũ: Ổn đònh nề nếp lớp 2/ Bài mới: Giáo viên giới thiệu Học toán với phần mềm học toán * ... học: 1/ Bài cũ: Ổn đònh nề nếp lớp 2/ Bài mới: Giáo viên giới thiệu Em tập soạn thảo Những em biết * Hoạt động Giáo viên ôn lại kiến thức - Học sinh trả lời câu hỏi cảu giáo kỹ học sinh học lớp ... TÍNH Bài HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN I/ Mục đích yêu cầu: Học sinh nắm chức nằng ý nghóa phàn mềm học toán thực hành tự khởi động phần mềm tự ôn luyện học toán theo phần mềm Học sinh hiểu...
 • 48
 • 1,491
 • 25

giáo án tin học khối 4

giáo án tin học khối 4
... hình tròn rỗng - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm học làm việc Các hoạt động dạy học Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Giáo án tin học - khối Thời gian Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi ... hình tròn đặc - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm học làm việc Các hoạt động dạy học Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Giáo án tin học - khối Thời gian Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi ... khúc khép kín - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm học làm việc Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Giáo án tin học - khối Các hoạt động dạy học Thời gian Hoạt động thầy Hoạt động trò I Luyện...
 • 11
 • 246
 • 0

giao an tin hoc lop 4 moi

giao an tin hoc lop 4 moi
... thời gian thao tác nhanh giúp em lưu van nhanh Giáo viên nêu ý nghóa - Học sinh hiểu thực chép gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ HỌC: 2009- 2010  NĂM TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK Gi¸o ¸n tin häc: ... thực tự động chưng trình, biết mô hình hoạt động máy tính, nhận thông tin, xử lí thông tin xuất thông tin II/ Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh lòch sử máy tính, mô hình máy tính khác III/ Hoạt động dạy ... vv… + Đều có tác dụng lưu trữ thông tin gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ HỌC: 2009- 2010  NĂM TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK Gi¸o ¸n tin häc: Khèi máy tính thông tin người tạo - Cách lưu trữ dung...
 • 48
 • 481
 • 2

Giao an tin hoc khoi 4

Giao an tin hoc khoi 4
... bè mang ¸o ma ®i lµm BÇu trêi nhiỊu m©y ®en cho em th«ng tin vµo Cßn lêi nh¾c lµ th«ng tin sau em ®· xư lý th«ng tin vµo Bé n·o cđa em chÝnh lµ bé phËn th«ng tin Ho¹t ®éng 2: Bµi tËp Lµm B4 B5 ... hoa theo h×nh 59 – sgk – trang 34 T4.Dïng c«ng vÏ tù tËp vÏ thá theo h×nh 60 – sgk – trang 34 T5 Sư dơng c«ng vµ c«ng h·y vÏ vµ t« mÇu vÞt gièng h×nh 61 – sgk – trang 35 Yªu cÇu häc sinh lu bµi ... mÉu cã s½n GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ mÉu t« cđa têng nhãm Lun vÏ tranh theo mÉu HS quan s¸t thùc hµnh Quan s¸t mÉu vÏ ®Ĩ vÏ h×nh 14 SGK trang 15 Sư dơng c¸c c«ng vÏ h×nh theo mÉu Gi¶i ®¸p th¾c m¾c cđa...
 • 52
 • 74
 • 0

Giáo án tin học khối 3 và khối 4 Hot Hot!!!!!!!

Giáo án tin học khối 3 và khối 4 Hot Hot!!!!!!!
... bố Giáo viên nhận xét Giáo viên nêu vài ví dụ: đèn giao thông, biển báo - Hs theo dõi nhận xét Giáo viên cho học sinh kể thêm vài ví dụ khác ? 3. 3 Thực hành - GV đa số loại thông tin để học ... thông tin cụ thể đợc học - Hs nhắc lại - GV tổng kết ý kiến học sinh nhận xét - Hs ghi vào Củng cố - Yêu cầu học sinh nhắc lại tên học Dặn dò - Hs nhà su tầm loại thông tin học - Làm tập 4, (sgk ... PHP, PHNG TIN 1.Phng phỏp: Kt hp phng phỏp ging dy nh thuyt trỡnh, s dng phng tin trc quan 2.Phng tin: Bn phớm, SGK tin hc (quyn 1) C TIN TRèNH LấN LP, NI DUNG BI GING HOT NG CA GIO VIấN HOT NG...
 • 85
 • 188
 • 1

Giáo án tin học khối 3 và khối 4 hot hot!!!!

Giáo án tin học khối 3 và khối 4 hot hot!!!!
... A.Văn B.Âm IV ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM: GV thực hiện: Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu Học Minh Trí Giáo án Tin Học Câu 1: Trả lời ý điểm - Thông tin vào là: 15, 18, - Thông tin là: kết =42 Câu 2: Trả lời ... Học Minh Trí 37 Giáo án Tin Học Đáp án: Lớp 4A Câu 1: Có loại thông tin Thông tin dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh Thông tin dạng văn gồm: Bức thư , Bài thơ, Bài diễn văn, hát Thông tin dạng âm ... dặn dò: - Nhận xét học - Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì GV thực hiện: Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu Học Minh Trí 41 Giáo án Tin Học Tuần:18 Tiết: 36 I Tiết 36 : Kiểm tra cuối học kỳ I Ngày soạn:...
 • 46
 • 159
 • 1

GIáo an tin học khối 3, 4, 5 tuần 14

GIáo an tin học khối 3, 4, 5 tuần 14
... Microsoft office/ microsoft Word - Gii thiu qua v giao din ca Word: + Thanh tiờu + Thanh thc n + Thanh cụng c + Mn hỡnh son tho + Thanh v + Thc k - Con tr son tho xut hin nh mt vch ng nhp nhỏy Khi ... gừ phớm, ch hoc kớ hiu s xut hin ti v trớ tr son tho Gii thiu cỏc - Phớm Enter: Giáo viên: Trần Thị Hằng 51 Năm học 2010 - 2011 HOT NG CA HS - Chỳ ý lng nghe - Chỳ ý lng nghe + ghi vo v - Chỳ ... nng: Thc hnh: Tuần 14 Dựng xung dũng v bt u on mi Con tr t ng xung dũng gừ ch sỏt vo l phi cho nờn khụng phi nhn phớm Enter - Cỏc phớm mi tờn: Dựng di chuyn tr son tho bn nh sang trỏi, phi,...
 • 3
 • 164
 • 4

Giáo án tin học 12 CT mới

Giáo án tin học 12 CT mới
... + Các phép toán mẫu hỏi + Các bước để tạo mẫu hỏi  - 37 - Giáo án tin học 12 Ngày soạn: 20 /12/ 2007 Tiết 18 KIỂM TRA HỌC KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ - NH 2007-2008 MÔN: TIN HỌC - KHỐI 12 I.Mục đích ... - Giáo án tin học 12 Bài 3: Nội dung Kết Bài 4:  - 45 - Giáo án tin học 12 Nội dung Kết IV Củng cố: - Gv cho hs nhắc lại: + Các phép toán mẫu hỏi + Các bước để tạo mẫu hỏi  - 46 - Giáo ... hành)  -7CSDL Giáo án tin học 12 IV Củng cố: Chức hệ CSDL Hoạt động hệ QTCSDL: mối quan hệ Vai trò người làm việc với CSDL Các ứng dụng cụ thể  -8- Giáo án tin học 12 Ngày soạn: 20/9/2007...
 • 88
 • 1,088
 • 17

Giáo án tin học lớp 10 (Mới nhất)

Giáo án tin học lớp 10 (Mới nhất)
... Chuyển xâu ký tự sau thành dạng nhị phân : VN , TIN ĐA : VN : 0101 0 110 0100 1 110 TIN : 0101 0100 0100 1001 0100 1 110 b2, Dãy bit 0100 1000 0 1101 111 0 1100 001 tơng ứng mã ASCII dãy ký tự ĐA : HOA c, ... Thông tin gì? Kể tên đơn vị đo thông tin? Câu Nêu khái niệm mã hoá thông tin? Hãy biến đổi: 2 310 Cơ số 100 1012 Cơ số 10 III Nội dung Nội dung Khái niệm hệ thống tin học * Hệ thống tin học gồm ... thông tin thành dãy Bit Cách làm nh gọi mã hoá thông tin Ví dụ: Lấy ví dụ bóng đèn sáng 1, tối Nếu có trạng thái sau Tối, sáng, sáng, tối, sáng, tối, tối, sáng đợc viết dới dạng sau: 0 1101 001...
 • 22
 • 1,386
 • 13

Giáo án Tin học Khối 5

Giáo án Tin học Khối 5
... thận, có trách nhiệm học làm việc Các hoạt động dạy học Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Giáo án tin học - khối Thời gian Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi Kiểm tra cũ: 5' ? Nêu bớc để chọn ... làm việc Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Giáo án tin học - khối Các hoạt động dạy học Thời gian Hoạt động thầy Hoạt động trò Bài Luyện tập 45/ - Yêu cầu HS gõ vào máy tính thơ sau 10 ... dạy học Bài 14: chọn Lại cỡ chữ - Luyện thao tác chọn cỡ chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm học làm việc Các hoạt động dạy học Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Bà Ghi Giáo án tin học...
 • 15
 • 252
 • 0

Giáo án Tin học khối 3

Giáo án Tin học khối 3
... việc máy tính Các hoạt động dạy học Thời Hoạt động thầy Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Hoạt động Trờng Tiểu học Bà Ghi Giáo án tin học - khối gian trò I Quy tắc gõ: 30 ' - HS theo dõi Dùng ngón áp ... âm 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm học làm việc Các hoạt động dạy học Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Giáo án tin học - khối Thời gian Hoạt động thầy Hoạt động trò I Luyện ... việc máy tính Các hoạt động dạy học Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Bà Ghi Giáo án tin học - khối Thời gian Hoạt động thầy Hoạt động trò I Quy tắc gõ: 30 ' - HS theo dõi Dùng ngón trỏ...
 • 11
 • 331
 • 2

Giáo án tin học 10_full_chương 4

Giáo án tin học 10_full_chương 4
... Giao thỉïc âiãưu khiãøn truưn tin Giao thỉïc ny cọ chỉïc nàng phán chia thäng tin thnh cạc gọi nh, phủc häưi thäng tin tỉì cạc gọi tin nháûn âỉåüc v truưn lải cạc gọi tin cọ läùi Trỉåìng THPT Triãûu Phong ... Chỉång 4:  Mảng mạy tênh v internet Trỉåìng THPT Triãûu Phong Lỉu thäng tin 4. 1 Lỉu hçnh nh: - Nhạy phi vo hçnh - Chn Save Picture AS - Chn nåi lỉu - G tãn cáưn lỉu - Chn Save 4. 2 Lỉu thäng tin ... G tãn lỉu - Chn Save 4. 3 Lỉu âịa chè trang web - Vo Favorite v chn Add Favorite Tiãút 44 : Thỉûc hnh - Truy cáûp vo cạc trang web tçm kiãúm GV: Phán nhọm thỉûc hnh thäng tin GV: Nãu u cáưu tiãút...
 • 25
 • 226
 • 1

Giáo án tin học 11_full_chương 4

Giáo án tin học 11_full_chương 4
... Nguùn Quang Qunh ­ ÂT: 0905139111 ­ Email: quynhvista@gmail.com  Trang - 73 - Chỉång 4:  Kiãøu dỉỵ liãûu cọ cáúu trục Trỉåìng THPT Triãûu Phong Tiãút thỉï: 24 Ngy soản: / /2008 BI 11: KIÃØU MNG(T4) A MỦÛC TIÃU 1.Kiãún thỉïc: - Hiãøu khại ... Nguùn Quang Qunh ­ ÂT: 0905139111 ­ Email: quynhvista@gmail.com  Trang - 85 - Chỉång 4:  Kiãøu dỉỵ liãûu cọ cáúu trục Trỉåìng THPT Triãûu Phong Write(a[i]) ; Readln ; End ∗ Vê dủ 4: Program vd4 ; Uses crt ; Var i,k : Byte ; a,b : String ... Dia ,Tin) Hy xạc âënh kiãøu dỉỵ liãûu cho cạc trỉåìng trãn (Mäùi näüi dung trãn l mäüt trỉåìng ca bn ghi) GV : Khi cọ nhu cáưu thay âäøi thäng tin tỉìng trỉåìng, lm thãú no âãø truy cáûp thäng tin...
 • 36
 • 167
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tin học lớp 3 mớigiao an tin hoc lop 4 nam 2014giao an tin hoc lop 4giao an tin hoc lop 4 bai ve hinh elip hinh trongiáo án tin học lớp 3 mới nhấtgiao an tin hoc khoi 6giáo án tin học lớp 7 mới nhấtgiáo án tin học lớp 4 cả nămgiáo án tin học lớp 4 fullgiáo án tin học lớp 4 haygiao an tin hoc chuong 4 lop 5giao an tin hoc 8 4 cotgiao an tin hoc lop 4 bai can legiao an tin hoc lop 4 bai sao chep van bangiáo án tin học lớp 10 mới nhấtTăng cường quản lý định mức kinh tế kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước (LV thạc sĩ)Skkn kinh nghiệm giáo dục trẻ chậm phát triển ngôn ngữ học hòa nhập tại lớp nhà trẻ d2 trường mầm non a xã tứ hiệpứng dụng công nghệ áp suất cao, tia cực tím trong công nghệ thực phẩmNghiên cứu giải pháp phát triển bền vững kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Skkn ứng dụng công nghệ sàn bubble deck chế tạo mô hình sàn bóng trong xây dựng, phục vụ giảng dạy ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật kiên gianggiải pháp hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần x20bộ ba tác phẩm “phẩm tiết, kiếm sắc, vàng lửa” của nguyễn huy thiệp một cái nhìn mới về nhân vật lịch sử và sự kiện lịch sửthơ chế lan viên từ sau cách mạng tháng tám 1945 đến năm 1975Nhận diện và miêu tả “cái tôi” trữ tình trong thơ tố hữu qua năm tập thơ từ ấy, việt bắc, gió lộng, ra trận, máu và hoaPhân tích thông minh tín hiệu video hỗ trợ cho hệ thống giám sát chăm sóc sức khỏeThực trạng bệnh tai mũi họng ở người mông và hiệu quả giải pháp can thiệp cộng đồng tại huyện mèo vạc tỉnh hà giangNghiên cứu tác động của xâm nhập mặn và khả năng thích ứng trong nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông cửu long (tt)Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế cấp thành phố ở hà nộiĐảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác dân vận ở Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 (tt)Sáng kiến kinh nghiệm chỉ đạo phòng chống dịch “sốt xuất huyết” cho trẻ trong trường mầm non a xã tứ hiệpSáng kiến kinh nghiệm lồng ghép nội dung giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trong các hoạt động cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non vĩnh quỳnhSáng kiến kinh nghiệm nâng cao hứng thú học văn qua hoạt động ngoại khóaSáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy đọc – hiểu tác phẩm sử thi trong chương trình ngữ văn 10Vận dụng tư tưởng hồ chí minh trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở hà nội hiện nay (tt)Nâng cao năng lực cạnh tranh của các tạp chí ban đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế (tt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập