ĐỀ THI THỬ THPTQG và giải chi tiết môn VẬT LÍ 2016

ĐỀ THI THỬ THPTQG giải chi tiết môn VẬT 2016

ĐỀ THI THỬ THPTQG và giải chi tiết môn VẬT LÍ 2016
... = 1/2 = 0,5) B (mỗi chu kỳ vật qua vị trí cân lần; số chu kỳ: 2016/ 2 = 1008) C D Biên độ dao động A = cm Khi 30 cm = 6A thời gian 1,5 chu kỳ nên vật biên Đi thêm cm vật cách vị trí cân – = cm ... chuyển động vật cách vị trí cân Δℓ – Δℓ’ = 1,5 cm Khi vận tốc vật v = ωA = 10.2 = 20 cm/s 202 Biên độ dao động A’ = 1,52 + = 2,5 cm 10 Tỉ số cần tìm A/A’ = 2/2,5 = 4/5 44 D Mỗi chu kỳ vật dao động ... giảm bước sóng ánh sáng kích thích hiệu điện hãm tăng D Giới hạn quang điện phụ thuộc vào số lượng photon đập vào catot Câu 24: Chọn phát biểu sai A Sự phát sáng chất bị kích thích xạ thích hợp...
 • 8
 • 968
 • 3

Đề thi thử THPTQG, đáp án chi tiết môn vật

Đề thi thử THPTQG, đáp án chi tiết môn vật lý
... , Δφ2= π/2-φ = π/3  ω1/ ω2 = Δφ1/ Δφ2 = 2,5 Vật 2: Sau Δt 2Δφ1 Vật 1: Sau 2Δt Vật : t=0 Δφ1 -A1 Vật 1: Sau Δt φ Vật : t=0 Δφ2 φ x0 A1 A2 Sau 2Δt – Vật trở lại vị trí cũ lần đâu tiên A 3,5 B 3,0 ... 4W/9 h.c (trong h số plăng, c λ tốc độ ánh sáng, λ bước sóng ánh sáng) Biết lượng phôtôn có bước sóng λ = 0, 65µ m 1,89 eV Câu 29: Theo thuyết lượng tử ánh sáng lượng phôtôn ε = số plăng gần giá ... Khi chi u vào bề mặt kim loại xạ có bước sóng λ = λ /2 động ban đầu cực đại electron quang điện A 3A/2 B 2A C A D A/2 Câu 41: Trong thí nghiệm Iang giao thoa ánh sáng Ban đầu chi u khe S ánh sáng...
 • 10
 • 144
 • 0

Đề thi thử có đáp án chi tiết môn vật lý 2017

Đề thi thử có đáp án chi tiết môn vật lý 2017
... A 5/9 B 5/8 C 7/9 D 6/7 Câu 39: Lăng kính tiết diện tam giác cân ABC, góc chi t quang A = 120 , chi t suất lăng kính loại ánh sáng lớn Chi u tia sáng trắng tới mặt bên AB lăng kính theo phương ... ta có: m p=3,6 sin 2ωt (W) Vậy Pmax=3,6(W) Với ω = Câu 34: Một nguồn sáng công suất P = 2W, phát ánh sáng bước sóng λ = 0,597µm tỏa theo hướng Nếu coi đường kính mắt 4mm mắt cảm nhận ánh ... độ giá trị trung bình D Dao động với biên độ lớn Câu 13: Ánh sáng từ hai nguồn kết hợp bước sóng λ1 = 500 nm đến điểm mà hiệu đường hai nguồn sáng ∆d = 0,75 µm Tại điểm quan sát thay ánh...
 • 7
 • 88
 • 1

Đề thi hướng dẫn giải chi tiết môn Vật - Thi thử ĐH lần 1 Quỳnh Lưu 3 - Nghệ An

Đề thi và hướng dẫn giải chi tiết môn Vật lí - Thi thử ĐH lần 1 Quỳnh Lưu 3 - Nghệ An
... D ϕ = + 15 πt + πt (rad) 2 -H T - Trang ĐÁP ÁN CH M Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 ... ñi n P = U.I1 cos 1 = U2 U2 U2 R1 = R1 = Z1 R + Z2 R1 + R L Câu 11 : Đáp án D ZC1 = Z + ZC2 1 = 15 0Ω = 10 0Ω ; ZC2 = = 200Ω Do I1 = I2 nên ZL – ZC1 = ZC2 – ZL ⇒ ZL = C1 ωC1 ωC 2 Câu 12 : Đáp án ... y q1 = − 44 = = T2 g g mg 1, 62 16 16 q2 81 Câu 32 : Đáp án D G i N1, N2 l n lư t s vòng dây ñã qu n cu n sơ c p cu n th c p Theo ñ ta có: Trang 11 N2 = 0, 43 qu n thêm vào cu n th N1 13 00vòng,...
 • 15
 • 136
 • 0

ĐỀ THI THỬ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

ĐỀ THI THỬ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
... K THI TT NGHIP TRUNG HC PH THễNG THI TH TT NGHIP Mụn thi: TON Giỏo dc trung hc ph thụng s 01 Thi gian lm bi: 150 phỳt, khụng k thi gian giao ... = 22010 ( 3)2 + 12 = 2011 nờn K THI TT NGHIP TRUNG HC PH THễNG THI TH TT NGHIP s 02 Mụn thi: TON Giỏo dc trung hc ph thụng Thi gian lm bi: 150 phỳt, khụng k thi gian giao ... ị z = ỗ ữ ỗ ữ ỗ4ữ ố4ữ ố ứ ỗ ứ K THI TT NGHIP TRUNG HC PH THễNG THI TH TT NGHIP Mụn thi: TON Giỏo dc trung hc ph thụng s 03 Thi gian lm bi: 150 phỳt, khụng k thi gian giao ...
 • 101
 • 134
 • 0

30 đề thi thử có lời giải chi tiết của các trường chuyên 2013 môn vật phần 1

30 đề thi thử có lời giải chi tiết của các trường chuyên 2013  môn vật lí phần 1
... Chọn C 1; 4 1  ZL2  4ZL1; ZC2  ZC1 De bai  I1  I2  Z1  Z2  ZC1  ZL1  ZL2  ZC2  ZC1  4ZL1 De bai  tan 1 tan 2  1  ZL1  ZC1 ZL2  ZC2 R R  1  R  ZC1  ZL1  3Z L1 Hướng ... Tuy tơi cố gắng lựa chọn đề thi hay khó, lời giải chi tiết cho đề để gửi đến thầy em học sinh mùa thi 2 013 – 2 014 Trong tuyển tập này, số đề thi tơi trích dẫn ngun lời giải số thầy giáo đưa lên ... Chọn C Đề sử dụng lời giải đồng nghiệp thuvienvatly.com Đề số NGUYỄN BÁ LINH THPT TRẦN HƯNG ĐẠO – THANH XN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2 013 Chun ĐH Vinh 2 013 – lần Mã đề thi : 13 5 Hướng...
 • 135
 • 186
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (1)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (1)
... C D 4 235 139 94 Câu 15: Biết đồng vị urani U 235 bị phân hạch theo phản ứng sau : n + 92 U → 53 I + 39 Y +30 n Khối lượng hạt tham gia phản ứng: mU = 234 ,9 933 2u; mn = 1,0087u; mI = 138 ,8970u; ... Trang 3/ 6 - Mã đề thi 485 Câu 31 : Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ có pha ban đầu Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động π π π A − B C D π π − π 12 Câu 32 : Một vật nhỏ ... ε2 Câu 23: Một vật dao động điều hòa với chu kì s, biên độ 10 cm Khi cách vị trí biên cm, tốc độ vật A 18,84 cm/s B 25, 13 cm/s C 12,56 cm/s D 20,08 cm/s Câu 24: Một máy phát điện xoay chi u pha...
 • 6
 • 181
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (2)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (2)
... 1284,4 s 235 139 94 Câu 37 : Biết đồng vị urani U 235 bị phân hạch theo phản ứng sau : n + 92 U → 53 I + 39 Y +30 n Khối lượng hạt tham gia phản ứng: m U = 234 ,9 933 2u; mn = 1,0087u; mI = 138 ,8970u; ... cứng k = 50 N/m Khi vật dao động lực kéo cực đại lực nén cực đại lò xo lên giá treo vật N N Vận tốc cực đại vật trình dao động A 50 cm/s B 40 cm/s C 30 cm/s D 60 cm/s Câu 32 : Tia X có bước sóng ... 1,6 m B 0,4 m C 0 ,32 m D 1,2 m Câu 30 : Sự phát quang ứng với phát sáng A dây tóc bóng đèn nóng sáng B bóng đèn ống Trang 3/ 6 - Mã đề thi 132 C tia lửa điện D hồ quang điện Câu 31 : Một lắc lò xo...
 • 6
 • 290
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (3)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (3)
... A λ = 0,15 µm B λ = 0 ,3 µm C 0 ,3 nm D 0,15 nm Trang 3/ 6 - Mã đề thi 209 235 139 94 Câu 32 : Biết đồng vị urani U 235 bị phân hạch theo phản ứng sau : n + 92 U → 53 I + 39 Y +30 n Khối lượng hạt ... gia phản ứng: mU = 234 ,9 933 2u; mn = 1,0087u; mI = 138 ,8970u; mY = 93, 89014u; uc2 = 931 ,5 MeV Nếu có lượng hạt nhân U 235 đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 10 10 hạt U 235 phân hạch theo ... 10 m/s 2, lò xo có độ cứng k = 50 N/m Khi vật dao động lực kéo cực đại lực nén cực đại lò xo lên giá treo vật N N Vận tốc cực đại vật trình dao động A 30 cm/s B 60 cm/s C 40 cm/s D 50 cm/s Câu...
 • 6
 • 196
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (4)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC+GIẢI CHI TIẾT-THPT TRIỆU SƠN 2-LẦN 3 môn vật lý (4)
... C1 Z L1 235 139 94 Câu 24: Biết đồng vị urani U 235 bị phân hạch theo phản ứng sau : n + 92 U → 53 I + 39 Y +30 n Khối lượng hạt tham gia phản ứng: mU = 234 ,9 933 2u; mn = 1,0087u; mI = 138 ,8970u; ... 2/6 - Mã đề thi 35 7 Câu 21: Một lắc lò xo treo thẳng đứng nơi có gia tốc g = 10 m/s2, lò xo có độ cứng k = 50 N/m Khi vật dao động lực kéo cực đại lực nén cực đại lò xo lên giá treo vật N N Vận ... giá trị cực đại Cường độ dòng điện tức thời mạch có biểu thức Trang 3/ 6 - Mã đề thi 35 7 5π π ) A B i2 = 2 cos(100πt + ) A 12 π 5π C i2 = cos(100πt + ) A D i2 = 2 cos(100πt + ) A 12 Câu 31 : Một lắc...
 • 6
 • 136
 • 0

ĐỀ THI THỬ LÝ CÓ GIẢI CHI TIẾT 2016

ĐỀ THI THỬ LÝ CÓ GIẢI CHI TIẾT 2016
... xoay chi u gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C nối tiếp Biết điện trở R > 50 Ω, cuộn cảm cảm kháng ZL = 30 Ω tụ điện dung kháng Z C = 70 Ω Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chi u ... chân không, xạ đơn sắc vàng bước sóng 0,589 µm Năng lượng phôtôn ứng với xạ giá trị A 0,42 eV B 0,21 eV C 4,22 eV D 2,11 eV Câu 23: Một lắc lò xo gồm lò xo chi u dài tự nhiên l0 = 30 ... mặt cầu đồng tâm bán kính R = 6400 km R2 = 6500 km Bỏ qua tự quay Trái Đất Cung MN độ dài gần giá trị sau ? A 335 km B 345 km C 375 km D 360 km - HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT...
 • 18
 • 257
 • 1

Đề thi thử ĐH lời chi tiết trường THPT Chuyên Lương thế vinh

Đề thi thử ĐH và lời chi tiết trường THPT Chuyên Lương thế vinh
... đây: Đều trình lan truyền dao động Đều liên quan đến dao động phần tử môi trường truyền dao động.* Đều bị phản xạ gặp mặt phân cách hai môi trường Đều gây tượng giao thoa Trang 6/14 – Mã đề thi ... 11/14 – Mã đề thi 195 A Tia sáng bị gãy khúc qua mặt phân cách môi trường B Ánh sáng bị thay đổi phương truyền gặp mặt gương C Electron bị bật khỏi kim loại có ánh sáng thích hợp chi u vào.* D Màu ... cm/s vật cách vị trí cân đoạn : | x | = | Δl – mg/k | = 2cm Trang 2/14 – Mã đề thi 195 Biên độ dao động cần tìm : A  x2  v2  2 x2  m v2 = 6cm k Câu 7: Bắn hạt nơtron có động 1,6 MeV vào...
 • 14
 • 103
 • 0

thi thử ĐH giải chi tiết (tb)

thi thử ĐH và giải chi tiết (tb)
... cc tr, sau mt thi gian thu c 0,32g Cu catụt v mt lng khớ X anụt Hp th hon ton lng khớ X núi trờn vo 200ml dung dch NaOH ( nhit thng) Sau phn ng, nng NaOH cũn li l 0,05M (gi thit th tớch dung ... dn xut halogen C Cho hn hp khớ etylen v hi nc i qua thỏp cha H3PO4 D Lờn men glucoz đáp án Đề THI THử ĐạI HọC CAO ĐẳNG Số 01 - - A 11 B 21 A 31 D 41 D B 12 B 22 A 32 B 42 D C ... dch cú cựng nng mol/lớt sau: Ba(OH)2; HNO3; H2O; NaOH v H2SO4 Dóy no cỏc dóy sau c sp xp theo chiu gim dn pH? A NaOH; Ba(OH)2; H2O; H2SO4; HNO3 B NaOH; Ba(OH)2; H2O; HNO3; H2SO4 C Ba(OH)2;...
 • 7
 • 90
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de thi thu dai hoc va loi giai chi tiet mon vat li nam 2015đề thi thử hóa 2013 giải chi tiếtđề thi thử có lời giải chi tiếtde thi thu tieng anh giai chi tietde thi thu co dap an chi tiet mon hoade thi va loi giai chi tiet mon vat ly thi hoc ky 1 khoi 12de thi hoa co loi giai chi tiet on thi 2015bt huu co lop 11 trong de thi dai hoc co giai chi tietđề thi hóa học có giải chi tiếtde thi trac nghiem va giai trac nghiem mon li 8đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn vật lí khối a và khối a1bài giải chi tiết môn vật lý khối a năm 2012đè thi thử kỳ hi thpt quốc gia môn vật lý năm 2015de thi thu dai hoc lan 5 2012 mon vat ly dai hoc su pham ha noi ma de 151đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng môn vật líNghiên cứu xây dựng công cụ tổng quát hóa tự động yếu tố dạng vùng từ bản đồ địa hình 1 25 000 về 1 50 000SO SÁNH HỒ TỰ NHIÊN VÀ HỒ NHÂN TẠOLuận văn giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu mặt hàng gốm sứ sang thị trường châu âu của công ty tropicdane việt nam trong giai đoạn 2006 2010Phát triển năng lực nhận thức giá trị đạo đức trong các tác phẩm Văn học thông qua dạy học (NCKH)Phát triển sản xuất lúa RVT tại xã yên khánh, huyện ý yên, tỉnh nam địnhNghiên cứu tật khúc xạ và mô hình can thiệp ở học sinh trung học cơ sở thành phố đà nẵngPhát triển kênh phân phối dưa hấu theo hướng bền vững trên địa bàn xã diễn lộckế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần dược sơn lâmĐánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại công ty TNHHPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt namThiết kế kỹ thuật Trường THCS Thị trấn Càng LongThực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học của kiểm toán nhà nướcNghiên cứu chiết tách, khảo sát tính chất của lectin từ hạt đậu đỏ tây (phaseolus vulgais) và đề xuất hướng ứng dụngNghiên cứu chiết tách, xác định thành phần một số Axit hữu cơ trong lá cây sống đờiNghiên cứu cơ sở tính toasn thiết kế thiết bị tích trữ năng lượng nhiệt mặt trời dùng môi chất nóng chảyNghiên cứu đặc điểm sinh thái dinh dưỡng của loài chà vá chân xám (Pygathrix Cinerea) ở vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia LaiNghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị và quá trình sản xuất bằng công cụ thống kêNghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng biodiesel trên động cơ Diesel Mazda WLNghiên cứu độ nhám bề mặt gia công của một số loại thép cacbon khi gia công trên máy phay CNCNghiên cứu giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên trong mạng quang dùng ASON-GMPLS
Đăng ký
Đăng nhập