bổ đề poncelet và ứng dụng

Bổ đề S ứng dụng

Bổ đề S và ứng dụng
... chuẩn bị Chương 2: Bổ đề S Chương 3: Một s định lý luân phiên ứng dụng bổ đề S Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu Bổ đề S ứng dụng Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu Bổ đề S số ứng dụng vào lý thuyết tối ... bổ đề S, cách chứng minh bổ đề S 10 Chương Bổ đề S Bổ đề S đề tài hay có nhiều mối liên hệ lĩnh vực khác toán học Hiện nay, bổ đề S nhiều nhà toán học say mê nghiên cứu Chương trình bày bổ đề ... Vậy bổ đề S không điều kiện Slater không thỏa mãn Sau chứng minh bổ đề S 2.2 Một s chứng minh khác bổ đề S Trong mục này, trình bày ba cách chứng minh cho bổ đề S Chúng ta bắt đầu với chứng...
 • 91
 • 448
 • 1

Báo cáo màu đề tài nghiên cứu bộ lọc bloom ứng dụng

Báo cáo màu đề tài nghiên cứu bộ lọc bloom và ứng dụng
... sử dụng ESBF theo mô hình Damped 45 HVTH: Trương Thị Thu Hằng Kết luận • Hướng phát triển: Tìm hiểu phát triển ứng dụng thực tế có khả áp dụng lọc Bloom Tìm hiểu nghiên cứu sâu cải tiến lọc Bloom: ... thiết phải tìm kiếm • Các ứng dụng Bloom: – Được sử dụng rộng rãi ứng dụng phân loại gói tin mạng theo liệu header/nội dung gói tin – Gần lọc Bloom sử dụng ứng dụng mạng: web caching, IP traceback,… ... Trương Thị Thu Hằng d Bộ lọc ESBF Extensible and scalable bloom Filter • Bộ lọc ESBF bao gồm chuỗi EBF số lọc EBF ESBF thay đổi • Kích thước EBF M1si, M1 kích thước lọc i số lọc có ESBF Trong bài...
 • 47
 • 571
 • 0

đề tài nghiên cứu cấp bộ nghiên cứu ứng dụng công nghệ art cam pro để thiết kế mẫu phục vụ việc gia công sản phẩm mặt hàng đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống trên máy điêu khắc cnc 3d pcut

đề tài nghiên cứu cấp bộ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ art cam pro để thiết kế mẫu phục vụ việc gia công sản phẩm mặt hàng đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống trên máy điêu khắc cnc 3d pcut
... TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ART. CAM PRO ĐỂ THIẾT KẾ MẪU PHỤC VỤ VIỆC GIA CÔNG SẢN PHẨM MẶT HÀNG ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ TRUYỀN THỐNG TRÊN MÁY ĐIÊU KHẮC CNC 3D ... công nghệ Art CAM pro để thiết kế mẫu phục vụ việc gia công sản phẩm mặt hàng đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống máy điêu khắc CNC 3D PCUT cần thiết Mục đích, ý nghĩa nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu ... phục vụ việc gia công sản phẩm mặt hàng đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống máy điêu khắc CNC 3D PCUT khả quan 3.2 Sản phẩm đề tài 3.2.1 Chương trình hướng đẫn ứng dụng Art Cam Pro để thiết kế mẫu Art CAM...
 • 107
 • 336
 • 2

Sự phân bố, thu nhận ứng dụng enzyme Protease

Sự phân bố, thu nhận và ứng dụng enzyme Protease
... nghệ 1: Sự phân bố, thu nhận ứng dụng enzyme Protease đạt kết sau: - Hiểu ý nghĩa,vai trò enzyme Protease sản xuất đời sống xã hội, đặc biệt tương lai công nghệ sinh học phát triển - Biết phân ... Công nghệ GVHD: Trần Thị Xô Chương 3: THU NHẬN VÀ LÀM SẠCH ENZYM PROTEASE TỪ VI SINH VẬT VÀ THỰC VẬT 3.1 Thu nhận làm enzyme Protease từ vi sinh vật Nguồn thu protease vi sinh vật chủ yếu vi khuẩn, ... nhiều enzyme khác nên protease vi sinh vật thường có tính đặc hiệu rộng rãi cho sản phẩm thu phân triệt để đa dạng Hình 1.2 Cấu trúc không gian enzyme Protease 1.2.2 Phân loại Protease Protease...
 • 43
 • 619
 • 1

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin lập trình bằng thuật toán chia để trị ứng dụng của thuật toán

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin lập trình bằng thuật toán chia để trị và ứng dụng của thuật toán
... C1 THUẬT TOÁN VÀ ĐỘ PHỨC TẠP C2 CHIA ĐỂ TRỊ C3 QUY HOẠCH ĐỘNG C4 THUẬT TOÁN THAM LAM C5 THUẬT TOÁN QUAY LUI CHIA ĐỂ TRỊ 2.1 Thuật toán chia để trị tổng quát 2.2 Một số thí dụ minh họa 2.1 Thuật ... Bài toán tìm kiếm nhị phân 2.2.2 Bài toán phép nhân số nguyên lớn 2.2.3 Bài toán nhân ma trận 2.2.4 Bài toán dãy lớn 2.2.5 Bài toán xếp 2.2.6 Bài toán lũy thừa 2.2.3 Bài toán nhân ma trận  Bài ... họa 2.2.1 Bài toán tìm kiếm nhị phân 2.2.2 Bài toán phép nhân số nguyên lớn 2.2.3 Bài toán nhân ma trận 2.2.4 Bài toán dãy lớn 2.2.5 Bài toán xếp 2.2.6 Bài toán lũy thừa 2.2.2 Bài toán phép nhân...
 • 66
 • 650
 • 2

Báo cáo tốt nghiệp nghiên cứu bộ lọc bloom ứng dụng

Báo cáo tốt nghiệp nghiên cứu bộ lọc bloom và ứng dụng
... thiết phải tìm kiếm • Các ứng dụng Bloom: – Được sử dụng rộng rãi ứng dụng phân loại gói tin mạng theo liệu header/nội dung gói tin – Gần lọc Bloom sử dụng ứng dụng mạng: web caching, IP traceback,… ... dung Lý thuyết lọc Bloom Các ứng dụng lọc Bloom: 2.1 Bài toán khớp tiền tố dài nhất 2.2 Bài toán phân loại gói tin 2.3 Bài toán khai phá phần tử phổ biến Một số ứng dụng khác GVHD: ... Hằng Bộ lọc Bloom đếm • Một đặc điểm lọc Bloom xoá phần tử khỏi lọc làm xáo trộn phần tử khác • Người ta cải tiến đưa lọc Bloom đếm thêm vào vectơ đếm có độ dài vectơ bit • Khi thêm vào xoá phần...
 • 76
 • 499
 • 0

Đồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu bộ lọc bloom ứng dụng

Đồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu bộ lọc bloom và ứng dụng
... bộ lọc Bloom Filter và ứng dụng” gồm nội dung chính: - Lý thuyết lọc Bloom - Tìm hiểu số ứng dụng lọc Bloom: khớp tiền tố dài nhất, phân loại gói tin khai phá phần tử phổ biến sử dụng ESBF ... lọc Bloom rất hiệu quả việc xử lý với sở dữ liệu nói chung nên thực sự rất hữu ích rất nhiều ứng dụng thực tế khác Trong đồ án tốt nghiệp mình, em chọn đề tài Nghiên ... Khởi tạo phần tử x Khi khởi tạo lọc Bloom với phần tử x bit V[h1(x)], V[h2(x)],…,V[hk(x)] gán 1.3 Cơ chế hoạt động của bộ lọc Bloom Chức của bộ lọc Bloom là xác định một phần tử...
 • 73
 • 2,061
 • 6

ĐỀ THI KẾT THÚC CHUYÊN ĐỀ GIS ỨNG DỤNG TRONG ĐỊA LÝ pps

ĐỀ THI KẾT THÚC CHUYÊN ĐỀ GIS VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐỊA LÝ pps
... nghiệp Đất chuyên dùng Đất chuyên dùng Hãy sử dụng liệu ứng dụng MapInfo để xây dựng đồ biến động sử dụng đất khu vực Tính tổng diện tích cho loại biến động đất (Học viên phép sử dụng máy tính ... Excel (BANG.XLS) với cột sau: có lớp liệu huyện dạng vùng MapInfo (HUYEN.TAB) tỉnh Thừa Thi n - Huế với trường liệu TT (thứ tự), TEN_HUYEN Hãy trình bày cách để kết nối bảng liệu thuộc tính ... select (kết cột: tên huyện, diện tích, dân số) - Geocode - Update column (để file huyen.tab) có thêm cột mật độ dân số, tính dân số/ diện tích - Join (để cột mật độ dân số) thành lập đồ chuyên đề: ...
 • 3
 • 222
 • 0

Giáo trình cơ điện: Bộ mạch PLC ứng dụng của nó vào đời sống phần 1 pdf

Giáo trình cơ điện: Bộ mạch PLC và ứng dụng của nó vào đời sống phần 1 pdf
... trao tặng chứng chỉ, khen cao quý: Nhà nớc trao tặng: Huân chơng lao động hạng nhất, nhì ba vào năm 19 99, 19 92, 19 84 Từ năm 19 90 đến có 10 lần nhận khen, cờ thi đua Bộ trởng Bộ Xây Dựng Bộ Khoa học, ... N y to bu c k Chơng I Tổng quan 1. 1 Tổng quan Nhà máy nhôm Đông Anh thuộc Công ty khí Đông Anh 1. 1 .1 Quá trình hình thành phát triển Nhà máy Công ty Công ty khí Đông Anh (CKĐA) - doanh nghiệp ... nghiệm kiểm chứng + Chạy thử chơng trình, phát lỗi hoàn thiện chơng trình - Dụng cụ thực hành + Máy tính PC (Personal Computer) + Bộ điều khiển Logic khả trình PLC S7 - 200, CPU 224 + Bộ mô phỏng,...
 • 10
 • 194
 • 0

Giáo trình cơ điện: Bộ mạch PLC ứng dụng của nó vào đời sống phần 2 pot

Giáo trình cơ điện: Bộ mạch PLC và ứng dụng của nó vào đời sống phần 2 pot
... Analog - 20 mA, 10V từ đầu đo cấu chấp hành trung tâm điều khiển nhịp trớc đợc thay vài cáp đồng trục cáp quang truyền liệu số Có thể nói công nghệ thông tin chiếm phần ngày nhiều vào phần tử, ... hoá trình quản lý, hệ thống điều khiển tự động dùng máy tính để điều khiển tự động hoá trình công nghệ Chính thành tựu công nghệ phần cứng 1010 công nghệ phần mềm máy tính điện tử đợc áp dụng ... TĐH 70 năm qua Ta thấy trình công nghệ tin học thâm nhập vào phần tử, thiết bị thuộc lĩnh vực tự động hoá nh đầu đo cấu chấp hành, thiết bị giao diện với ngời vận hành chí vào rơle, Contactor,...
 • 10
 • 228
 • 0

Giáo trình cơ điện: Bộ mạch PLC ứng dụng của nó vào đời sống phần 3 docx

Giáo trình cơ điện: Bộ mạch PLC và ứng dụng của nó vào đời sống phần 3 docx
... lớn, CPU tốc độ cao làm cho PLC trở thành phần tử TĐH thông dụng đáp ứng tất ứng dụng thị trờng PLC đợc mở rộng lĩnh vực 3. 1 .3 u điểm việc sử dụng PLC tự động hóa Ưu điểm PLC xử lý phép tính Logic ... ngăn cách điện giải mạch khỏi mạch Các Modul đầu vào đợc thiết kế để nhận nhiều đầu vào cắm thêm Modul đầu vào mở rộng Việc chuẩn đoán sai sót h hỏng đợc thực dễ dàng với đầu vào đợc trang bị Điốt ... thiết cho RAM để trì chơng trình trờng hợp nguồn điện * Modul đầu vào: Modul đầu vào có chức chuẩn bị tín hiệu bên để chuyển vào PLC có chứa lọc thích ứng mức lợng Một mạch phối ghép có lựa chọn...
 • 10
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề xuất và ứng dụngđề xuất và ứng dụng trong thực tiễnnghiên cứu và ứng dụng card điều khiển số dsp digital signal processor để thiết kế bộ điều khiển số trong điều khiển chuyển độngnghiên cứu về bộ điều khiển logic khả trình và ứng dụng để điều khiển hệ thống pistong –xylanh khí nén trên mô hìnhđề án công nghệ linq và ứng dụngbộ điều khiển logic khả trình plc và ứng dụngTổng hợp kiến thức Hóa Hữu CơPrescribing in Pregnancy, Fourth editionÔn tập Công nghệ sinh học đại học Y Dược tp HCMHarry Potter and the Prisoner of AzkabanHarry Potter and the Order of the PhoenixHarry Potter and the Half-Blood PrinceBÀI GIẢNG GIẢI PHẪU NỘI TIẾTSử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh trong quá trình giảng dạy tin học lớp 12Đề cương Dược liệu Đại học Cao đẳngNâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing trong công tác huy động vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyêngiai đoạn 20172021Sách bài tập tiếng anh 6 (Pearson) thí điểm mớiCOMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS MANAGEMENT TRAINEES IN PARTICIPATING ORGANISATIONSNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trường Trung cấp y tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 2020Soạn bài Câu cá mùa thu (Thu điếu)GIÁO án SINH học 8 ĐÚNG CHUÂN KIỂM TRA học kì II CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HAYĐầu tư cải tạo, nâng cấp hoạt động của các trạm bơm tưới nước ven sông trên địa bàn tỉnhVĩnh Phúc trước tác động của biến đổi khí hậu, giai đoạn 20162020”NỘI DUNG SKKN TAM THUC BAC 2bài tập tiếng anh 9 thí điểm lưu hoằng trí bản word (có thể copy)Giáo án Địa lí 8 Phát triển năng lực học sinhCâu nhấn mạnh Cleft sentences lớp 11
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập