đề thi quản trị tài chính

Đề thi quản trị tài chính tổng hợp ppt

Đề thi quản trị tài chính tổng hợp ppt
... Ngành quản trị tài – Khoa quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế Đà Nẵng 21 Đề thi quản trị tài tổng hợp c Chính sách ôn hòa, Chính sách thả lỏng, Chính sách hạn chế d Chính sách hạn chế, Chính ... a A C B Ngành quản trị tài – Khoa quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế Đà Nẵng Đề thi quản trị tài tổng hợp €£¥ Sưu tầm: Huỳnh Công Danh_35K16.1 b C B A c Tổng tài sản c C A B d Tài sản lưu động ... sau công ty áp dụng sách tài trợ công so với sách tài trợ bảo thủ trước Ngành quản trị tài – Khoa quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế Đà Nẵng 18 Đề thi quản trị tài tổng hợp a Công ty thấy lợi...
 • 25
 • 210
 • 1

Đề thi quản trị tài chính doanh nghiệp B đại học Tôn Đức Thắng

Đề thi quản trị tài chính doanh nghiệp B đại học Tôn Đức Thắng
... trừ BHBB) triệu, lương trả tháng và trả tháng sau Lương tham gia BHBB 80% tiền lương, tỷ lệ 30,5% lương tham gia và nộp tháng Tiền điện, nước và chi phí b ̀ng tiền khác chiếm 15% doanh < /b> ... hợp cân đối thi< /b> ́u, thi< /b> có thể thấp không thấp 15 triệu), tồn quỹ cuối tháng 12/13 15 triệu đồng Tiền lương tháng 12/13 12 triệu đồng (đã trừ BHBB) Yêu cầu: - Lập bảng thu tiền mặt ... khách hàng nhóm C, 30% khách hàng thuộc nhóm B, 20% khách hàng thuộc nhóm A Tiền mua nguyên vật liệu 60% doanh < /b> số Thời điểm mua NVL diễn trước b n hàng tháng, toán 40% tháng, còn lại toán...
 • 5
 • 467
 • 5

Bộ đề thi Quản trị tài chính PTIT

Bộ đề thi Quản trị tài chính PTIT
... ĐIỂM Câu 1: Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng nội dung quản trị tài doanh nghiệp? Câu 2: Mối quan hệ tỉ suất sinh lời cần thi t thị trường với giá trị trái phiếu theo thời gian? Câu 3: Một người sở ... phải làm gì? Tại sao? Câu 4: Nội dung quản trị vốn tồn kho dự trữ? Câu 5: Nội dung quản trị tiền mặt, khoản phải thu phải trả doanh nghiệp? giải pháp chủ yếu để quản lý doanh thu bán chịu DN? Nếu ... tiếp cần ý thêm? Câu 7: Nội dung đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính, đòn bẩy tổng hợp doanh nghiệp? Mức độ ảnh hưởng đòn bẩy tài chính, đòn bẩy kinh doanh đến doanh lợi vốn chủ sở hữu, lợi...
 • 11
 • 80
 • 0

đề cương quản trị tài chính

đề cương quản trị tài chính
... t VI Tài li u h c t p Giáo trình: Tài li u tham kh o: Tài Chính doanh nghi p- Ch biên Kim Th Dung, Trư ng ðH Nông nghi p I Tài doanh nghi p- Lưu Th Hương – Trư ng ðHKTQD Hà N i Qu n tr Tài doanh ... MÔN 1.1 Qu n tr tài gì? 1.1.1 Qu n tr tài m t khoa h c qu n tr 1.1.2 Các m i quan h tài 1.1.3 Các quy t ñ nh tài 1.1.4 M c tiêu t i ña hoá l iích c a ch s h u 1.2 Nhà qu n tr tài ai? 1.2.1 V ... 2.1 V n c ñ nh tài s n c ñ nh 2.1.1 V n c ñ nh 2.1.2 Tài s n c ñ nh 2.1.3 Hi u su t s d ng tài s n c ñ nh 2.1.4 Phương hư ng c i ti n tình hình s doanh nghi p d ng TSCð 2.2 Kh u hao tài s n c ñ...
 • 5
 • 1,255
 • 5

ĐỀ CƯƠNG QUẢN TRỊ tài CHÍNH

ĐỀ CƯƠNG QUẢN TRỊ tài CHÍNH
... kỳ kinh doanh Đề cương Quản trị tài Nguyễn Thanh Thanh – Quản trị kinh doanh K12 – ĐHHP - Đặc điểm: + VLĐ qtr chu chuyển thay đổi hình thái biểu (tài sản, gtrị NVL, gtrị spdd, gtrị thành phẩm,…) ... trọng hđ quản tài công ty cổ phần Đề cương Quản trị tài 14 Nguyễn Thanh Thanh – Quản trị kinh doanh K12 – ĐHHP 86 Nếu DN có khả toán tốt kỳ có mức lợi nhuận cao kỳ Sai 87 Đối với tổ chức tài trung ... phối: DPS = + Biến động giá thị trường DN Đề cương Quản trị tài 10 Nguyễn Thanh Thanh – Quản trị kinh doanh K12 – ĐHHP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Về mặt tài chính, cty TNHH DN tư nhân chịu trách nhiệm...
 • 15
 • 359
 • 0

ĐỀ CƯƠNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

ĐỀ CƯƠNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
... Quản trị tài thay đổi mạnh mẽ phạm vi tác động mức độ phức tạp vài thập kỷ gần đây” Hãy bình luận Trong hai thập niên lại đây, nhiều nước giới phải trải qua nhiều bất ổn tài khủng hoảng tài chính, ... , Mô hình kiểm tra sức chịu đựng cú sốc tài tiền tệ định chế tài (ST) Mô hình xác định giá trị rủi ro bị tổn thất (VaR) ) cho hệ thống tài cho định chế tài phát triển ứng dụng Hơn nữa, giám sát ... sát hệ thống tài Ngoài ra, lỗ hổng pháp lý giám sát hoạt động tài (vốn ngày gia tăng, đan xen lẫn định chế tài chính, tập đoàn tài chính) có xu hướng tăng chưa xử lý hữu hiệu Thách thức lại lớn...
 • 7
 • 84
 • 0

Tổng hợp đề thi mônquản trị tài chính đại học thương mại

Tổng hợp đề thi mônquản trị tài chính đại học thương mại
... chọn không hợp tài sản lưu động doanh nghiệp A Luân chuyển giá trị chu kỳ kinh doanh B Trích khấu hao tài sản C Được sử dụng cho mục đích ngắn hạn D Được sử dụng cho mục đích thương mại Câu 10: ... số phục vụ cho quản trị tài doanh nghiệp, tỷ số không trực tiếp phản ánh khả sinh lợi doanh nghiệp A Thu nhập/ Tổng tài sản B Thu nhập/ vốn chủ sở hữu C Thu nhập sau thuế/ Tài sản cố định D Số ... sở hữu Câu 19 : Doanh nghiệp có tổng tài sản 254.000 triệu đồng, nợ ngắn hạn 58.000 triệu đồng, nợ dài hạn 23.000 triệu đồng, hệ số (tỷ lệ) vốn chủ sở hữu tổng tài sản : A 58.00% B 68.11% C 96.15%...
 • 5
 • 183
 • 2

Đề cương quản trị tài chính

Đề cương quản trị tài chính
... phải lo đủ tài lực cho phát triển doanh nghiệp Thế thị trường tài Các cách phân loại thị trường tài chính, nội dung ý nghĩa cách? Khái niệm Thị trường tài Thị trường tài thị trường nguồn tài chuyển ... cảnh mở cửa kinh tế - tài chính, tình trạng yếu lực vốn, quản trị, công nghệ, với rủi ro hệ thống cao, đặt hệ thống tài Việt Nam vào vị dễ bị tổn thương biện pháp điều hành quản lý vĩ mô thích ... mua tái sản đầu tư, yêu cầu nhà đầu tư làtối đa hoá giá trị hai phận tối đa hoá giá trị thị trường doanh nghiẹp tài tối đa hoá giá trị tài sản chủ sở hữu doanh nghiệp, trình đáp ứng yêu cầu hợp...
 • 12
 • 114
 • 0

Đề cương quản trị tài chính

Đề cương quản trị tài chính
... khấu hao tài sản cố định Phân biệt khấu hao hao mòn tài sản cố định Tại phải tính khấu hao tài sản cố định Khái niệm: - Hao mòn tài sản cố định trình giảm dần mặt giá trị giá trị sử dụng tài sản ... hiệu sử dụng tài sản cố định vốn cố định doanh nghiệp Hiệu sử dụng tài sản cố định Khái niệm Vốn cố định biểu tiền tài sản cố định, hay vốn cố định toàn giá trị bỏ đề đầu tư vào tài sản cố định ... thời tài sản cố định, hao mòn vô hình làm giảm giá trị tài sản cố định Hao mòn hữu hình giảm mặt vật chất thông qua trình sử dụng, hao mòn hữu hình làm giảm mặt giá trị sử dụng Vì để bù đắp giá trị...
 • 17
 • 166
 • 0

BÀI tập ôn THI QUẢN TRỊ tài CHÍNH DOANH NGHIỆP B updated

BÀI tập ôn THI QUẢN TRỊ tài CHÍNH DOANH NGHIỆP B updated
... Theo b n Công ty Vinamilk nên trả theo cách hay vay Ngân hàng để trả ngay, sao? II QUẢN LÝ VỐN B NG TIỀN MẶT: Doanh < /b> số b n hàng công ty Đông Sáng dự kiến sau: Tháng 10/14 11/14 12/14 1/15 2/15 Doanh < /b> ... định 42 (đã tr BHBB) triệu, lương trả t ng tháng trả tháng sau - Lương tham gia BHBB 80% tiền lương, tỷ lệ 32,5% lương tham gia nộp tháng - Tiền điện, nước chi phí tiền hác chiếm 15% doanh < /b> số trả ... công ty ưu tiên trả nợ ngân hàng sử dụng để đầu tư TCNH Lập kế hoạch tiền mặt cho quý 1/2015 III QUẢN LÝ KHOẢN PHẢI THU: Doanh < /b> thu công ty ĐQ4 mức 172 tỷ đồng kỳ thu tiền b nh quân 30 ngày Ban...
 • 5
 • 1,010
 • 0

Ôn thi quản trị tài chính

Ôn thi quản trị tài chính
... trả, khoản nợ công ty Cổ đông chia phần giá trị tài sản lại lý công ty sau công ty toán khoản nợ toán cho cổ đông ưu đãi Người góp vốn vào công ty không quyền trực tiếp rút vốn khỏi công ty, quyền ... tắc quản tài doanh nghiệp Liên hệ thực tiễn VN Lí thuyết ( GIÁO TRÌNH TR18) Thực tiễn: Công tác quản tài yếu thi u minh bạch, cụ thể: - Đội ngũ nhân quản thi u kiến thức, kỹ tổ chức công ... thường xuyên trao đổi thông tin bên kinh tế, tài chính, thị trường qua trang Web hình thức khác 19 Đòn bẩy tài tạo rủi ro tài Tại nhà quản trị không loại bỏ rủi ro cách tài trợ cho hoạt động kinh...
 • 51
 • 371
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi quản trị tài chính đại học thương mạiđề thi quản trị tài chính 1 duy tânđề thi quản trị tài chính ftuđề thi quản trị tài chính k34đề thi quản trị tài chính uehđề thi quản trị tài chính có đáp ánđề thi quản trị tài chính doanh nghiệpđề thi quản trị tài chính 1đề thi quản trị tài chính quốc tế svtmde thi quan tri tai chinhđề thi quản trị tài chính đại học cần thơđề thi quản trị tài chính đại học kinh tếđề thi quản trị tài chính doanh nghiệp bđề thi quản trị tài chính 2 duy tânđề thi quản trị tài chính cô quýGiáo án Vật lí 11 Chương trình chuẩnGiáo án vật lí 12 chương trình chuẩnGiáo án dạy đội tuyển casio vật líTóm tắt công thức vật lí 12chuong 2 gia tri thoi gian cua tien(1)Luat thi dau bong chuyen hoi - Luật thi đấu Bóng chuyền hơibài tập nâng cao sinh học 9 hayTiểu luận Thương mại điện tử Thái độ và hành vi người tiêu dùngTiểu luận Tìm hiểu Mô hình phân tích SWOT và áp dụng phân tích SWOT vào công ty Cổ phần dệt may Việt TiếnTiểu luận Tìm hiểu phần mềm kế toán SIMBA và SSPtiểu luận Xác định và hạch toán các khoản dụ phòng trong doanh nghiệpTiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010Tìm hiểu công nghệ xử lý nước cấp từ nguồn nước mặtTìm hiểu hoạt động xây dựng và phát triển thƣơng hiệu bánh xèo Mƣời XiềmTÌM HIỂU PHÉP TOÁN HÌNH THÁI, PHƯƠNG PHÁP DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNGTìm hiểu thực tế viêc thu phí nước thải hiện nayTÌM HIỂU VỀ MỘT LOẠI NẤM LINH CHI THU HÁI TẠI THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINHGiao án Đại Số 9 học kì II theo chuẩn Bộ giáo dục và đào tạoKinh Nghiệm Xây Dựng Chính Sách Tiết Kiệm Năng Lượng Của Đan MạchVận dụng mô hình phân tích SWOT khi lập kế hoạch chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng học sinh tại trường THPT Nguyễn Du