Khảo sát thành phần hóa học trong cao ethyl acetate của cây phyllanthus acidus (l ) skeels thu hái ở tỉnh bình thuận

khảo sát thành phần hóa học trên cao ethyl acetate của cây mộc ký ngũ hùng dendrophtoe pentandra (l ) miq , họ chùm gửi (loranthceae) ký sinh trên cây xoài mangifera indica, họ đào lộn hột (anacardiaceae)

khảo sát thành phần hóa học trên cao ethyl acetate của cây mộc ký ngũ hùng dendrophtoe pentandra (l ) miq , họ chùm gửi (loranthceae) ký sinh trên cây xoài mangifera indica, họ đào lộn hột (anacardiaceae)
... đ , tiến hành khảo sát thành phần hóa học chùm gửi Mộc ngũ hùng Dendrophtoe pentandra (L. ) Miq. , thuộc họ chùm gửi (Loranthaeae) kí sinh xoài, với mong muốn đóng góp phần nhỏ việc tìm hiểu thành ... Ph , Dương Thị Thanh Tâm (200 9 ), Thành phần hóa học Mộc ngũ hùng Dendrophtoe Pentandra (L. ) Miq. , Họ Chùm gửi (Loranthaceae) kí sinh Mít (Artocapus integrifolia) , Tạp chí Khoa học Đại học ... Dendrophtoe, Dendrophtoe falcate (L. f) Dans Thành phần hóa học có Dandrophtoe falcata (L. f) Dans ., họ Chùm gửi (Loranthaceae)[1 3,1 9,2 0,2 2,2 5,2 6] Strospeside ( 1 ), Odoroside F ( 2 ), Neritaloside ( 3 ), β-Sitosterol...
 • 90
 • 33
 • 0

khảo sát thành phần hóa học từ cao ethyl acetate của lá chùm ngây moringa oleifera l họ moringaceae

khảo sát thành phần hóa học từ cao ethyl acetate của lá chùm ngây moringa oleifera l họ moringaceae
... ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành : HÓA HỮU CƠ KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC TỪ CAO ETHYL ACETATE CỦA L CHÙM NGÂY MORINGA OLEIFERA L HỌ MORINGACEAE ... CƯƠNG VỀ CÂY CHÙM NGÂY (MORINGACEAE) [24]: Chi Chùm ngây chi họ Chùm ngây (Moringaceae) bao gồm 13 loài loài phổ biến Chùm ngây -Cây Chùm ngây , danh pháp khoa học: Moringa oleifera hay Moringa pterygosperma ... chung Trong khoá luận tiến hành khảo sát thành phần hóa học cao cao EA từ Chùm ngây Moringa oleifera L. , thu hái huyện Xuân L c, tỉnh Đồng Nai L rửa sạch, phơi khô; sau đem xay thành bột mịn trích...
 • 70
 • 143
 • 0

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG CAO ETHYL ACETATE CỦA RỄ CAU (ARECA CATECHU L.) pdf

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG CAO ETHYL ACETATE CỦA RỄ CAU (ARECA CATECHU L.) pdf
... 39(1):46-56 Lê Thanh Phước, Bành Nguyễn Anh Hào, 2011 Góp phần khảo sát thành phần hóa học rễ Cau (Areca catechu L.) Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 19b, 80-84 N R Mirza et al., 2005 Lamotrigine ... Cường, Bùi Ngọc Phương Châu, 2010 Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hợp chất hóa học hạt rễ Cau, Tuyển tập báo cáo hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 7, trang 464-468 Đỗ Huy ... trung bình mẫu rễ Cau 8.8% Rễ Cau định danh khoa học rễ Areca catechu L Ths Ngô Thanh Phong, Bộ Môn Sinh, Khoa Khoa học Tự Nhiên, Đại Học Cần Thơ 2.2 Phương pháp Chiết hoạt chất: bột rễ Cau (3500...
 • 5
 • 262
 • 1

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa học khảo sát thành phần hóa học trong cao chloroform của hạt bằng lang nước lagerstroemia speciosa (l.) pers. họ tử vi (lythraceae)

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa học khảo sát thành phần hóa học trong cao chloroform của hạt bằng lang nước lagerstroemia speciosa (l.) pers. họ tử vi (lythraceae)
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  NG NH H H NG N NG ƠN T TH NH HẦN H HỌC TRONG CAO CHLOROFORM C HẠT NG NG NƯ C LAGERSTROEMIA SPECIOSA (L.) PERS HỌ T I (LYTHRACEAE) ẬN N ĐẠI HỌC C N : H H HỌC N ... ng nước tạ thuận lợi ch vi c sử d ng nguồn nguyên liệu làm dược liệu ch m c đích khác, chọn đề tài: " h thành phần hóa học cao chl r sát rm hạt b ng l ng nước Lagerstroemia speciosa (L.) Pers., ... vật, b ng l ng nước tên kh a học Lagerstroemia speciosa (L.) Pers., chi lớn họ Tử vi (Lythraceae) Vi t am thống kê 20 l ài thuộc chi Có thể kể vài loài như: tường vi hay tử vi tàu (L indica...
 • 93
 • 172
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa học khảo sát thành phần hóa học trong cao chloroform và ethyl acetate của cây rau má lá sen hydrocotyle vulgaris l., họ ngò (apiaceae)

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa học khảo sát thành phần hóa học trong cao chloroform và ethyl acetate của cây rau má lá sen hydrocotyle vulgaris l., họ ngò (apiaceae)
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG CAO CHLOROFORM ETHYL ACETATE CỦA CÂY RAU MÁ LÁ SEN HYDROCOTYLE ... Bộ Môn Hóa Học NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN Cán chấm phản biện: Đề tài: Khảo sát thành phần hóa học cao chloroform ethyl acetate rau sen, HYDROCOTYLE VULGARIS L., họ Ngò (Apiaceae) ... ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Thời gian Đề tài luận văn Khảo sát thành phần hóa học cao chloroform cao ethyl acetate rau sen, Hydrocotyle vulgaris L., họ Ngò (Apiaceae) thực...
 • 95
 • 150
 • 0

luận văn công nghệ hóa nghiên cứu thành phần hóa học trong cao petroleum ether của cây chỉ thiên (clerodendrum indicum (l.) o. ktze)

luận văn công nghệ hóa nghiên cứu thành phần hóa học trong cao petroleum ether của cây chỉ thiên (clerodendrum indicum (l.) o. ktze)
... NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Cán hướng dẫn: Ts Lê Thanh Phước Tên đề tài: Nghiên cứu thành phần hóa học cao petroleum ether Chỉ thiên (Clerodendrum indicum (L.) O Ktze) Sinh viên thực ... môn: Công nghệ hóa học Cần Thơ, ngày tháng năm 2010 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN Cán hướng dẫn: Ts Lê Thanh Phước Tên đề tài: Nghiên cứu thành phần hóa học cao petroleum ether Chỉ thiên ... để lại, chưa chứng thực khoa học Do đó, để góp phần giải thích sở khoa học đại dược tính loài này, chọn đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học cao petroleum ether Chỉ thiên Qua nhằm tìm hiểu thêm...
 • 51
 • 93
 • 0

luận văn công nghệ hóa nghiên cứu thành phần hóa học trong cao ethyl acetate từ vỏ của rễ cây bần chua (sonneratia caseolaris (l.) engl.)

luận văn công nghệ hóa nghiên cứu thành phần hóa học trong cao ethyl acetate từ vỏ của rễ cây bần chua (sonneratia caseolaris (l.) engl.)
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ  ĐỖ THỊ KIM CHI NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG CAO ETHYL ACETATE TỪ VỎ CỦA RỄ CÂY BẦN CHUA (Sonneratia caseolaris (L.) Engl.) LUẬN VĂN ĐẠI HỌC Chuyên Ngành: CÔNG NGHỆ ... tài luận văn này, sử dụng vỏ rễ Bần chua làm nguyên liệu, tiến hành xác định độ ẩm vỏ rễ Bần chua, ngâm vỏ với ethanol 96° sau điều chế cao từ không phân cực petroleum ether đến cao ethyl acetate ... phân cực petroleum ether đến cao ethyl acetate từ cao ethanol tổng.Giới hạn đề tài này, nghiên cứu thành phần hóa học cao ethyl acetate từ vỏ rễ Bần chua Bằng phương pháp sắc ký cột KG 60 F254 (silica...
 • 47
 • 135
 • 0

Góp phần khảo sát thành phần hóa học trongcây ô môi (CASSIA GRANDIS l ) họ vang (CAESALPINIACEAE)

Góp phần khảo sát thành phần hóa học trong lá cây ô môi (CASSIA GRANDIS l ) họ vang (CAESALPINIACEAE)
... thành phần hóa học ô môi Cassia grandis L. f Họ Vang (Caesalpiniaceae) Chương 2: THỰC NGHIỆM 21 Góp phần khảo sát thành phần hóa học ô môi Cassia grandis L. f Họ Vang (Caesalpiniaceae) 2.1 NGUYÊN LIỆU, ... loài thực vật quen thuộc MỤC TIÊU ĐỀ TÀI - Khảo sát định tính sơ thành phần hóa học ô môi - Cô l p hợp chất tinh khiết ô môi Góp phần khảo sát thành phần hóa học ô môi Cassia grandis L. f Họ Vang ... điều chế cao thô từ ô môi - Trong luận văn khảo sát cao EtOAc 33 Phần không tan EtOAc Góp phần khảo sát thành phần hóa học ô môi Cassia grandis L. f Họ Vang (Caesalpiniaceae) 2.4.2 CÔ L P VÀ TINH...
 • 67
 • 246
 • 0

Góp phần khảo sát thành phần hóa học trong quả cây ô môi (CASSIA GRANDIS l ) họ vang (CAESALPINIACEAE)

Góp phần khảo sát thành phần hóa học trong quả cây ô môi (CASSIA GRANDIS l ) họ vang (CAESALPINIACEAE)
... 31 Góp phần khảo sát thành phần hóa học trái ô môi Cassia grandis L. f họ Vang PHỤ L C Phụ l c Phổ 1H-NMR CGFE03 SVTH: Đỗ Hoàng Vinh PL1 Góp phần khảo sát thành phần hóa học trái ô môi Cassia grandis ... Vinh PL3 Góp phần khảo sát thành phần hóa học trái ô môi Cassia grandis L. f họ Vang Phụ l c Phổ 13C-NMR CGFE03 SVTH: Đỗ Hoàng Vinh PL4 Góp phần khảo sát thành phần hóa học trái ô môi Cassia grandis ... PL6 Góp phần khảo sát thành phần hóa học trái ô môi Cassia grandis L. f họ Vang Phụ l c Phổ DEPT dãn rộng CGFE03 SVTH: Đỗ Hoàng Vinh PL7 Góp phần khảo sát thành phần hóa học trái ô môi Cassia grandis...
 • 58
 • 133
 • 0

Góp phần khảo sát thành phần hóa học trong vỏ cây ô môi (CASSIA GRANDIS l ) họ vang (CAESALPINIACEAE)

Góp phần khảo sát thành phần hóa học trong vỏ cây ô môi (CASSIA GRANDIS l ) họ vang (CAESALPINIACEAE)
... 100ml, 250ml, 500ml  Bình cô quay loại 100 ml, 500 ml Nguyễn Tuấn Vũ 24 Luận văn: Góp phần khảo sát thành phần hóa học vỏ ô môi Cassia grandis ĐỊNH TÍNH SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA VỎ CÂY Ô MÔI[7] ... Ngô Quốc Luân Tên đề tài: Góp phần khảo sát thành phần hóa học vỏ ô môi Cassia grandis L. f Họ Vang (Caesalpiniaceae) Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tuấn Vũ MSSV: 2092032 L p Sư Phạm Hóa Học – Khóa ... Ngô Quốc Luân Tên đề tài: Góp phần khảo sát thành phần hóa học vỏ ô môi Cassia grandis L. f Họ Vang (Caesalpiniaceae) Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tuấn Vũ MSSV: 2092032 L p Sư Phạm Hóa Học – Khóa...
 • 63
 • 112
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát thành phần hóa học cao chloroform của quả dứa dại pandanus kaida kurz họ dứa dại pandanaceaekhảo sát thành phần hóa họcnghien cuu khảo sat thanh phan hoa hoc tinh dau gungkhảo sat thanh phan hoa hoc tinh dau gungkhảo sát thành phần hóa học cây giảo cổ lamluận văn khảo sát thành phần hóa học thân cây dó bầu aquilaria crassna pierrekhảo sát thành phần hóa học và tác dụng chống oxy hóa của rễ củ cây sắn dây pueraria thomsonii benthkhảo sát thành phần hóa học của cây xuân hoa đỏ pseuderanthemum carruthersii seem guill var atropurpureum bull fosb họ ô rô acanthaceaekhảo sát thành phần hóa học của cây ngâu rất thơm aglaia odoratissima bl và vỏ cây bứa delpy garcinia delpyana pierrekhảo sát thành phần hóa học của lá sen được thu hái ở huyện điện bàn tỉnh quảng namkhảo sát thành phần hóa học và khả năng kháng một số chủng vi sinh vật đường ruột của cây xuân hoađề tài khảo sát thành phần hóa học của trái khổ qua momordica charantia l potxkhảo sát thành phần hóa học cây cỏ thekhảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu gừng zingiber officinale roscoe và tinh dầu tiêu piper nigrum l potxkhảo sát thành phần hóa học rễ cây dâu tằmfamous people facts about scotlandunit articles slide powerpointbritish vs american englishclassroom instructionsBài giảng toán tài chính chương CHUỖI TIỀN tệ (ANNUITIES)numbers board gameparagraphs and how to use themBài giảng toán tài chính chương 8 giảng viên dương kháBài giảng sinh học 7 thao giảng đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp (6)seasons and monthsthe republic of irelandunit scotlandunit usaBài giảng sinh học 7 thao giảng đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp (12)what to see in londonBài giảng sinh học 9 bệnh và tật di truyền ở người (2)Bài giảng sinh học 7 thao giảng đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp (1)Bài giảng môn quản lý năng lượng bài 7 phan tich kinh te cho các dự án TKNLPHÂN TÍCH CẤU TRÚC CỦA MÔI TRƯỜNG QHLĐ. VỊ TRÍ CỦA MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA TRONG CẤU TRÚC ĐÓ VÀ TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA CỦA QHLĐ Ở VIỆT NAMCustomer success for C sharp developers
Đăng ký
Đăng nhập