Giáo án hai buổingày lớp 6

giao an hai buoi lop 1 tuan 8

giao an hai buoi lop 1 tuan 8
... Nhận xét Bài 5: GV nêu yêu cầu - Treo tranh a), gợi ý HS q/s tranh - Tính 1+ 1=2 1+ 2=3 1+ 3=4 1+ 4=5 2 +1= 3 2+2=4 2+3=5 3 +1= 4 3+2=5 4 +1= 5 2+3 = 3+2 4 +1 = 1+ 4 - HS: Khi đổi chỗ số phép cộng kết không ... + + + 1 5 5 - Tính 2 +1+ 1 = 1+ 2 +1 = 3 +1+ 1=5 1+ 3 +1= 5 1+ 2+2=5 2+2 +1= 5 - HS: Phải thực phép tính 3+2, sau so sánh, điền dấu - HS nhẩm, nêu: 3+2=5 - HS: điền dấu = vào chỗ chấm - HS làm > 2 +1 2+3 ... Bài 1: Tính 2 - Gọi HS lên bảng làm , lớp làm + + + + + vào bảng - GV nhận xét , chỉnh sửa cho HS 5 3 +1+ 1=5 1+ 2+2=5 b Bài 2: Tính 1+ 3 +1= 5 2 +1+ 2=5 - Yêu cầu HS làm vào , đổi 1+ 1 +1= 3 2+2 +1= 5 cho...
 • 44
 • 199
 • 1

giao an hai buoi lop 5 tuan 32 -2011

giao an hai buoi lop 5 tuan 32 -2011
... giấiy nháp khoanh vào đáp án chọn - Gọi HS nhận xét làm bạn bảng, sau GV nhận xét cho điểm HS - Nêu cách tìm tỉ số hai số 15 : 50 = 0,3 281,6 : 8= 35, 2 912,8 : 28 = 32, 6 300,72 : 53 ,7 = 5, 6 0,162 ... sinh làm bảng → 15 32 phút sửa bảng 14giờ26phút 13giờ86phút - Giáo viên chốt cách làm bài: đặt thẳng – 5giờ42phút – 5giờ42phút cột 8giờ44phút - Lưu ý học sinh: tổng mối quan b/ 5, 4 hệ phải đổi ... chuyển dộng Giải: Ôtô hết quãng đường 8gi 56 phút – 6giờ15phút – 25phút = 16 phút = 34 (giờ)ø 15 Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng 45 × 34 = 102km 15 Đáp số: 102 km Tập làm văn Trả văn tả vật...
 • 29
 • 58
 • 0

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Hai anh em

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Hai anh em
... - GV theo dõi nhận xét sửa chữa + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi nhóm HS lên bảng Mỗi nhóm HS - Kết luận đáp án 3’ Họat động : Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - HS làm vào ... động : Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - HS làm vào giấy nháp HS lên bảng làm - HS đọc - Các nhóm làm phút, đội nhanh thắng IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 3
 • 701
 • 1

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Một phần hai

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Một phần hai
... đọc kỹ yêu cầu 5’ Hoạt động 4: Củng cố – Dặn dò - GV Nhận xét tiết học - Về nhà học thuộc bảng chia Trường tiểu học Vónh Trung GV:Phùng Thò Tiết - HS đọc kỹ yêu cầu lên bảng làm IV./ RÚT KINH ... Trường tiểu học Vónh Trung GV:Phùng Thò Tiết ...
 • 3
 • 3,585
 • 32

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Hai anh em

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Hai anh em
... bằng, kỳ lạ c Đọc đoạn nhóm: - Yêu cầu HS đọc theo nhóm tổ chức thi đọc nhóm d Đọc đồng : - HS dùng bút chì gạch vào sách - HS nối tiếp đọc - HS sinh hoạt nhóm Chú ý giúp đỡ bạn đọc yếu - Đại diện ... : Luyện đọc lại Mục tiêu : Giúp HS đọc phân biệt lời kể suy nghó người anh người em - Cách tiến hành : Tổ chức cho HS thi đọc suy nghó người anh người em Chú ý HS trung bình yếu - GV lớp bình ... chọn nhóm đọc hay 5’ Hoạt động : Củng cố – dặn dò - Yêu cầu HS nêu ý nghóa câu chuyện - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà đọc lại truyện 20 - HS đọc, trả lời câu hỏi theo yêu cầu giáo viên - HS thảo...
 • 3
 • 2,008
 • 14

Giáo án Kỹ thuật - Lớp 4 - Tuần 3 - Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường

Giáo án Kỹ thuật - Lớp 4 - Tuần 3 - Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
... dẫn - GV nhận xét thao tác chưa uốn nắn - HS đọc hgi nhớ - HS tập khâu vào kim, vê nút tập khâu ghép mép vải mũi khâu thường 2’ III Củng cố – Dặn dò: - Chuẩn bò bài: khâu ghép hai mép vải mũi khâu ... - p mặt phải hai mảnh vải vào xếp mép vải khâu lược - Sau lần rút kim, kép cần vuốt mũi khâu theo chiều từ phải sang trái cho đường khâu thật phẳng - 1, HS lên bảng thực ... mép vải mũi khâu thường 2’ III Củng cố – Dặn dò: - Chuẩn bò bài: khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường ...
 • 2
 • 1,125
 • 9

giao an hai lop 1 chuan ...

giao an hai lop 1 chuan ...
... thnh tranh Nhiều bạn đ say m đề ti ny v vẽ tranh đẹp Chng ta cng xem tranh cc bạn 1- Hoạt động: Xem tranh: - GV treo tranh cĩ chủ đề vui chiơ ởp tập vẽ để hs quan st v đặt cu hỏi: - Hs quan st ... vừa học âm ? TIẾT 1. Ổn định 2.KTBC Các em vừa học âm ? GV lại bảng cho HS đọc 3.Luyện tập *Luyện nói -Trong trang sách có tranh ? -Mỗi tranh nói loài ? -Các bạn nhỏ tranh đanh làm ? Giáo án lớp ... lên chạm đường kẻ ngang kéo thẳng đường kẻ ngang -Nét khuyết dưới: Đặt phấn đường kẻ ngang trên, kéo thẳng xuống chạm đường kẻ ngang lượn cong sang trái, đưa tiếp nét bút sang phải GV cho HS viết...
 • 26
 • 176
 • 0

GIÁO ÁN HAI BUỔI TUẦN 8 LỚP 1

GIÁO ÁN HAI BUỔI TUẦN 8 LỚP 1
... Tính 1+ 1=2 1+ 2=3 1+ 3=4 1+ 4=5 2 +1= 3 2+2=4 2+3=5 3 +1= 4 3+2=5 4 +1= 5 2+3 = 3+2 4 +1 = 1+ 4 - HS: Khi đổi chỗ số phép cộng kết không thay đổi - HS đọc ĐT - Tính + + + + + + 1 5 5 - Tính 2 +1+ 1 = 1+ 2 +1 = ... 1+ 2 +1 = 3 +1+ 1=5 1+ 3 +1= 5 1+ 2+2=5 2+2 +1= 5 - HS: Phải thực phép tính 3+2, sau so sánh, điền dấu - HS nhẩm, nêu: 3+2=5 - HS: điền dấu = vào chỗ chấm - HS làm > 2 +1 2+3 = 3+2 < 2+3 1+ 4 = 4 +1 - Viết ... đọc cn- nhóm lớp cộng phạm vi , a Bài 1: Tính 2 - Gọi HS lên bảng làm , lớp làm + + + + + vào bảng - GV nhận xét , chỉnh sửa cho HS 5 3 +1+ 1=5 1+ 2+2=5 b Bài 2: Tính 1+ 3 +1= 5 2 +1+ 2=5 - Yêu cầu...
 • 44
 • 288
 • 0

Giao an tuan 10 lop 5 hai buoi theo chuan kien thuc ki nang

Giao an tuan 10 lop 5 hai buoi theo chuan kien thuc ki nang
... HS làm giấy ki m tra Đề Phần 1: Khoanh vào chữ trớc câu trả lời Trong số : 51 2,34 ; 432, 15 ; 2 35, 41 ; 423 ,51 số có chữ số hàng phần trăm là: A 51 2,34 B 432, 15 C 2 35, 41 D 423 ,51 Viết 10 dới dạng ... vuông 9cm2 58 mm2 = 15cm2 mm2 = ; 48 mm2 = Bài 2: Khoanh vào chữ trớc câu trả lời đúng: 1m2 25 cm2 = .cm2 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: A 1 25 B 102 5 C 1 250 0 D 10 0 25 Bài 3: ... 0,03 C 30,0 D 0,3 Số bé số: 8, 25 ; 7 ,54 ; 6,99 ; 6,89 là: A 8, 25 B 7 ,54 C 6,99 D 6,89 2, 05 = m Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: A 250 00 B 20 050 C 20 50 0 D 20 0 05 Phần 2: Viết số thập phân...
 • 21
 • 346
 • 0

Giao an tuan 15 lop 5 - hai buoi - chuan KTKN

Giao an tuan 15 lop 5 - hai buoi - chuan KTKN
... 0 ,52 5) Số HS nữ : 3 15 - Nhân với 100 chia cho 100 HD HS làm theo yc, cách viết (0 ,52 5 ì 100 : 100 = 52 ,5 : 100 = 52 ,5% ) - Nhận xét chốt lại bớc - HS nêu lại hai bớc + Chia 3 15 cho 600 *áp dụng ... - VD1: HS nêu lại VD1, làm theo YC GV trăm hai số 3 15 600 - Viết tỉ số số HS nữ số HS toàn trờng: - GV đọc VD, ghi tóm tắt ( 3 15 : 600) Số HS toàn trờng: 600 - Thực phép chia( 3 15 : 600 = 0 ,52 5) ... trắc nghiệm tập trang 72) Nguyễn Thái Kết - Tiểu học Lãng Sơn - Giáo án lớp 5A - năm học: 2010 - 2011 - - GV thu số chấm nhận xét Củng cố - dặn dò - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết tập...
 • 27
 • 492
 • 5

giao an tuan 18-lop 1( ca buoi hai)

giao an tuan 18-lop 1( ca buoi hai)
... vỊ cc sèng xung quanh ta H§1: Tham quan H§ sinh sèng cđa nh©n d©n khu vùc xung quanh trêng Bíc 1: GV giao nhiƯm vơ quan s¸t - NhËn xÐt vỊ quang c¶nh trªn ®êng - NhËn xÐt vỊ quang c¶nh hai bªn ... nhân 10 em – đồng thanh) Nhận xét tranh Tìm tiếng có vần vừa học Đọc (cánhân – đồng thanh) HS mở sách Đọc cá nhân 10 em Viết tập viết Quan sát tranh trả lời -Em kể tên tranh đẹp mà cô giáo cho ... vơ quan s¸t - NhËn xÐt vỊ quang c¶nh trªn ®êng - NhËn xÐt vỊ quang c¶nh hai bªn ®êng:nhµ cưa, cưa hµng, c¸c c¬ quan, chỵ - GV phỉ biÕn néi quy ®i tham quan Bíc 2: §a häc sinh ®i tham quan Bíc...
 • 30
 • 163
 • 1

Bài giảng Giao an tuan 12 lop 1 hai buoi

Bài giảng Giao an tuan 12 lop 1 hai buoi
... dọc sau lại quay mặt thành hàng ngang -Nhận xét tiết học Hoµng ThÞ Hoan TiĨu häc Xu©n Phó Gi¸o ¸n líp N¨m häc 2 010 -2 011 Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2 010 Häc vÇn BÀI 49 : I Mơc tiªu: iªn – yªn ... với em em ? - Anh em sống hồ thuận cha mẹ thấy ? - Nhận xét 2 .Bài Hoạt động : Quan sát tranh -Cho học sinh quan sát tranh BT1 , Giáo viên * Học sinh quan sát tranh trả lời hỏi : -Đang giới thiệu ... bài, chữa * Học sinh tự nêu cách làm : Dựa cơng thức cộng trừ học -Học sinh tự làm chữa Hoµng ThÞ Hoan TiĨu häc Xu©n Phó Gi¸o ¸n líp N¨m häc 2 010 -2 011 Bi chiỊu : Thø hai ngµy th¸ng 11 n¨m 2 010 ...
 • 35
 • 235
 • 0

căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - giáo án môn toán lớp 9

căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - giáo án môn toán lớp 9
... Giáo án Toán c, Đại số (2 + 5) ; (3 − 15) ; 3+ 2 ; 4+2 ; 11 − ; 28 − 10 ( Chú ý ĐK chữ biểu thức ) Bài Tìm điều kiện xác định CTBH sau: a, 3a ... − 4x + = ; x2 − x + = x −1 ; x − 12 = ; x = x; x − 10 x + 25 = x + x2 − x + = ; A2 = A ) Giáo án Toán 3, Đại số x − + − x = ( Xét ĐK ∃ ⇒ pt vô nghiệm);  A ≥ 0( B ≥ 0) ) x + x + = x + ( áp dụng: ... nghĩa CBH a = x ⇔  ) x = a x = 5; x= Bài Phân tích thành nhân tử: a, x − ; - x (x > 0); + 2x (x < 0) b, − 16x ; x - (x > 0) 6±2 ; 7±2 c, ± ; 3±2 ; ( Rút HĐT (a + 1) ± a = ( a + 1) ) Bài Rút...
 • 3
 • 1,623
 • 17

giáo án môn toán lớp 9 – đại số bài 2 căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

giáo án môn toán lớp 9 – đại số bài 2 căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
... thc bc hai AB= 25 x ? Vỡ sao? ?1 Trong tam giỏc vuụng ABC cú : AB2 + BC2 = AC2 ( Py-ta go) AB2 +x2 = 52 =>AB = 25 x ( Vỡ AB > 0) GV gii thiu 25 x l cn thc bc hai ca 25 - x2 cũn 25 - x2 l biu ... -11) 11 ( sgk ) gi HS c u bi sau ú nờu a) 16 25 + 196 : 49 = 4.5 + 14 : = 20 + = 22 cỏch lm ? Hóy khai phng cỏc cn bc hai trờn b) 36 : 2. 3 2. 18 1 69 sau ú tớnh kt qu = 36 : 18.18 13 = 36 : ... phi lm gỡ Gi ý : Khai phng cỏc cn bc hai a) Ta cú : a 5a vi a < = a 5a = - 2a - 5a = - 7a ( vỡ a < nờn | a| = - a ) c) Ta cú : 9a + 3a = |3a2| + 3a2 = 3a2 + 3a2 = 6a2 ( vỡ 3a2 vi mi a ) Chỳ...
 • 10
 • 10,416
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lịch sử lớp 6 tên bài dạy cuộc khởi nghĩa hai bà trưng năm 40 docxgiao an power point lớp 6 mythua bai 27 mau co hai do vatgiáo án điện tử lớp 6giáo án số học lớp 6giáo án địa lý lớp 6giáo án địa lí lớp 6cách soạn giáo án tiếng anh lớp 6giáo án công nghệ lớp 6giáo án anh văn lớp 6giáo án vật lý lớp 6giáo án âm nhạc lớp 6 rất haygiáo án mỹ thuật lớp 6giáo án công nghệ lớp 6 bài 15giáo án công nghệ lớp 6 cả nămgiáo án công nghệ lớp 6 năm 2012THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNGLẬP kế HOẠCH KINH DOANH COFFEEEnterpreneur (Phụ bản Tiếng Anh)Con đường doanh nhân Vươn lên từ khó khănTài liệu Zalo Marketing hiệu quảNhững Vấn Đề Chung Về Hoá ĐơnKhảo sát thực trạng kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại trung tâm y tế huyện phú giáo tỉnh bình dương năm 2015Mô hình quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay (TT LA tiến sĩ)tổng hợp các thì và cấu trúc so sánh trong tiếng anh THPTTong hop ly thuyet hoa trong de thi thu 2017Chiến lược kinh doanh mặt hàng sách truyền thống của chuỗi cửa hàng sách bảo anh trên địa bàn hà nộiĐánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh thăng longĐào tạo và phát triển nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài của công ty TNHH MTV cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (SONA)SKKN: Một vài kinh nghiệm dạy các dạng bài tập về câu ở lớp 5THPT chuyen LE HONG PHONGBộ đề trắc nghiệm luyện thi thpt quốc gia năm 2017 khoa học xã hội (lịch sử - địa lý - giáo dục công dân) gồm cả 2 tập nhà xuất bản giáo dụcbáo cáo thu hoạch môn vật liệu xây dựng100723 thong bao so 02 cua phong ky thuatBáo cáo xả thải vào nguồn nước Bệnh viện Thành AnMicrosoft project mr ANH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập