kế hoạch học kỳ Quân Đội

Kế hoạch học kỳ I (2010-2011)

Kế hoạch học kỳ I (2010-2011)
... thực học , có bu i hoạt động ngo i khoá khác II/ Đ I V I HỌC SINH : - Giáo dục HS biết l i ngư i , đoàn kết, giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn , trung thực học tập , biết nhận l i sửa l i , biết bảo ... thần “ học mà ch i , ch i học “ - Các GV dạy phân hiệu có học sinh dân tộc cần trọng đến việc rèn cho học sinh ph i biết đánh vần để đọc, biết viết, giảm bớt n i dung đọc viết để HS học đâu ... cho HS noi theo, đ i sử công v i HS,yêu thương gần g i em - Có kế hoạch thăm gia đình HS lần / học kì Kòp th i nắm bắt diễn biến mặt tình cảm em để kòp th i giúp đỡ - Ph i hợp v i Đ i tổ chức...
 • 8
 • 54
 • 0

Bài soạn ke hoach hoc ky 2

Bài soạn ke hoach hoc ky 2
... Toán lý: lần vào tháng Nội dung biên gởi chuyên môn 2. 8 Đẩy mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp (HN) theo thị số 33 /20 03/CT-BGD&ĐT ngày 23 /7 /20 03 Bộ trưởng Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp ... các loại hồ sơ biểu mẫu công nhận đạt chuẩn PCGD THPT năm 20 10 Trên kế hoạch chuyên môn Học ky I năm học 20 10 - 20 11 Người duyệt kế hoạch HIỆU TRƯỞNG Người lập kế hoạch ... quả.( Khi thao giảng cần sử dụng đèn chiếu ) 2. 7.Tổ chức báo cáo chuyên đề: Tổ Hóa sinh lần vào tháng 2; Tổ Ngoại ngữ lần vào tháng 2; Tổ Xã hội lần vào tháng ; Tổ Toán lý:...
 • 3
 • 120
 • 0

Kế hoạch học kỳ II năm học 2010-2011

Kế hoạch học kỳ II năm học 2010-2011
... chuyên môn theo kế hoạch Chỉ tiêu - Kiểm tra toàn diện GV lại theo kế hoạch năm học - Kiểm tra phận lần /học kỳ - Kiểm tra đột xuất mặt, đột xuất số trường hợp - Khảo sát chất lượng học sinh1 lần ... tổ khối vào kế hoạch nhà trường Tổ chức bàn bạc thảo luận khối, xây dựng kế hoạch thực theo tiêu giao Kịp thời đề xuất giải pháp đạo cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ học kỳ II năm học 2010 - ... HKI khen thưởng B NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II Tập trung vào giáo dục văn hóa, trì tốt sĩ số giúp học sinh đạt chuẩn kiến thức – kỹ môn học toàn năm học, cấp học cụ thể, thể qua tám nhiệm vụ sau:...
 • 8
 • 47
 • 0

Kế hoạch học kỳ I năm học 2010-2011

Kế hoạch học kỳ I năm học 2010-2011
... Tiếng Việt - Ngay từ đầu năm học, i u tra nắm đ i tượng học sinh yếu, học sinh gi i để lên lịch phụ đạo, b i dưỡng Tổ chức b i dưỡng học sinh gi i để tham gia kỳ thi năm - Xây dựng nề nếp sinh ... trào thi đua đợt /năm Đợt từ ngày 5/9 đến ngày 20/11; Đợt hai từ ngày 20/11 đến sơ kết học kỳ I Các tiêu chí thi đua: thực theo kế hoạch năm học 2010 – 2011 Cu i học kỳ I cu i năm học qua tống kết ... v i Ban đ i diện cha mẹ học sinh - Ph i hợp chặt chẽ v i đoàn thể nhà trường xã h i việc giáo dục học sinh toàn diện Có biện pháp ph i hợp v i gia đình công tác giáo dục đạo đức học tập cho học...
 • 7
 • 53
 • 0

KẾ HOẠCH HỌC KỲ I TỔ CHUYÊN MÔN TOÁN

KẾ HOẠCH HỌC KỲ I TỔ CHUYÊN MÔN TOÁN
... đ i kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Qua kết kiểm tra, thi học kì giáo viên rà soát, phân lo i học sinh để có biện pháp b i dưỡng, kèm cặp học sinh tiến - Tuyên truyền giáo dục đạo đức học ... trang thiết bị hỏng không sử dụng (đ i v i môn Toán Giác kế, dụng cụ thí nghiệm Môn vật lý) VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN Tổ chức triển khai kế hoạch năm học tổ đến giáo viên tổ Tổ chức thực Kế hoạch ... HS) đạt i m trung bình từ 6,5 trở lên i m thi học kỳ: 80% thi đạt i m trở lên môn xếp lo i đạt yêu cầu trở lên 1.5 Học sinh gi i môn văn hóa, h i thi: TT Môn Máy tính bỏ t i HSG gi i toán qua...
 • 13
 • 93
 • 0

KẾ HOẠCH HỌC KỲ II TỔ CHUYÊN MÔN TOÁN

KẾ HOẠCH HỌC KỲ II TỔ CHUYÊN MÔN TOÁN
... dụng (đối với môn Toán Giác kế, dụng cụ thí nghiệm Môn vật lý) VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN Tổ chức triển khai kế hoạch năm học tổ đến giáo viên tổ Tổ chức thực Kế hoạch năm học 2015-2016 tổ Tổ chức kiểm ... Tổ chức kiểm tra định kỳ việc thực kế hoạch năm học 2015 – 2016 tổ Tổ chức sơ kết, đánh giá kết cuối năm học Trên kế hoạch năm học 2015 – 2016 tổ Toán – Lý - CN PHÊ DUYỆT Tổ trưởng 12 (Hiệu trưởng ... tổ GV tổ GV tổ PHT TT GV tổ GV tổ BGH GV TT BGH TT PHT GV tổ GV tổ GV tổ GV tổ GV tổ BGH-TT - Nộp HSSS GV tổ TT - Nộp sổ điểm cho GVCN vào sổ GV tổ TT GV TT PHT TT TT TT TT LL Ôn giải toán qua...
 • 13
 • 105
 • 0

Sự hài lòng của người dân đối với cung cấp dịch vụ công trong ngành NN và PTNT, lập kế hoạch KTXH và quản lý tài chính cấp xã

Sự hài lòng của người dân đối với cung cấp dịch vụ công trong ngành NN và PTNT, lập kế hoạch KTXH và quản lý tài chính cấp xã
... ki n c a ngư i dân v cung c p d ch v công NNPTNT y u t dân ch s a S hài lòng ñ i v i cung c p d ch v công NNPTNT Đ ñánh giá m c ñ hài lòng c a ngư i dân v cung c p d ch v ngành NNPTNT, ph n I c ... c qu n tài cho c p s Các quy trình hư ng d n l p KHPTKTXH qu n tài hư ng d n th c t cho dùng qu phát tri n c a PSARD ñ th c hi n l p KHPTKTXH qu n tài Cung c p d ch v công c ... không hài lòng, bình thư ng, hài lòng r t hài lòng; cho phép phân bi t rõ ràng gi a l a ch n tích c c (hài lòng/ r t hài lòng) l a ch n tích c c/ tiêu c c bình thư ng/ không hài lòng Ngư i dân...
 • 69
 • 387
 • 0

Tài liệu Rèn luyện kỹ năng tự học - Kế hoạch học tập pot

Tài liệu Rèn luyện kỹ năng tự học - Kế hoạch học tập pot
... nên lập kế hoạch Nếu kế hoạch không làm chủ thời gian, có điều bất trắc xảy đến Một kế hoạch học tập tốt giống phao cứu hộ Mỗi người, tùy vào nhu cầu mình, lập kế hoạch học tập riêng, kế hoạch ... 7/ Sửa đổi kế hoạch học tập Đừng lo ngại phải sửa đổi kế hoạch Thật kế hoạch cách bạn dự tính dùng quỹ thời gian nào, kế hoạch không hiệu quả, ta sửa đổi Nên nhớ rằng, việc lập kế hoạch giúp ... chọn nơi học thích hợp trở thành phần thói quen học tập bạn 4/ Khi nên học tập: Nói chung nên học lúc thoải mái, minh mẫn, vào khoảng thời gian lên kế hoạch để học Nguyên tắc không học vòng 30...
 • 4
 • 215
 • 1

Kỹ Năng Tự Học: Kế Hoạch Học Tập ppt

Kỹ Năng Tự Học: Kế Hoạch Học Tập ppt
... triển nơi kĩ học tập có hiệu 1/ Lập kế hoạch học tập điều cần thiết: Trước làm chuyện gì, nên lập kế hoạch Nếu kế hoạch không làm chủ thời gian, có điều bất trắc xảy đến Một kế hoạch học tập tốt giống ... cứu hộ Mỗi người, tùy vào nhu cầu mình, lập kế hoạch học tập riêng, kế hoạch thay đổi cần, điều quan trọng phải tuân thủ kế hoạch đề 2/ Kế hoạch học tập giúp quản lý thời gian: Bất có 168 tuần, ... 7/ Sửa đổi kế hoạch học tập Đừng lo ngại phải sửa đổi kế hoạch Thật kế hoạch cách bạn dự tính dùng quỹ thời gian nào, kế hoạch không hiệu quả, ta sửa đổi Nên nhớ rằng, việc lập kế hoạch giúp...
 • 4
 • 220
 • 0

Rèn luyện kỹ năng tự học - Kế hoạch học tập docx

Rèn luyện kỹ năng tự học - Kế hoạch học tập docx
... thời gian trước học để luyện tập kỹ phát biểu với học viên khác ( cần) Điều giúp bạn hoàn thiện kỹ phát biểu 7/ Sửa đổi kế hoạch học tập Đừng lo ngại phải sửa đổi kế hoạch Thật kế hoạch cách bạn ... thói quen học tập bạn 4/ Khi nên học tập: Nói chung nên học lúc thoải mái, minh mẫn, vào khoảng thời gian lên kế hoạch để học Nguyên tắc không học vòng 30 phút sau ăn, trước ngủ,không học ngốn ... cách bạn dự tính dùng quỹ thời gian nào, kế hoạch không hiệu quả, ta sửa đổi Nên nhớ rằng, việc lập kế hoạch giúp bạn có thói quen học tốt việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng ...
 • 3
 • 230
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: lập kế hoạch học kỳ tháng tuầnrèn luyện kỹ năng tự học kế hoạch học tậpkỹ năng lập kế hoạch hoc tapkế hoạch công tác quản lý học sinh sinh viênkế hoạch rèn kỹ năng sống cho học sinh thcskế hoạch đại hội liên đội tiểu họckế hoạch rèn kỹ năng sống cho học sinh tiểu họcphát triển kỹ năng lập kế hoạch học tập cho sinh viên đại học trong đào tạo theo học chế tín chỉ tóm tắtphát triển kỹ năng lập kế hoạch học tập cho sinh viên đại học trong đào tạo theo học chế tín chỉke hoach hoc tap kinh nghiem ve cong tac quan ly nguoi nghienkế hoạch có phân hóa đối tượng hoc sinh môn toán lớp 3cần tổ chức tập huấn tuyên truyền về at vslđ thường xuyên định kỳ cho người lao động có kế hoạch giám sát theo dõi thường xuyên công tác at vslđ trong doanh nghiệpkế hoạch học tập chuẩn từ học kỳ 3phan tich so sanh ke hoach hoc tap dao tao ktvcc va ky su thuc hanh mot so nuockế hoạch học tậpTim Kiem Su Khon NgoanTu Darwin Toi MungerKĩ năng tạo lập văn bảnNghiên cứu tật khúc xạ và mô hình can thiệp ở học sinh trung học cơ sở thành phố Đà Nẵng (FULL TEXT)dịch vụ giúp việc theo giờ sinh viênCÔNG PHÁP QUỐC TẾ BÀI TẬP HỌC KỲPhát triển du lịch di sản văn hóa dưới nước ở quảng nam ttBáo Cáo Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam 2016Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 trung tâm GDTX Quảng Điền, Thừa Thiên Huế năm học 2015 2016Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Phạm Văn Đồng, Đăk Nông năm học 2015 2016CÂU HỎI MAC (datonghop)TỔNG ÔN HÓA HỮU CƠ 2017ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA HY LA CỔ ĐẠI ĐỐI VỚI VĂN HÓA THẾ GIỚITrọn bộ Ngũ Kinh của Khổng TửTHỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY KIM ĐỘNGKiến thức về công tác tôn giáo cho cán bộ Đoàn cơ sở tại tỉnh Nghệ Antổng hợp đề thi luật dân sựHướng dẫn trình bày văn bảnTài liệu phân tích đoạn thơĐề cương môn Kinh doanh Quốc tếthuật ngữ kinh tế cơ bản
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập