kế hoạch học kỳ Quân Đội

Kế hoạch học kỳ I (2010-2011)

Kế hoạch học kỳ I (2010-2011)
... thực học , có bu i hoạt động ngo i khoá khác II/ Đ I V I HỌC SINH : - Giáo dục HS biết l i ngư i , đoàn kết, giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn , trung thực học tập , biết nhận l i sửa l i , biết bảo ... thần “ học mà ch i , ch i học “ - Các GV dạy phân hiệu có học sinh dân tộc cần trọng đến việc rèn cho học sinh ph i biết đánh vần để đọc, biết viết, giảm bớt n i dung đọc viết để HS học đâu ... cho HS noi theo, đ i sử công v i HS,yêu thương gần g i em - Có kế hoạch thăm gia đình HS lần / học kì Kòp th i nắm bắt diễn biến mặt tình cảm em để kòp th i giúp đỡ - Ph i hợp v i Đ i tổ chức...
 • 8
 • 66
 • 0

Bài soạn ke hoach hoc ky 2

Bài soạn ke hoach hoc ky 2
... Toán lý: lần vào tháng Nội dung biên gởi chuyên môn 2. 8 Đẩy mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp (HN) theo thị số 33 /20 03/CT-BGD&ĐT ngày 23 /7 /20 03 Bộ trưởng Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp ... các loại hồ sơ biểu mẫu công nhận đạt chuẩn PCGD THPT năm 20 10 Trên kế hoạch chuyên môn Học ky I năm học 20 10 - 20 11 Người duyệt kế hoạch HIỆU TRƯỞNG Người lập kế hoạch ... quả.( Khi thao giảng cần sử dụng đèn chiếu ) 2. 7.Tổ chức báo cáo chuyên đề: Tổ Hóa sinh lần vào tháng 2; Tổ Ngoại ngữ lần vào tháng 2; Tổ Xã hội lần vào tháng ; Tổ Toán lý:...
 • 3
 • 123
 • 0

Kế hoạch học kỳ II năm học 2010-2011

Kế hoạch học kỳ II năm học 2010-2011
... chuyên môn theo kế hoạch Chỉ tiêu - Kiểm tra toàn diện GV lại theo kế hoạch năm học - Kiểm tra phận lần /học kỳ - Kiểm tra đột xuất mặt, đột xuất số trường hợp - Khảo sát chất lượng học sinh1 lần ... tổ khối vào kế hoạch nhà trường Tổ chức bàn bạc thảo luận khối, xây dựng kế hoạch thực theo tiêu giao Kịp thời đề xuất giải pháp đạo cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ học kỳ II năm học 2010 - ... HKI khen thưởng B NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II Tập trung vào giáo dục văn hóa, trì tốt sĩ số giúp học sinh đạt chuẩn kiến thức – kỹ môn học toàn năm học, cấp học cụ thể, thể qua tám nhiệm vụ sau:...
 • 8
 • 57
 • 0

Kế hoạch học kỳ I năm học 2010-2011

Kế hoạch học kỳ I năm học 2010-2011
... Tiếng Việt - Ngay từ đầu năm học, i u tra nắm đ i tượng học sinh yếu, học sinh gi i để lên lịch phụ đạo, b i dưỡng Tổ chức b i dưỡng học sinh gi i để tham gia kỳ thi năm - Xây dựng nề nếp sinh ... trào thi đua đợt /năm Đợt từ ngày 5/9 đến ngày 20/11; Đợt hai từ ngày 20/11 đến sơ kết học kỳ I Các tiêu chí thi đua: thực theo kế hoạch năm học 2010 – 2011 Cu i học kỳ I cu i năm học qua tống kết ... v i Ban đ i diện cha mẹ học sinh - Ph i hợp chặt chẽ v i đoàn thể nhà trường xã h i việc giáo dục học sinh toàn diện Có biện pháp ph i hợp v i gia đình công tác giáo dục đạo đức học tập cho học...
 • 7
 • 56
 • 0

KẾ HOẠCH HỌC KỲ I TỔ CHUYÊN MÔN TOÁN

KẾ HOẠCH HỌC KỲ I TỔ CHUYÊN MÔN TOÁN
... đ i kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Qua kết kiểm tra, thi học kì giáo viên rà soát, phân lo i học sinh để có biện pháp b i dưỡng, kèm cặp học sinh tiến - Tuyên truyền giáo dục đạo đức học ... trang thiết bị hỏng không sử dụng (đ i v i môn Toán Giác kế, dụng cụ thí nghiệm Môn vật lý) VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN Tổ chức triển khai kế hoạch năm học tổ đến giáo viên tổ Tổ chức thực Kế hoạch ... HS) đạt i m trung bình từ 6,5 trở lên i m thi học kỳ: 80% thi đạt i m trở lên môn xếp lo i đạt yêu cầu trở lên 1.5 Học sinh gi i môn văn hóa, h i thi: TT Môn Máy tính bỏ t i HSG gi i toán qua...
 • 13
 • 142
 • 0

KẾ HOẠCH HỌC KỲ II TỔ CHUYÊN MÔN TOÁN

KẾ HOẠCH HỌC KỲ II TỔ CHUYÊN MÔN TOÁN
... dụng (đối với môn Toán Giác kế, dụng cụ thí nghiệm Môn vật lý) VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN Tổ chức triển khai kế hoạch năm học tổ đến giáo viên tổ Tổ chức thực Kế hoạch năm học 2015-2016 tổ Tổ chức kiểm ... Tổ chức kiểm tra định kỳ việc thực kế hoạch năm học 2015 – 2016 tổ Tổ chức sơ kết, đánh giá kết cuối năm học Trên kế hoạch năm học 2015 – 2016 tổ Toán – Lý - CN PHÊ DUYỆT Tổ trưởng 12 (Hiệu trưởng ... tổ GV tổ GV tổ PHT TT GV tổ GV tổ BGH GV TT BGH TT PHT GV tổ GV tổ GV tổ GV tổ GV tổ BGH-TT - Nộp HSSS GV tổ TT - Nộp sổ điểm cho GVCN vào sổ GV tổ TT GV TT PHT TT TT TT TT LL Ôn giải toán qua...
 • 13
 • 156
 • 0

Sự hài lòng của người dân đối với cung cấp dịch vụ công trong ngành NN và PTNT, lập kế hoạch KTXH và quản lý tài chính cấp xã

Sự hài lòng của người dân đối với cung cấp dịch vụ công trong ngành NN và PTNT, lập kế hoạch KTXH và quản lý tài chính cấp xã
... ki n c a ngư i dân v cung c p d ch v công NNPTNT y u t dân ch s a S hài lòng ñ i v i cung c p d ch v công NNPTNT Đ ñánh giá m c ñ hài lòng c a ngư i dân v cung c p d ch v ngành NNPTNT, ph n I c ... c qu n tài cho c p s Các quy trình hư ng d n l p KHPTKTXH qu n tài hư ng d n th c t cho dùng qu phát tri n c a PSARD ñ th c hi n l p KHPTKTXH qu n tài Cung c p d ch v công c ... không hài lòng, bình thư ng, hài lòng r t hài lòng; cho phép phân bi t rõ ràng gi a l a ch n tích c c (hài lòng/ r t hài lòng) l a ch n tích c c/ tiêu c c bình thư ng/ không hài lòng Ngư i dân...
 • 69
 • 399
 • 0

Tài liệu Rèn luyện kỹ năng tự học - Kế hoạch học tập pot

Tài liệu Rèn luyện kỹ năng tự học - Kế hoạch học tập pot
... nên lập kế hoạch Nếu kế hoạch không làm chủ thời gian, có điều bất trắc xảy đến Một kế hoạch học tập tốt giống phao cứu hộ Mỗi người, tùy vào nhu cầu mình, lập kế hoạch học tập riêng, kế hoạch ... 7/ Sửa đổi kế hoạch học tập Đừng lo ngại phải sửa đổi kế hoạch Thật kế hoạch cách bạn dự tính dùng quỹ thời gian nào, kế hoạch không hiệu quả, ta sửa đổi Nên nhớ rằng, việc lập kế hoạch giúp ... chọn nơi học thích hợp trở thành phần thói quen học tập bạn 4/ Khi nên học tập: Nói chung nên học lúc thoải mái, minh mẫn, vào khoảng thời gian lên kế hoạch để học Nguyên tắc không học vòng 30...
 • 4
 • 238
 • 1

Kỹ Năng Tự Học: Kế Hoạch Học Tập ppt

Kỹ Năng Tự Học: Kế Hoạch Học Tập ppt
... triển nơi kĩ học tập có hiệu 1/ Lập kế hoạch học tập điều cần thiết: Trước làm chuyện gì, nên lập kế hoạch Nếu kế hoạch không làm chủ thời gian, có điều bất trắc xảy đến Một kế hoạch học tập tốt giống ... cứu hộ Mỗi người, tùy vào nhu cầu mình, lập kế hoạch học tập riêng, kế hoạch thay đổi cần, điều quan trọng phải tuân thủ kế hoạch đề 2/ Kế hoạch học tập giúp quản lý thời gian: Bất có 168 tuần, ... 7/ Sửa đổi kế hoạch học tập Đừng lo ngại phải sửa đổi kế hoạch Thật kế hoạch cách bạn dự tính dùng quỹ thời gian nào, kế hoạch không hiệu quả, ta sửa đổi Nên nhớ rằng, việc lập kế hoạch giúp...
 • 4
 • 274
 • 0

Rèn luyện kỹ năng tự học - Kế hoạch học tập docx

Rèn luyện kỹ năng tự học - Kế hoạch học tập docx
... thời gian trước học để luyện tập kỹ phát biểu với học viên khác ( cần) Điều giúp bạn hoàn thiện kỹ phát biểu 7/ Sửa đổi kế hoạch học tập Đừng lo ngại phải sửa đổi kế hoạch Thật kế hoạch cách bạn ... thói quen học tập bạn 4/ Khi nên học tập: Nói chung nên học lúc thoải mái, minh mẫn, vào khoảng thời gian lên kế hoạch để học Nguyên tắc không học vòng 30 phút sau ăn, trước ngủ,không học ngốn ... cách bạn dự tính dùng quỹ thời gian nào, kế hoạch không hiệu quả, ta sửa đổi Nên nhớ rằng, việc lập kế hoạch giúp bạn có thói quen học tốt việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng ...
 • 3
 • 249
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: lập kế hoạch học kỳ tháng tuầnrèn luyện kỹ năng tự học kế hoạch học tậpkỹ năng lập kế hoạch hoc tapkế hoạch công tác quản lý học sinh sinh viênkế hoạch rèn kỹ năng sống cho học sinh thcskế hoạch đại hội liên đội tiểu họckế hoạch rèn kỹ năng sống cho học sinh tiểu họcphát triển kỹ năng lập kế hoạch học tập cho sinh viên đại học trong đào tạo theo học chế tín chỉ tóm tắtphát triển kỹ năng lập kế hoạch học tập cho sinh viên đại học trong đào tạo theo học chế tín chỉke hoach hoc tap kinh nghiem ve cong tac quan ly nguoi nghienkế hoạch có phân hóa đối tượng hoc sinh môn toán lớp 3cần tổ chức tập huấn tuyên truyền về at vslđ thường xuyên định kỳ cho người lao động có kế hoạch giám sát theo dõi thường xuyên công tác at vslđ trong doanh nghiệpkế hoạch học tập chuẩn từ học kỳ 3phan tich so sanh ke hoach hoc tap dao tao ktvcc va ky su thuc hanh mot so nuockế hoạch học tậpXây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (tt)Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (LV tiến sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)Đặc điểm thơ Phạm Ngọc Cảnh (LV thạc sĩ)Quản lý chi ngân sách nhà nước về xây dựng cơ bản cho giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học phần di truyền học (Sinh học 12 Trung học phổ thông) (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình người sử dụng mở trong các hệ thống gợi ý thông tin theo nhu cầu (LV thạc sĩ)Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đông á chi nhánh nha trang (tt)Quản lý hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh ở các trường THCS thành phố Thái NguyênHoàn thiện hệ thống thông tin công tác quản lý sinh viên tại trường cao đẳng thương mại (tt)Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại bưu điện tỉnh quảng nam (tt)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục hiện đại cho giáo viên chủ nhiệm các trường trung học cơ sở huyện ninh giang tỉnh hải dươngHoàn thiện công tác kế toán tại kho bạc nhà nước đà nẵng trong điều kiện sử dụng phần mềm TABMIS (tt)Bài 23 nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyếnTìm hiểu thân phận người phụ nữ thông qua kiến trúc nhà truyền thống của Hàn QuốcHoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bình định (tt)Phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân hàng thương mại tại thành phố đà nẵng (tt)Phân tích chi tiết tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập