manthang wordpress com CCNA lab series bài 8 cấu hình các cổng giao tiếpnbspinterface

BÀI 4: CẤU HÌNH CÁC PORT VÀ LỆNH C DÙNG CHO PORT CỦA PIC pdf

BÀI 4: CẤU HÌNH CÁC PORT VÀ LỆNH C DÙNG CHO PORT CỦA PIC pdf
... Khi định c u hình ngõ vào tƣơng tự đ c chân c giá trị „0‟ C c ghi kết nối với PORTE Hình 4-18: Sơ đồ mạch chân PORTE C c ch c PORTE Bài 4: C u hình port lệnh C dùng cho port PIC 35 Đại h c sư phạm ... Trong c u hình đệm ngõ vào dạng TTL Chú ý: PortD TRISD khơng đƣ c xây dựng cho chip PIC 28 chân Hình 4-17: Sơ đồ mạch chân PORTD C c ghi kết nối với PortD 34 Bài 4: C u hình port lệnh C dùng cho port ... Schmitt Trigger ngõ vào Khi khối I 2C đƣ c cho phép chân PORTC đƣ c định c u hình m c I 2C m c SMBUS c ch sử dụng bit CKE (SSPSTAT) Khi cho phép ch c ngoại vi nên ý đến bit TRISC cho chân...
 • 20
 • 1,033
 • 11

CCNA lab series (manthang)

CCNA lab series (manthang)
... 77 Lab 30: Extended Access Lists 79 Lab 31: Verify Extended Access Lists 81 CCNA Lab Series | manthang Lab 32: Named Access Control Lists 85 Lab 33: Adv ... 19 CCNA Lab Series | manthang Để xem thông báo trên, ta thoát khỏi Configuration mode sau thoát khỏi router Nhấn Enter để quay trở lại ta thấy thông báo vừa đặt 20 CCNA Lab Series | manthang Lab ... 106 CCNA Lab Series | manthang Lab 1: Connecting and Logging on to a Cisco Router Kết nối đăng nhập vào thiết bị Cisco Router A Mục tiêu lab: Giới thiệu Cisco Router B Chuẩn bị cho lab: Chúng...
 • 109
 • 292
 • 1

BÀI 8 : HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC

BÀI 8 : HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC
... nhóm Câu 1: Chúng ta có cần tôn trọng học hỏi dân tộc khác không ? Để làm gì? Câu 2: Có ý kiến cho có dân tộc chậm phát triển cần phải học hỏi dân tộc khác Em đồng ý không ? Vì ? Câu 3: Em nêu ... hóa dân tộc - Luôn tìm hiểu, tiếp thu điều tốt đẹp kinh tế, văn hóa, xã hội dân tộc, thể lòng tự hào dân tộc ? Việc tôn trọng, học hỏi dân tộc khác có ý nghóa ? Ý nghóa việc tôn trọng học hỏi dân ... nghiệm, học quý báu công xây dựng bảo vệ đất nước Câu 2: Không, kể nước phát triển hay phát triển cần phải học hỏi tinh hoa dân tộc khác II NỘI DUNG BÀI HỌC Thế tôn trọng học hỏi dân tộc khác...
 • 22
 • 934
 • 2

bài 8 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH -TẾ XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á

bài 8 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH -TẾ XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á
... mạnh ở: Nhật Bản, ớc Châu á? Trung Quốc, ấn Độ, Đài Loan ? - Công nghiệp nhẹ Công nghiệp nhẹ phát triển phát triển hầu hết nước Châu á? nước Châu ? BàI tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế hội ... công nghiệp phát triển chưa BàI tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế hội nước châu II Công nghiệp - Ngành luyện kim, Công nghiệp luyện kim khí khí điện tử phát triển điện tử phát triển mạnh ... BàI tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế hội nước châu Trong chục năm cuối kỷ 20, phần lớn nước Châu đẩy mạnh phát triển kinh tế, vươn lên theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá Nhìn...
 • 14
 • 2,943
 • 8

Bài 8: Sự hình thành và phát triển của các quốc gia Đông Nam Á

Bài 8: Sự hình thành và phát triển của các quốc gia Đông Nam Á
... hình thành: Chăm Pa, Phù Nam ,các quốc gia hạ lưu sông Mê Nam đảo Inđônê xia SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC QuỐC GIA ĐÔNG NAM Á PHONG KiẾN A Sự -TK hình thành VII-X Đông Nam Á hình thành số quốc gia ... XVIII thời kỳ phát triển nhấtcủa quốc gia phong kiến Đông Nam Á - Indonexia thống phát triển hùng mạnhdưới vương triều Môgiôphahit Trên bán đảo Đông Dương quốc gia Đại việt,Chămpa, vương quốc Campuchia ... bước vào thời kỳ Ăng Co huy hoàng -TK XIV vương quốc thái vương quốc Lanxang thành lập Câu hỏi thảo luận nhóm: Những biểu phát triển kinh tế,chính trị văn hoá quốc gia Đông Nam Á? +Biểu phát triển: ...
 • 18
 • 589
 • 5

bài 8. Tình hình phát triển KTXH ở các nước Châu á

bài 8. Tình hình phát triển KTXH ở các nước Châu á
... 71,5 312 Bài Tình hình phát triển kinh tế xã hội nước châu Nông nghiệp Công nghiệp - Công nghiệp châu đa dạng - Công nghiệp phát triển chưa Bài Tình hình phát triển kinh tế xã hội nước châu Nông ... th gii v sn xut go Bài Tình hình phát triển kinh tế xã hội nước châu Nông nghiệp S phỏt trin nụng nghip ca cỏc nc chõu khụng u Bài Tình hình phát triển kinh tế xã hội nước châu Nông nghiệp Công ... Bài Tình hình phát triển kinh tế xã hội nước châu Bài Tình hình phát triển kinh tế xã hội nước châu Nông nghiệp Kiểu khí hậu Cây trồng chủ yếu...
 • 20
 • 550
 • 0

Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương
... BÀI 8: CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA XƯƠNG I .Cấu tạo xương II.Sự to dài xương III.Thành phần hoá học tính chất xương Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo xương: 1 .Cấu tạo chức xương dài Quan ... 82 cho biết Xương dài có cấu tạo nào? Cấu tạo hình ống đầu xương có ý nghĩa chức xương? Đáp án Cấu tạo xương dài: - Hai đầu xương xương xốp có nan xương xếp theo kiểu vòng cung tạo ô trống ... đỏ.Bọc đầu xương lớp sụn - Đoạn thân xương. Thân xương hình ống, cấu tạo từ vào có màng xương mỏng, tiếp đến mô xương cứng, khoang xương, khoang xương chứa tuỷ xương Cấu tạo hình ống làm cho xương...
 • 15
 • 2,404
 • 5

Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á

Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á
... mạnh ở: Nhật Bản, ớc Châu á? Trung Quốc, ấn Độ, Đài Loan ? - Công nghiệp nhẹ Công nghiệp nhẹ phát triển phát triển hầu hết nước Châu á? nước Châu ? BàI tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế xã hội ... công nghiệp phát triển chưa BàI tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế xã hội nước châu II Công nghiệp - Ngành luyện kim, Công nghiệp luyện kim khí khí điện tử phát triển điện tử phát triển mạnh ... th kXIX BàI tiết 10 : tình hình phát triển kinh tế xã hội nước châu Trong chục năm cuối kỷ 20, phần lớn nước Châu đẩy mạnh phát triển kinh tế, vươn lên theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá Nhìn...
 • 16
 • 622
 • 0

Baì 8: Điện năng và Công suất điện

Baì 8: Điện năng và Công suất điện
... nguồn điện có chuyển hóa lượng ? Từ hóa sang điện nhiệt Bài (Tiết 14 – 15): ĐIỆN NĂNG _ CÔNG SUẤT ĐIỆN I ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN II CÔNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA VẬT DẪN KHI CÓ DÒNG ĐIỆN ... III CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA NGUỒN ĐIỆN 1 .Công nguồn điện Theo đònh luật bảo toàn lượng, điện tiêu thụ toàn mạch công lực lạ bên nguồn điện • Ang = qE = EIt 2 .Công suất nguồn điện Công suất nguồn điện ... hướng điện tích 2 Công suất điện Công suất điện đoạn mạch công suất tiêu thụ điện đoạn mạch có trò số điện mà đoạn mạch tiêu thụ đơn vò thời gian, tích hiệu điện hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện...
 • 14
 • 1,049
 • 18

Bài 8 - Tình hình KT-XH các nước Châu Á

Bài 8 - Tình hình KT-XH các nước Châu Á
... Chào bạn học sinh Bai 8- TINH HINH PHAT TR IEN KT-XH CHAU A Mai Van Khoa BÀI TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á GV BIÊN SOẠN: MAI VĂN KHOA Trường THCS ... KT-XH CHAU A Mai Van Khoa ĐƠNG Á TÂY NAM Á NAM Á ĐNA Bai 8- TINH HINH PHAT TRIE N KT-XH CHAU A Mai Van Khoa ĐƠNG Á TÂY NAM Á NAM Á ĐNA Bai 8- TINH HINH PHAT TRIE N KT-XH CHAU A Mai Van Khoa Theo ... GIANG Bai 8- TINH HINH PHAT TRIE N KT-XH CHAU A Mai Van Khoa I NƠNG NGHIỆP Câu hỏi: Kể tên sản phẩm trồng, vật nuôi ở: Đông Á, ĐNA, Nam Á, Tây Nam Á? Bai 8- TINH HINH PHAT TRIE N KT-XH CHAU A...
 • 7
 • 664
 • 0

bài 8 vẽ hình vuông và hình chữ nhật

bài 8 vẽ hình vuông và hình chữ nhật
... HÌNH HÌNH Thứ ngày tháng năm 2009 MĨ THUẬT VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH CHỮ NHẬT HOẠT ĐỘNG : Quan sát nhận xét Cách xếp hoạ tiết hoạ tiết phụ? Màu sắc? Dạng hoạ tiết ? - Hoạ tiết bật hình, ... lớn, bật - Hoạ tiết phụ thường góc hình, kích thuớc nhỏ -Màu vẽ có đậm nhạt - Hoạ tiết thường mang dạng hoa, hình HOẠT ĐỘNG : CÁCH VẼ Quan sát hình vẽ tiếp tập vẽ HOẠT ĐỘNG : THỰC HÀNH HOẠT ĐỘNG ... đánh giá Học sinh nhận xét: - Sắp xếp hoạ tiết hợp lý, cân đối rõ trọng tâm hình - Dùng màu bật, có đậm nhạt - Bình chọn vẽ, xếp loại GHÉP TRANH 00 Trò chơi “GHÉP TRANH” 00 ...
 • 13
 • 391
 • 1

bai 8: tinh hinh phát triển kinh tế - xã hội ở châu Á

bai 8: tinh hinh phát triển kinh tế - xã hội ở châu Á
... ngành đa dạng, bao gồm : Cơng châu - Cơ cấuxét phát triển cơng nghiệp ởnghiệp khai Á? khống cơng nghiệp chế biến - Ngành cơng nghiệp khai khống phát triển nhiều nước khác - Ngµnh lun kim, c¬ khÝ ®iƯn ... Ngành cơng nghiệp phát triển ? Ngành cơng nghiệp khai khống phát triển nhiều nước khác Tiªu chÝ Qc gia Trung Quốc Trung Qc NhËt B¶n In- đ - nê-xi a In®«nªsia A-rậpXªót ¶rËp xê ut C - óet C«t Ên §é ... châu Á đạt trình độ phát triển cao giới, vì: A A Đã biết khai thác, chế biến khống sản B Khơng có chiến tranh tàn phá C C Phát triển thủ cơng, trồng trọt, chăn ni, nghề rừng D.Thương nghiệp phát...
 • 19
 • 521
 • 1

MTL5- BÀI 8- MAU HINH TRU, HINH CAU

MTL5- BÀI 8- MAU HINH TRU, HINH CAU
... Bài Vẽ theo mẫu: MẪU VẼ CÓ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU Quan sát, nhận xét Mẫu có dạng hình cầu Bài Vẽ theo mẫu: MẪU VẼ CÓ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU Quan sát, nhận xét Mẫu có dạng hình trụ Bài ... TRỤ VÀ HÌNH CẦU Quan sát, nhận xét H.1 H.3 H.2 H.4 * Em có nhận xét cách xếp bố cục hình trên? Bài Vẽ theo mẫu: MẪU VẼ CÓ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU Quan sát, nhận xét Cách vẽ a Vẽ khung hình ... hình d Vẽ chi tiết e Hoàn chỉnh hình vẽ đậm nhạt Thực hành * Vẽ mẫu có dạng hình trụ hình cầu Bài Vẽ theo mẫu: MẪU VẼ CÓ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU Quan sát, nhận xét Cách vẽ a Vẽ khung hình...
 • 7
 • 181
 • 0

BÀI 8 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á

BÀI 8 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á
... Ngành cơng nghiệp phát triển ? Ngành cơng nghiệp khai khống phát triển nhiều nước khác Tiªu chÝ Qc gia Trung Quốc Trung Qc NhËt B¶n In- đ - nê-xi a In®«nªsia A-rập Xªót ¶rËp xê ut C - óet C«t Ên §é ... xét đa dạng, cơng nghiệp châu - Cơ cấu ngành phát triểnbao gồm : Cơng nghiệp khai Á? khống cơng nghiệp chế biến - Ngành cơng nghiệp khai khống phát triển nhiều nước khác - Ngµnh lun kim, c¬ khÝ ... châu Á đạt trình độ phát triển cao giới, vì: A A Đã biết khai thác, chế biến khống sản B Khơng có chiến tranh tàn phá C C Phát triển thủ cơng, trồng trọt, chăn ni, nghề rừng D.Thương nghiệp phát...
 • 19
 • 584
 • 0

BÀI 8 : TÌNH HÌNH PHAT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NƯỚC CHÂU Á .

BÀI 8 : TÌNH HÌNH PHAT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NƯỚC CHÂU Á .
.. . TUẦN : 10 TIẾT PPCT : 10 BÀI : TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á TRƯỜNG : THCS BÌNH LONG Giáo Viên : LÊ THANH HẢI BÀI : TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU .. . chế tạo máy phát triển quốc gia ? Câu hỏi : Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tình ? BÀI : TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á CÔNG NGHIỆP - Hầu ưu tiên phát triển công .. . 28 ,7 % , Ấn Độ 22,9 % + Dân số Việt Nam Thái Lan thấp Trung Quốc Án Độ Nhờ , xuất lúa gạo hàng đầu giới BÀI : TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á NÔNG NGHIỆP - Phát triển...
 • 22
 • 657
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – CN sở giao dịch IIIBáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành cầu đường tại công trường tuyến đường đông tây 1Đánh giá rủi ro và xây dựng chương trình kiểm soát rủi ro cho công đoạn phun sơn của nhà máy chế biến gỗ Forimex IIdo an quy hoach sư dung dat Quy hoạch sử dụng đất phường giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối 2016 2020”.Tổng quan về internet of thingsLÀM THẾ NÀO ĐỂ GIA TĂNG KHÁCH HÀNG TRÊN ITNERNET - NGHIÊM VĂN HÙNGBài thuyết trình file word về chủ đề Computer cell phonePhân tích HĐKD của vinamilk 2014 201520 de thi thu THPT QG mon toan tinh năm 2017 giai chi tietNghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắc (tt)Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 2016Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Tân Hiệp, Kiên Giang năm học 2016 2017Tóm tắt truyện Buổi học cuối cùng của tác giả Anphôngxơ ĐôđêBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 2: Từ bài Lao Xao của Duy Khán, em hãy tả lại khu vườn trong một buổi sáng đẹp trờiBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 4: Hãy tả một nhân vật có hành động và ngoại hình khác thường mà em đã có dịp quan sát, đã đọc trong sách hoặc nghe kể lạiĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2014 2015 huyện Hoằng Hóa, Thanh HóaVăn mẫu lớp 6: Cảm nhận về thiên nhiên và con người lao động qua văn bản Vượt thác của nhà văn Võ QuảngVăn mẫu lớp 6: Phát biểu cảm nghĩ về truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voiNCKH tin học ÁP DỤNG PHƯƠNG PHNghiên cứu khoa học “TÌNH HUỐNG GỢI VẤN ĐỀ” TRONG DẠY HỌC MÔN TIN HỌC TẠI TRƯỜNG THPTPhát triển nhân lực nhà báo của các Đài Phát thanh – Truyền hình của các Thành phố lớn Việt Nam - Nghiên cứu điển hình tại Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội (TT)
Đăng ký
Đăng nhập