Sunny papercraft phục vụ cho bài tập lớn

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và phiếu học tập phục vụ cho bài kiểm tra 15 phút và 45 phút thuộc chương 1

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và phiếu học tập phục vụ cho bài kiểm tra 15 phút và 45 phút thuộc chương 1
... học sư phạm hà nội Khoa sinh - ktnn Phạm thị hợp Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phiếu học tập phục vụ cho kiểm tra 15 phút 45 phút thuộc chương I: chuyển hoá vật chất lượng Sinh học 11 ... đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp Từ đòi hỏi thực tiễn giáo dục nắm bắt xu đó, chọn cho đề tài nghiên cứu: , Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phiếu học tập phục vụ cho kiểm tra 15 phút ... vật chất lượng sinh học 11 ban khoa học nhằm nắm vững thành phần kiến thức lôgic chương - Xây dựng hệ thống đề kiểm tra 15 phút 45 phút sử dụng câu hỏi trắc nghiệm phiếu học tập góp phần nâng cao...
 • 83
 • 65
 • 0

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và phiếu học tập phục vụ cho bài kiểm tra 15 và 45 thuộc chương III sinh trưởng và phát triển, sinh học 11 ban khoa học cơ bản

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và phiếu học tập phục vụ cho bài kiểm tra 15 và 45 thuộc chương III sinh trưởng và phát triển, sinh học 11 ban khoa học cơ bản
... 2008 Sinh viên Ngân Thị Hoàng Yến lời cam đoan Tôi tiến hành xây dựng đề kiểm tra có đề kiểm tra 15 phút, đề kiểm tra 45 phút thời gian từ tháng năm 2007 đến tháng năm 2008 Tất đề kiểm tra tiến ... kim tra 15 phỳt 2.4 Cỏc nguyờn tc thit k kim tra 45 phỳt 2.5 H thng trc nghim khỏch quan v phiu hc phc v cho bi kim tra 15 phỳt v 45 phỳt 2.5.1 Cỏc kim tra 15 phỳt 2.5.2 Cỏc kim tra 45 phỳt ... kim tra 45 phỳt 2.6 ỏp ỏn cỏc kim tra 2.6.1 ỏp ỏn kim tra 15 phỳt 2.6.2 ỏp ỏn kim tra 45 phỳt KT LUN V KIN NGH TI LIU THAM KHO 15 15 16 17 10 10 10 11 11 13 21 21 44 61 61 63 69 72 M U Lớ...
 • 68
 • 63
 • 0

Xây dựng phiếu học tập và hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho bài kiểm tra 15 và 45 thuộc chương IV sinh sản sinh học 11 ban khoa học cơ bản

Xây dựng phiếu học tập và hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho bài kiểm tra 15 và 45 thuộc chương IV sinh sản sinh học 11 ban khoa học cơ bản
... đ-ợc tập d-ợt nghiên cứu khoa học, mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu là: Xây dựng phiếu học tập hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho kiểm tra 15 45 thuộc ch-ơng IV Sinh sản Sinh học 11 Ban khoa ... quy trình đề kiểm tra đánh giá nh- yêu cầu đề kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh - Tôi xây dựng đ-ợc hệ thống đề kiểm tra sử dụng phiếu học tập kết hợp với sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách ... b-ớc xây dựng câu hỏi trắc nghiệm - Xác định mục đích yêu cầu - Xây dựng kế hoạch cho nội dung cần đ-ợc trắc nghiệm - Soạn thảo câu hỏi - Thực nghiệm để kiểm tra câu hỏi 1.2.5.2 Quy trình xây dựng...
 • 59
 • 74
 • 0

Trình bày tác động làm ô nhiễm bầu không khí tập thế của điều khối hoạt động của doanh nghiệp yếu kém cho bài tập lớn môn học Tâm lý kinh doanh

Trình bày tác động làm ô nhiễm bầu không khí tập thế của điều khối hoạt động của doanh nghiệp yếu kém cho bài tập lớn môn học Tâm lý kinh doanh
... 0918.775.368 phần 2: Bầu không khí tập thể doanh nghiệp tác động làm ô nhiễm bầu không khí tập thể điều phối yếu 2.1 Bầu không khí tập thể doanh nghiệp: Bầu không khí tập thể trạng thái tâm (trạng thái ... đột không xảy bầu không khí tập thể không bị ô nhiễm, công việc điều phối có hiệu 2.2.2 Những tác động từ trình độ điều phối thấp đến bầu không khí tập thể - Bầu không khí tập thể doanh nghiệp ... bầu không khí tập thể điều phối yếu .17 2.1 Bầu không khí tập thể doanh nghiệp: 17 2.2 Tác động làm ô nhiễm bầu không khí tập thể hoạt động điều phối yếu 17 2.2.1 Mâu thuẫn tập...
 • 31
 • 316
 • 0

Tư liệu phục vụ cho bài giảng nghị luận về 1 tư tưởng đạo lí: Sống đẹp

Tư liệu phục vụ cho bài giảng nghị luận về 1 tư tưởng đạo lí: Sống đẹp
... sống, sống đẹp thúc người biết nghĩ cho người khác không cá nhân ích kỷ để nghĩ đến mà Nghĩ cho người khác để hành vi thái độ đừng làm cho người khác đau, đừng làm cho người khác khó chịu… ng ng ... lại Và lý ng cao đẹp lại lần gửi gấm tái qua Paven Larơsaghin - nhân vật “thép đấy” Những dòng chữ mà tâm đắc nói lên suy nghĩ qua niệm sống paven: “Cái quý người ta đời sống Đời sống sống có ... lần Phải sống cho khỏi xót xa ân hận năm tháng sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn dĩ vãng ti tiện hèn đớn mình, để đến nhắm xuôi tay nói rằng: Tất đời ta, ta hiến dâng cho nghiệp cao đẹp đời,...
 • 3
 • 2,282
 • 8

Các chương trình lập trình keil c cơ bản phục vụ cho thực tập vi xử lý

Các chương trình lập trình keil c cơ bản phục vụ cho thực tập vi xử lý
... // tach chu so chuc = dem/10; donVi = dem%10; for(i=0;i...
 • 38
 • 178
 • 0

xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phục vụ cho ôn tập, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh trung học cơ sở

xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phục vụ cho ôn tập, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh trung học cơ sở
... dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phục vụ cho ôn tập, kiểm tra đánh giá kết học tập môn vật học sinh trung học sở ” MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Ứng dụng thuyết kỹ thuật trắc nghiệm khách ... quan để xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho chương “Điện học vật lớp THCS, nhằm nâng cao hiệu việc ôn tập, kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh, từ nâng cao hiệu dạy học ... gian không cho phép nên đề tài xây dựng thử nghiệm hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho chương “Điện học vật lớp THCS GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách...
 • 82
 • 218
 • 0

Nghiên cứu xây dựng thuật toán trích rút tự động các luật văn phạm PCFG LTGA từ các kho ngữ liệu có chú giải cú pháp tiếng việt phục vụ cho bài toán phân tích cú pháp

Nghiên cứu xây dựng thuật toán trích rút tự động các luật văn phạm PCFG LTGA từ các kho ngữ liệu có chú giải cú pháp tiếng việt phục vụ cho bài toán phân tích cú pháp
... qua ngôn ngữ truy vấn kho ngữ liệu - Nghiên cứu phát triển thuật toán trích rút tự động luật văn phạm từ kho ngữ liệu giải pháp cung cấp thông tin pháp phục vụ cho phân tích pháp sử dụng ... hệ thống giải tự động Đối với giải pháp, phân tích pháp cần tới luật pháp hay gọi văn phạm, văn phạm xây dựng từ kho ngữ liệu giải pháp kho ngữ liệu cung cấp thông tin pháp 16 ... điểm văn phạm PCFG phân tích ngữ pháp 90 5.4 Trích rút tự động văn phạm LTAG cho tiếng Việt 90 5.4.1 Thuật toán trích rút từ VietTreebank 90 5.4.2 Xây dựng thuật toán trích rút từ...
 • 150
 • 246
 • 0

BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. MODULE THCS 17: BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ, DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN TÌM KIẾM, KHAI THÁC, XỬ LÍ THÔNG TIN PHỤC VỤ CHO BÀI GIẢNG.

BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. MODULE THCS 17: BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ, DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN TÌM KIẾM, KHAI THÁC, XỬ LÍ THÔNG TIN PHỤC VỤ CHO BÀI GIẢNG.
... BO CO NI DUNG T HC T BI DNG PHN KIN THC T CHN MODULE THCS 17: BO CO NI DUNG T HC T, DNG PHN KIN THC T CHN TèM KIM, KHAI THC, X L THễNG TIN PHC V CHO BI GING Chõn trng cm n! BO CO NI DUNG T HC ... THC T CHN MODULE THCS 17: BO CO NI DUNG T HC T, DNG PHN KIN THC T CHN TèM KIM, KHAI THC, X L THễNG TIN PHC V CHO BI GING Ni dung TèM HIU MT S KHI NIM c BN Hot ng Tỡm hiu khỏi niờm thụng tin NHIM ... kim theo mt cm tự, cn in ni dung tỡm kim vo mc A these ỡVQs hoc tỡm tựng tự c th bng cỏch in ni dung ca tựng tự vo cỏc mc ca phn 'One or more of these Uorõs" - kt qu khụng cha nhng tự khoỏ khụng...
 • 85
 • 101
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN SỐ LIỆU KHÁC NHAU PHỤC VỤ CHO BÀI TOÁN ĐỊNH LƯỢNG MƯA SỬ DỤNG SỐ LIỆU RA ĐA TẠI VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN SỐ LIỆU KHÁC NHAU PHỤC VỤ CHO BÀI TOÁN ĐỊNH LƯỢNG MƯA SỬ DỤNG SỐ LIỆU RA ĐA TẠI VIỆT NAM
... số liệu mưa đa bộc lộc nhiều hạn chế Trong báo này, nghiên cứu đánh giá số nguồn số liệu khác nhằm chuẩn bị cho việc thực toán định lượng mưa đa sau Các nguồn số liệu mưa sử dụng a Nguồn số liệu ... có nhiều nguồn số liệu mưa Trong nghiên cứu này, tập trung đánh giá khả áp dụng nguồn số liệu sau cho toán định lượng mưa Việt nam: (1) Số liệu mưa tái phân tích ERA40 Đây số liệu tái phân tích ... trạm Việt Nam Số liệu lượng mưa ngày (lượng mưa tích lũy 24 giờ) số trạm quan trắc Việt Nam sử dụng để đánh giá chất lượng nguồn số liệu nêu Độ dài chuỗi số liệu trạm dài ngắn khác nhau, nhiên...
 • 18
 • 68
 • 0

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH mô PHỎNG sử DỤNG máy THU NAVTEX SNX 300 PHỤC vụ CHO học tập của SINH VIÊN ĐKTB

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH mô PHỎNG sử DỤNG máy THU NAVTEX SNX 300 PHỤC vụ CHO học tập của SINH VIÊN ĐKTB
... DỤC VÀ ĐÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM NGUYỄN TRỌNG THU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG SỬ DỤNG MÁY THU NAVTEX SNX- 300 PHỤC VỤ CHO HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐKTB NGÀNH: ... dạy học thực hành cho phòng thực hành môn Máy điện – VTĐ 2.4 Quy trình xây dựng chương trình 2.4.1 Yêu cầu chung nội dung, công cụ để xây dựng chương trình phỏng- Thực hành máy Navtex SNX- 300 ... hành 14 2.4 Quy trình xây dựng chương trình 16 2.4.1 Yêu cầu chung nội dung, công cụ để xây dựng chương trình phỏngThực hành máy Navtex SNX- 300 16 2.4.2 Sử dụng phần mềm Powerpoint...
 • 59
 • 137
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, chi nhánh Quảng NamNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với Siêu thị Big C Đà NẵngNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ di động trả sau của Viettel trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkNghiên cứu về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu, chế tạo thiết bị truyền và nhận tín hiệu điều khiển thông qua đường dây tải điệnPhân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Sacombank, chi nhánh Đắk LắkPhát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng BìnPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng NgãiPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên45 IELTS Speaking Part 2 Topics Questions THÁNG 2 THÁNG 5 2017Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài GòPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh tỉnh Quảng NgãPhát triển dịch vụ tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ y tế ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình ĐịnhPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Quy NhơPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhPhát triển du lịch tỉnh Trà VinhPhát triển du lịch trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bìn
Đăng ký
Đăng nhập