Phong trào khang phap o bắc kỳ 1873 1884

Phong trào Đông Du Bắc Kỳ pptx

Phong trào Đông Du ở Bắc Kỳ pptx
... Phong trào Đông Du Bắc Kỳ 3.1 Những điều kiện lịch sử Bắc Kỳ việc tham gia phong trào Đông Du Bắc Kỳ coi nôi hình thành nên phong trào Đông Du Sở dĩ người dân Bắc Kỳ tham gia từ sớm nhiệt tình phong ... kiện giúp phong trào phát triển sớm Bắc Kỳ 3.2 Diễn biến phong trào Đông Du Bắc Kỳ 3.2.1 Nguyên nhân người dân Bắc Kỳ tham gia phong trào Đông Du Phong trào Đông Du chuyển từ cầu viện sang cầu học ... động phong trào Đông Du với phong trào cách mạng Bắc Kỳ đầu kỉ XX Hoà vào không khí đấu tranh cách mạng nước, phong trào Đông Du Bắc Kỳ mang dấu ấn thở đặc điểm cách mạng nước, bên cạnh đó, phong...
 • 17
 • 384
 • 1

phong trào nông dân bắc kỳ dưới triều nguyễn nửa đầu thế kỷ xix

phong trào nông dân ở bắc kỳ dưới triều nguyễn nửa đầu thế kỷ xix
... sống nông dân phát triển phục hồi kinh tế nông nghiệp đầu kỷ XIX 42 CHƢƠNG ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁC PHONG TRÀO NÔNG DÂN KHỞI NGHĨA BẮC KỲ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN NỬA ĐẦU THẾ KỶ ... nhiều ý kiến nhận định đánh giá triều Nguyễn khác nhau, đặc biệt phong trào nông dân triều Nguyễn Vì việc lựa chọn Phong trào nông dân Bắc Kỳ triều Nguyễn nửa đầu kỷ XIX làm đề tài nghiên cứu có ... luận Phong trào nông dân Bắc Kỳ triều Nguyễn nửa đầu kỉ XIX 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về thời gian: Khóa luận tập trung làm rõ phong trào khởi nghĩa nông dân Bắc Kì chống lại triều đình phong...
 • 61
 • 567
 • 5

Phong trào nông dân Bắc Kỳ từ năm 1930 đến năm 1945

Phong trào nông dân ở Bắc Kỳ từ năm 1930 đến năm 1945
... quát Bắc Kỳ truyền thống lịch sử cư dân Bắc Kỳ trước năm 1930 Chương 3: Phong trào đấu tranh cách mạng nông dân Bắc Kỳ từ năm 1930 đến năm 1939 Chương 4: Phong trào đấu tranh cách mạng nông dân Bắc ... Cho nên phong trào nông dân nước nói chung, phong trào nông dân Bắc Kỳ nói riêng phận phong trào giải phóng dân tộc lịch sử dân tộc Phong trào đấu tranh nông dân Bắc Kỳ có nét giống phong trào đấu ... đưa đến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3 – – 1930) phong trào đấu tranh cách mạng từ năm 1930 đến năm 1945 2.2 Phong trào đấu tranh cách mạng nông dân Bắc Kỳ từ năm 1930 đến năm 1939 2.2.1 Phong...
 • 27
 • 107
 • 0

Hệ thống chính quyền của thực dân pháp bắc kỳ từ 1884 1945

Hệ thống chính quyền của thực dân pháp ở bắc kỳ từ 1884 1945
... TRỊ CỦA THỰC DÂN PHÁP 60 2.6.ĐẶC ĐIỂM VÀ TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH QUYỀN CỦA THỰC DÂN PHÁP BẮC KỲ TỪ 1884 ĐẾN 1945 66 2.6.1.Đặc điểm hệ thống quyền thực dân Pháp Bắc Kỳ từ 1884 ... (1884) , BẮC KỲ TRỞ THÀNH NHƯỢNG ĐỊA CỦA PHÁP 28 Chương 2: HỆ THỐNG CHÍNH QUYỀN CỦA THỰC DÂN PHÁP 34 BẮC KỲ TỪ 1884 ĐẾN 1945 34 2.1 TỔ CHỨC CAI TRỊ CỦA THỰC DÂN PHÁP CẤP KỲ ... DÂN PHÁP BẮC KỲ TỪ NĂM 1884 ĐẾN NĂM 1945 2.1 TỔ CHỨC CAI TRỊ CỦA THỰC DÂN PHÁP CẤP KỲ 2.1.1 Phủ Thống sứ Bắc Kỳ Phủ Thống sứ Bắc Kỳ, tổ chức theo sắc lệnh Tổng thống Pháp ngày 3–2–1886 Phủ Thống...
 • 109
 • 144
 • 0

Bài giảng Tiết 40- Bài 26. PHONG TRÀO KHÁNG PHÁP TRONG NHỮNGNĂM CUỐI THẾ KỶ XIX

Bài giảng Tiết 40- Bài 26. PHONG TRÀO KHÁNG PHÁP TRONG NHỮNGNĂM CUỐI THẾ KỶ XIX
... KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX Tiết 40 I CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG” Cuộc phản công quân Pháp phái chủ chiến ... lên giúp vua cứu nước - Phong trào Cần vương bùng nổ lan rộng + 1885-1888: Phong trào bùng nổ khắp nước, sôi động tỉnh Trung Kì Bắc Kì Lược đồ phong trào cần vương cuối TKXIX Ngô Quang Bích Nguyễn ... Khởi nghĩa Hương Khê Lược đồ phong trào cần vương cuối TKXIX SƠ KẾT BÀI HỌC - Sau Hiệp ước 6-6-1884, thực dân Pháp tìm cách loại trừ phe chủ chiến triều đình Huế - Phong trào Cần vương bùng nổ lan...
 • 18
 • 562
 • 2

Tú phương với căn cứ ổn lâm kỳ thượng trong phong trào chống pháp cuối thế kỷ XIX nông cống tỉnh thanh hoa

Tú phương với căn cứ ổn lâm  kỳ thượng trong phong trào chống pháp cuối thế kỷ XIX ở nông cống tỉnh thanh hoa
... đủ phong trào yêu nớc chống Pháp Thanh Hóa cuối kỷ XIX, không nghiên cứu Phơng c ổn Lâm- Kỳ Thợng? Chơng phơng (nguyễn ngọc phơng) với ổn Lâm - Kỳ thợng Trong phong trào yêu nớc chống Pháp ... nghiên cứu Phơng ổn Lâm - Kỳ Thợng phong trào chống Pháp cuối kỷ XIX Nông Cống tỉnh Thanh Hóa " đợc điểm qua loa" Nghiên cứu đề tài với hy vọng làm sáng tỏ vai trò Phơng ổn Lâm - Kỳ Thợng, ... Chơng 1: Thanh Hóa phong trào yêu nớc chống pháp cuối kỷ XIX (1885 - 1895) Chơng 2: Phơng (nguyễn ngọc phơng) với ổn Lâm - Kỳ Thợng phong trào yêu nớc chống Pháp Thanh Hóa Chơng 3: Phơng...
 • 147
 • 287
 • 0

SỬ 8 PHONG TRÀO KHÁNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI TK XIX (tt)

SỬ 8 PHONG TRÀO KHÁNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI TK XIX (tt)
... dài năm? Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI TK XIX (tt) Tiết 41:II NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG Khởi nghĩa Ba Đình ( 188 6- 188 7) Khởi nghĩa Bãi Sậy( 188 3- 189 2) ... Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI TK XIX (tt) Tiết 41:II NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG Khởi nghĩa Ba Đình ( 188 6- 188 7) Lãnh đạo: Bãi Sậy( 188 3- 189 2) 2.-Khởi ... Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI TK XIX (tt) Tiết 41:II NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG Khởi nghĩa Ba Đình ( 188 6- 188 7) Khởi nghĩa Bãi Sậy( 188 3- 189 2) - Lãnh...
 • 23
 • 565
 • 0

Bài 26-Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỷ XIX

Bài 26-Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỷ XIX
... định chống giữ tay quân Pháp đến ? đội + Phong trào chống ⇒Làm chỗ dưạ, cổ vũ, Pháp nhân dân động viên cho phe chủ phát triển mạnh chiến hành động H: Trước hành động HS: Pháp lo sợ → lập liệt ... tức cử Cuốc-Xi kéo quân Pháp phản ứng từ Bắc vào kinh thành Huế ? với mục đích bắt Tôn Thất GV: Pháp uy hiếp trắng Thuyết, dập tắt phong trào trợn phe chủ chiến, tìm kháng chiến triều cách bắt cho ... -Là người có tư tưởng chống Pháp Cuộc phản công phái chủ chiến Huế 7.1885 - Sau H.Ư Patơnốt, phe chủ chiến Tôn Thất Thuyết đứng đầu nuôi hy vọng giành lại chủ quyền từ tay Pháp -Chuẩn bị: +Xây...
 • 9
 • 1,482
 • 6

Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp cuổi thế kỷ

Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp cuổi thế kỷ XĨ
... HiƯp ­íc H¸c m¨ng – - 1884 HiƯp ­íc Pa t¬ nèt I TiÕt 40 - Bài 26 Phong trào kháng chiến chống Pháp năm cuối TKXIX Cuộc phản cơng Phái chủ chiến kinh thành Huế Vua Hàm Nghi “Chiếu Cần vương” Cc ... cßn thất bại ? - Ph¸p cã vò khÝ vµ lùc l­ỵng m¹nh; ­u thÕ h¬n h¼n Phong trào Cần vương a Hồn cảnh Hàm Nghi (1870 – 1943) Phong trào Cần vương a Hồn cảnh Vinh H­¬ng Khª Nghi Xu©n Hµ TÜnh Qu¶ng ... H Cuộc rút khỏi kinh thành Huế phe chủ chiến Phong trào Cần vương a Hồn cảnh b Diễn biến : Khởi nghĩa Bãi Sậy Khëi nghÜa Ba §×nh Khởi nghĩa Hương Khê Phong trµo CÇn V­¬ng a Hoµn c¶nh: - Cc ph¶n...
 • 20
 • 722
 • 5

Tài liệu Bài 26 Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỷ 19

Tài liệu Bài 26 Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỷ 19
... Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG” Cuộc phản công quân Pháp ... đánh giặc nên đánh giá cao yêu nước? cứu nước • Phong trào Cần vương bùng nổ lan rộng từ Trung Kì đến Bắc Kì • Nam Kì phong trào nơi thuộc Pháp, phong trào không đến • Thành phần lãnh đạo: văn thân, ... thân, sĩ phu yêu nước Qua lược đồ em có nhận xét quy mô phong trào? Phong trào chia giai đoạn? 1885 - 1888 giai đoạn 1888 - 1896 Đặc điểm phong trào Cần vương:  Chỉ nổ Bắc Trung Kì  Lực lượng tham...
 • 15
 • 704
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: phong trào cần vườn ở bắc kỳphong trào chống pháp ở nam kỳphong trào kháng chiến chống pháp ở bắc kỳphong trào cần vương chống pháp ở bắc kỳtrào kháng chiến ở bắc kì trong những năm 1873 1874thực dân pháp tiến đánh bắc kỳ lần thứ hai cuộc kháng chiến ở bắc kỳ và trung kỳ trong nhng nm 1882 1884phong trào duy tân ở trung kỳphong trào chống pháp ở đà nẵngphong trào chống pháp cuối thế kỷ 19dạy học ở trường dục thanh phan thiết trong phong trào duy tân ở trung kỳ  biết được thời kì đầu thực dân pháp xâm lược trương định là thủ lĩnh nổi tiếng của phong trào chống pháp ở nam kìkhởi nghĩa ba đình và phong trào chống pháp ở thanh hóa những năm 1886 1887trào kháng chiến ở nam kỳ giai đoạn từ năm 1862 đến năm 1867các phong trào kháng chiến chống phápbài 26 phong trào kháng chiến chống pháp goeduTƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAMSƠ cứu BỆNH NHÂN bị TAI nạn DO nướcSƠ cứu gãy XƯƠNGTiểu luận Giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng NamSƠ cứu nạn NHÂN bị TAI nạn DO NHIỆTTHỔI NGẠTTiểu luận kinh tế lượng Sự ảnh hưởng của tổng sản phẩm quốc nội, lãi suất và mật độ dân số đến việc huy động vốn dân cư tại hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamTiểu luận Kinh tế phát triển so sánh Nghiên cứu về đất nước HungaryTiểu luận Lãi suất và tỷ giá hối đoái - Thực trạng và giải pháp ở Việt NamTiểu luận Luật kinh tế Địa vị pháp lý của Hợp tác xãTiểu luận Lý thuyết về chính sách tiền tệ và vận hành chính sách tiền tệ trong nền kinh tế MỹTiểu luận Marketing dịch vụ vận tảiTrắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12Tiểu luận Mô tả các cấp độ ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toánTiểu luận môn Thị trường chứng khoán Quyền tiên mãi - Thực hiện quyền tiên mãi trên thị trường chứng khoán Việt NamTiểu luận Phân tích các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tăng trưởng công nghiệp bằng mô hình kinh tế lượngTiểu luận Pháp luật kinh doanhTÌM HIỂU VŨ TRỤ BAO LATiểu luận Quản trị kinh điều hành sản xuất Ứng dụng lý thuyết JIT vào công ty cổ phần giấy An BìnhTiểu luận Quản trị marketing Chiến lược marketing công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập