Dùng máy tính khảo sát quá trính quá độ của hệ thống điều khiển tự động

bài tập lớn mô hình hóa dùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ thống điều khiển tự động

bài tập lớn mô hình hóa dùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ thống điều khiển tự động
... đường cong trình độ 14 Tính in tiêu chất lượng hệ điều khiển tự động 7 .Dùng Matlab-Simulink khảo sát lại >> k1=30; >> k2=0.2; >> num=k1; >> dem=[1 k1*k2]; >> step(num,dem) 15 Nhận dạng hệ thống Từ ... cong trình độ ta nhận dạng hàm truyền 16 9.Thiết kế giao diện VB6.0 17 Tài liệu tham khảo [1] Bài giảng hình hóa hệ thống [2] Nguyễn Phùng Quang Matlab Simulinks dành cho kỹ sư điều khiển tự động ... = K1 T² Ta có phương trình sai phân: y(k+2) = K 1T −B C y (k + 1) − y (k ) + A A A Thay số K = 30 K = 0,2 Ta : A = 4,0806 B = -7,9988 C = 3,9206 2.Viết chương trình hệ thống Dim a, b, c, t,...
 • 18
 • 721
 • 21

BÀI tập lớn mô HÌNH hóa hệ THỐNG dùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ thống điều khiển tự động

BÀI tập lớn mô HÌNH hóa hệ THỐNG dùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ thống điều khiển tự động
... Kết maplatb 8.Nhận dạng hệ thống: Hàm truyền cho có đường cong trình độ giống với đồ thị phương trình sai phân tìm 9.Thiết kế giao diện: 10.Tài liệu tham khảo: [1] -Bài giảng hình hóa hệ thống ... 342386967190171 990 ) = 345503479200681 1000 ) = 348605235927608 5.Vẽ đường cong độ: 6 .Tính in tiêu chất lượng hệ điều khiển tự động: gia tri Ymax la: 348605235927608 gia tri Yod la: 348605235927608 gia ... Sigmax la: 0% gia tri Tmax la: 0999999974737875 gia tri Tod la: 0943999976152554 7.Vẽ đường cong trình độ Matlab-Simulink: >> K1=50 K1 = 50 >> K2=0.2 K2 = 0.2000 >> T=0.0001 T= 1.0000e-004 >> T1=0.1...
 • 10
 • 805
 • 6

Dùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ thống điều khiển tự động

Dùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ thống điều khiển tự động
... tỏ tính đắn phương pháp dùng để mô hình hóa hệ thống Bước 8.Nhận dạng hệ thống Từ đường cong độ thu nhờ phần mềm mô ta nhận thấy: -Đường cong xuất phát từ gốc tọa độ cho thấy hàm truyền kín hệ ... 7.8642380 Bước 5: Đường cong độ Bước 6: Chỉ tiêu chất lượng hệ thống ĐKTĐ Bước 7: Đặc tính độ Matlab – Simulink Kết luận: Hệ cho ổn định theo thời gian Kết khảo sát Matlab-Simulink hoàn toàn ... mô phỏng”, NXB Khoa học kỹ thuật [2] Nguyễn Phùng Quang,”Matlab Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động , NXB Khoa học kỹ thuật ...
 • 9
 • 533
 • 12

KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC

KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC
... Chương Khảo sát tính ổn định hệ thống điều khiển tự động liên tục yqd (t) (4) (1) (1): Hệ thống ổn định không dao động (2) (2): Hệ thống ổn định dao động (3): Hệ thống không ổn định không dao động ... p3 + p + 0.1 p + = có hệ số > nên hệ ổn định (Muốn biết hệ ổn định hay không cần phải xét điều kiện đủ) 46 Chương Khảo sát tính ổn định hệ thống điều khiển tự động liên tục 3.3.2 Tiêu chuẩn ... Matlab) chúng xét ổn định hệ thống dựa vào biểu đồ vector đa thức đặc trưng 60 Chương Khảo sát tính ổn định hệ thống điều khiển tự động liên tục + Phương pháp xét ổn định cho hệ thống có thông số...
 • 21
 • 1,642
 • 12

KHẢO sát đặc TÍNH của hệ THỐNG điểu KHIỂN tự ĐỘNG

KHẢO sát đặc TÍNH của hệ THỐNG điểu KHIỂN tự ĐỘNG
... 5946 12 Hình 1.11 Các đặc tính h(t), k(t) miền thời gian hệ thống kín 13 Hình 1.12 Các đặc tính miền tần số hệ thống hở Bài 3.3 Khảo sát đặc tính động học hệ thống a, Hệ thống kín có cấu trúc ... ltiview({'nyquist','bode'},Gh) Hình 1.17 Các đặc tính miền thời gian ứng với K = 20 hệ thống kín 19 Hình 1.18 Các đặc tính miền tần số ứng với K = 20 hệ thống hở b, Hệ thống kín có cấu trúc hình 1.4 % Khai ... ltiview({'nyquist','bode'},Gh Hình 1.15 Các đặc tính miền thời gian ứng với K = 17.564411 hệ thống kín 17 Hình 1.16 Các đặc tính miền tần số ứng với K = 17.564411 hệ thống hở % Voi K = 20 K=20; G2=tf([K],[1...
 • 24
 • 29
 • 0

CÁC ĐẶC TÍNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC

CÁC ĐẶC TÍNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC
... khuếch đại * Các đặc tính tần số: 31 t Chương Các đặc tính hệ thống điều khiển tự động liên tục - Hàm truyền tần số: W ( jω ) = k - Đặc tính BT: A (ω ) = k - Đặc tính PT: ϕ (ω ) = - Đặc tính BTL: ... 2.12 Các đặc tính thời gian khâu vi phân * Các đặc tính tần số: - Hàm truyền tần số: W ( jω ) = T jω 38 t Chương Các đặc tính hệ thống điều khiển tự động liên tục - Đặc tính BT: A (ω ) = T ω - Đặc ... mô tả đặc tính thời gian khâu trễ 39 Chương Các đặc tính hệ thống điều khiển tự động liên tục h (t ) k (t ) 1( t − τ ) τ δ (t −τ ) t τ t Hình 2.14 Các đặc tính thời gian khâu trễ * Các đặc tính...
 • 19
 • 429
 • 3

Báo cáo lý thuyết điều khiển tự động - Các đặc tính của hệ thống điều khiển tự động ppt

Báo cáo lý thuyết điều khiển tự động - Các đặc tính của hệ thống điều khiển tự động ppt
... nang_trong_dem_90@yahoo.com Page Báo cáo thuyết điều khiển tự động I ĐHBKHN Tìm hàm truyền tương đương hệ thống nang_trong_dem_90@yahoo.com Page 10 Báo cáo thuyết điều khiển tự động I ĐHBKHN Cho hệ thống: 2.1 ... 18 Báo cáo thuyết điều khiển tự động I ĐHBKHN K= 0.1098 p= -6 .7481 -0 .0010 + 3.0597i -0 .0010 - 3.0597i b Khảo sát đặc tính miền thời gian hệ kín miền tần số hệ hở K thay đổi Hệ kín + Hệ thống ... Khảo sát đặc tính a Các đặc tính miền thời gian hệ thống kín >> ltiview({'step','impulse'},Gk) nang_trong_dem_90@yahoo.com Page 11 Báo cáo thuyết điều khiển tự động I ĐHBKHN b Các đặc tính miền...
 • 32
 • 253
 • 6

Bài thí nghiệm 1: Các đặc tính của hệ thống điều khiển tự động ppsx

Bài thí nghiệm 1: Các đặc tính của hệ thống điều khiển tự động ppsx
... chất lượng hệ thống ta giảm Kpid tăng Ti, Td 350 Bài thí nghiệm Ứng dụng SIMULINK để tổng hợp hệ thống điều khiển tự động Bài 1:Khảo sát mô hình hệ thống điều khiển nhiệt độ: Mô hình hệ thống: K=200,T1=50,T2=200 ... đổi, đặc tính miền thời gian:thời gian độ tăng K tăng -Trong miền tần số:Khi k thay đổi, dặc tính tần hệ hở không thay đổi Bài thí nghiệm 2: Ứng dụng matlab khảo sát tính ổn định chất lượng hệ thống( Nhóm ... 300 400 Ta thấy thời gian độ giảm nhiều(370s), hệ ổn định 500 600 Phần 2 .Hệ thống điều khiển không gian trạng thái Bài thí nghiệm 4: Đối tượng có hàm truyền: W(s)= T1=12;T2=100;T3=5 Thay số ta có...
 • 51
 • 161
 • 0

Dùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ điều khiển tự động

Dùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ điều khiển tự động
... z F ( Z ) trờng đại học bkhn môn :tự động hoá Chơng lập trình máy tính để khảo sát trình độ hệ điều khiển tự động Đề Bài: Tham số sinh viên tự chọn K1, K2 - hệ số khuếch đại T1 - số thời gian ... trờng hợp hợp lý dùng phơng pháp mô để giải toán Ngời ta dùng máy tính tơng tự máy tính số để mô hệ liên tục 1.2 .Dùng máy tính tơng tự để mô hệ thống liên tục Máy tính tơng tự trình phát triển ... vậy, ngày ngời ta dùng máy tính tơng tự vào mô mà dùng máy tính số 1.3 .Dùng máy tính số để mô hệ thống liên tục Ngày nay, máy tính số đợc ứng dụng vào hầu hết lĩnh vực hoạt động ngời trở thành...
 • 22
 • 577
 • 6

dùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của điều khiển tự động

dùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của điều khiển tự động
... (0) = lim z F ( Z ) trờng đại học bkhn môn :tự động hoá Chơng lập trình máy tính để khảo sát trình độ hệ điều khiển tự động Đề Bài: Tham số sinh viên tự chọn K1, K2 - hệ số khuếch đại T1 - số thời ... trờng hợp hợp lý dùng phơng pháp mô để giải toán Ngời ta dùng máy tính tơng tự máy tính số để mô hệ liên tục 1.2 .Dùng máy tính tơng tự để mô hệ thống liên tục Máy tính tơng tự trình phát triển ... đại học bkhn môn :tự động hoá 16 trờng đại học bkhn môn :tự động hoá 17 trờng đại học bkhn môn :tự động hoá 18 trờng đại học bkhn môn :tự động hoá 19 trờng đại học bkhn môn :tự động hoá 2.5.Mô...
 • 22
 • 290
 • 0

Bài tập dài mô hình hoá số 1: dùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ điều khiển tự động

Bài tập dài mô hình hoá số 1: dùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ điều khiển tự động
... học bkhn môn :tự động hoá Chương lập trình máy tính để khảo sát trình độ hệ điều khiển tự động Đề Bài: Tham số sinh viên tự chọn K1, K2 - hệ số khuếch đại T1 - số thời gian T2 - Hằng số thời gian ... bkhn môn :tự động hoá 2.4.In 100 giá trị 15 trường đại học bkhn môn :tự động hoá 16 trường đại học bkhn môn :tự động hoá 17 trường đại học bkhn môn :tự động hoá 18 trường đại học bkhn môn :tự động ... lý dùng phương pháp để giải toán Người ta dùng máy tính tương tự máy tính số để hệ liên tục 1.2 .Dùng máy tính tương tự để hệ thống liên tục Máy tính tương tự trình phát triển lâu dài...
 • 22
 • 93
 • 0

Khảo sát hệ thống điều khiển tự động xây dựngđồ chức năng tđh quá trình

Khảo sát hệ thống điều khiển tự động xây dựng sơ đồ chức năng tđh quá trình
... các nhà máy thực phẩm II.2 Hệ thống tự động hóa quan sát thực tế Chương II: Khảo sát hệ thống điều khiển tự động II.1 Tính hàm truyền đạt hệ thống: II.2 Xác định Kp Kd tiêu chuẩn Routh ... để chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao Chương II: Khảo sát hệ thống điều khiển tự động II.1 Tính hàm truyền đạt hệ thống: Wc(s) = Kp + Kd.s Wo(s) = s3 + 1.10s2 + 0.61s + 0.69 Do ... lệnh, vẽ đồ thị đầu y(t) hệ thống đầu vào hàm xung Dirac Hàm truyền đạt hệ thống: Wtd = K p + Kd s s + 1.10s + (0.61 + K d ) s + 0.69 + K p a Hệ thống ổn định Nhận xét: Hệ thống ổn định trình độ...
 • 35
 • 63
 • 0

Thiết kế hệ thống điều khiển tự động hóa quá trình sấy tinh bột trong dây chuyền sản xuất tinh bột sắn

Thiết kế hệ thống điều khiển tự động hóa quá trình sấy tinh bột trong dây chuyền sản xuất tinh bột sắn
... điều khiển trình sấy tinh bột dây chuyền sản xuất tinh bột sắn Với mục tiêu: tích hợp chế tạo nớc 01 hệ thống tự động điều khiển trình sấy tinh bột sắn lắp đặt để ứng dụng điều kiện thực tế sản ... thiệu công nghệ sản xuất tinh bột sắn Các yếu tố điều kiện trình sấy tinh bột sắn 1.1.1 Sơ lợc công nghệ sản xuất tinh bột sắn từ củ sắn tơi Công nghệ sản xuất tinh bột sắn từ củ sắn tơi theo ... thuật hệ thống điều khiển trình sấy tinh bột sắn thiết bị sấy khí động 3.1 Nhiệm vụ thiết kế sở lý thuyết điều khiển mạch 3.1.1 Sơ đồ nhiệt - ẩm trình sấy Hình 3.1 mô tả trình sấy tinh bột sắn thiết...
 • 91
 • 591
 • 2

Hệ thống điều khiển tự động hóa quá trình sản xuất

Hệ thống điều khiển tự động hóa quá trình sản xuất
... hoá trình sản xuất I Từ tự động hoá trình công nghệ đến tự động hoá trình sản xuất Ngày khái niệm tự động hoá không bó hẹp việc điều khiển tự động máy móc riêng rẽ mà mở rộng tự động hoá trình ... sở hệ điều khiển tự động hoá trình công nghệ đời Nếu nh hệ điều khiển tự động trớc làm việc hoàn toàn tự động can thiệp ngời ( ngời đóng vai trò khởi động máy mà ) hệ điều khiển tự động hoá trình ... nghệ nh trình bày Các hệ thống thờng có tên hệ DCS - Distributed Control System Trở lại tháp điều khiển Hình 41, ta thấy cấp điều khiển cao hệ điều khiển tự động hoá trình sản xuất Đây hệ thống...
 • 58
 • 1,097
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: dùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ thống điều khiển tự động đề số 13xét tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động liên tụcdùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ điều khiển tự độngcác hoạt động của các cơ cấu trong hệ thống điều khiển tự động đều xuất phát từ các phương trình chuyển động được xây dựng trên nguyên lý làm việc của hệphuong trinh trang thai va dieu kien dieu khien duoc quan sat duoc cua mot he thong dieu khien tu dong6 phương trình trạng thái và điều khiển được quan sát được của một hệ thống điều khiển tự độnghệ thống điều khiển tự động tuyến tínhhe thong dieu khien tu dong thang maygiao trinh he thong dieu khien tu dong thuy khithiết kế hệ thống dieu khien tu dong may bom nuche thong dieu khien tu dong dung plchệ thống điều khiển tự động cho trạm xử lý nước thải nhà máy nhiệt điệngiao trinh he thong dieu khien tu donghệ thống điều khiển tự đông máy lạnh thực hiện các chức năng cơ bản sau1 1 cấu trúc cơ bản của hệ thống điều khiển quá trìnhDự đoán ứng xử cơ học của chi tiết composite BMC dùng trong công nghiệp điện bằng mô hình đồng nhất đa cấp độĐề 1_ Đề Thi Trắc Nghiệm Ngành Kiểm LâmĐiều tra mức độ nhận thức về sức khỏe sinh sản và giới tính của học sinh trường THPT Cẩm Giàng – Hải Dương (LV tốt nghiệp)PHÂN TÍCH sự cố nền MÓNG CÔNG TRÌNH dựa vào đặc điểm địa CHẤT TRÊN địa bàn TỈNH ĐỒNG THÁPVận dụng lý thuyết trường nghĩa dạy học đọc hiểu đoạn trích Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tườngbáo cáo môn thương mại quốc tếQuản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thị xã sông công tỉnh thái nguyênĐô thị tiên yên (quảng ninh) quá trình hình thành và biến đổiPhát triển chuỗi cung ứng gạo để tận dụng cơ hội khi việt nam tham gia vào AECThiết kế nhà máy bia năng suất 44,5 triệu lít sản phẩmnămPhát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng (LV thạc sĩ)báo cáo luật hình sự phần riêng CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNGNghiên cứu tổng hợp nanofluids trên cở sở graphene oxide-ethylene glycol và tính chất chống ăn mòn kim loạithuốc nam chữa bệnh cho vật nuôiỨng dụng CNTT xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học môn Giải phẫu nguời (LV tốt nghiệp)Ứng dụng CNTT xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy – học môn Sinh lý học nguời động vật (LV tốt nghiệp)tiểu luận văn hóa từ chứcKhóa luận tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại tân cảngBáo cáo chuyên đề virus bệnh đậu mùa650 câu trắc nghiệm sinh học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập