ĐỀ THI HỌC KÌ I VẬT LÝ 9 TPHCM

Đề thi học I Vật 6,7,9

Đề thi học kì I Vật lý 6,7,9
... 2009 Môn: VẠT LÝ Th i gian: 45 phút(Không kể th i gian giao đề) Câu 1: Như g i hai lực cân ? Lấy ví dụ Câu 2: Viết công thức liên hệ trọng lượng kh i lượng vật ? Một xe t i có kh i lượng 3,2 có ... 19608 N/m3 (1 i m) (1 i m) Phòng GD&ĐT Đông Hà Trường THCS Đường ĐỀ THI HỌC KỲ I - Năm học 2008- 2009 Môn: VẠT LÝ Th i gian: 45 phút(Không kể th i gian giao đề) Câu 1: - Phát biểu định luật truyền ... dụng biến đ i rộng vùng nhìn thấy gương chùm tia t i song song thành phẳng có kích thước chùm tia phản xạ h i tụ vào i m ngược l i, biến đ i chùm tia t i phân kỳ thích hợp thành chùm tia phản...
 • 5
 • 296
 • 2

Đề thi học I-Vật 8-0809

Đề thi học kì I-Vật lý 8-0809
... ĐÁP ÁN 1 Sự thay đổi vị trí vật theo thời gian so với vật khác gọi chuyển động học Dưới tác dụng lực cân vật đứng yên tiếp tục đứng yên đnag chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng...
 • 3
 • 238
 • 0

Đề thi học I vật 7

Đề thi học kì I vật lý 7
... Mà t = (giây) > (giây) nên ngư i nghe tiếng vang (1đ) 15 Câu (1,5 i m) M i ý 0,5đ Một số biện pháp để giảm tiếng ồn : - Giảm độ to tiếng ồn phát : khuyên ngư i nên lắp ống xả quy đònh cho xe ... trống : M i ý 0,5đ (1) góc t i (2) tần số (3) Hz (4) phản xạ âm tốt B TỰ LUẬN : (5đ) Câu (1,5 i m) 2.680 = (giây) Th i gian để ngư i nghe âm phản xạ là: t = (0,5đ) 340 Mà t = (giây) > (giây) nên ... B i Làm Đáp án Vật – Năm học 2009-2010 A TRẮC NGHIỆM : (5đ) Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả l i đúng: M i ý 0,5đ Câu d Câu c Câu b Câu d Câu b Câu a Hãy i n từ hay cụm...
 • 3
 • 187
 • 4

Đề thi học kỳ I (Vật 9 có ĐA)

Đề thi học kỳ I (Vật lý 9 có ĐA)
... BIỂU I M I Tr¾c nghiÖm: Hãy chọn phương án Câu Đáp án B A D A i m 0,5 0,5 0,5 0,5 II Tù luËn: Câu1: (3 i m) U1 = 1( A) cho 0,5 i m Tính được: I1 = R1 U I = = = 0, 75( A) cho 0,5 i m R2 I ... οB Rx C Ix A Câu 2: ( i m) - ý a cho 0,25 i m - ý c cho 0,25 i m - ý b cho 0,5 i m - ý d cho 1 i m - Hình biểu i n I M F Ngư i thẩm định Ngư i đề Lương Duy Trì Nguyễn Quốc Trị 10 B 0,5 B ... R2 I x = I1 I = 0, 25( A) Tính được: (cho i m) U x = U = 6(V ) Ux = = 8Ω (cho i m) Tính được: Rx = I x 0, 75 B 0,5 A 0,5 ο A I1 D 0,5 C 0,5 I2 Đ1 C 0,5 Đ2 οB Rx C Ix A Câu 2: ( i m) - ý...
 • 2
 • 164
 • 0

Đề thi học I vật 8

Đề thi học kì I vật lý 8
... đơn giản cho ta l i công Được l i lần lực thi t h i nhiêu lần đường ngược l i (1đ) (3đ) Tóm tắt (0,5đ) GI I S1 = 45km Vận tốc TB vận động viên lên đèo là: t1 = 2,5h V1TB = S1 / t1 = 45/2,5 = 18 ... thuộc vào trọng lượng riêng chất lỏng thể tích phần chất lỏng bò vật chiếm chỗ (1,5đ) V Thống kê i m: i m TB i m TB Lớp Sĩ số ...
 • 2
 • 144
 • 7

Đề thi học kỳ I Vật 9

Đề thi học kỳ I Vật lý 9
... B i (3 i m) Có hai i n trở R1=R2=60Ω Ngư i ta mắc hai i n trở hai cách :n i tiếp song song n i vào mạch i n có hiệu i n U= 45V a Tính dòng i n qua i n trở trường hợp b Xác định nhiệt ... i n U= 45V a Tính dòng i n qua i n trở trường hợp b Xác định nhiệt lượng toả i n trở hai trường hợp th i gian 20 phút Có nhận xét kết tìm ? ...
 • 2
 • 193
 • 1

ĐỀ THI HỌC II - VẬT 9

ĐỀ THI HỌC KÌ II - VẬT LÝ 9
... 16.4 OA ' = = 8(cm) PHòNG GD-ĐT QUảNGTRạCH TRƯờng thcs quảng minh KHO ST CHT LNG HC Kè II Năm học : 20 09 - 2010 l Môn thi : VậT Thi gian lm bi: 45 phút (Không k thi gian giao ) Cõu 1: ( 2,0 ... TRƯờng thcs QUảNG MINH chn KHO ST CHT LNG HC Kè II LNG Năm học : 20 09 - 2010 Môn : VậT Lí Tổng điểm toàn : 10 điểm Cõu : ( 2,0 im) - Hin tng ỏnh sỏng truyn t mụi trng sut ny sang mụi trng ... Ht PHòNG GD-ĐT QUảNGTRạCH TRƯờng thcs QUảNG MINH l Cõu : ( 2,0 im) đáp án biểu điểm chấm KHO ST CHT LNG HC Kè II LNG Năm học : 20 09 - 2010 Môn : VậT Lí Tổng điểm toàn : 10 điểm...
 • 4
 • 93
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ I VẬT 9(06-07)

ĐỀ THI HỌC KỲ I VẬT LÝ 9(06-07)
... thuỷ tinh thể thay đ i ?cho khoảng cách từ màng lư i đến thuỷ tinh thể không đ i 2cm PHÒNG GIÁO DỤC PHÙ ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ – HỌC KỲ II –LỚP TRƯỜNG THCS MỸ HIỆP _ Năm học : 2005 -2006 ... sát vật nhỏ (0,25đ) Thấu kính h i tụ (0,25đ) Tiêu cự (0,5đ) 2/Tạo ảnh thật vật mà ta muốn ghi l i phim ảnh ,ảnh nhỏ vật (0,5đ) Vật kính ,buồng t i chỗ đặt phim (0,5đ) C/(4đ) Dùng tia đặc biệt ... C:Trả l i l i gi i cho câu sau : 1/Một vật sáng AB ⊥ trục thấu kính phân kỳ vẽ ảnh A/B/ AB qua thấu kính B ∆ A F O 2/Khi nhìn vật cách mắt 5m cực cận mắt cách mắt 25cm tiêu cự thuỷ tinh thể...
 • 3
 • 117
 • 0

ĐỀ THI HỌC I VẬT 6 MÃ 02

ĐỀ THI HỌC KÌ I VẬT LÝ 6 MÃ 02
... th i gian sắt đông đặc nhiệt độ A Không ngừng tăng B Không ngừng giảm C M i đầu tăng sau giảm D Không thay đ i Đun nước t i 1000C ta thấy nước s i Nếu tiếp tục đun A Nước tiếp tục tăng nhiệt ... A, B 11 Vật có nguyên tắc hoạt động dựa nở nhiệt A Nhiệt kế kim lo i B Băng kép C Quả bóng bàn D Khí cầu dùng không khí nóng II Tìm từ thích hợp i n vào chỗ trống 12 M i chất lỏng s i nhiệt độ………………… ... tăng nhiệt độ bay C Nước giảm nhiệt độ D Cả A, B, C 10 Trường hợp sau liên quan đến ngưng tụ? A Nước chảy sông su i B Nước đọng l i vào bu i sáng C Nước đọng l i thành vũng sân sau tr i mưa D...
 • 3
 • 70
 • 0

Đề thi học i môn 9 quận bình chánh thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án)

Đề thi học kì i môn lý 9 quận bình chánh thành phố hồ chí minh năm học 2014  2015(có đáp án)
... biểu n i dung định luật 0,5đ + Viết công thức 0,5đ + Nêu tên đơn vị đo x 0,25đ b Bàn i i n trở lớn dây dẫn nên nhiệt lượng tỏa từ bàn i 0,5đ lớn nhiệt lượng tỏa từ dây dẫn ( v i Q  RI ... mạch I  U 12   0, 25 A R12 48 0,25đ + CĐDĐ qua R1, R2: I1 I I  0, 25 A ( Nếu tính I1 I I  U 12   0, 25 A tính i m 0,5đ) R12 48 0,25đ b) Công suất tiêu thụ R1, R2 - P1  R1 .I1  ... DẪN CHẤM B I KIỂM TRA HKI – VẬT LÝ Ngày kiểm tra: 17/12 /2014 Câu 1: ( 1,5đ) a - Tên cực từ - Tương tác cực từ b Kim nam châm hướng bắc – nam c Xác định chiều đường sức từ A, B, hai cực nam châm...
 • 3
 • 148
 • 4

Đề thi học i môn 9 quận bình tân thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án)

Đề thi học kì i môn lý 9 quận bình tân thành phố hồ chí minh năm học 2014  2015(có đáp án)
... DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN VẬT LÍ LỚP Câu 1: ( 1,5 i m) Cường độ dòng i n chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận v i hiệu i n đặt vào hai đầu dây tỉ lệ nghịch v i i n trở ... định lực i n từ 0,5 i m N N F S Câu 3: ( i m) i n năng lượng dòng i n (0,5 i m) Dòng i n có khả thực cơng làm thay đ i nhiệt vật ta n i dòng i n có mang lượng (0,5 i m) Câu 4: ( i m) Hình ... (0,5 i m) Cơng thức định luật Ơm: Trong I U R I: Cường độ dòng i n( A) U: Hiệu i n (V) R: i n trở (  ) Câu 2: ( 1,5 i m) - Quy tắc bàn tay tr i( SGK trang 74) (0,5 i m) (0,5 i m) ( i m)...
 • 4
 • 137
 • 4

Đề thi học i môn 9,8,7,6 cần giờ thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án)

Đề thi học kì i môn lý 9,8,7,6 cần giờ thành phố hồ chí minh năm học 2014  2015(có đáp án)
... HUYỆN CẦN GIỜ PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề gồm có 01 trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN: Vật Kh i : Năm học 2014- 2015 Th i gian làm b i: 45 phút (Khơng kể th i gian phát đề) Câu ( 2,0 i m): ... PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN: Vật Kh i : Năm học 2014- 2015 Th i gian làm b i: 45 phút (Khơng kể th i gian phát đề) (Đề gồm có 01 trang) Câu ( 2,0 i m): a/ Phát biểu định ... pháp để biết th i gian chậm âm phát tivi nhà hàng xóm mà em nghe so v i âm phát tivi nhà em Hết HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI Năm học : 2014 -2015 Mơn Vật Kh i Câu Câu a/ N i dung Tia phản xạ...
 • 12
 • 65
 • 0

Đề thi học i môn 9 quận gò vấp thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án)

Đề thi học kì i môn lý 9 quận gò vấp thành phố hồ chí minh năm học 2014  2015(có đáp án)
... có:   R I1 4I2 - Tính I1 =  0,25đ - Tính R3 = 40Ω (Học sinh làm theo cách khác) 1,0đ -Hết- MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: VẬT LÝ - LỚP Chủ đề Nhận biết i n trở dây ... HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I – VẬT LÝ LỚP NĂM HỌC 2014 – 2015 Ngày kiểm tra: 16/12 /2014 Câu (1,5đ) - Mắc ampe kế n i tiếp v i dây dẫn, mắc vôn kế song song v i dây dẫn (M i ý 0,25đ) - Đọc ... i n sử dụng v i hiệu i n không đ i - Vận dụng định luật Ôm để gi i toán mạch i n sử dụng v i hiệu i n không đ i Câu ý – Câu ý Câu ý 1,0 – 1,25 1,25 Vận dụng công thức P = UI, đoạn mạch tiêu...
 • 3
 • 183
 • 2

Đề thi học i môn 9 quận tân bình thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án)

Đề thi học kì i môn lý 9 quận tân bình thành phố hồ chí minh năm học 2014  2015(có đáp án)
... CHẤM MÔN VẬT LÝ – LỚP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 Löu yù: - Sinh hoạt nhóm để thống biểu i m, đáp án trước chấm - Sai đơn vị: - 0,25 đ ( trừ lần cho lo i đơn vị) Câu (1,5 đ) - Phát biểu n i dung ... Dòng i n mang lượng thực công cung cấp nhiệt lượng 0,5 đ - Kilôoát.giờ (kW.h) đơn vị i n (công dòng i n) 0,5 đ - Quạt i n chuyển hóa i n thành nhiệt 0,5 đ Câu (2,0 đ) O - Phát biểu quy ... Xác định từ cực hình vẽ 0,5 đ S N Câu (1,5 đ) - i n trở dây dẫn phụ thuộc vào chiều d i, tiết diện vật liệu làm dây dẫn 0,5 đ - Tiết diện dây constantan  0,5 đ R S S    0,5.10...
 • 2
 • 389
 • 4

Đề thi học i môn 9 quận tân phú thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án)

Đề thi học kì i môn lý 9 quận tân phú thành phố hồ chí minh năm học 2014  2015(có đáp án)
... ghi ấm i n b Tính giá trị i n trở ấm i n ấm hoạt động bình thường Giữa hai i m M, N mạch i n có hiệu i n khơng đ i, V có hai ... HỌC SINH KHÔNG ĐƯC VIẾT VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHẦN PHÁCH SẼ RỌC I MẤT Một dãy đèn trang trí gồm nhiều bóng đèn s i đốt nhỏ có i n trở giống R = 12 Ω Hãy cho biết ngư i ta mắc n i tiếp ... CHẤM KIỂM TRA HKI MÔN VẬT LÍ LỚP ****** (1,5đ) Phát biểu định luật Ohm Viết cơng thức Nêu tên g i đơn vị đ i lượng cơng thức (1đ) [ Tóm tắt Nhiệt lượng tỏa dây là: Q = 4,5 kJ (1,5đ) i n tiêu thụ...
 • 3
 • 182
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học kì 2 vật lý 9đề thi học kì 1 vật lý 9đề thi học kì i vật lý 12đề thi học kì i vật lý 7đề thi học kì i vật lý 6đề thi học kì ii vật lý 9đề thi học kì i vật lý 10 nâng caođề thi học kì i vật lý lớp 6đề thi học kì 1 vật lý 9 năm 2013đề thi học sinh giỏi vật lý 9 tphcmđề thi học kì môn vật lý lớp 9đề cương ôn thi học kì 1 vật lý 9đề thi học kì 1 vật lý lớp 9đề thi học kì 2 vật lý lớp 9đề kiểm tra học kì i vật lý 9Tìm hiểu một số đặc trưng của nhiên liệu hạt nhân và xác định độ giàu bằng phương pháp gammaTriết lý nhân sinh của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và giá trị lịch sử của nóVai trò của nữ cán bộ trong hoạt động quản lý tại Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội nước CHDCND LàoVai trò kết nối các nguồn lực nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã Đội BÌnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn từ năm 2010 đến nayVấn đề đời sống văn hóa của người lao động Việt Nam trên báo điện tử (Khảo sát báo Lao động online, Lao động thủ đô onlineVăn hóa doanh nghiệp của các công ty lữ hành ở Hà NộiVăn hóa doanh nghiệp tại Viễn thông Hà GiangXây dựng phương pháp phát hiện một số chủng Human Papilloma virus nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung ở Việt Nam bằng kỹ thuật Realtime PCRXóa đói giảm nghèo ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia LaiXuất khẩu lao động ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An99 mẫu slide cực đẹp cho công việc và học tập16 đề thi kinh tế vi mô dành cho sinh viên chuyên ngành10 de thi tieng anh 2016 NO KEYDeThiThu nettienganh chuyen nguyen hue HN lan2DEMO TESTS FOR ENTRANCE UNIVERSITY EXAM 2015Thong bao to chuc hoi nghi doi thoai, găp mat chuc tet dinh dau 2017ĐỀ THI CHỌN HSG SINH 12CẠNH TRANH HOÀN TOÀN, CẠNH TRANH độc QUYỀN, độc QUYỀN HOÀN TOÀNgiao an lop 2 (2)giao an lop 2 tuan 7
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập