Nghiên cứu giải pháp xử lý rơm nhằm cải thiện môi trường đất trồng lúa ở đồng bằng sông cửu long tt

Nghiên cứu giải pháp xử rơm nhằm cải thiện môi trường đất trồng lúa đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu giải pháp xử lý rơm nhằm cải thiện môi trường đất trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long
... thực giải pháp kỹ thuật để xử rơm đồng ruộng, hạn chế đốt đồng bảo nhằm vệ môi trường, cải thiện tính chất đất, đề tài Nghiên cứu giải pháp xử rơm nhằm cải thiện môi trường đất trồng lúa đồng ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN XUÂN DŨ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XỬ LÝ RƠM NHẰM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRỒNG LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chuyên ngành: Môi Trường Đất Nước Mã số: ... đốt đồng gây ảnh hưởng đến tính chất hóa đất suất lúa 2.1.5 Môi trường đất trồng lúa 2.2 Một số đặc tính lý, hóa học đất canh tác lúa 10 2.2.1 Dung trọng đất trồng lúa 10 2.2.2 pH đất trồng lúa...
 • 127
 • 100
 • 0

CÂN BẰNG HÓA HỌC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG K, CA, MG, MN ĐỐI VỚI LÚA CỦA 6 BIỂU LOẠI ĐẤT TRỒNG LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG docx

CÂN BẰNG HÓA HỌC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG K, CA, MG, MN ĐỐI VỚI LÚA CỦA 6 BIỂU LOẠI ĐẤT TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG docx
... pháp cân khoáng để đánh giá tình trạng dinh dưỡng biểu loại đất cho lúa K, Ca, Mg Mn dùng để đánh giá nguồn cung cấp dinh dưỡng đất Trong phẩu diện khảo sát, cách đánh giá theo cân hóa học thống ... mức độ hòa tan K, Ca, Mg Mn khoáng soilK, ( Khoáng (?) soil K khoáng gì?) Đề nghị bổ sung phương trifnh cuối cho chất K, Mg, Ca Cách tiếp cận tình trạng dinh dưỡng thông qua cân hóa học: Một cách ... so với loại đất Soil-Ca điều tiết Với đất Mộc Hóa, Ca hòa tan có 7,1 mg/kg, tương đương với 14,1kg/ha (sâu 20cm, dung trọng =1), để đạt lúa/ ha lúa cần 20kg Ca, đất Mộc Hóa thiếu hụt khoảng 6kg...
 • 11
 • 221
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA RƠM RẠ XỬ BẰNG CHẾ PHẨM Trichoderma ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRỒNG LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA RƠM RẠ XỬ LÝ BẰNG CHẾ PHẨM Trichoderma ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... hưởng rơm rạ xử chế phẩm Trichoderma đến suất lúa hiệu kinh tế trồng lúa Đồng sông Cửu Long" thực thành công đánh giá khả phân hủy rơm rạ chế phấm Trichoderma trực tiếp đồng, đánh giá ảnh hưởng ... Bảng Ảnh hưởng vùi rơm rạ xử chế phẩm Trichoderma đến suất lúa An Giang Cần Thơ vụ Hè thu 2010 TT NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 Nghiệm thức Rơm rạ không xử Rơm rạ xử chế phẩm Rơm rạ ... (1) Rơm rạ không xử chế phẩm, (2) Rơm rạ xử chế phẩm, (3) Rơm rạ không xử + 70% NPK (70N-42 P2O5-21K2O kg/ha), (4) Rơm rạ xử chế phẩm+ 70% NPK, (5) Đốt rơm + 70% NPK, (6) Đốt rơm +...
 • 13
 • 292
 • 0

phân tích rủi ro lãi suất và giải pháp quản rủi ro lãi suất tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh cà mau

phân tích rủi ro lãi suất và giải pháp quản lý rủi ro lãi suất tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh cà mau
... trọng việc nghiên cứu rủi ro lãi suất, nên em chọn đề tài: Phân tích rủi ro lãi suất giải pháp quản rủi ro lãi suất Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng sông Cửu Long chi nhánh Mau 1.1.2 Căn khoa ... 4065312 Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Tên đề tài: Phân tích rủi ro lãi suất giải pháp quản rủi ro lãi suất Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng sông Cửu Long chi nhánh Mau NỘI DUNG NHẬN XÉT: Tính ... loại rủi ro nhƣ: Rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro tỷ giá, nhƣng phạm vi đề tài xin trình bày cụ thể rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất: Là loại rủi ro xuất có thay đổi lãi suất...
 • 106
 • 184
 • 0

Đa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học và ứng dụng xử nước thải sau biogas của trại chăn nuôi heo đồng bằng sông Cửu Long

Đa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học và ứng dụng xử lý nước thải sau biogas của trại chăn nuôi heo ở đồng bằng sông Cửu Long
... tài Đa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học ứng dụng xử nước thải sau biogas trại chăn nuôi heo đồng sông Cửu Long thực phòng thí nghiệm Vi sinh vật môi trường thuộc Vi n ... chọn vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học Nhận di n vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học dựa vào đặc điểm hình thái, đặc tính sinh lý, sinh hóa Để nhận di n vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh ... suất xử nước thải chăn nuôi heo sau biogas chủng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học thể tích 100 lít 121 4.9 Hiệu xử nƣớc thải chăn nuôi heo sau biogas vi khuẩn tổng hợp chất...
 • 229
 • 191
 • 0

Giải pháp quản đất trồng lúa vùng đồng bằng sông hồng

Giải pháp quản lý đất trồng lúa vùng đồng bằng sông hồng
... Thực trạng ñất trồng lúa quản ñất trồng lúa vùng ðồng sông Hồng 51 4.1.1 Thực trạng ñất trồng lúa ñịa phương vùng ðBSH 51 4.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến quản ñất trồng lúa vùng ðBSH 4.2 ... diện tích ñất trồng lúa ñến năm 2020 78 4.3.3 Quy hoạch ñất trồng lúa vùng ðBSH tầm nhìn ñến năm 2030 86 4.4 Các giải pháp quản ñất trồng lúa 88 4.4.1 Giải pháp quản lý, bảo vệ ñất lúa ñã ñược ... phần hệ thống hoá sở luận thực tiễn quản ñất trồng lúa nhằm ñảm bảo an ninh lương thực vùng ðồng sông Hồng; - ðánh giá thực trạng quản ñất trồng lúa vùng ðồng sông Hồng; - Dự báo yếu tố...
 • 136
 • 27
 • 0

TƯƠNG QUAN GIỮA SỰ HẤP THU CỦA CÂY VÀ BỐN PHƯƠNG PHÁP TRÍCH K, Ca, Mg VÀ Mn HỮU DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI CỦA MẪU ĐẤT PHÙ SA TRỒNG LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG pdf

TƯƠNG QUAN GIỮA SỰ HẤP THU CỦA CÂY VÀ BỐN PHƯƠNG PHÁP TRÍCH K, Ca, Mg VÀ Mn HỮU DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI CỦA MẪU ĐẤT PHÙ SA TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG pdf
... 7: Tương quan hấp thu Mn Mn trích từ bốn phương pháp vụ HT 3.2 Thảo luận Việc chọn phương pháp trích phù hợp cho tất loại đất khó Các nhà khoa học thường chọn pH đất để sử dụng phương pháp trích ... (3 8mg/ chậu) ** * ** ** Hình 3: Tương quan hấp thu Ca Ca trích từ bốn phương pháp vụ HT 3.1.3 Magesium trích hút vụ Đông Xuân tương quan cung cấp hấp thu Mg loại đất không đạt cao kali, tương ... thấp DTPA (R2 = 0.51) *** ** *** *** Hình 5: Tương quan hấp thu Mg Mg trích từ bốn phương pháp vụ HT 3.1.4 Mangan trích hút Hình cho thấy Mn vụ ĐX cho thấy phương pháp Mehlich III có tương quan...
 • 9
 • 229
 • 0

tiểu luận thực trạng ônhiễm tại các Khu công nghiệp, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp chính phủ cho việc cải thiên môi trường Khu công nghiệp

tiểu luận thực trạng ônhiễm tại các Khu công nghiệp, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp chính phủ cho việc cải thiên môi trường Khu công nghiệp
... Tổ chức thực biện pháp quản lý bảo vệ môi trường KCN - Tài nhân lực công tác bảo vệ môi trường KCN Trong vấn đề có mặt yếu cần cải thiện Chính chúng nguyên nhân thực trạng ô nhiễm môi trường nghiêm ... Cục Bảo vệ môi trường, 2007 III.NGUYÊN NHÂN Qua số liệu chương I, ta thấy tình trạng đáng báo động trạng môi trường KCN Nguyên nhân tình trạng xuất phát từ thực tế yếu quản lý môi trường KCN ... ứng dụng vào thực tế Ở Việt Nam vấn đề mẻ vấn đề tìm hiểu đề xuất qua số dự án Tổ chức thực biện pháp quản lý bảo vệ môi trường KCN  Công tác tra, kiểm tra, giám sát môi trường KCN chưa thực phát...
 • 30
 • 189
 • 0

thực trạng ô nhiễm tại các KCN, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp chính phủ cho việc cải thiên môi trường KCN

thực trạng ô nhiễm tại các KCN, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp chính phủ cho việc cải thiên môi trường KCN
... thiệp phủ Bài tiểu luận đặt mục tiêu nêu rõ thực trạng ô nhiễm KCN, tìm hiểu nguyên nhân đưa số giải pháp phủ cho việc cải thiên môi trường KCN B NỘI DUNG I HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG Ở CÁC KHU CÔNG ... đổ môi trường không qua xử lý xử lý không triệt để gây hậu ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sống môi trường xung quanh có môi trường đất 5.Tổ chức thực biện pháp quản lý bảo vệ môi trường KCN ... quản lý môi trường KCN - Quy hoạch KCN gắn với bảo vệ môi trường - Áp dụng biện pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường KCN - Tổ chức thực biện pháp quản lý bảo vệ môi trường KCN - Tài nhân lực công tác...
 • 29
 • 30
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT TƯỚI LUÂN PHIÊN LÊN SỰ KHOÁNG HÓA ĐẠM CỦA ĐẤT PHÙ SA TRỒNG LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG pdf

ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT TƯỚI LUÂN PHIÊN LÊN SỰ KHOÁNG HÓA ĐẠM CỦA ĐẤT PHÙ SA TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG pdf
... CF: đất ngập liên tục; AWD: đất khô ngập luân phiên 3.2.2 Tốc độ khoáng hóa NH4+-N Khoáng hóa đạm kết hai tiến trình đối lập: khoáng hóa đạm tổng (sự phóng thích đạm) bất động đạm (sự đồng hóa đạm) ... tốc độ khoáng hóa so với tốc độ khoáng hóa tổng (hệ số tương quan r = 0,70) Tùy thuộc vào giai đoạn khác tốc độ khoáng hóa N so với tốc độ khoáng hóa tổng khác Tốc độ khoáng hóa đất phù sa AWD ... sẵn đất 3.3 Ảnh hưởng biện pháp tưới lên tốc độ khoáng hóa NO3-+NO2 N pH yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tiến trình nitrate hóa (Staley et al., 1990), khoảng pH tối hảo cho tiến trình nitrate hóa...
 • 8
 • 371
 • 1

Biến động một số tính chất đất trồng lúa vùng đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long

Biến động một số tính chất đất trồng lúa vùng đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long
... thay đổi số tính chất số loại đất trồng lúa ĐBSH ĐBSCL Các số liệu tính chất đất tầng đất mặt (tầng canh tác) Số liệu thời kỳ 1975 tổng hợp từ kết phân tích đất báo cáo đồ đất vùng, tỉnh…; số liệu ... giá biến động số tính chất đất số loại đất trồng lúa hai vùng đồng ĐBSH ĐBSCL cho thấy: - Có thay đổi rõ số tính chất (pH, OC, P K dễ tiêu, cation trao đổi dung tích hấp thu) tầng canh tác số ... tính chất đất trồng lúa vùng ĐBSH ĐBSCL Theo Ban Biên tập Bản đồ Đất VN (1976), loại đất dùng để sản xuất lúa vùng ĐBSH ĐBSCL gồm đất phù sa, đất phèn, đất mặn, đất xám bạc mầu đất lầy than bùn/đất...
 • 13
 • 222
 • 0

đánh giá tính bền cấu trúc và xác định ẩm độ thích hợp để làm đất cho một số nhóm đất chính trồng lúa đồng bằng sông cửu long

đánh giá tính bền cấu trúc và xác định ẩm độ thích hợp để làm đất cho một số nhóm đất chính trồng lúa ở đồng bằng sông cửu long
... tài Đánh Giá Tính Bền Cấu Trúc Xác Định Ẩm Độ Thích Hợp Để Làm Đất Cho Một Số Nhóm Đất Chính Trồng Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long thực nhằm đánh giá mức độ suy thoái cấu trúc đất trồng lúa ... LÝ ĐẤT ĐAI XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Đề tài : “ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN CẤU TRÚC VÀ XÁC ĐỊNH ẨM ĐỘ THÍCH HỢP ĐỂ LÀM ĐẤT CHO MỘT SỐ NHÓM ĐẤT CHÍNH TRỒNG LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU ... HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Đề tài : “ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN CẤU TRÚC VÀ XÁC ĐỊNH ẨM ĐỘ THÍCH HỢP ĐỂ LÀM ĐẤT CHO MỘT SỐ NHÓM ĐẤT CHÍNH TRỒNG LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ...
 • 52
 • 109
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG CHUYỂN GIAO ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA NÔNG DÂN TRỒNG LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG CHUYỂN GIAO ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA NÔNG DÂN TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... khuyến nông qua ảnh hưởng đến hài lòng nông dân Mục tiêu nghiên cứu luận án xác định ảnh hưởng chương trình khuyến nông chuyển giao tiến kỹ thu t, công nghệ nông nghiệp thu nhập nông dân trồng lúa; ... có ảnh hưởng đến hài lòng nông dân? 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Xác định ảnh hưởng chương trình khuyến nông chuyển giao tiến kỹ thu t, công nghệ nông nghiệp thu nhập nông dân ... lượng dịch vụ khuyến nông qua ảnh hưởng hài lòng nông dân cần thiết để nâng cao chất lượng chương trình khuyến nông chuyển giao tiến kỹ thu t, công nghệ nông nghiệp Đồng Sông Cửu Long, vùng trọng...
 • 221
 • 133
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề xuất các giải pháp xử lý chất thải bảo vệ môi trường trong ngành sản xuất thạch dừađa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học và ứng dụng xử lý nước thải sau biogas của trại chăn nuôi heo ở đồng bằng sông cửu longkien nghi cac giai phap nham cai thien moi truong dat vung dbshảnh hưởng của các chương trình khuyến nông chuyển giao ứng dụng kỹ thuật đối với thu nhập của nông dân trồng lúa ở ðồng bằng sông cửu longthời vụ vùng trồng lúa ở đồng bằng sông cửu longcác giải pháp nhằm cải thiện môi trường không khí ở thành phố hà đôngmột số giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoàimột số giải pháp phát triển dịch vụ sản xuất xuất khẩu hàng hóa trái cây đồng bằng sông cửu longmột số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty tnhh mtv kovintầm quan trọng của việc xử lý phân người đối với môi trường và sức khỏe cộng đồngbiện pháp cụ thể nhằm cải thiện môi trường đầu tưsau hai cay trong chinh o dong bang song cuu longhậu quả về kinh tế và sức khỏe của việc sử dụng thuốc trừ sâu trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửuý nghĩa của việc cải tạo đất phèn mặn o dong bang song cuu longđánh giá tác động môi trường của sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long docxSurvey of accounting 3rd ed thomas edmondsBUSINESS RESEARCH METHODS 8th ed ZIKMUND BABIN CARR GRIFFINLuận văn Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Nhà máy sợi IICải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh phú thọNghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã phúc chu, huyện định hóa, tỉnh thái nguyênTheory of the firm for strategic management economic value analysisResearch methods for the behavioral charles stangor wadsworthStrategic management global cultural perspectives for profit and non profitBusiness research methods 12e donald r cooperStrategic management 9e hitte ireland and hoskissonUnit 4 special educationNghiên cứu quá trình tạo bùn hạt trong hệ thống UASB nhằm xử lý nước thải sơ chế mủ cao su (TT)Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực trạng và giải phápTính hyperbolic đầy của miền hartogsBài tính tỉ lệ bonjean và đường cong thủy tĩnhBài 9 thứ tự kể trong văn tự sựBài 8 ngôi kể trong văn tự sựBài 1 con rồng cháu tiênTuần 11 ông trạng thả diều
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập