Nhật ký tập sự nghề luật sư

Đăng tập sự hành nghề luật đối với trường hợp không được giảm thời gian tập sự pps

Đăng ký tập sự hành nghề luật sư đối với trường hợp không được giảm thời gian tập sự pps
... bước Đăng tập Người tập hành nghề luật đăng việc tập Đoàn luật địa phương nơi có trụ sở tổ chức hành nghề luật tập Đồng ý cho Đoàn luật đăng việc tập cho người tập hành nghề ... chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật việc nhận người tập hành nghề tập tổ chức, chi nhánh Số hồ sơ: Không có quy định cụ thể Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ... hành nghề tập luật Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bằng cử nhân luật; Thành phần hồ sơ Giấy Chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật giấy tờ chứng minh miễn khóa đào tào nghề luật sư; Văn xác...
 • 3
 • 147
 • 0

Hợp nhất tổ chức hành nghề luật ppt

Hợp nhất tổ chức hành nghề luật sư ppt
... Điều lệ công ty luật Điều lệ công ty luật phải có chữ ký luật chủ sở hữu tất luật thành viên Biên họp thành viên việc thông qua hợp đồng hợp nhất, dự thảo Điều lệ Công ty luật hợp Giấy đăng ... viên trở lên công ty luật hợp danh); - Quyền nghĩa vụ luật chủ sở hữu luật thành viên; - Phần vốn góp luật thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên); ... đủ, hợp lệ Bước Hồ sơ Sở Tư pháp xem xét, xử lý hồ sơ cấp giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật hợp Thành phần hồ sơ Hợp đồng hợp bao gồm nội dung: tên, địa trụ sở Công ty luật...
 • 6
 • 63
 • 0

Đăng tập sự hành nghề công chứng (đối với trường hợp người tập sự tự liên hệ) pdf

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng (đối với trường hợp người tập sự tự liên hệ) pdf
... việc đăng tập hành nghề công chứng b) Đối với Sở Tư pháp: Bước Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ; Tên bước Bước Mô tả bước Sở Tư pháp ghi nhận việc đăng tập vào sổ theo dõi việc đăng tập hành nghề ... tập hành nghề công chứng Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị đăng tập hành nghề công chứng (theo mẫu hướng dẫn) Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng (bản có chứng thực kèm để ... dõi thời gian đăng tập hành nghề công chứng Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Bước a) Đối với người tập sự: Nộp hồ sơ theo quy định Sở Tư pháp hành từ thứ hai đến thứ sáu Người tập cập nhật...
 • 4
 • 234
 • 0

Đăng tập sự hành nghề công chứng (đối với trường hợp người tập sự đề nghị Sở Tư pháp bố trí tập sự) pps

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng (đối với trường hợp người tập sự đề nghị Sở Tư pháp bố trí tập sự) pps
... việc đăng tập hành nghề công chứng Sau ngày làm việc kể từ ngày có văn bố trí tập sự, người Bước tập phải đến tập tổ chức hành nghề công chứng bố trí Mô tả bước Tên bước b) Các bước thực Sở ... pháp: Bước Sở pháp tiếp nhận hồ sơ; Bước Có văn bố trí tập gửi tổ chức hành nghề công chứng người tập sự; Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày có văn bố trí tập sự, Sở pháp ghi nhận việc đăng ... đăng tập vào sổ theo dõi việc đăng Bước tập hành nghề công chứng Nếu người tập không đến tập tổ chức hành nghề công chứng bố trí thời hạn nêu (căn theo phản hồi tổ chức hành nghề công chứng) ...
 • 4
 • 197
 • 0

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sưChấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật doc

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sưChấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư doc
... công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại Bước Lưu văn thông báo vào hồ sơ tổ chức hành nghề luật Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn thông báo định chấm dứt hoạt động tổ chức ... chức hành nghề luật Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn thông báo định chấm dứt hoạt động tổ chức hành nghề luật Số hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ... cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Lưu hồ sơ Các bước Mô tả bước Tên bước Tổ chức đến làm thủ tục phòng Hộ tịch Tư phác khác – Sở Bước Tư pháp Bình Định vào tất ngày tuần, trừ thứ bảy...
 • 3
 • 132
 • 0

Báo cáo "Một số điểm mới về thoả ước lao động tập thể theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn thi hành " docx

Báo cáo
... đổi, bổ sung số điều Bộ luật lao động Điều chứng tỏ thoả ớc l vấn đề quan trọng, Nh nớc đ có quan tâm vấn đề n y Chế độ thoả ớc lao động tập thể theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật lao động ... định cụ thể v vấn đề n y đ đợc khắc phục Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật lao động Việc xử lí thoả ớc vô hiệu theo Luật sửa đổi, bổ sung giống nh Bộ luật lao động song có số điểm mới: - Cơ ... phụ thuộc v o phơng án sử dụng lao động ngời lao động Trên l số điểm thoả ớc lao động tập thể theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật lao động v văn hớng dẫn thi h nh Những vấn đề n y đ phần...
 • 4
 • 223
 • 0

nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ phun sương phụ giá để sản xuất giấy carton, duplex cho ngành công nghiệp bao bì chất lượng cao thay thế giấy nhập khẩu

nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ phun sương phụ giá để sản xuất giấy carton, duplex cho ngành công nghiệp bao bì chất lượng cao thay thế giấy nhập khẩu
... Đằng tiêu kỹ thuật giấy sản xuất theo công nghệ phun sương tinh bột đạt mục tiêu đề Sản phẩm sản xuất thử đề tài đơn vò sản xuất bao công nghiệp đánh giá cao, đạt yêu cầu sử dụng cho thiết ... để sản xuất sản phẩm giấy công nghiệp thỏa mãn yêu cầu nha( sản xuất bao Sau đây, xin báo cáo trình nghiên cứu, ứng dụng đề tài vào sản xuất giấy sau : I.- TUYỂN LỰA , CHỌN LOẠI TINH BỘT ĐỂ ... tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ phun sương tinh bột vào sản xuất giấy công nghiệp (giấy Duplex , giấy medium , giấy carton đònh lượng cao đạt độ lý (độ chòu bục , độ cứng , độ nén vòng...
 • 18
 • 177
 • 1

Đề cương bài giảng Kỹ năng hành nghề Luật Đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh

Đề cương bài giảng Kỹ năng hành nghề Luật Đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh
... TIẾN TRÌNH HÀNH NGHỀ LUẬT HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI HÀNH NGHỀ LUẬT TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ LUẬT MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG HÀNH NGHỀ LUẬT I/ NHỮNG ... PHẦN KỸ NĂNG HÀNH NGHỀ: KỸ NĂNG TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT KỸ NĂNG TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG PHI HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ KỸ NĂNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ KỸ NĂNG ĐẠI DIỆN ... DIỆN THEO ỦY QUYỀN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT NHỮNG TÌNH HUỐNG KHÓ, PHỨC TẠP THƯỜNG GẶP KHI HÀNH NGHỀ NHỮNG KINH NGHIỆM ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG HÀNH NGHỀ LUẬT I/ KỸ NĂNG CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ LUẬT TRONG HOẠT...
 • 30
 • 29
 • 2

Mẫu TP-LS-05: Giấy đề nghị đăng hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật

Mẫu TP-LS-05: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
... Lĩnh vực hành nghề Chi nhánh: Chúng xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật thực đầy đủ nghĩa vụ pháp luật quy định ... tuân thủ pháp luật thực đầy đủ nghĩa vụ pháp luật quy định Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) ...
 • 3
 • 199
 • 0

SỔ NHẬT THỰC TẬP PHẠM NĂM 2

SỔ NHẬT KÝ THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM 2
... STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH HẠNH KIỂM HỌC LỰC 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Danh sách đội ngũ cán lớp,đội ... hoạt đoàn viên trường thực tâp Vệ sinh công cộng -ĐOàn Trường,Đoàn thực tập 17/01 /20 13 - Hoàn tất hồ sơ đoàn thực tập phạm - Ban đạo 19/01 /20 13 - Họp tổng kết thực tập phạm - BCĐ, GVHD SV ... tiết tập giảng môn toán lớp 8a4 Tính - Nhóm SV -GVHD nhóm SV -Dự Giờ thi giảng môn toán lớp 8a3 Trinh -GVHD Nhóm SV 22 / 02/ 2014 - Hoàn Thành hồ sơ thực tập, viết nhật kí báo cáo - Nhóm SV 23 / 02/ 2014...
 • 10
 • 23,019
 • 481

Xem thêm

Từ khóa: đơn đăng ký tập sự hành nghề luật sưđăng ký tập sự hành nghề luật sưthủ tục đăng ký tập sự hành nghề luật sưhồ sơ đăng ký tập sự hành nghề luật sưgiáo trình kỹ năng hành nghề luật sưsách kỹ năng hành nghề luật sư tư vấnkỹ năng hành nghề luật sư tư vấncác kỹ năng hành nghề luật sưkỹ năng hành nghề luật sưhồ sơ đăng ký tập sự luật sưthủ tục đăng ký tập sự luật sưphí đăng ký tập sự luật sưđơn đăng ký tập sự luật sưđăng ký tập sự luật sưđăng ký tập sự hành nghề công chứngCông tác xây dựng và phát triển kho tài liệu địa chí tại Thư viện Tỉnh Thanh hóa thực trạng và giải phápNâng cao hiệu quả công tác tổ chức phục vụ tại các kho mở của Thư viện Học viên Kỹ thuật Quân sựTác Động Của Việc Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO Đối Với Lĩnh Vực Nông Nghiệp Việt NamKiến Thức Bản Địa Về Di Sản Địa Chất Ở Công Viên Địa Chất Cao Nguyên Đá Đồng VănCHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍỨng dụng vật liệu composite trongsản xuất đóng thùng xe tảiHỆ THỐNG ĐÁNH LỬA, Designed by LTPNghiên cứu cơ cấu chấp hành thủy lực phanh ABS của xe Toyota HiaceSmall scale stand for testing different control algorithms on assisted brake systemsBRAKE CONTROL – ANTI-LOCK BRAKE SYSTEMTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHMột số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc ở Tổng Công ty Dệt May Việt NamMột Số Biện Pháp Thúc Đẩy Xuất Khẩu Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ ở Công Ty ARTEXPORTQuy Hoạch Cơ Sở Giết Mổ Gia Súc Gia Cầm Tập Trung Tỉnh Vĩnh Phúc Đến Năm 2020Thuyết Minh Quy Hoạch Phát Triển Ngành Văn Thư, Lưu Trữ Tỉnh Vĩnh Phúc Đến Năm 2020, Tầm Nhìn Đến Năm 2030Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn Quan hệ Kinh tế Quốc tếBáo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Thị Xã Phúc Yên Đến Năm 2020 Và Tầm Nhìn Đến Năm 2030Đề cương môn học Phương pháp công tác Đội TNTP HCMThúc Đẩy Sự Hình Thành Và Phát Triển Doanh Nghiệp Khoa Học Và Công Nghệ Kinh Nghiệm Của Trung QuốcKế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập