Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon rừng trồng thông mã vĩ (pinus massoniana lamb) tại lâm trường, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn

Nghiên cứu khả năng tích lũy Các bon Rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium) tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng tích lũy Các bon Rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium) tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
... tích lũy Các bon Rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium) huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Mục đích nghiên cứu Xác định khả tích lũy bon rừng trồng Keo tai tượng tuổi khác huyện Định Hóa, tỉnh ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––––––– PHẠM CAO BỔN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CÁC BON RỪNG TRỒNG KEO TAI TƢỢNG (Acacia mangium) TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN ... nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Rừng trồng Keo tai tượng tuổi 3, tuổi xã điển hình Quy Kỳ Lam Vỹ huyện Đinh Hóa, tỉnh Thái Nguyên * Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu khả tích lũy bon tầng gỗ, bụi...
 • 98
 • 193
 • 2

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon rừng trồng keo tai tương tại huyện định hóa, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon rừng trồng keo tai tương tại huyện định hóa, tỉnh thái nguyên
... tích lũy Các bon Rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium) huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Mục đích nghiên cứu Xác định khả tích lũy bon rừng trồng Keo tai tượng tuổi khác huyện Định Hóa, tỉnh ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––––––– PHẠM CAO BỔN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CÁC BON RỪNG TRỒNG KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium) TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN ... lượng bon tích lũy đất rừng trồng Keo 50 Bảng 3.14 Tổng trữ lượng bon tích lũy rừng trồng Keo 51 Bảng 3.15 Khả hấp thụ CO2 rừng trồng Keo theo tuổi 52 Bảng 3.16 Trữ lượng rừng trồng Keo tai...
 • 97
 • 43
 • 0

Nghiên cứu khả năng tích luỹ carbon của rừng trồng cây mắc rạc (delavaya toxocarpa franch) tại xã phúc sen huyện quảng uyên tỉnh cao bằng

Nghiên cứu khả năng tích luỹ carbon của rừng trồng cây mắc rạc (delavaya toxocarpa franch) tại xã phúc sen  huyện quảng uyên  tỉnh cao bằng
... - tỉnh Cao Bằng Nội dung 2: Nghiên cứu sinh khối rừng Mắc rạc Phúc Sen - huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng Nội dung 3: Nghiên cứu trữ lượng carbon rừng Mắc rạc Phúc Sen - huyện Quảng Uyên ... số đặc điểm rừng Mắc rạc Phúc Sen huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng - Xác định sinh khối lượng tích lũy carbon số quần thể rừng Mắc rạc Phúc Sen - huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng - Bước ... trường rừng Đề tài: Nghiên cứu khả tích luỹ carbon rừng trồng Mắc rạc (Delavaya toxocarpa Franch) Phúc Sen - huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng xuất phát từ lý thực tế Mục tiêu nghiên cứu -...
 • 76
 • 132
 • 0

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng trồng mỡ (manglietia conifera) tại xã chu hương, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng trồng mỡ (manglietia conifera) tại xã chu hương, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn
... trồng Mỡ Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - Đánh giá lượng bon tích lũy rừng trồng Mỡ Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - Lượng hóa lực hấp thu CO rừng trồng Mỡ Chu Hương, huyện Ba ... nguyên rừng lịch sử rừng trồng Mỡ Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 4.1.2 Đặc điểm cấu trúc rừng trồng Mỡ Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 4.1.3 Lượng bon tích lũy mặt đất Chu Hương, ... Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 4.1.4 Năng lực hấp thu CO2 rừng trồng Mỡ Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 4.1.5 Lượng hóa giá trị môi trường rừng trồng Mỡ Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc...
 • 37
 • 318
 • 0

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng tự nhiên trạng thái IIIA tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng tự nhiên trạng thái IIIA tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
... nghiên cứu khả hấp thụ rừng tự nhiên Thái nguyên chưa nhiều Xuất phát từ yêu cầu thực đề tài “ Nghiên cứu khả tích lũy bon rừng tự nhiên trạng thái IIIA huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Số hóa Trung ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM –––––––––––––––––––– ĐÀO THỊ NGỌC DIỆP NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CACBON CỦA RỪNG TỰ NHIÊN TRẠNG THÁI IIIA TẠI HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ... thụ rừng trạng thái IIIA huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất số ứng dụng việc xác định lượng CO hấp thu trạng thái rừng IIIA huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 2.2 Đối tƣợng phạm vi nghiên...
 • 92
 • 80
 • 1

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng trồng Mỡ (Manglietia conifera) tại xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng trồng Mỡ (Manglietia conifera) tại xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
... rừng trồng Mỡ Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - Đánh giá lượng bon tích lũy rừng trồng Mỡ Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - Bước đầu lượng hóa giá trị môi trường rừng trồng Mỡ khu ... tài nghiên cứu là: Nghiên cứu khả tích lũy bon rừng trồng Mỡ (Manglietia conifera) Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ” 4 Mục đích nghiên cứu Nhằm cung cấp thêm thông tin khả tích lũy Các ... PHẠM VĂN QUỲNH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CÁC BON CỦA RỪNG TRỒNG MỠ (Manglietia conifera) TẠI XÃ CHU HƢƠNG, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Lâm học Mã số: 60.62.02.01...
 • 105
 • 84
 • 1

Nghiên cứu khả năng tích luỹ carbon của rừng trồng cây Mắc rạc tại xã Phúc Sen - huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng

Nghiên cứu khả năng tích luỹ carbon của rừng trồng cây Mắc rạc tại xã Phúc Sen - huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng
... Uyên - tỉnh Cao Bằng Nội dung 2: Nghiên cứu sinh khối rừng Mắc rạc Phúc Sen - huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng Nội dung 3: Nghiên cứu trữ lượng carbon rừng Mắc rạc Phúc Sen - huyện Quảng Uyên ... đặc điểm rừng Mắc rạc Phúc Sen huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng - Xác định sinh khối lượng tích lũy carbon số quần thể rừng Mắc rạc Phúc Sen - huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng - Bước đầu ... trường rừng Đề tài: Nghiên cứu khả tích luỹ carbon rừng trồng Mắc rạc (Delavaya toxocarpa Franch) Phúc Sen - huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng xuất phát từ lý thực tế Mục tiêu nghiên cứu - Xác...
 • 76
 • 104
 • 0

Nghiên cứu cấu trúc sinh khối và khả năng tích lũy các bon rừng thông (pinus massoniana lamb) thuần loài tại xã hữu khánh, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn

Nghiên cứu cấu trúc sinh khối và khả năng tích lũy các bon rừng thông mã vĩ (pinus massoniana lamb) thuần loài tại xã hữu khánh, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn
... NGA NGHIÊN đề tài:CỨU SINH KHỐI VÀ KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CÁC BON RỪNG Tên MASONIANA LAMB) LOÀI TẠI THÔNG MÃCỨU VĨ (PINUS “NGHIÊN KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CÁCTHUẦN BON CỦA RỪNG XÃ HỮU HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG ... NGA NGHIÊN đề tài:CỨU SINH KHỐI VÀ KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CÁC BON RỪNG Tên MASONIANA LAMB) LOÀI TẠI THÔNG MÃCỨU VĨ (PINUS “NGHIÊN KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CÁCTHUẦN BON CỦA RỪNG XÃ HỮU HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG ... loài nghiên cứu Thông (Pinus massoniana Lamb) - Tên thông thường: Thông đuôi ngựa, tùng - Họ: Thông - Pinaceae - Tên thương phẩm: Maweisong pine * Hình thái Thông Thông vĩ...
 • 72
 • 163
 • 0

nghiên cứu khả năng tích lũy carbon của rừng mỡ (manglietia conifera dandy) trồngcác tuổi khác nhau tại chợ đồn -bắc kạn.

nghiên cứu khả năng tích lũy carbon của rừng mỡ (manglietia conifera dandy) trồng ở các tuổi khác nhau tại chợ đồn -bắc kạn.
... khối lƣợng carbon tích luỹ rừng trồng Mỡ cấp tuổi khác huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn 2.2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Rừng trồng Mỡ cấp tuổi khác (tuổi 10) huyện Chợ Đồn - Bắc ... dung nghiên cứu - Nghiên cứu sinh khối cá lẻ - Nghiên cứu sinh khối tƣơi rừng trồng Mỡ loài - Nghiên cứu sinh khối khô rừng trồng Mỡ loài - Nghiên cứu lƣợng carbon tích lũy cá lẻ - Nghiên cứu ... định sinh khối lƣợng carbon đƣợc tích Xuất phát từ yêu cầu đó, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu khả tích lũy carbon rừng Mỡ (Manglietia conifera Dandy) trồng tuổi khác Chợ Đồn -Bắc Kạn” S Số hóa...
 • 75
 • 235
 • 2

Nghiên cứu khả năng tích luỹ cacbon của rừng trang (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) trồng ven biển huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

Nghiên cứu khả năng tích luỹ cacbon của rừng trang (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) trồng ven biển huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định
... trồng ven biển huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định Mục đích nghiên cứu luận án - Nghiên cứu khả tích luỹ cacbon rừng trang (Kandelia obovata) trồng ven biển huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định nhằm đánh ... điểm Nghiên cứu đợc tiến hành rừng trang (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) tuổi, tuổi, tuổi, tuổi tuổi trồng Giao Lạc, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định Đồng thời nghiên cứu tích luỹ cacbon ... trồng RNM theo chế phát triển (CDM) thực hiệu khả thi Từ nhận thức trên, tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu khả tích luỹ cacbon rừng trang (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) trồng ven biển...
 • 26
 • 837
 • 3

Nghiên cứu khả năng tích luỹ cacbon của rừng trang (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) trồng ven biển huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

Nghiên cứu khả năng tích luỹ cacbon của rừng trang (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) trồng ven biển huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định
... Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) 30 Bảng 2.2 Các tiêu khí hậu trung bình tháng năm huyện Giao Thuỷ, 33 tỉnh Nam Định từ năm 2004- 2007 33 Bảng 2.3 Đặc điểm rừng trang (K obovata) trồng ... 3: Kết nghiên cứu thảo luận 48 3.1 Hàm l-ợng cacbon tích luỹ 48 3.1.1 Sự tích luỹ sinh khối - sở để đánh giá khả tích luỹ cacbon HST RNM 48 3.1.2 Sự tích luỹ cacbon ... rừng trang 97 (K obovata) trồng độ tuổi khác 97 Hình 3.11 Mức độ bồi tụ trầm tích rừng trang (Kandelia obovata) 105 Hình 3.12 Cacbon tích luỹ d-ới mặt đất rừng trang (K obovata) 108...
 • 195
 • 603
 • 3

nghiên cứu khả năng tích lũy chì trong cải bắp khi bón bằng phân compost được sản xuất từ rác thải sinh hoạt

nghiên cứu khả năng tích lũy chì trong cải bắp khi bón bằng phân compost được sản xuất từ rác thải sinh hoạt
... 2012) Nghiên cứu khả tích lũy chì cải bẹ xanh bón phân compost sản xuất từ rác thải sinh hoạt kết cho thấy việc bón phân vô làm sinh trưởng kém, tỷ lệ chết cao, trọng lượng suất thấp so với bón phân ... lượng phân mặt dinh dưỡng (N, P, K) hàm lượng chì phân compost đất trồng Nghiên cứu tích lũy Pb cải bắp sử dụng phân compost để bón đánh giá ảnh hưởng chì đến phát triển cải bắp 3.4 Nội dung nghiên ... tích lũy ảnh hưởng lớn đến phát triển Tổng tích lũy chì hộ bón phân vô kết hợp phân compost cao so với hộ bón phân Năng suất cải hộ (bón phân vô kết hợp phân compost) cao so với suất cải hộ...
 • 72
 • 248
 • 0

Nghiên cứu khả năng tích lũy carbon ở trạng thái rừng IIB tại phân khu phục hồi sinh thái vườn quốc gia ba bể huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu khả năng tích lũy carbon ở trạng thái rừng IIB tại phân khu phục hồi sinh thái vườn quốc gia ba bể  huyện ba bể, tỉnh bắc kạn
... rừng IIB phân khu phục hồi sinh thái Vườn quốc gia Ba Bể - Đề xuất số khuyến nghị nghiên cứu tích lũy Carbon vườn quốc gia Ba Bể 2.2 Đối tượng nghiên cứu Trạng thái rừng IIb phân khu phục hồi sinh ... NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc trạng thái rừng IIb phân khu phục hồi sinh thái Vườn quốc gia Ba Bể - Nghiên cứu sinh khối mặt đất trạng thái rừng IIb phân ... riêng nghiên cứu, nội dung cách tiếp cận hạn chế, sâu vào trạng thái rừng cụ thể Vì đề tài: Nghiên cứu khả tích lũy Carbon trạng thái rừng IIb phân khu phục hồi sinh thái Vườn quốc gia Ba Bể - huyện...
 • 92
 • 626
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng tích luỹ cacbon của rừng trang kandelia obovata sheue liunghiên cứu khả năng tích lũy và chống chịu as trong đất của hai loài dƣơng xỉ chọn lọcnghiên cứu khả năng tích luỹ as theo thời gian của hai loài dương xỉ chọn lọc thí nghiệm 3nghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của rừng trồng keo tai tượng ở các tuổi khác nhau tại huyện yên bình – tỉnh yên báinghiên cứu khả năng đáp ứng rào cản thương mại của hàng dệt may việt nam tại thị trường hoa kỳkhảo sát mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên thcs huyện lộc bình tỉnh lạng sơnmột số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện lộc bình – tỉnh lạng sơnthực trạng phát triển đội ngũ giáo viên các trường thcs huyện lộc bình tỉnh lạng sơnmột số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường thcs huyện lộc bình tỉnh lạng sơnmối quan hệ giữa các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên thcs huyện lộc bình tỉnh lạng sơnthức bản địa trong việc khai thác và sử dụng các loại thực vật rừng làm hương liệu và gia vị của cộng đồng các dân tộc tại xã mẫu sơn huyện lộc bình tỉnh lạng sơnnghiên cứu khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân huyện gia lâm thành phố hà nộinghiên cứu khả năng sản xuất của bốn dòng đà điểu và một số công thức lai nuôi thịtkết quả nghiên cứu khả năng nhân giống các cây chè trung dunghiên cứu khả năng cải tạo đất của rừng keo lưỡi liềm acacia crassicarpa ở vùng đất cát ven biển xã điền môn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếĐỀ kiem tra co hoc co so 1Vở bài tập Tiếng anh 8 thí điểm - Tập 1Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họpKỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết địnhBài giảng chuyên đề 12 Quản lý tài chính tài sản trong trường phổ thông Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcBài giảng đường lối phát triển giáo dục Việt Nam Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcQuyết định ban hành quy định kiểm tra đánh giá công nhận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục5 bước đánh giá rủi ro nơi làm việcTài liệu ôn thi Tiếng Anh A2 chuẩn Châu ÂuBài tập kế toán quản trị phần CVPSÁCH SCAN Tin học trong công nghệ sinh học (Chu Văn Mẫn).Đề thi lý thuyết giáo viên giỏi môn trắc nghiệm luật giáo dục 2005Tập hợp bài tập cả năm tiếng anh 9 p02Bộ 9 đề 9 điểm môn toánDCBG PHUC CHAT da suaBí kíp trắc nghiệm nhanh môn toánGiáo án chủ nhiệm lớp 3Giáo án khối 5 sách luyện tập tin học theo phân phối chương trình của sở GDĐT TP.HCM125_Math and Art:Find the ConnectionElectronics and circuits 222
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập