NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC BIÊN DẠNG BỀ MẶT TRỤ KHI PHAY TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG VMC – 85S

Nâng cao độ chính xác biên dạng bề mặt trụ khi phay trên trung tâm gia công vmc 85s

Nâng cao độ chính xác biên dạng bề mặt trụ khi phay trên trung tâm gia công vmc – 85s
... cụng ngh nhm nõng cao chớnh xỏc biờn dng b mt tr phay trờn trung tõm gia cụng ng VMC 85S - Thc nghim: Thc hin gia cụng b mt tr cú ng kớnh 22 trờn trung tõm gia cụng VMC 85S, o biờn dng b mt ... Nguyờn Lp Cao hc K10 CNCTM CHNG III NNG CAO CHNH XC BIấN DNG KHI GIA CễNG B MT TR TRấN TRUNG TM GIA CễNG VMC 85S 3.1 Mụ hỡnh nghiờn cu nõng cao c chớnh xỏc biờn dng gia cụng b mt tr trờn trung ... Nguyờn Lp Cao hc K10 CNCTM * Menu th cp: 3.3.2 Cỏc dng gia cụng c bn trờn mụ un phay Quỏ trỡnh phay trờn cac mỏy phay CNC v trung tõm gia cụng s dng dng gia cụng chớnh: - Phay mt (Face) - Phay theo...
 • 89
 • 230
 • 0

NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC BIÊN DẠNG BỀ MẶT TRỤ KHI PHAY TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG VMC 85S

NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC BIÊN DẠNG BỀ MẶT TRỤ KHI PHAY TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG VMC – 85S
... cụng ngh nhm nõng cao chớnh xỏc biờn dng b mt tr phay trờn trung tõm gia cụng ng VMC 85S - Thc nghim: Thc hin gia cụng b mt tr cú ng kớnh 22 trờn trung tõm gia cụng VMC 85S, o biờn dng b mt ... Nguyờn Lp Cao hc K10 CNCTM CHNG III NNG CAO CHNH XC BIấN DNG KHI GIA CễNG B MT TR TRấN TRUNG TM GIA CễNG VMC 85S 3.1 Mụ hỡnh nghiờn cu nõng cao c chớnh xỏc biờn dng gia cụng b mt tr trờn trung ... Nguyờn Lp Cao hc K10 CNCTM * Menu th cp: 3.3.2 Cỏc dng gia cụng c bn trờn mụ un phay Quỏ trỡnh phay trờn cac mỏy phay CNC v trung tõm gia cụng s dng dng gia cụng chớnh: - Phay mt (Face) - Phay theo...
 • 89
 • 218
 • 0

Môt sô biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm

Môt sô biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm
.. . 2: MÀI CÁC LOẠI THÉP KHÔNG RỈ 30 2.1 Thép không rỉ 30 2.2 Mài loại thép không rỉ 33 2.2 .1 Tạo phoi 33 2.2 .2 Lực cắt mài 36 2.2 .3 Mòn đá 37 2.2 .4 Nhiệt cắt 42 2.2 .5 Chất lượng bề mặt 42 2.2 .6 .. . nhô tế vi, ứng suất dư lớp bề mặt, độ xác.v.v Từ có biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm 1.1 0.8 Tự động hóa trình mài: Tìm tín hiệu điều khi n để tự động hóa trình mài dùng máy mài tự động, sửa .. . QUAN VỀ MÀI 15 1.1 Đặc điểm trình mài 15 1.2 Quá trình tạo phoi mài 16 1.3 Lực cắt mài 17 1.4 Nhiệt trình mài 19 1.5 Mòn trình mài 21 1.6 Sửa đá mài 22 1.7 Chất lượng bề mặt mài 22 1.7 .1 Sự hình...
 • 80
 • 335
 • 0

Một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ

Một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ
... xác gia công chất lượng bề mặt chi tiết, lượng mòn lớn ảnh hưởng lớn đến độ xác kích thước chi tiết biên dạng chi tiết mài, mòn nhỏ làm tăng nhấp nhô bề mặt chi tiết gia công tăng lực cắt Lượng ... đặc tính nhóm thép không rỉ nhìn góc độ so sánh với họ thép carbon thấp Về mặt chung nhất, thép không rỉ có:  Tốc độ hóa bền rèn cao Độ dẻo cao Độ cứng độ bền cao Độ bền nóng cao  Chống ... vùng gia công Các yếu tố đặc trưng cho chất lượng bề mặt mài gồm: - Tính chất hình học bề mặt: độ nhám, độ sóng - Tính chất lý lớp bề mặt 1.7.1 Sự hình thành nhám bề mặt mài Nhám bề mặt mài hình...
 • 80
 • 319
 • 0

đồ án tốt nghiệp một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi

đồ án tốt nghiệp một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi
... dạng mặt phẳng yêu cầu chất lượng bề mặt tốt độ xác cao Trong phương pháp gia công để đạt chất lượng bề mặt tốt sử dụng phương pháp gia công sau: + Phay cao tốc Ưu điểm: Năng suất gia công cao, ... tuổi bền đá Như việc thay đổi chế độ sửa đá có tác dụng giống thay đổi độ hạt, độ xốp đá mài 1.7 Chất lƣợng bề mặt mài Mài thường chọn nguyên công gia công lần cuối bề mặt chất lượng bề mặt mài ... tố đặc trưng cho chất lượng bề mặt mài gồm: - Tính chất hình học bề mặt: độ nhám, độ sóng - Tính chất lý lớp bề mặt 1.7.1 Sự hình thành nhám bề mặt mài Nhám bề mặt mài hình thành chủ yếu vết...
 • 92
 • 177
 • 0

một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác , chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tính thép không rỉ. ứng dụng đề gia công tinh các loại khuôn trong nganh dược phẩm

một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác , chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tính thép không rỉ. ứng dụng đề gia công tinh các loại khuôn trong nganh dược phẩm
... nhiệt độ cắt mài cao, lên đến 1000° ÷1500°C Các hạt mài độ cứng, độ giòn cao, độ bền nhiệt cao nên có khả gia công cấc vật liệu có độ bền, độ cứng cao như: Thép tôi, hợp kim cứng, thép bền ... độ xác gia công chất lượng bề mặt chi tiết, lượng mòn lớn ảnh hưởng lớn đến độ xác kích thước chi tiết biên dạng chi tiết mài, mòn nhỏ làm tăng nhấp nhô bề mặt chi tiết gia công tăng lực cắt Lượng ... vùng gia công Các yếu tố đặc trưng cho chất lượng bề mặt mài gồm: - Tính chất hình học bề mặt: độ nhám, độ sóng - Tính chất lý lớp bề mặt 1.7.1 Sự hình thành nhám bề mặt mài Nhám bề mặt mài hình...
 • 85
 • 164
 • 0

nâng cao độ chính xác biến dạng bánh răng bằng phương pháp bù sai số trên máy cắt dây dk7732

nâng cao độ chính xác biến dạng bánh răng bằng phương pháp bù sai số trên máy cắt dây dk7732
... gần sai số cho máy 26 CNC CHƢƠNG II: PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SAI SỐ BÁNH RĂNG 28 VÀ PHƢƠNG PHÁP KHẮC PHỤC SAI SỐ KHI GIA CÔNG BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG TRÊN MÁY CẮT DÂY DK7732 2.1 Các phƣơng pháp ... hƣởng đến độ xác gia công bánh trụ thẳng máy cắt dây DK7732 - Thiết kế thí nghiệm tối ƣu thông số chế độ cắt (ti, te) sai số tọa độ dịch chuyển (x, y) - Nâng cao độ xác biên dạng bánh thông ... chế tạo máy CHƢƠNG II: PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SAI SỐ BÁNH RĂNG VÀ PHƢƠNG PHÁP KHẮC PHỤC SAI SỐ KHI GIA CÔNG BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG TRÊN MÁY CẮT DÂY DK7732 2.1 Các phƣơng pháp đánh giá sai số gia...
 • 141
 • 173
 • 0

nâng cao độ chính xác biên dạng góc ngoài khi cắt trên máy cắt dây cw-322s

nâng cao độ chính xác biên dạng góc ngoài khi cắt trên máy cắt dây cw-322s
... cậy cao Với mong muốn nâng cao độ xác sản phẩm gia công máy công cụ nói chung máy cắt dây nói riêng; hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Đăng Hoè, tác giả thực đề tài : Nâng cao độ xác biên dạng góc cắt máy ... nghệ chế tạo máy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THUYẾT MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐỀ TÀI: NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC BIÊN DẠNG GÓC NGOÀI KHI CẮT TRÊN MÁY CẮT DÂY CW-322S Học ... yếu tố ảnh hưởng tới độ xác gia công 66 CHƢƠNG 3: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC BIÊN DẠNG KHI GIA CÔNG TRÊN MÁY CẮT DÂY CW-322S 75 3.1 Hiện tượng trễ dây biện pháp giảm trễ dây gia công tia lửa...
 • 111
 • 106
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NÂNG CAO độ CHÍNH xác BIÊN DẠNG BÁNH RĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP bù SAI số TRÊM máy cắt dây DK7732

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NÂNG CAO độ CHÍNH xác BIÊN DẠNG BÁNH RĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP bù SAI số TRÊM máy cắt dây DK7732
... trỡnh bự sai s b Mỏy, dõy, chi tit gia cụng - Mỏy ct dõy DK7732 - Dõy molipden d = 0.18mm - Chi tit gia cụng: Bỏnh rng tr rng thng Vt liu: thộp C45 Thông số bánh Mô đun (m) Số (Z) Hệ số dịch chỉnh ... 10 Khoảng pháp tuyến chung A 55+0.2 ỉ50+0.025 2,5 -0,05 -0,2 Số đo (n) ỉ2200 -0.2 dung sai khoảng pháp tuyến chung 16+0.05 yêu cầu kĩ thuật - Tôi cải thiện đạt 18ữ22 HRC - Tôi tần số vành đạt ... mỏy ct dõy DK7732 1.3 Nhng xu hng nghiờn cu gn õy v bự sai s cho mỏy CNC CHNG II: PHNG PHP NH GI SAI S BNH RNG V PHNG PHP KHC PHC SAI S KHI GIA CễNG BNH RNG TR RNG THNG TRấN MY CT DY DK7732 2.1...
 • 45
 • 123
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ võng dây tới độ chính xác hình học bề mặt trụ khi gia công trên các máy cắt dây tia lửa điện

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ võng dây tới độ chính xác hình học bề mặt trụ khi gia công trên các máy cắt dây tia lửa điện
... độ cắt vấn đề cần tập trung giải Bởi việc nghiên cứu đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng độ võng dây tới độ xác hình học bề mặt trụ gia cơng máy cắt dây tia lửa điện nhằm mục đích nghiên cứu ảnh hưởng ... lửa điện Chƣơng Máy cắt dây yếu tố ảnh hƣởng tới độ xác gia cơng - Sơ máy cắt dây - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới độ xác gia cơng Chƣơng Thực nghiệm nghiên cứu ảnh hƣởng độ võng dây tới độ xác ... 2.6.2 Các chức “G” 54 2.7 Các yếu tố ảnh hưởng tới độ xác gia cơng .64 CHƢƠNG III: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA ĐỘ VÕNG DÂY ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC BỀ MẶT TRỤ KHI GIA CƠNG TRÊN MÁY CẮT DÂY...
 • 119
 • 120
 • 1

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của độ võng dây tới độ chính xác hình học bề mặt trụ khi gia công trên các máy cắt dây tia lửa điện

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của độ võng dây tới độ chính xác hình học bề mặt trụ khi gia công trên các máy cắt dây tia lửa điện
... Tổng quan gia công tia lửa điện Chương Máy cắt dây yếu tố ảnh hưởng tới độ xác gia công Chương Thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng độ võng dây tới độ xác hình học bề mặt trụ gia công máy cắt dây CW- ... Chuyên ngành công nghệ chế tạo máy Luận văn thạc kỹ thuật CHƯƠNG MÁY CẮT DÂY VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG 2.1 Sơ máy cắt dây tia lửa điện Máy cắt dây tia lửa điện (EDM Wire ... Hợp Luận văn thạc kỹ thuật Chuyên ngành công nghệ chế tạo máy Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Mục đích đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng độ võng dây tới độ xác hình học bề mặt trụ gia công...
 • 30
 • 210
 • 1

Nghiên cứu đánh giá độ chính xác tái tạo ngược khi sử dụng trung tâm gia công vmc-85s

Nghiên cứu đánh giá độ chính xác tái tạo ngược khi sử dụng trung tâm gia công vmc-85s
... đề tài Nghiên cứu đánh giá độ xác tái tạo ngược sử dụng trung tâm gia công VMC-85S" Vấn đề cấp bách, cần thiết có ý nghĩa thực tiễn cao giai đoạn Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu đề tài ... Ứng dụng kỹ thuật tái tạo ngược máy đo chiều CMM việc thiết kế gia công khuôn mẫu có độ xác cao Nghiên cứu đánh giá độ xác tái tạo ngược, nhằm đưa dự báo sai số thiết kế tái tạo ngược sai số gia ... trung tâm gia công VMC-85S kỹ thuật tái tạo ngược Phân tích đánh giá độ xác tái tạo ngược từ đưa dự báo sai số kỹ thuật tái tạo ngược máy CMM - C544 Chương TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT TÁI TẠO NGƯỢC...
 • 82
 • 267
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của độ võng dây tới độ chính xác hình học bề mặt trụ khi gia công trên các máy cắt dây tia lửa điệnnâng cao độ chính xácnghiên cứu ứng dụng thiết bị đo cơ điện tử cho máy công cụ vạn năng nhằm nâng cao độ chính xác dịch chuyểnnâng cao độ chính xác của các khâu truyền độngtrường hợp số mẫu lưu để nâng cao độ chính xác của phương pháp cần kiểm tra hệ số ảnh hưởng chung c0 theo trình tự sauđộ chính xác vị trí bề mặtbai tap nang cao vat li 11 bien dang co cua vat rannâng cao tính chính xác của các bản báo cáo tài chínhnghiên cứu các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện phân phối trung áp việt namvẽ biên dạng bề mặt rãnh răng bánh vít với mastercam x5nâng cấp hệ thống độ chính xác của hệ thống có thể nâng cao một cách đáng kể khi người sử dụng vận hành ở phương pháp vi sainâng cấp hệ thống độ chính xác và độ toàn vẹn có thể cải thiện bằng cách sử dụng ở dạng vi sai tức là dùng các trạm kiểm tra mặt đất giám sát vệ tinh và truyền các hiệu chỉnh khoảng cáchnâng cao độ tin cậy và độ chính xác của thông tin nhờ truyền thông sốnâng cao công tác kiểm tra và tăng độ chính xác trong khâu xử lý bộ chứng từđáng giá độ chính xác của dữ liệuNâng cao công tác huy động vốn tại công ty Cổ phần xây dựng Hà Nội CPM Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chínhNâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH TM và DV vận tải Hiếu LinhNâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ và phát triển kỹ thuật Việt NamNâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị HUDSNâng cao hiệu quả huy động vốn từ tiền gửi khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam chi nhánh Hà nộiNâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao CườngNâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty TNHH MTV Smartdoor 168Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần ô tô ASCNâng cao hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Hệ thống tin học - Viễn thông NDSSỬ DỤNG CÁC LOẠI SINH KHỐI ARTEMIA ĐỂ ƯƠNG LƯƠN ĐỒNGSử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên xác định mức sẵn lòng chi trả của cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà NộiSự phát triển của hệ thống thu phí các nước khác trên thế giớiTác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới phỏt triển kinh tế - xó hội ở tỉnh Bình DươngTác động của gia nhập tổ chức thương mại thế giới đến nền nông nghiệp Việt NamTác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên HuếTác động của sự phát triển khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnhChuyên đề bồi dưỡng hsg toán tiểu họcCác giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ du lịch lữ hành nội địa của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Lâm ĐồngCác phương pháp xây dựng ma trận biến đổi axít amiCác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch tại các điểm du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập