Cuoc đoi và su nghiep hoat đong cach mang cuaPhan Bội Châu

Cuộc đời sự nghiệp của đồng chí Phan Văn Đáng

Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phan Văn Đáng
... Phan Văn Đáng có đóng góp to lớn vào nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam, thống tổ quốc Kết đề tài tư liệu quí giá ... Phạm vi địa ứng dụng : Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long xuất 2.000 dạng sách 500 trang “ Phan Văn Đáng đời nghiệp “ phục vụ giáo dục truyền thống nhu cầu nghiên cứu, học tập ...
 • 3
 • 273
 • 0

Cuộc đời sự nghiệp chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những đóng góp của Người cho cách mạng Việt Nam trong suốt 79 năm hoạt động cách mạng

Cuộc đời và sự nghiệp chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những đóng góp của Người cho cách mạng Việt Nam trong suốt 79 năm hoạt động cách mạng
... người Việt Nam yêu nước Pháp cho đời tờ báo tiếng Việt dành cho người Việt Nam sống nước đọc Năm 1922, hội người Việt Nam yêu nước Pháp cho xuất tờ báo Việt Nam hồn” số Năm 1923, Người sang ... tổ chức Tâm tâm xã người niên Việt Nam yêu nước sáng lập Hội Việt Nam cách mạng niên vào tháng – 1925 cho đời tờ báo Thanh niên – tờ báo cách mạng Việt Nam Từ năm 1925 – 1927 Người mở nhiều lớp ... nhận Bác Hồ anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa giới 2 .Những cống hiến chủ tịch Hồ Chí Minh cho cách mạng Việt Nam: Vào cuối năm 1917, lúc chiến tranh giới Thứ kết thúc, Người trở...
 • 13
 • 1,632
 • 4

Tài liệu Đề tài " Cuộc đời sự nghiệp chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những đóng góp của Người cho cách mạng Việt Nam trong suốt 79 năm hoạt động cách mạng" doc

Tài liệu Đề tài
... Macxay, với tư cách Đảng viên Đảng cộng sản Pháp Người đề nghị hội người Việt Nam yêu nước Pháp cho đời tờ báo tiếng Việt dành cho người Việt Nam sống nước đọc Năm 1922, hội người Việt Nam yêu nước ... tổ chức Tâm tâm xã người niên Việt Nam yêu nước sáng lập Hội Việt Nam cách mạng niên vào tháng – 1925 cho đời tờ báo Thanh niên – tờ báo cách mạng Việt Nam Từ năm 1925 – 1927 Người mở nhiều lớp ... lối đắn cho cách mạng Việt Nam đến việc lãnh đạo huy, đề phương hướng chiến lược cách mạng đắn thời kì, ứng với hoàn cảnh cụ thể đất nước ta Đây đóng góp to lớn Người cho cách mạng Việt Nam, nhân...
 • 10
 • 435
 • 5

Tổ chức hoạt động ngoại khóa về cuộc đời sự nghiệp của đại tướng võ nguyên giáp trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

Tổ chức hoạt động ngoại khóa về cuộc đời và sự nghiệp của đại tướng võ nguyên giáp trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC KHÚC ÁNH NGỌC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẠI TƢỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... đồ…………………………………………………………………………v MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIẾN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẠI TƢỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ ... nghiệp Đại tướng Nguyên Giáp cho HS DHLS trường THPT 19 Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẠI TƢỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRONG DẠY HỌC...
 • 135
 • 165
 • 0

Tổ chức hoạt động ngoại khóa về cuộc đời sự nghiệp của đại tướng võ nguyên giáp trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

Tổ chức hoạt động ngoại khóa về cuộc đời và sự nghiệp của đại tướng võ nguyên giáp trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC KHÚC ÁNH NGỌC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẠI TƢỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... đồ…………………………………………………………………………v MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIẾN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẠI TƢỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ ... nghiệp Đại tướng Nguyên Giáp cho HS DHLS trường THPT 19 Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẠI TƢỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRONG DẠY HỌC...
 • 142
 • 57
 • 0

Cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh
... http://vi.wikipedia.org/wiki /Hồ_ Chí_ Minh Nội dung nghiên cứu: – Tiểu sử nghiệp Hồ Chí Minh Cuộc sống đời thường Hồ Chí Minh – Tư tưởng Hồ Chí Minh – Di sản Hồ Chí Minh II/ PHẦN TRÌNH BÀY: Tiểu sử nghiệp: a Xuất ... Minh 4.Di sản 5.Ảnh hưởngcủa Hồ Chí Minh Việt Nam ngày a) Các câu nói tiếng Hồ Chí Minh b) Tác phẩm văn học Hồ Chí Minh 6.Tên gọi,bí danh,bút danh Hồ Chí Minh 7 .Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật a ... động Hồ Chủ tịch http://thehehochiminh.wordpress.com/2010/10/15/nhungmauchuyen1_trandantien/ • Cuộc Đời Sự Nghiệp Của Hồ Chủ Tịch http://lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=6525 • Cuộc đời nghiệp...
 • 16
 • 2,597
 • 8

Môn học trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về cuộc đời sự nghiệp của Hồ Chí Minh; phân tích, đánh giá những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hai phương diện lý luận thực tiễn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân

Môn học trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh; phân tích, đánh giá những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hai phương diện lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân
... góp phần tthiét thực vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Nội dung môn học, hình thức tổ chức dạy học Nội dung Chƣơng Chủ trƣơng, sách đối ngoại Thảo luận Tự học 24 Tổng 30 8 đổi cúa Đảng 1.1 Những ... tế thuận lợi cho phát triển đất nước, vừa tích cực góp phần vào đấu tranh nhân dân giới hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Hoạt động đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam góp phần quan ... từ đối đầu sang đối thoại 1.1.2 Sự tan rã trật tự Ianta 1.1.3 Xu to n cầu hóa nhu cầu hội nhập 1.2 Quá trình đổi chủ trương sách đối ngoại 1.2.1 Chính sách đối ngoại giai đoạn 1986-1995 1.2.2 Chính...
 • 5
 • 38
 • 0

Cuộc đời sự nghiệp

Cuộc đời và sự nghiệp
... FIBONACCI EXPANSION vũ lợi hại Cấu tạo :xử dụng -3 tỉ lệ 61.8 ,100, 161.8 -và điểm A, B,C, D, tạo thành tam giác, gọi tam giác vàng, (sử dụng cánh cung) * Điểm A :gọi điểm xuất phát * Điểm B :gọi mức ... nén Cách sử dụng: SGK (!?)    Một phút suy nghĩ: cho bạn chọn súng áo chống đạn…bạn lấy nào? Cuộc đời nhiều không người ta thầm nghĩ, có phải bạn đường đầy hoa hồng đâu ! HÃY LUÔN DÀNH CON ĐƯỜNG ... ZONE hok sử dụng tỉ lệ vàng làm mức khánh cự, hay hổ trợ (vì thời gian đâu có quay lại.! (hihi!)) Vì lấy dãy FOBONACCI để tính biến thên thời gian Đó 0.1.2.3.5.8.13.21.34 điểm kéo A,B,C Cách...
 • 21
 • 884
 • 1

Nguyễn Công Trứ: Cuộc đời sự nghiệp

Nguyễn Công Trứ: Cuộc đời và sự nghiệp
... 40 2) Đường công danh - Sự nghiệp Nguyễn Công Trứ 42 b) Sự nghiệp quân .43 b) Sự nghiệp khẩn hoang 51 b) Sự nghiệp thi văn .59 III) Nhận ... giải Nguyễn Công Trứ Nguyễn Công Trứ dòng lịch sử (NXB Nghệ An), Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ qua 81 giai thoại (NXB Lao động), Nguyễn Công Trứ 36 thơ (NXB Lao động) - tập sách danh hào Nguyễn ... song sôi nổi, đòi sống khuyên người đời dù rơi vào hoàn cảnh bi đát phải can đảm sống 2) Đường công danh - Sự nghiệp Nguyễn Công Trứ Trong thực tế đời, Nguyễn Công Trứ người có nhiều tài, tài để...
 • 78
 • 946
 • 5

Tìm hiểu cuộc đời sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Khuyến qua đó khái quát đặc điểm văn học VN nửa cuối thế kỷ XIX

Tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Khuyến qua đó khái quát đặc điểm văn học VN nửa cuối thế kỷ XIX
... CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP THƠ VĂN NGUYỄN KHUYẾN THƠ VĂN NGUYỄN KHUYẾN VÀ ĐẶC ĐIỂM VĂN HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX 3.1 Nguyễn Khuyến tác giả tiêu biểu ... nhà văn, nhà thơ có tinh thần yêu nước Nguyễn Khuyến nhà thơ tiêu biểu đó, thông qua tác phẩm Nguyễn Khuyến hiểu phần đặc điểm văn học giai đoạn CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP THƠ VĂN NGUYỄN KHUYẾN Nguyễn ... với Nguyễn Khuyến, lần nông thôn Việt Nam thực vào văn học Nguyễn Khuyến để lại khoảng ba trăm thơ chữ Hán chữ Nôm THƠ VĂN NGUYỄN KHUYẾN VÀ ĐẶC ĐIỂM VĂN HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX...
 • 17
 • 1,434
 • 0

Tìm hiểu cuộc đời sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Khuyến qua đó khái quát đặc điểm văn học VN nửa cuối thế kỷ XIX

Tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Khuyến             qua đó khái quát đặc điểm văn học VN nửa cuối thế kỷ XIX
... CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP THƠ VĂN NGUYỄN KHUYẾN THƠ VĂN NGUYỄN KHUYẾN VÀ ĐẶC ĐIỂM VĂN HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX 3.1 Nguyễn Khuyến tác giả tiêu biểu ... nhà văn, nhà thơ có tinh thần yêu nước Nguyễn Khuyến nhà thơ tiêu biểu đó, thông qua tác phẩm Nguyễn Khuyến hiểu phần đặc điểm văn học giai đoạn CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP THƠ VĂN NGUYỄN KHUYẾN Nguyễn ... với Nguyễn Khuyến, lần nông thôn Việt Nam thực vào văn học Nguyễn Khuyến để lại khoảng ba trăm thơ chữ Hán chữ Nôm THƠ VĂN NGUYỄN KHUYẾN VÀ ĐẶC ĐIỂM VĂN HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX...
 • 17
 • 2,139
 • 2

Nam Cao-cuộc đời sự nghiệp

Nam Cao-cuộc đời và sự nghiệp
... quân Nam tiến vào đến nam Trung Bộ  1950: Nam Cao tham gia chiến dịch Biên Giới  11-1951: Trên đường vào công tác vùng địch hậu Liên khu III, Nam Cao bị giặc Pháp phục kích sát hại  Nam Cao ... dân chất phác, nhân hậu Sự NGHIệP SÁNG TÁC CỦA NHÀ VĂN NAM CAO Sự nghiệp sáng tác 1.Các tác phẩm nhà văn Nam Cao Tiểu thuyết Truyện ngắn Các thể loại khác 2.Cuộc đời sáng tác a.Trước cách ... Nhà Văn Nam Cao ,đời văn tác phẩm (1997):GS Hà Minh Đức Nam Cao ,phác thảo nghiệp chân dung (1997):GS Phong Lê Nam Cao tác gia tác phẩm :Nhà xuất Giáo Dục Ngoài có hàng ngàn báo viết Nam Cao...
 • 54
 • 280
 • 0

cuộc đời sự nghiệp Bác Tôn

cuộc đời và sự nghiệp Bác Tôn
... kết luận: "Bác Tôn người thợ" Hãy nghe bác sĩ Trần Hữu Nghiệp kể chuyện Bác Tôn sửa Pháp văn bác Nghiệp biết vốn tiếng Pháp Bác Tôn * Bác Nghiệp nhận Bác Tôn thầy Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp may ... đưa thảo cho Bác duyệt làm sao, bác Nghiệp bị Bác Tôn sửa văn sửa xác Đó câu "Nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình" Bác Nghiệp viết "Le peuple Vietnamien aimant la paix" Bác Tôn dùng bút ... người cộng sản chuyên đề mở rộng có liên quan đến hoạt động Chủ tịch Tôn Đức Thắng như: Viên ngọc Côn Sơn, Bác Hồ Bác Tôn, Cuộc sống đời thường Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Bác Tôn lòng nhân dân...
 • 19
 • 448
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tiểu sử phan bội châutrường thcs phan bội châuđề thi âm nhạc trường phan bội châutrường phan bội châude thi thu truong chuyen phan boi chaude thi thu truong chuyen phan boi chau nghe anquan điểm phan bội châutài liệu về phan bội châuhiểu trường hợp phan bội châu tiếp thu và chuyển hoá các câu chuyện anh hùng dựng nước phương tâytác gia phan bội châunhững tác phẩm nổi tiếng của phan bội châuphan bội châu với nhật bảntác phẩm của phan bội châugiới thiệu về phan bội châuthơ phan bội châuCác yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty Bảo việt Vĩnh Long (LV thạc sĩ))trắc nghiệm Chương 6 Đại Số 10Lý luận hàng hoá sức lao động của Các Mác. Ý nghĩa ở Việt Namđề thi thử tiếng anh tốt nghiệp thptbai3cacppxsthuonggap 130303223102 phpapp02Khảo sát truyền tải mạng vòng chuyển mạch Burst quang sử dụng báo hiệu quay vòngNghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quanNÂNG CẤP TÍNH NĂNG TÌM KIẾM CỦA PHẦN MỀM THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MAGENTO SỬ DỤNG SPHINX SEARCHNGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐẢM BẢO AN TOÀN TRUYỀN TIN DỰA TRÊN CHỮ KÝ SỐ VÀ CHỨNG CHỈ SÔNghiên cứu tối ưu hóa truy vấn hệ cơ sở dữ liệuNghiên cứu ứng dụng vi điều khiển PIC16F877 vào trong dây truyền tự động hóaNGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUI TRÌNH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM LUẬNNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÌM KIẾM VIDEO DỰA TRÊN NỘI DUNGNOISE REDUCTION IN SPEECH ENHANCEMENT BY SPECTRAL SUBTRACTION WITH SCALAR KALMAN FILTERPhân cụm đa mục tiêu mờ cho dữ liệu định danhTHE ROLE OF SOCIAL TIES IN SOCIAL RECOMMENDATION SYSTEMSVăn hóa doanh nghiệp tại Công ty điện toán và truyền số liệuXÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẠI SỐ MÁY TÍNH XỬ LÝ BIỂU THỨC TOÁN HỌCXây dựng hệ thống thử nghiệm đánh giá chất lượng vùng phủ sóng 3G
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập