Giáo án lớp 7 Unit 5

Giáo án Lớp 10 Unit 7 Reading

Giáo án Lớp 10 Unit 7 Reading
... Answers: • Internet • Television • Book • Radio • Magazine • Newspaper Period 40 Unit 7: The Mass Media Lesson 1: Reading I Before you read Work with a partner Ask and answer the following questions ... programmes, and then the tasks that follow II While you read Task 1: The words in A appear in the reading passage Match them with their definitions in B A B Cartoon a A play for the theatre, television ... information T There are five news programmes on the three channels There is a comedy programme on between 10: 15 and 11:00 The Nature of Language is a documentary programme at 15:15 on VTV2 (On VTV3) The...
 • 30
 • 259
 • 0

Giáo án lớp 11 Unit 7

Giáo án lớp 11 Unit 7
... shouldn’t have more children - Prepare speaking Unit Lesson: Speaking Class: 11A1, A2, A3, C3, C5 WORLD POPULATION Date: 18 / 12 / 07 Period: 47 I Aim: By the end of the lesson, the Ss will be ... today a) over 6 ,7 million c) about 6 ,7 million b) 6 ,7 billion d) 6,6 billion 2) According to the expert, the population of the world increases by ……………… a year a) 66 million c) 76 billion b) about ... 2.methol 3.increases 4.resources figures 6.limit 7. international 8.control Task2: Handout Paragraph1 Year Population In 10,000BC A.D.1 175 1 1 875 1950 1985 2000 2015 Suggested answer Year Population...
 • 28
 • 572
 • 0

GIao an Lop 7

GIao an Lop 7
... different She gets up early and does morning exercises every day e) Hoa’s mother wants her to her own washing and ironing - Hoa’s mother wants her not to eat too much candy, and not to stay up late ... teeth, and she reminds them to clean their teeth regularly and eat sensibly - Listen and read - Now complete the story - Key answer nervous, smiles; cavity; brush; pleased - Students’ answers ... ‘Why’ and answer with ‘Because’ - Practice - Practice in pairs - Giving the key answer - Error correction if necessary - Ask and answer questions with a partner use the words to help you - Key answer...
 • 11
 • 320
 • 0

Giáo án lớp 7

Giáo án lớp 7
... TRƯỜNG THCS BÁN TRÚ LONG QUẢNG 1980, 2000 ? Kết luận: Tỉ lệ sinh nước phát triển giảm so với nước phát triển...
 • 2
 • 174
 • 0

Giao an lop 12: Unit 12 + Unit 13

Giao an lop 12: Unit 12 + Unit 13
... pictures and - Listen and answer - Work in pairs and each have a comparison ? - Let students look at the picture and and answer describe and answer some questions: Lesson plans of grade 12 Notes ... Tung and Tuan by using reported speech to retell what Lan has told Tuan * Work in pairs: - P1 : Lan - P2 : Tuan + Each pair stands up and read the dialoge -Work in pairs and practise changing ... ViÖt Hµ Date 12/ 8 Grade 12 Theme: Home Life Unit Speaking Time: 45 minutes I Objectives: Educational aim: Students can talk about their family and other families + Students can ask and answer about...
 • 226
 • 614
 • 2

giao an lop 7 cuc hay

giao an lop 7 cuc hay
... GV: HS quan sát tranh văn Miếu đợc XD 9/1 070 thời Khổng Tử (Địa nho) ? Văn Miếu nơi đào tạo cho em vua quan sau mở rộng cho em quan lại * Giáo dục - 9/1 070 Nhà Lý cho XD Văn Miếu - 1 075 : Khoa ... quan ngời thân cận Với vua nắm giữ, trớc điện cho đặt chuông dân oan ức đánh chuông xin xét xử - Chia nớc thành 24 lộ giao cho cháu nhà vua hay đại thần cai quản ? Sao nhà Lý giao chức vụ quan ... Đằng -1 075 Nhà Lý chủ động công để phòng vệ - 1 076 1 077 Kháng chiến chống tống Cách đánh triều đại ? Cách đánh giặc thời Lý - Thời Lý: chủ động tiến công trớc để phòng vệ Kết thúc chiến tranh =...
 • 73
 • 221
 • 1

Giao an anh 7 unit 9

Giao an anh 7 unit 9
... Hng Mai Giỏo ỏn Ting Anh Nm hc 2012 -2013 Preparing: 4/1/2013 Teaching: /1/2013 Period 57 unit 9: at home and away Lesson : A.A holiday in Nha Trang (3+4) A.Objectives: _ Language content: To ... /1/2013 Period 59 - UNIT 9: AT HOME AND AWAY inh Hng Mai Giỏo ỏn Ting Anh Nm hc 2012 -2013 Lesson : B Neighbors( 3+4) A.Objectives _ Language content: To introduce the students new words and structures ... relashionship B.Teaching aids - Text books , pictures radio and tape C Teaching procedure I Greeting and checking attendance: 7A: 7B: II Warm up: Ask and answer ( close in pairs ) III.New lesson: Sts' &...
 • 12
 • 1,030
 • 0

Giáo Án Lớp 7 Học kỳ 1

Giáo Án Lớp 7 Học kỳ 1
... http://baigiang.edu.vn cho phép giáo viên chia sẻ giảng giáo án mình, tham khảo giảng giáo án nhiều giáo viên khác nước - Thư viện giáo trình điện tử: http://ebook.edu.net.vn tập hợp giáo trình bậc đại học chuyên ... muốn việc dạy học theo kịp sống, thiết phải cải cách phương pháp dạy học theo hướng vận dụng CNTT trang thiết bị dạy học đại phát huy mạnh mẽ tư sáng tạo, kỹ thực hành hứng thú học tập học sinh để ... ĐƯỜNG LUYỆN TẬP TIẾT 1 17 VIẾNG LĂNG BÁC VIỄN PHƯƠNG I TÌM HIỂU CHUNG: Tác giả: - Viễn Phương sinh năm 19 28, quê An Giang - Ông nhà thơ Nam Bộ, có nhiều sáng tác thời kì kháng chiến chống Mĩ -...
 • 52
 • 209
 • 0

giao an lop 7 HKI tin hoc

giao an lop 7 HKI tin hoc
... (7* 7-9):5 Hoạt động 2: Nhập công thức GV: Yêu cầu HS quan sát hình 22 SGK GV: Mở bảng tính Excel va nhập công thức (40 – 12) /7+ ( 58+24)*6 cho HS quan sát? HS: Quan sát ghi HS: Trả lời HS: Quan ... -Hs: Nghe giáo viên giới thiệu -Quan sát hình 13 SGK -Có trang tính -Trang tính kích họat có nhãn trang màu trắng, tên trang viết chữ đậm -Ta nháy chuột vào nhãn trang tương ứng -Hs: Các thành phần ... 152/4; (2 +7) 2 /7; (32 -7) 2-(6+5)3; (188-122) /7 - GV quan sát nhóm thực hành - GV yêu cầu nhóm trình bày kết nhóm - Gọi nhóm khác nhận xét - GV viết lên bảng kết công thức - Kết luận GV Giáo án Tin học...
 • 54
 • 195
 • 0

giáo án lớp 7

giáo án lớp 7
... hát I ôn tập hát Em nêu tính chất ,nội dung hát? Bài hát có tính chất hồn nhiên, lạc quan,trong sáng, ,diễn tả không khí ngày mùa buôn làng Tây Nguyên I ôn tập hát: Xin mời em ôn tập hát: *Kiểm...
 • 20
 • 187
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 7 CẢ NĂM

GIÁO ÁN LỚP 7 CẢ NĂM
... trờng mĩ thuật kháng chiến chiến khu Việt Bắc năm 1952 - Năm 1946, toàn quốc kháng chiến bùng nổ, hoạ sĩ có mặt phản ánh kịp thời kháng Giáo án mỹ thuật Ngời soạn : Nguyễn Hải Giáo viên trờng ... vẽ núi, sông, biển cả, nhà cửa, xét số tranh phong cảnh cối ? Tranh đề tài phong cảnh > Đề tài tranh phong cảnh, tranh phản ánh vẻ đẹp miền quê tranh phản ánh điều gì? khác cảm xúc cách thể ngời ... động 4: Đánh giá kết học tập - Giáo viên chọn số vẽ đẹp, - Học sinh nhận xét vẽ tạo dáng số vẽ cha đẹp treo lên bảng trang trí - Bài đẹp giáo viên cho điểm động viên học sinh vẽ Giáo án mỹ thuật...
 • 78
 • 263
 • 0

Tài liệu Giáo án lớp 7 chuẩn

Tài liệu Giáo án lớp 7 chuẩn
... th¶ láng - NhËn xÐt giê kiĨm tra vµ c«ng bè ®iĨm GVHD : Nguyễn Xn Thưởng Khoa : Cơ Bản Giáo sinh : Bùi Văn Ánh Phòng giáo dục đào tạo Trường : ………………… Khối lớp : Lớp : Lớp : CTC 08 GIÁO ÁN M«n ... Bản NỘI DUNG I PHẦN MỞ ĐẦU Giáo sinh : Bùi Văn Ánh Lên lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra só số - Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học LVĐ 7 2’ PHƯƠNG PHÁP Độâi hình nhận lớp Lớp : CTC 08 €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ ... € € € € GV - Giáo viên phổ biến nội dung Khoa : Cơ Bản tập - Học sinh thực theo Giáo sinh : Bùi Văn Ánh Lớp : CTC 08 Tuần :20 Tiết :40 Ngày soạn: 25/10/2010 Ngày dạy: / /20 GIÁO ÁN BÀI THỂ DỤC...
 • 65
 • 195
 • 0

Giáo án lớp 7 học kì 1 môn địa lý

Giáo án lớp 7 học kì 1  môn địa lý
... động 1: (10 ’) - Giáo viên: Yêu cầu học sinh đọc thuật ngữ: “dân số” Trang 18 6 - Giáo viên: Giới thiệu vài số liệu dân số VD: Tính đến 31/ 12 /19 97 thủ đô Hà Nội có 2490.000 người 19 99: Việt Nam có 76 ,3 ... cao: Tháng 4; tháng 10 * Gia Mê Na: + Nhiệt độ cao nhất: 340C: Tháng + Nhiệt độ thấp nhất: 220C: Tháng 11 12 + Có lần nhiệt độ tăng cao: Tháng 4; tháng 10 * Ma La Can: + Lượng mưa cao nhất: 18 0 ... (20’) - Giáo viên: Giải thích H10 .1 sgk ? Quan sát biểu đồ H10 .1 đọc biểu đồ sản lượng lương thực ? (Tăng 10 0% lên 11 0%) ? Đọc biểu đồ gia tăng dân số tự nhiên?( 10 0% lên 16 0 %) ? So sánh gia...
 • 163
 • 630
 • 2

Giáo án lớp 7 học kì 1 môn giáo dục công dân

Giáo án lớp 7 học kì 1  môn giáo dục công dân
... bớc lên lớp: ổn định lớp Kiểm tra cũ Thế tự trọng tự trọng có ý nghĩa sống? Bài Hoạt động 1: Giới thiệu Vào lớp đợc 15 Cả lớp 7A lắng nghe cô giáo giảng Bỗng bạn Nam hốt hoảng chạy vào lớp sững ... Luyện tập (15 ) - Đáp án tập tập: a, b, c SGK 44 a) 1, 2, b) 1, 2, 3, - Yêu cầu học sinh giải c) Chọn phơng án tình sau: Em phát thấy Phơng án 1: im lặng niên đổ xô nớc nhờn Phơng án 2: ngăn cản ... Hớng dẫn học sinh tìm hiểu truyện I Đọc truyện Trịnh Hải Hà chuyến du học Xingapo - Giáo viên chia lớp thành nhóm để thảo luận Nhóm 1: Bạn Hà học tiếng - Góc học tập gác xép nhỏ ban công, 29...
 • 67
 • 10,009
 • 38

Giáo án lớp 7 học kì 1 môn lịch sử

Giáo án lớp 7 học kì 1  môn lịch sử
... quân đội Các kháng chiến chống xâm lợc a Lê Hoàn kháng chiến chống Tống (9 81) b Nhà Lí kháng chiến chống xâm lợc Tống (1 075 -1 077 ) - 10 /1 075 công thành Ung Châu để phòng vệ - 1 077 chiến thăng nh ... Tổ trởng ký duyệt tuần Ngayg tháng năm 20 Tiết 15 Bài 11 kháng chiến chống xâm lợc Tống (1 075 - 1 077 ) Ngày soạn: Ngày dạy: A Mục tiêu học: Học sinh nắm đợc: Kiến thức: - Âm mu xâm lợc ... 44 Cõu 10 : Nh Lý cho xõy dng Quc t giỏm vo nm no? A 10 54 B 1 070 C .1 076 D 10 80 Cõu 11 Ngụ Quyn lờn ngụi vo nm no? A 938 B 939 C 968 D .10 09 Cõu 12 Nh Ngụ tn ti n nm no? A 938 B 965 C 968 D 10 09 II...
 • 148
 • 831
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 9 unit 5giao an lop 7 unit 15 a2giáo án anh 7 unit 5giáo án tiếng anh lớp 7 unit 5giáo án điện tử tiếng anh lớp 7 unit 5giao an tieng anh lop 7 unit 5 a2giao an tieng anh unit 5 lop 7giáo án lop 7 tieng anh unit 12giao an tieng anh unit 5 lop 10giao an tieng anh unit 5 lop 8giao an tieng anh unit 5 lop 9giáo án lớp 7giáo án lớp 2 tuần 5bài giảng điện tử tiếng anh lớp 7 unit 5bài giảng tiếng anh lớp 7 unit 5Tiểu luận triết học đặc điểm của TRIẾT học TRUNG QUỐCTIỂU LUẬN, TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: Sai phạm trong việc lập hồ sơ để hoàn thuế giá trị gia tăng tại một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu nông sảnTIẾNG PHÁP GIAO TIẾPBCTT nước mắm 40 độ đạmLATS 2014 nghiên cứu tác dụng của cao lỏng vị quản khang trên bệnh nhân viêm dạ dày mạn tínhGiải pháp phát triển du lịch tỉnh Quảng BìnhGiải pháp việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà VinHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp xuất khẩu tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Bình ĐịnhHoạch định chiến lược Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan tại Khu vực miền TrungHoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hải ChâMở rộng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Đắk LắkNghiên cứu chất lượng dịch vụ tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Đà NẵngĐề án bảo vệ môi trườngtổng hợp kiến thức ngữ văn 8 học kì 2Chương 34: Sự đề kháng của cơ thể với nhiễm khuẩnChuyên đề 3 hinh thức nhà nước XHCNChuyên đề 4 bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩaVai trò của chính phủ trong quy trình lập pháp ở việt nam – lý luận và thực tiễnQUY CHẾ QUẢN lý GIAO KHOÁNĐánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện lương tài
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập