Giấy phép hoạt động ngân hàng mô

Cấp mới giấy phép hoạt động bến hàng hoá trên luồng, tuyến đường thủy nội địa thuộc đia giới hành chính tỉnh An Giang nằm trong vùng nước cảng biển docx

Cấp mới giấy phép hoạt động bến hàng hoá trên luồng, tuyến đường thủy nội địa thuộc đia giới hành chính tỉnh An Giang nằm trong vùng nước cảng biển docx
... tuyến đường thuỷ nội địa thuộc địa giới hành tỉnh An Giang nằm vùng nước Cảng biển Bến thuỷ nội địa nằm vùng nước Cảng biển phép tiếp nhận tàu, thuyền nước Không nằm khu vực cấm xây dựng theo quy ... nghị cấp phép hoạt động bến thuỷ nội Quyết định số 07/2005/QĐ- địa - mẩu số BGTV Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Vị trí bến luồng, tuyến đường thuỷ nội địa thuộc địa ... Chủ đầu tư Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến thuỷ nội địa Bản giấy tờ hợp pháp vế quyền sử dụng đất Sơ đồ vùng nước bến luồng vào bến Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo...
 • 5
 • 124
 • 0

Cấp mới Giấy phép hoạt động bến hàng hoá trên luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương potx

Cấp mới Giấy phép hoạt động bến hàng hoá trên luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương potx
... phép hoạt động bến thuỷ nội Quyết định số 07/2005/QĐ- địa mẩu số BGTV Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Bến xây dựng luồng tuyến đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa ... Bến hàng hoá đường thủy nội địa địa phương Bộ phận tiếp nhận trả kết : Trả kết giải thủ tục hành cho tổ chức, cá nhân Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến thuỷ nội địa Đơn ... địa Đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến thuỷ nội địa Bản giấy tờ hợp pháp vế quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện phao...
 • 5
 • 54
 • 0

Cấp lại Giấy phép hoạt động bến hàng hoá trên luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương ( thay đổi chỉ tiêu ) doc

Cấp lại Giấy phép hoạt động bến hàng hoá trên luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương ( thay đổi chỉ tiêu ) doc
... nghị cấp phép hoạt động bến thuỷ nội địa Thành phần hồ sơ Bản giấy tờ hợp pháp vế quyền sử dụng đất ( tiêu thay đổi ) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện ( tiêu thay đổi ... Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Vị trí bến nằm luồng, tuyến đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương Văn qui định Quyết định ... đổi ) Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện phao ( sử dụng phao ) ( tiêu thay đổi ) Các giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo quy định pháp luật ( chuyên xếp dỡ hàng hoá...
 • 5
 • 84
 • 0

Cấp lại Giấy phép hoạt động bến hàng hoá trên luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương ( phân chia, sáp nhập ) pot

Cấp lại Giấy phép hoạt động bến hàng hoá trên luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương ( phân chia, sáp nhập ) pot
... sáp nhập ) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện ( phân chia, sáp nhập ) Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện phao ( sử dụng phao ) ( phân chia, sáp nhập ) Các giấy tờ liên ... nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ Quyết định số nội địa - mẩu số 07/2005/QĐ-BGTV Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Vị trí bến nằm luồng, tuyến đường thuỷ nội địa địa phương, đường ... định hồ sơ, phối hợp chủ bến kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa Trình ký Giấy phép hoạt động bến hàng hoá đường thủy nội địa địa phương Bộ phận tiếp nhận...
 • 5
 • 192
 • 0

Cấp lại Giấy phép hoạt động Bến hàng hoá trên luồng, tuyến đường thủy nội địa thuộc địa giới hành chính tỉnh An Giang nằm trong vùng nước cảng biển ( phân chia, sáp nhập) pptx

Cấp lại Giấy phép hoạt động Bến hàng hoá trên luồng, tuyến đường thủy nội địa thuộc địa giới hành chính tỉnh An Giang nằm trong vùng nước cảng biển ( phân chia, sáp nhập) pptx
... để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Bến xây dựng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa thuộc địa giới hành tỉnh An Giang nằm vùng nước Cảng biển Bến thuỷ nội địa nằm vùng nước Cảng biển phép tiếp nhận ... hành cho chủ bến Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động bến thuỷ nội địa Sơ đồ vùng nước bến luồng vào bến ( phân chia, sáp nhập ) Bản giấy tờ hợp pháp vế quyền sử dụng đất ( phân ... phân chia, sáp nhập ) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện ( phân chia, sáp nhập ) Thành phần hồ sơ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện phao ( sử dụng phao ) ( phân chia,...
 • 6
 • 116
 • 0

Cấp Giấy phép hoạt động của ngân hàng pdf

Cấp Giấy phép hoạt động của ngân hàng mô pdf
... xin cấp giấy phép hoạt động Đề án hoạt động ngân hàng mô, bao gồm tổ chức nhân lực, sở vật chất - hạ tầng sở trang thiết bị dụng cụ y tế Quyết định thành lập văn cho phép thành lập ngân hàng ... nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động ngân hàng mô; trường hợp sở không đủ điều kiện Bộ Y tế có văn trả lời nêu rõ lý thời hạn 05 ngày Bước 4: Trả kết cho sở xin cấp giấy phép Hồ sơ Thành ... sản xuất vật liệu từ mô; - Có đủ cán quản lý, chuyên môn lao động phổ thông đáp ứng yêu cầu, bao gồm cán có trình độ đại học sau đại học, cán trình độ cao đẳng, trung cấp lao động phổ thông (theo...
 • 5
 • 89
 • 0

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng
... Tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước khác hoạt động ngân hàng (tên)… xin cam kết: - Về tính xác, trung thực nội dung đơn, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép - Sau cấp Giấy phép, thực ... luật, Ngân hàng Nhà nước; vi phạm xin chịu trách nhiệm trước pháp luật …, ngày…tháng…năm Người đại diện theo pháp luật tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước khác hoạt động ngân hàng ký,...
 • 2
 • 192
 • 0

MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM pdf

MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM pdf
... lưu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (một lưu Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lưu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh /thành phố…, lưu hồ sơ cấp Giấy phép thành lập hoạt động Ngân hàng thương mại ... thủ pháp luật Việt Nam Điều Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Giấy phép thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần lập thành năm (05) chính: cấp cho Ngân hàng thương mại cổ phần ; để đăng ... tín dụng nước ngoài, tổ chức nước khác có hoạt động ngân hàng Việt Nam Điều Vốn điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần … … đồng (bằng chữ: …) Điều Thời hạn hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần …...
 • 2
 • 206
 • 0

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG pot

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG pot
... Tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước khác hoạt động ngân hàng (tên)… xin cam kết: - Về tính xác, trung thực nội dung đơn, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép - Sau cấp Giấy phép, thực ... luật, Ngân hàng Nhà nước; vi phạm xin chịu trách nhiệm trước pháp luật …, ngày…tháng…năm Người đại diện theo pháp luật tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước khác hoạt động ngân hàng ký,...
 • 2
 • 266
 • 0

Cấp mới Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đối với bến hàng hóa và bến hành khách ppsx

Cấp mới Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đối với bến hàng hóa và bến hành khách ppsx
... định cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa cho chủ bến Tổ chức, cá nhân vào ngày hẹn biên nhận đến nhận Bước kết giải hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Cảng vụ đường thủy nội địa ... đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (Mẫu đơn theo quy định); Sơ đồ vùng nước bến thủy nội địa (02 bản): Sơ đồ ... phí: Tên phí Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Mức phí Văn qui định 40.000 đồng/ Giấy Thông tư số 47/2005/TT- phép lần cấp BTC ng Kết việc thực TTHC: Giấy phép Các bước Mô tả bước...
 • 7
 • 118
 • 0

Cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam docx

Cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam docx
... pháp luật Việt Nam Ngân hàng nước thành viên góp vốn tổ chức nước quan có thẩm quyền nước nguyên xứ cho phép tham gia thành lập ngân hàng liên doanh, thành lập ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam Thông ... Ngân hàng Nhà nước Các ngân hàng Việt Nam tham gia góp vốn thành lập ngân hàng liên doanh tổ chức nước ngân hàng nước tham gia góp vốn thành lập ngân hàng 100% vốn nước phải ngân hàng, tổ chức ... điều hành, hoạt động cho ngân 14 hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam; - Đảm bảo trì giá trị thực có vốn điều lệ ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước không thấp mức vốn pháp...
 • 11
 • 262
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: BAO CAO CONG TAC KIEM TRA NOI BO TRUONG HOCKE HOACH HOAT DONG TO CHUYEN MONEbook Kiếm tiền với Product Lauch hay không cưỡng nổi...CICD technology for devops fieldhoc tieng nhat khi di du lichBài thuyết trình thép15 đề thi thử tốt nghiệp lý 12Phân tích các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP á châu khu vực thành phố hồ chí minhMột số giải pháp để tăng cường khả năng kiểm soát chi phí sản xuất trong hệ thống kế toán chi phí tại công ty cổ phần thiết bị điệnSlide thuyết trình chủ đề Tổ chức quản lý kholý thuyết,bài tập hóa 12 ôn thi tốt nghiệpMột vài bàn luận về thời lượng giảng dạy và thực trạng nghiên cứu khoa học của giảng viên tại trường đại học công nghiệp TPHCMẢnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến ý định mua sắm nghiên cứu trường hợp thị trường điện thoại thông minh cao cấp tại thành phố hồ chí minhThe impact of bank service quality on customer loyalty a study of banks in ho chi minh cityTự nhiên xã hội:Họ nội, họ ngoạiHỆ PHƯƠNG TRÌNH HÀM PHƯƠNG PHÁP LẶP CẤP HAI VÀ KHAI TRIỂN TIỆM CẬNHỆ THỐNG KĨ NĂNG THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ BÀI HOÁ HỌC NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU MỚIHỆ THỨC VI-ÉT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN PHỔ THÔNGHIỆN THỰC XÃ HỘI, Ý THỨC DÂN TỘC VÀ KHÁT VỌNG HÒA BÌNH TRONG NHỮNG TRANG VIẾT CỦA LÝ CHÁNH TRUNGHIỆN TRẠNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN DU LỊCH NHÂN VĂN Ở BÌNH DƯƠNG.
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập