PIN điện hóa ăn mòn hóa học

Bài 2: Pin điện hóa học

Bài 2: Pin điện hóa học
... LOGO Điện hóa học - Chương II - Bài IV Sức điện động pin Pt Nernst Phương trình Nernst Ứng dụng phương trình Nernst V Các hệ điện hóa Pin nồng độ Pin hóa học Sự phụ thuộc sức điện động vào ... 19 LOGO Pin nồng độ loại Pin nồng độ loại pin gồm hai ĐC giống khác nồng độ chất điện li Trên mặt ranh giới chất điện ly có giá trị khuếch tán Pin nồng độ loại gọi pin nồng độ có số tải Pin nồng ... Pin nồng độ loại gồm ĐC TN với anion ĐC có hoạt độ ion Cl- nhỏ ĐC dương (ngược lại với trượng hợp pin nồng độ có điện cực thuận nghịch với cation) 21 Pin hoá học LOGO a Pin hoá học đơn giản Pin...
 • 58
 • 178
 • 0

Pin điện hóa ăn mòn hóa học

Pin điện hóa  ăn mòn hóa học
... Tài liệu khóa học: Luyện kỹ làm trắc nghiệm hóa học D Fe bị ăn mòn, Sn không bị ăn mòn Câu 9: Vỏ tàu biển (phần chìm nước) thép thường bị gỉ Cơ chế trình ăn mòn điện cực âm điện cực dương ... trường hợp xuất ăn mòn điện hoá học A B C D Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn ĐÁP ÁN BÀI TẬP PIN ĐIỆN HÓA VÀ ĂN MÒN KIM LOẠI Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Trang Tài liệu khóa học: Luyện kỹ ... (X), kẽm nguyên chất (Y), sắt lẫn kẽm (Z) Trong không khí ẩm A X dễ bị ăn mòn B Y dễ bị ăn mòn C Z dễ bị ăn mòn D bị ăn mòn Câu 11: Cho cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe...
 • 3
 • 359
 • 5

Tài liệu (Luyện cấp tốc Hóa) Pin điện hóa - ăn mòn hóa học_Trắc nghiệm kèm đáp án doc

Tài liệu (Luyện cấp tốc Hóa) Pin điện hóa - ăn mòn hóa học_Trắc nghiệm kèm đáp án doc
... Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc ĐÁP ÁN BÀI TẬP PIN ĐIỆN HÓA VÀ ĂN MÒN KIM LOẠI Đáp án 1C 2B 3C 4A 5A 11D 12C 13D 14C 6C 7B 8C 9D 10C 15B ... Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc A X dễ bị ăn mòn B Y dễ bị ăn mòn C Z dễ bị ăn mòn D bị ăn mòn Câu 11: Cho cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc ... trường hợp xuất ăn mòn điện hoá học A B C D Câu 15: Tiến hành bốn thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Nhúng Fe vào dung dịch FeCl3 ; - Thí nghiệm 2: Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4 ; - Thí nghiệm 3: Nhúng...
 • 3
 • 184
 • 1

Tài liệu Bài 5 : Pin điện hóa - ăn mòn hóa học pptx

Tài liệu Bài 5 : Pin điện hóa - ăn mòn hóa học pptx
... Tài liệu khóa học: Luyện kỹ làm trắc nghiệm hóa học D Fe bị ăn mòn, Sn không bị ăn mòn Câu 9: Vỏ tàu biển (phần chìm nước) thép thường bị gỉ Cơ chế trình ăn mòn điện cực âm điện cực ... Fe 2+ Câu 1 0: Có ba kim loại l : sắt nguyên chất (X), kẽm nguyên chất (Y), sắt lẫn kẽm (Z) Trong không khí ẩm A X dễ bị ăn mòn B Y dễ bị ăn mòn C Z dễ bị ăn mòn D bị ăn mòn Câu 1 1: Cho cặp kim ... bốn thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Nhúng Fe vào dung dịch FeCl3 ; - Thí nghiệm 2: Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4 ; - Thí nghiệm 3: Nhúng Cu vào dung dịch FeCl3 ; - Thí nghiệm 4: Cho Fe tiếp xúc...
 • 2
 • 517
 • 30

Tài liệu Pin điện hóa - ăn mòn hóa học pdf

Tài liệu Pin điện hóa - ăn mòn hóa học pdf
... Tài liệu khóa học: Luyện kỹ làm trắc nghiệm hóa học D Fe bị ăn mòn, Sn không bị ăn mòn Câu 9: Vỏ tàu biển (phần chìm nước) thép thường bị gỉ Cơ chế trình ăn mòn điện cực âm điện cực ... dịch FeCl3 ; - Thí nghiệm 4: Cho Fe tiếp xúc với Cu nhúng vào dung dịch HCl Số trường hợp xuất ăn mòn điện hoá học A B C D Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn ĐÁP ÁN BÀI TẬP PIN ĐIỆN HÓA VÀ ĂN MÒN KIM LOẠI ... (X), kẽm nguyên chất (Y), sắt lẫn kẽm (Z) Trong không khí ẩm A X dễ bị ăn mòn B Y dễ bị ăn mòn C Z dễ bị ăn mòn D bị ăn mòn Câu 11: Cho cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe...
 • 3
 • 344
 • 7

Bài 5 : Pin điện hóa - ăn mòn hóa học doc

Bài 5 : Pin điện hóa - ăn mòn hóa học doc
... tiếp xúc với môi trường chất điện li : A Cả Fe Sn điều bị ăn mòn B Cả Fe Sn không bị ăn mòn C Fe bị ăn mòn, Sn không bị ăn mòn D Fe bị ăn mòn, Sn không bị ăn mòn Câu 9: Vỏ tàu biển (phần chìm nước) ... chuẩn lớn ? A Pin Zn-Cu Câu : Cho Eo Cu B Pin Zn-Pb 2 /Cu C Pin Al-Zn = + 0,34V, Eo Fe 3 /Fe  = + 0,77V, Eo Zn D Pin Pb-Cu 2 /Zn =  0,76V, Eo Ni 2 /Ni = 0,26V Phản ứng hóa học sau không ... H2  Câu 1 0: Có ba kim loại l : sắt nguyên chất (X), kẽm nguyên chất (Y), sắt lẫn kẽm (Z) Trong không khí ẩm A X dễ bị ăn mòn B Y dễ bị ăn mòn C Z dễ bị ăn mòn D bị ăn mòn Câu 1 1: Cho cặp kim...
 • 4
 • 295
 • 1

BÍ mật đề THI đại học THPT QUỐC GIA PHẦN 5 , các CHIỀU HƯỚNG RA đề THI PHẦN điện PHÂN, PIN điện hóaăn mòn KIM LOẠI

BÍ mật đề THI đại học THPT QUỐC GIA PHẦN 5 , các CHIỀU HƯỚNG RA đề THI PHẦN điện PHÂN, PIN điện hóa và ăn mòn KIM LOẠI
... đủ với 55 0ml dung dịch NaOH 0,8 M thu đuợc 1,9 6(g) kết tủa 1)Nồng độ chất A: A. 0,3 5M 0,0 25M B. 0,5 M 0,2 M C. 0,3 5M 0,2 M D. 0,5 M 0,0 25M 2)Thời gian điện phân t A.1 0,8 08s B . 5, 404s C.1 0,0 88s D . 5, 44s Suy ... → Fe2+ 0,1 → 2Cl- - 2e → Cl2↑ 0,1 Bđ: 0,8 Cu2+ + 2e → Cu 0,2 → Anot(+): 0,8 mol Cl- , H2O 0 ,5 Đp: 0 ,5 ← 0 ,5 0, 25 0,4 ne nhận = n e cho = 0,1 + 0,4 =0 ,5 VH2 = 0, 25. 2 2,4 = 5, 6 lit VD 2: Điện phân ... lộ mật đề thi đại học Các đề thi đại học thường có xu hướng lặp lại năm khối A,B Có nhiều câu ,sự giống đến đáng kinh ngạc đề thi THPT Quốc Gia ko nằm chương trình phổ thông nên cách đề...
 • 38
 • 1,381
 • 2

BÍ mật đề THI đại học THPT QUỐC GIA PHẦN 5 , các CHIỀU HƯỚNG RA đề THI PHẦN điện PHÂN, PIN điện hóaăn mòn KIM LOẠI

BÍ mật đề THI đại học THPT QUỐC GIA PHẦN 5 , các CHIỀU HƯỚNG RA đề THI PHẦN điện PHÂN, PIN điện hóa và ăn mòn KIM LOẠI
... đủ với 55 0ml dung dịch NaOH 0,8 M thu đuợc 1,9 6(g) kết tủa 1)Nồng độ chất A: A. 0,3 5M 0,0 25M B. 0,5 M 0,2 M C. 0,3 5M 0,2 M D. 0,5 M 0,0 25M 2)Thời gian điện phân t A.1 0,8 08s B . 5, 404s C.1 0,0 88s D . 5, 44s Suy ... → Fe2+ 0,1 → 2Cl- - 2e → Cl2↑ 0,1 Bđ: 0,8 Cu2+ + 2e → Cu 0,2 → Anot(+): 0,8 mol Cl- , H2O 0 ,5 Đp: 0 ,5 ← 0 ,5 0, 25 0,4 ne nhận = n e cho = 0,1 + 0,4 =0 ,5 VH2 = 0, 25. 2 2,4 = 5, 6 lit VD 2: Điện phân ... lộ mật đề thi đại học Các đề thi đại học thường có xu hướng lặp lại năm khối A,B Có nhiều câu ,sự giống đến đáng kinh ngạc đề thi THPT Quốc Gia ko nằm chương trình phổ thông nên cách đề...
 • 40
 • 98
 • 0

Chương 5 Ăn mòn điện hóa học

Chương 5 Ăn mòn điện hóa học
... 2 Chương Ăn mòn điện hóa học 5. 1 Những khái niệm 5. 1.1 Điện cực đơn phân cực Điện cực đơn hệ điện hoá gồm chất dẫn điện loại tiếp xúc với chất dẫn điện loại 2, mặt giới hạn pha xảy phản ứng điện ... với dừng gọi thể hỗn hợp ăn mòn Eăm (xem hình 51 .b) 5. 2 Hiện tượng ăn mòn điện hoá giai đoạn trình ăn mòn điện hoá Ăn mòn điện hoá xảy kim loại tiếp xúc với dung dịch chất điện li phá huỷ kim loại ... dẫn điện kim loại Trên sở mô hình Wagner Trand đưa lý thuyết điện hỗn hợp ăn mòn điện hoá cho phép xác định ăn mòn Eăm tốc độ ăn mòn thông qua dòng ăn mòn iăm Sau khảo sát số trường hợp ăn mòn điện...
 • 43
 • 551
 • 1

Chương 3 cơ CHÊ ăn mòn điện hóa học KIM LOẠI

Chương 3 cơ CHÊ ăn mòn điện hóa học KIM LOẠI
... Chương III ĂN MÒN ĐIỆN HÓA HỌC CÁC KIM LOẠI 2 .3 chế ăn mòn điện hóa học kim loại a) Kim loại bị ăn mòn vùng anot (nghĩa điện cực anot xảy phản ứng oxy hóa nguyên tử kim loại) : M  ... >7): Trên điện cực anot: MM n+ (aq) + ne - Trên điện cực catot: O2 + 2H2O + 4e  4OH Chương III ĂN MÒN ĐIỆN HÓA HỌC CÁC KIM LOẠI 3. 3 Đặc điểm ăn mòn điện hóa học kim loại: -Phản ứng oxy hóa phản ... Pin ăn mòn tiếp xúc điện hai kim loại khác (ăn mòn galvanic) chênh lệch nồng độ oxy (ăn mòn hốc) 3. 1.1 Ăn mòn galvanic • Ăn mòn galvanic xảy hai nhiều kim loại điện cực khác nhau, tiếp xúc điện...
 • 17
 • 61
 • 0

Chương 4 ĐỘNG học ăn mòn điện hóa học KIM LOẠI

Chương 4 ĐỘNG học ăn mòn điện hóa học KIM LOẠI
... bền • Kim loại bền ăn mòn thụ động vùng mà oxyt kim loại trạng thái bền 34 • Trong vùng mà dạng kim loại bền kim loại bền với ăn mòn Điện pH điểu chỉnh để kim loại rơi vào vùng bền ăn mòn a) ... trị điện đo phản ứng tổng (3) đạt đến trạng thái cân gọi điện ăn mòn điện cực Cu (E ) cor Chương IV ĐỘNG HỌC ĂN MÒN ĐIỆN HÓA HỌC CÁC KIM LOẠI Khi ta đưa dòng điện chiều bên vào hệ, điện điện ... catot) xảy Chương IV ĐỘNG HỌC ĂN MÒN ĐIỆN HÓA HỌC CÁC KIM LOẠI • Điều kiện để phản ứng ăn mòn điện hóa học kim loại xảy là: Có giảm lượng tự (G) hệ: G = -nFE ...
 • 49
 • 134
 • 0

Pin điện hóaăn mòn kim loại

Pin điện hóa và ăn mòn kim loại
... dung dịch chất điện li Thiếu ba điều kiện không xảy ăn mòn điện hoá Các diều kiện mô tả tuyệt đối hoá, trình ăn mòn điện hoá xảy tự nhiên III Chống ăn mòn kim loại Sự ăn mòn kim loại gây tổn thất ... sắt) tiếp xúc với môi trường chất điện li : A Cả Fe Sn điều bị ăn mòn B Cả Fe Sn khụng bị ăn mòn C Fe bị ăn mòn, Sn khụng bị ăn mòn D Fe bị ăn mòn, Sn khụng bị ăn mòn Câu 17: Vỏ tàu biển (phần chìm ... 18: Cú ba kim loại là: sắt nguyên chất (X), kẽm nguyờn chất (Y), sắt lẫn kẽm (Z) Trong không khí ẩm A X dễ bị ăn mòn B Y dễ bị ăn mòn C Z dễ bị ăn mòn D bị ăn mòn Câu 19: Cho cặp kim loại nguyên...
 • 6
 • 205
 • 4

45 bài tập ĐIỆN PHÂN ĂN MÒN ĐIỆN HÓA

45 bài tập ĐIỆN PHÂN ĂN MÒN ĐIỆN HÓA
... ăn mòn Bài 41: Hợp kim Au,Pt để không khí ẩm xảy ra: a Ăn mòn điện hóa b Ăn mòn hóa học c Ăn mòn điện hóa hóa học d Không bị ăn mòn Bài 42: Hợp kim Na,K nhúng nước xảy ăn mòn: a Ăn mòn điện hóa ... làm lạnh Bài 40: Điện phân dung dịch FeCl3, CuCl2 điện cực trơ (H < 100%) Sau điện phân để nguyên catot (có kim loại) dung dịch, catot bị ăn mòn: a Điện hóa b Hóa học c Vừa điện hóa, vừa hóa học ... Ăn mòn điện hóa b Ăn mòn hóa học c Ăn mòn điện hóa hóa học d Không bị ăn mòn Bài 43: Một dây sắt nối với dây đồng (trong không khí ẩm) đầu, hai đầu lại nhúng vào dung dịch muối ăn Tại chỗ nối hai...
 • 4
 • 1,013
 • 19

chương 4 điện hóa học điện cực và pin

chương 4 điện hóa học điện cực và pin
... H2SO4 Pb+(2H++SO42-)-2e- discharge charge PbSO4+ 2H+ PbSO4 PbO2 + Pb + H2SO4 PbO2+(2H++SO42-)+2H++2ePbSO4+H2O discharge charge Lead dioxide paste in Pb-mesh (cathode) PbSO4 discharge 2PbSO4 + ... NỒNG ĐỘ PIN HÓA HỌC PIN NỒNG ĐỘ Hai điện cực có bản chất hóa học khác nhúng vào dd điện ly tương ứng Mỗi pin hoạt động sở phản ứng nhất địnhSức điện động là hiệu điện thế ... 2 .PIN HÓA HỌC Biến lượng phản ứng hóa học thành điện Pin được cấu tạo từ hai điện cực , điện cực nhúng vào dung dịch điện ly thích hợp Điều kiện tiên quyết để tạo dòng điện...
 • 45
 • 954
 • 1

Giáo án điện tử hóa học: Một số ứng dụng của điện hóa học doc

Giáo án điện tử hóa học: Một số ứng dụng của điện hóa học doc
... dòng điện (Ampe); t thời gian (giây), F = 96500 Coulomb MỘT SỐ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN MỘT SỐ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CỦA ĐIỆN PHÂN CỦA ĐIỆN PHÂN Điện phân sản xuất Tách tinh luyện kim loại điện phân Sử dụng ... Nguồn điện hóa học 6.2 Điện phân 6.3 Ăn mòn chống ăn mòn kim loại 6.1 Nguồn điện hóa học Một số nguồn điện hóa thông dụng - Pin - Acquy - Sự điện phân 6.1.1 Pin a Các loại pin Pin nguồn điện chiều ... chất điện phân Tổng hợp chất hữu phương pháp điện hóa Mạ kim loại Đánh bóng điện hóa Tẩy dầu mỡ điện hóa Điện phân sản xuất • Điện phân sản xuất nhôm Hình 4.7 Thiết bị điện phân nóng chảy nhôm Điện...
 • 67
 • 1,547
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cơ chế của sự ăn mòn điện hóa họcsự ăn mòn điện hóa họccơ chế ăn mòn điện hóa họcăn mòn điện hóa họcăn mòn điện hóa học là gìthực hành ăn mòn điện hóa họcthí nghiệm về ăn mòn điện hóa họctrong ăn mòn điện hóa học xảy ratrong ăn mòn điện hoá học xảy rapin điện hóa và ăn mòn kim loạibài tập điện hóa học và ăn mònbai tâp lí thuyêt về ăn mòn điện hóa và pin điên hoacó 4 dung dịch riêng biệt a hcl b cucl2 c fecl3 d hcl có lẫn cucl2 nhúng vào mỗi dung dịch một thanh fe nguyên chất số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa học làbài tập về pin điện hóa có đáp ánpin điện hóa cho học sinh giỏiNHỮNG THẤT bại của các CÔNG TY VIỆT NAM KHI GIA NHẬP ISO 9000Bài toán stick slip và một số phương pháp tìm nghiệm gần đúngDE CUONG ON GIUA HOC KY 2 TOAN 6lý thuyết word transformation cho FCE, CAEĐỒ ÁNTÍNH TOÁN THIẾT kế hệ THỐNG PHANH CHO ôtô CON 4 CHỖKhử ICI cho hệ thống thông tin di dộng dùng OFDMKhu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc và những vấn đề đối với Việt NamKiến thức về ngôn ngữ đất nước học, ngôn ngữ văn hóa trong giáo dục ngoại ngữKINH NGHIỆM LỊCH SỬ CỦA GIÁO DỤC THĂNG LONG - HÀ NỘI VỀ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠOLỄ HỘI VÀ QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA NÓ TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ - XÃ HỘI THĂNG - HÀ NỘINghiên cứu chế tạo lớp phủ bảo vệ thân thiện môi trường trên cơ sở epoxy và hydrotanxit kết hợp với graphen oxitNghiên cứu chế tạo vật liệu cao su compozit trên cơ sở cao su thiên nhiên, cao su butadien với than và nanosilicaNghiên cứu cơ sở khoa học phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn trên đất sau canh tác nương rẫy thuộc lưu vực sông cầu, tỉnh bắc kạnNghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở blend cao su thiên nhiên và cao su nitril butadien với nanoclayGiới hạn dãy số và hàm số lớp 11Đồ án gia công chi tiết thanh nối dạng càng tài liệu, ebook, giáo trìnhĐánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại phường cẩm phú, thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2013 2015giáo trình kỹ thuật thi công 2QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNGBÀI GIẢNG KHÍ NÉN THỦY LỰC