Làng xã việt nam, một vấn đề về kinh tế, văn hóa, xã hội

203 Chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam góp phần phát triển kinh tế trong thời kì hội nhập

203 Chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam góp phần phát triển kinh tế trong thời kì hội nhập
... HỌC KINH TẾ TP HCM - LÊ THỊ VÂN ANH CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP Chuyên ngành : Kinh tế ... mại Chương 2: Thực trạng Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 3: Một số đề xuất chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam góp phần phát triển kinh tế ... phải nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam góp phần phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế - Làm rõ thực trạng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM Việt...
 • 140
 • 273
 • 1

Chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam góp phần phát triển kinh tế trong thời kì hội nhập

Chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam góp phần phát triển kinh tế trong thời kì hội nhập
... HỌC KINH TẾ TP HCM - LÊ THỊ VÂN ANH CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP Chuyên ngành : Kinh tế ... mại Chương 2: Thực trạng Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 3: Một số đề xuất chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam góp phần phát triển kinh tế ... phải nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam góp phần phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế - Làm rõ thực trạng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM Việt...
 • 20
 • 67
 • 0

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC Một số vấn đề về kinh tế hội Việt Nam thời Nguyễn (nửa đầu thế kỷ XIX)

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC Một số vấn đề về kinh tế xã hội Việt Nam thời Nguyễn (nửa đầu thế kỷ XIX)
... buộc: Nguyễn Thế Anh: Kinh tế hội Việt Nam vua triều Nguyễn, Sài Gòn, 1973, Nxb Văn học, 2008 (tái bản) Nguyễn Phan Quang: Phong trào nông dân Việt Nam nửa đầu kỷ XIX, Nxb Khoa học hội, ... giá vấn đề nhiều góc độ Á Tóm tắt nội dung môn học: Nội dung chuyên đề cung cấp cho học viên kiến thức tình hình kinh tế - hội thời Nguyễn lĩnh vực: chế độ ruộng đất kinh tế nông nghiệp, kinh ... kiến thức: Giúp người học nhận thức rõ ràng, đầy đủ vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - hội thời Nguyễn nửa đầu kỷ XIX bao gồm lĩnh vực ruộng đất nông nghiệp, kinh tế hàng hoá, phong trào...
 • 4
 • 140
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN: MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUA VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG doc

Tài liệu TIỂU LUẬN: MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUA VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG doc
... với Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, rút số điểm nêu Văn kiện Đại hội XI Đảng xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam: Thứ nhất, quan niệm đặc trưng Nhà nước pháp quyền ... pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam Thứ ba, đánh giá thực tiễn trình xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa năm qua, Văn kiện Đại hội XI ghi nhận: “Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền ... xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam Việc hạn chế, khuyết điểm trình xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm điểm Văn kiện Đại...
 • 108
 • 2,184
 • 12

Báo cáo " Rà soát lại các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam - Một vấn đề cần thiết cấp bách " pdf

Báo cáo
... đề môi trường Tính tương đồng quy phạm pháp luật môi trương Việt Nam với quy định công ước quốc tế môi trường nâng cao Hệ thống pháp luật môi trường Việt Nam khẳng định tính ưu tiên quy định công ... Việt Nam thời gian qua cho thấy số hạn chế định Việc soát quy định pháp luật bảo vệ môi trường, xem xét nguyên nhân ảnh hưởng chưa tốt đến lĩnh vực bảo vệ môi trường thực đã, yêu cầu cấp bách ... phủ Việt Nam ký trước quy định Pháp luật nội địa việc giải vấn đề cụ thể Tuy bên cạnh tiền đề thuận lợi cho việc phát triển quy định pháp luật cụ thể môi trường, thực tế thi hành quy định pháp luật...
 • 4
 • 242
 • 1

Tiểu luận một số vấn đề về kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Tiểu luận một số vấn đề về kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
... hợp: Kinh tế Nhà nớc, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể tiểu chủ, kinh tế t t nhân, kinh tế t Nhà nớc, kinh tế có vốn đầu t nớc Các thành phần kinh tế Đều phận cấu thành quan trọng kinh tế thị trờng ... hành kinh tế chế thị trờng có quản lý Nhà nớc XHCN 2.2.5 Nền KTTT định hớng XHCN kinh tế mở, hội nhập 2.3 Thực trạng giải pháp để phát triển KTTT định hớng XHCN Việt Nam 2.3.1 Thực trạng KTTT Việt ... hoạch chế thị trờng phơng tiện khác để phát triển điều tiết kinh tế Kinh tế điều chỉnh có ý thức chủ thể quản lý kinh tế, chế thị trờng điều tiết thân kinh tế Sự kết hợp kinh tế với thị trờng...
 • 17
 • 119
 • 0

Một số vấn đề về kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ở nước ta

Một số vấn đề về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
... đến vấn đề đổi kinh tế hội, phát triển kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam NộI DUNG I .Kinh tế thị trờng việt nam 1.1 Một số vấn đề kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa ... quan phát triển kinh tế thị trờng nớc ta 1.3 Tác dụng kinh tế thị trờng nớc ta II .Định hớng phát triển kinh tế thị trờng hội chủ nghĩa nớc ta III .Kinh tế thị trờng Hà Nội định hớng phát ... thị trờng định hớng hội chủ nghĩa nớc ta 1.1.1 Đặc tính chung thống kinh tế thị trờng .2 1.1.2 Tính đặc thù kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa nớc ta ...
 • 14
 • 365
 • 1

Lý luận mác lênin về kinh tế hàng hoá và kinh tế thị trường và thực tiễn vấn đề này ở việt nam trong thời kì quá độ lên CNXH hiện nay

Lý luận mác lênin về kinh tế hàng hoá và kinh tế thị trường và thực tiễn vấn đề này ở việt nam trong thời kì quá độ lên CNXH hiện nay
... dung: phần đề cơng kháI quát I - luận Mac - Lênin kinh tế hàng hoá kinh tế thị trờng thực tiễn vấn đề Việt Nam thời độ lên CNXH 1- Kinh tế hàng hoá: a Điều kiện đời : Thực tế kinh tế giới ... nhng cha phải kinh tế hàng hoá theo nghĩa đầy đủ Mặt khác đổi kinh tế nên kinh tế nớc ta không kinh tế huy Có thể nói kinh tế nớc ta chuyển sang kinh tế thị trờng, kinh tế hàng hoá phát triển, ... tế hàng hoá phát triển số lợng lẫn chất lợng nâng cao khả cạnh tranh kinh tế hàng hoá nớc ta Thứ hai:_Nền kinh tế hàng hoá dựa sở kinh tế tồn nhiều thành phần Từ thực trạng kinh tế hàng hoá phát...
 • 24
 • 311
 • 0

Lạm Phát tại Việt Nam Một vấn đề nhức nhối

Lạm Phát tại Việt Nam Một vấn đề nhức nhối
... QUÁT NĂM 2006 – 2010 CỦA VIỆT NAM 53 3.2/ ĐO LƯỜNG LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY 54 3.2.1/ Cách tính lạm phát 54 3.2.2/ Đo lường lạm phát Việt nam lạm phát 56 3.2.3/ Xác đònh lại ... GÂY LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM Qua tìm hiểu tình hình lạm phát Việt Nam, ta thấy lạm phát Việt Nam chòu tác động nhiều nguyên nhân khác Tuy nhiên, luận văn tập trung vào phân tích nguyên nhân gây lạm phát ... cung CHƯƠNG II LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA 22 22 24 2.1/ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1976 ĐẾN 2006 24 2.1.1/ Khái quát tình hình lạm phát Việt Nam từ 1976 đến...
 • 93
 • 105
 • 0

CEO việt nam và 10 vấn đề về kinh tế

CEO việt nam và 10 vấn đề về kinh tế
... phát triển mạnh… Do đó, số tiêu kinh tế chủ chốt dự báo trì tốc độ phát triển “Dù tăng trường có giảm chút ít, vấn đề quan trọng giữ ổn định Đầu tư nước vào Việt Nam lớn điều có lợi, song nguồn ... điều kiện thuận lợi giúp Việt Nam phát triển Thứ tư, sở hạ tầng Vấn đề cung cấp điện, sở hạ tầng giao thông vận tải, độ tin cậy, chi phí công việc hậu cần thách thức mà Việt Nam gặp phải Hiện nay, ... phí container (xuất khẩu) Việt Nam cao so với số nước Thái Lan, Singapore, Trung Quốc Yếu tố làm hạn chế sức cạnh tranh Việt Nam thương mại quốc tế Nhưng ngược lại, Việt Nam có thuận lợi đáng kể,...
 • 2
 • 112
 • 0

những vấn đề về kinh tế thế giới và kinh tế việt nam

những vấn đề về kinh tế thế giới và kinh tế việt nam
... hệ kinh tế quốc tế Phạm vi vận động quan hệ kinh tế quốc tế thường vượt biên giới quốc gia Các quan hệ kinh tế quốc tế quốc gia với quốc gia khác tổ chức kinh tế quốc tế tạo thành lĩnh vực kinh ... cấu kinh tế giới xem xét nhiều góc độ: - Theo hệ thống kinh tế - xã hội: Người ta chia giới thành hệ thống kinh tế tư chủ nghĩa, hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa hệ thống kinh tế nước thuộc giới ... lịch sử… cấu kinh tế giới biến đổi gắn liền với cách mạng công nghiệp toàn giới d Các giai đoạn phát triển kinh tế giới Theo tiến trình lịch sử vận động quan hệ kinh tế quốc tế, kinh tế giới hình...
 • 17
 • 67
 • 0

Lý luận Mac - Lênin về kinh tế hàng hoá và kinh tế thị trường và thực tiễn vấn đề này ở Việt Nam trong thời kì quá độ lên CNXH hiện nay

Lý luận Mac - Lênin về kinh tế hàng hoá và kinh tế thị trường và thực tiễn vấn đề này ở Việt Nam trong thời kì quá độ lên CNXH hiện nay
... rõ thực trạng nớc ta thời độ B - nội dung: phần đề cơng kháI quát I - luận Mac - Lênin kinh tế hàng hoá kinh tế thị trờng thực tiễn vấn đề Việt Nam thời độ lên CNXH 1- Kinh tế hàng hoá: ... nhng cha phải kinh tế hàng hoá theo nghĩa đầy đủ Mặt khác đổi kinh tế nên kinh tế nớc ta không kinh tế huy Có thể nói kinh tế nớc ta chuyển sang kinh tế thị trờng, kinh tế hàng hoá phát triển, ... mới, kinh tế hàng hoá có su hớng chuyển sang kinh tế thị trờng Tốc độ phát triển cao kinh tế hàng hoá tạo hấp dẫn mạnh nhà hoạch định chiến lợc phát triển kinh tế xã hội nớc XHCN 11 2- Kinh tế thị...
 • 29
 • 256
 • 0

243 Mô hình dòng lưu kim chiết khấu trong thẩm định giá doanh nghiệp ở Việt Nam - một số đề xuất cải tiến -

243 Mô hình dòng lưu kim chiết khấu trong thẩm định giá doanh nghiệp ở Việt Nam - một số đề xuất cải tiến -
... chiết khấu thẩm định giá doanh nghiệp Việt Nam (Từ trang 64 đến trang 81) Chương 4: Một số đề xuất cải tiến việc vận dụng hình dòng lưu kim chiết khấu thẩm định giá doanh nghiệp Việt Nam (Từ ... Bảng 1-2 Các phương pháp thẩm định giá dựa vào dòng lưu kim chiết khấu Các phương pháp thẩm định giá dựa vào dòng lưu kim chiết khấu Các hình điều Các hình tương Các hình thu hình giá ... thẩm định giá doanh nghiệp 17 1.1.3 Mục tiêu thẩm định giá doanh nghiệp 18 1.1.4 Cơ sở thẩm định giá doanh nghiệp 20 1.1.5 Nguyên tắc thẩm định giá doanh nghiệp 20 1.1.6 Quy trình thẩm định giá...
 • 159
 • 506
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: một tư duy về kinh tế xã hội việt namvấn đề về kinh tế việt namcác vấn đề về kinh tế việt namnhững vấn đề về kinh tế việt namcon trau o lang que viet nam ngu van 9lý luận về kinh tế hàng hóa và vận dụng vào việt nam hiện naymột số vấn đề về kinh tế thị trườngđào tạo và sử dụng nhân lực đại học cao đẳng ở một số tỉnh phía bắc việt nam phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ chuyển đổi kinh tếchợ việt nam nét văn hoá dân tộc việtviệt nam học văn hóa du lịchso sanh van hoa viet nam voi van hoa phuong taycác vấn đề về kinh tế thị trườnglý luận về kinh tế hàng hóa ở việt namngành việt nam học văn hóa du lịchgiao lưu tiếp biến văn hóa việt nam với văn hóa phương tâyỨng dụng khai triển kì dị trong nén ảnh (LV tốt nghiệp)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở thành phố Sông Công (LV thạc sĩ)Quản lý thu BHXH tại Bảo hiểm xã hội thành phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Chi cục Thuế huyện Vĩnh TườngTỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hôn nhân và gia đình của người Khơ Mú ở huyện Phương, tỉnh Viêng Chăn (CHDCND Lào) từ năm 1975 2015 (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng công tác kê khai qua mạng, nộp thuế điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI 110KVỨng dụng khai triển kì dị trong nén ảnhỨng dụng Excel giải từng bước bài toán vận tảiTìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3Xây dựng chương trình RSA mã hóa trên thẻ ATMĐánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia bái tử long tỉnh quảng ninhBaigiang b4 food and drink chuyên đề từ vựng proa cô điệuDiễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và vấn đề đặt ra đối với hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng của nước ta hiện nayChuyên đề hoàn thiện quy trình nghiệp vụ buồng tại khách sạn bảo khánhChuyên đề khử ASEAN trong nước ngầmChuyên đề hoàn thiện quy trình nghiệp vụ buồng tại khách sạn bảo khánhHuong dan ansys (full)Quản lý công tác sinh viên ở các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại thành phố hồ chí minhChí nhàn dật trong thơ chữ hán nguyễn bỉnh khiêm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập