Nghiên cứu giao thức bảo mật web SSL

Nghiên cứu giao thức báo hiệu sigtran trong mạng IMS

Nghiên cứu giao thức báo hiệu sigtran trong mạng IMS
... TRÚC MẠNG IMS CỦA VNPT: Nghiên cứu cấu trúc mạng IMS VNPT Chương - ỨNG DỤNG GIAO THỨC BÁO HIỆU SIGTRAN TRONG MẠNG IMS: Lý thuyết giao thức báo hiệu sigtran thực tế ứng dụng giao thức báo hiệu Sigtran ... tượng phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu kiến trúc IMS phát triển 3GPP, 3GPP2 TISPAN - Nghiên cứu mô hình IMS phù hợp với mô hình mạng VNPT - Nghiên cứu giao thức báo hiệu sigtran mạng IMS 4 - Công ... CẤU TRÚC MẠNG BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN THEO KIẾN TRÚC IMS 1.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG ỨNG DỤNG GIAO THỨC BÁO HIỆU SIGTRAN TRONG MẠNG IMS 2.1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG 2.2 GIỚI THIỆU VỀ SIGTRAN Sigtran nhóm...
 • 24
 • 923
 • 0

Nghiên cứu giao thức Mobile IP và giải pháp bảo mật

Nghiên cứu giao thức Mobile IP và giải pháp bảo mật
... HN Nghiên cứu giao thức Mobile IP giải pháp bảo mật Chương GIAO THỨC MOBILE IP 33 2.1 Tổng quan Mobile IP 33 2.1.1 Giới thiệu 33 2.1.2 Các thành phần mạng mobile ... thuật Mobile IP: thành phần Mobile IP, phương thức hoạt động Mobile IP vấn đề cần lưu ý Mobile IP Chương – Giải pháp bảo mật cho Mobile IP Trong chương này, vấn đề nguy an ninh đặc thù Mobile IP ... Mobile IP hỗ trợ khả di động cho giao thức IP trình bày Đường Tất Toàn – Luận văn cao học – Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG HN 33 Nghiên cứu giao thức Mobile IP giải pháp bảo mật Chương GIAO THỨC MOBILE...
 • 121
 • 137
 • 1

Tài liệu Giới thiệu về giao thức bảo mật phổ biến cho TMĐT:Secure Socket Layer (SSL) doc

Tài liệu Giới thiệu về giao thức bảo mật phổ biến cho TMĐT:Secure Socket Layer (SSL) doc
... nhóm giao thức giao thức “bắt tay” (handshake protocol) giao thức “bản ghi” (record protocol) Giao thức bắt tay xác định tham số giao dịch hai đối tượng có nhu cầu trao đổi thông tin liệu, giao thức ... (master key) - khoá bí mật hay khoá đối xứng - để làm sở cho việc mã hoá luồng thông tin/dữ liệu qua lại hai ứng dụng chủ khách Toàn cấp độ bảo mật an toàn thông tin/dữ liệu phụ thuộc vào số tham ... nhận dạng theo phiên làm việc ngẫu nhiên; (ii) cấp độ bảo mật thuật toán bảo mật áp dụng cho SSL; (iii) độ dài khoá (key length) sử dụng cho lược đồ mã hoá thông tin Các thuật toán mã hoá xác...
 • 5
 • 271
 • 1

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: “Nghiên cứu giao thức SIP và xây dựng ứng dụng Voice Chat" pptx

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: “Nghiên cứu giao thức SIP và xây dựng ứng dụng Voice Chat
... thoại Internet, SIP triển khai thương mại điện tử Chính vậy, chúng em chọn đề tài “Nghiên cứu giao thức SIP xây dựng ứng dụng Voice Chat” nhằm tìm hiểu, nghiên cứu giao thức SIP từ xây dựng hệ thống ... 02T2 13 Nghiên cứu giao thức SIP xây dựng ứng dụng Voice Chat II.2 Các đặc điểm giao thức SIP II.2.1 Thông điệp SIP (SIP messages) Các thành phần tham gia vào hệ thống dựa SIP báo hiệu cho trao ... Nghiên cứu giao thức SIP xây dựng ứng dụng Voice Chat SIP hệ thống truyền thông hợp SIP thành phần sử dụng với giao thức khác IETF để tạo nên kiến trúc đa phương tiện hoàn chỉnh, giao thức RTP...
 • 81
 • 357
 • 1

Nghiên cứu giao thức SNMP và ứng dụng xây dựng hệ thống giám sát mạng, gửi cảnh báo bằng tin nhắn

Nghiên cứu giao thức SNMP và ứng dụng xây dựng hệ thống giám sát mạng, gửi cảnh báo bằng tin nhắn
... đề tài Nghiên cứu giao thức SNMP ứng dụng xây dựng hệ thống giám sát mạng, gửi cảnh báo tin nhắn , mục tiêu cần phải thực là: Xây dựng hệ thống giám sát nốt mạng hệ thống mạng IP sử dụng thiết ... hợp, đảm bảo yêu cầu thông tin liên lạc Vì lý trên, chọn nghiên cứu thực đề tài: Nghiên cứu giao thức SNMP ứng dụng xây dựng hệ thống giám sát mạng, gửi cảnh báo tin nhắn làm đề tài luận văn, ... nhu cầu xây dựng hệ thống giám sát tình trạng nốt mạng hệ thống kết nối thiết bị mạng IP đơn vị, nhận thấy việc nghiên cứu xây dựng chương trình giám sát thiết bị mạng IP sử dụng giao thức SNMP...
 • 26
 • 1,314
 • 4

Báo cáo thực tập "Nghiên cứu giao thức mạng VOIP" ppt

Báo cáo thực tập
... Giao thức UDP 16 2.4 Giao thức SCTP 17 2.5 Giao thức RTP 22 2.6 Giao thức RTCP 27 Chương Giao thức báo hiệu VoIP 30 3.1 Giao thức báo hiệu ... Các giao thức truyền tải VoIP .7 2.1 Giao thức IP 2.1.1 Giao thức IP phiên (IPv4) 2.1.2 Giao thức IP phiên (IPv6) 10 2.2 Giao thức TCP/IP .11 2.3 Giao ... Tổng quan mạng VoIP Chương 2: Các giao thức truyền tải VoIP Chương 3: Giao thức báo hiệu VoIP Một vấn đề đặc biệt quan công nghệ, giao thức sinh vần đề tương thích với công nghệ giao thức trước...
 • 96
 • 236
 • 0

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU GIAO THỨC TRONG MẠNG VOIP pptx

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU GIAO THỨC TRONG MẠNG VOIP pptx
... Giao thức UDP 17 2.4 Giao thức SCTP 17 2.5 Giao thức RTP 22 2.6 Giao thức RTCP 28 Chương Giao thức báo hiệu VoIP 31 3.1 Giao thức báo hiệu ... văn tốt nghiệp này, em xin giới thiệu Giao thức sử dụng mạng VoIP Bài luận văn gồm nội dung sau: Chương 1: Tổng quan mạng VoIP Chương 2: Các giao thức truyền tải VoIP Chương 3: Giao thức báo ... nối mạng VoIP mạng PSTN Và hai nội dung Luân văn tốt nghiệp Trên sở nhận thức rõ quan trọng cách thức hoạt động giao thức mạng VoIP, phương pháp nghiên cứu em nội dung Luận văn chủ yếu sâu nghiên...
 • 96
 • 58
 • 0

nghiên cứu giải pháp bảo mật tín hiệu thoại thời gian thực

nghiên cứu giải pháp bảo mật tín hiệu thoại thời gian thực
... theo giải tích hiệu suất bảo mật tín hiệu thoại toán khó, việc nghe thử trực tiếp tín hiệu mã nhà nghiên cứu dùng thước đo cảm quan để đánh giá cách tương đối kỹ thuật bảo mật tín hiệu thoại ... hiệu thoại thời gian thực KẾT LUẬN Luận án đạt kết quả: Nghiên cứu tổng quan bảo mật đầu cuối tín hiệu thoại, phân tích đặc trưng tiếng nói cho thấy bảo mật tín hiệu thoại việc đáp ứng độ mật, phải ... tần số Tín hiệu tiếng nói bảo mật thông qua thực xáo trộn thành phần tần số tín hiệu tiếng nói c) Kỹ thuật mã miền thời gian Tín hiệu tiếng nói chia thành đoạn thời gian thứ tự đoạn tín hiệu thay...
 • 27
 • 391
 • 5

nghiên cứu giải pháp bảo mật tín hiệu thoại thời gian thực

nghiên cứu giải pháp bảo mật tín hiệu thoại thời gian thực
... theo giải tích hiệu suất bảo mật tín hiệu thoại toán khó, việc nghe thử trực tiếp tín hiệu mã nhà nghiên cứu dùng thước đo cảm quan để đánh giá cách tương đối kỹ thuật bảo mật tín hiệu thoại ... hiệu thoại thời gian thực KẾT LUẬN Luận án đạt kết quả: Nghiên cứu tổng quan bảo mật đầu cuối tín hiệu thoại, phân tích đặc trưng tiếng nói cho thấy bảo mật tín hiệu thoại việc đáp ứng độ mật, phải ... tần số Tín hiệu tiếng nói bảo mật thông qua thực xáo trộn thành phần tần số tín hiệu tiếng nói c) Kỹ thuật mã miền thời gian Tín hiệu tiếng nói chia thành đoạn thời gian thứ tự đoạn tín hiệu thay...
 • 27
 • 118
 • 0

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP BẢO MẬT TÍN HIỆU THOẠI THỜI GIAN THỰC

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP BẢO MẬT TÍN HIỆU THOẠI THỜI GIAN THỰC
... theo giải tích hiệu suất bảo mật tín hiệu thoại toán khó, việc nghe thử trực tiếp tín hiệu mã nhà nghiên cứu dùng thước đo cảm quan để đánh giá cách tương đối kỹ thuật bảo mật tín hiệu thoại ... hiệu thoại thời gian thực KẾT LUẬN Luận án đạt kết quả: Nghiên cứu tổng quan bảo mật đầu cuối tín hiệu thoại, phân tích đặc trưng tiếng nói cho thấy bảo mật tín hiệu thoại việc đáp ứng độ mật, phải ... tần số Tín hiệu tiếng nói bảo mật thông qua thực xáo trộn thành phần tần số tín hiệu tiếng nói c) Kỹ thuật mã miền thời gian Tín hiệu tiếng nói chia thành đoạn thời gian thứ tự đoạn tín hiệu thay...
 • 27
 • 159
 • 0

nghiên cứu giải pháp bảo mật tín hiệu thoại thời gian thực

nghiên cứu giải pháp bảo mật tín hiệu thoại thời gian thực
... theo giải tích hiệu suất bảo mật tín hiệu thoại toán khó, việc nghe thử trực tiếp tín hiệu mã nhà nghiên cứu dùng thước đo cảm quan để đánh giá cách tương đối kỹ thuật bảo mật tín hiệu thoại ... hiệu thoại thời gian thực KẾT LUẬN Luận án đạt kết quả: Nghiên cứu tổng quan bảo mật đầu cuối tín hiệu thoại, phân tích đặc trưng tiếng nói cho thấy bảo mật tín hiệu thoại việc đáp ứng độ mật, phải ... tần số Tín hiệu tiếng nói bảo mật thông qua thực xáo trộn thành phần tần số tín hiệu tiếng nói c) Kỹ thuật mã miền thời gian Tín hiệu tiếng nói chia thành đoạn thời gian thứ tự đoạn tín hiệu thay...
 • 27
 • 169
 • 0

Triển khai trang web thương mại điện tử dựa trên oscommerce (httpwww oscommerce com) có sử dụng các giao thức bảo mật giao dịch

Triển khai trang web thương mại điện tử dựa trên oscommerce (httpwww oscommerce com) có sử dụng các giao thức bảo mật giao dịch
... nhiên, trang web Facebook, Google Apps hay Twitter, nhiều người sử dụng sẵn sàng đánh đổi tốc độ truy cập lấy an toàn sử dụng dịch vụ Một vấn đề khác hoạt động trang web sử dụng giao thức kết ... nghĩa từ ta thấy trang web địa bắt đầu http:// nghĩa trang web không an toàn Nói cách 29 khác, người nghe bạn trao đổi với trang web lấy kiện bạn gửi từ máy bạn đến trang web tên tuổi, cước, ... thời gian hạn nên nhóm chúng em xây dựng trang web bán hàng dựa template làm từ trước 2,Cài đặt Template Các template hãng templatemonster tích hợp sẵn phần cài đặt bên cách thức triển khai việc...
 • 32
 • 221
 • 1

Nghiên cứu giải pháp bảo mật và xác thực website

Nghiên cứu giải pháp bảo mật và xác thực website
... tài nghiên cứu kiến thức khoa học thuật toán liên quan như: Xác thực, Bảo mật, Bảo toàn liệu, Mật mã, Chữ ký số để thực nhiệm vụ bảo mật, an toàn xác thực Website Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu ... Chương luận văn nghiên cứu thực trạng an ninh an toàn website, cách xác thực, bảo mật website giải pháp triển khai giới Việt Nam 31 Chương GIẢI PHÁP BẢO MẬT VÀ XÁC THỰC TRONG WEBSITE 2.1 Giới thiệu ... thể xác thực định danh thực thể thứ hai giao thức, bên thứ hai thực tham gia vào giao thức Xác thực liệu (Data Authentication) Xác thực liệu kiểu xác thực đảm bảo thực thể chứng thực nguồn gốc thực...
 • 87
 • 111
 • 2

Luận văn nghiên cứu giải pháp bảo mật và xác thực website

Luận văn nghiên cứu giải pháp bảo mật và xác thực website
... TRỊNH HỒNG LÂM NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP BẢO MẬT VÀ XÁC THựC WEBSITE Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60 48 01 01 LUẬN VĂN THẠC Sĩ MÁY TINH Người hướng dẫn khoa học: ... thức, phương pháp nghiên cứu khóa học trình thực luận văn Em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp cổ vũ động viên em trình học tập làm luận văn Mặc dù cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu ... năm 2014 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trịnh Hồng Lâm Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông...
 • 7
 • 110
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các giao thức bảo mật ssl và tlsgiao thuc bao mat sslnghiên cứu giao thức tcpgiao thức bảo mật h235giao thức bảo mật wepnghiên cứu giao thức trong mạng voipnghiên cứu giao thức pim smnghiên cứu giao thức asonnghiên cứu giải pháp bảo mật mạng không dâynghiên cứu phương pháp bảo mật tin nhắn trên điện thoại di độnggiao thức bảo mật wpagiao thức bảo mật wpa2các giao thức bảo mật mạng không dâycác giao thức bảo mật trong thương mại điện tửnghiên cứu giao thức rtpđiều tra nguồn phụ phẩm nông nghiệp và sử dụng rơm kiềm hóa với urê, thân lá lạc khô chăn nuôi bò vỗ béo tại huyện nho quan, tỉnh ninh bìnhPhân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại bệnh viện quận 9 thành phố hồ chí minh năm 2015Phân tích thực trạng việc thực hiện tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của các nhà thuốc trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng naiDe thi violimpic toan 7 v 16 (3) (13 14)de cuong benh ly hoc thu y110 test bank for fundamentals of financial accounting 3rd112 test bank for financial accounting the impact on decision makers 7th edition by porter113 test bank for financial accounting 16th edition113 test bank for income tax fundamentals 2015 33rd edition by whittenburg113 test bank for managerial accounting 2nd editionroi loan chuyen hoa lipid116 test bank for prentice halls federal taxation corporations partnerships estates and trustsPhiếu khảo sát tình hình chi tiêu của sinh viên Đại Học Kiên Giang118 test bank for intermediate accounting 8th122 test bank for accounting information systems 10th edition123 test bank for financial and managerial accounting 11th123 test bank for using financial accounting information the alternative to debits and credits 7th edition by porte125 test bank for financial and managerial accounting 2nd edition127 test bank for financial accounting 5th canadianÁP DỤNG KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU DỰ BÁO THUÊ BAO RỜI MẠNG TRONG MẠNG DI ĐỘNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập