Xây dựng chương trình nhận dạng vân tay

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Xây dưng chương trình nhận dạng số viết tay dùng mạng noron

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Xây dưng chương trình nhận dạng số viết tay dùng mạng noron
... xỉ Chương II: Xây dưng toán nhận dạng số viết tay dùng mạng noron A.Xác định thành phần toán: 1.Đầu vào toán: Đầu vào toán ảnh chữ số viết tay Sau lượng tử hóa với kích thước 50x50, đầu vào mạng ... diện cho số … 1001 đại diện cho số Số noron kí hiệu k _noron_ out=4 noron 3.Xác định cấu trúc mạng sử dụng: Mạng noron lớp với đầu vào đầu xác định Lớp ẩn có số noron : (n_noronin + k _noron_ out)/2 ... huấn mạng cho số Với số, ta đưa toàn ảnh liệu số để huấn luyện cho trọng số, với trọng số lại dùng để làm trọng số huấn luyện cho mẫu Hệ số học sử dụng chương trình : n=0.14 Giá trị số sai số cho...
 • 21
 • 383
 • 0

LUẬN VĂN: Nghiên cứu xây dựng chương trình nhận dạng tập từ hạn chế Tiếng Việt trong môi trường nhiễu pot

LUẬN VĂN: Nghiên cứu xây dựng chương trình nhận dạng tập từ hạn chế Tiếng Việt trong môi trường nhiễu pot
... án nghiên cứu xây dựng chƣơng trình nhận dạng từ tiếng Việt Trƣớc hết, chức chƣơng trình mô đƣợc công việc nhận dạng từ đơn tiếng Việt Nó sở cho việc nhận dạng đơn vị tiếng Việt lớn nhƣ: từ ghép, ... tài nghiên cứu xây dựng chƣơng trình nhận dạng tiếng nói tiếng Việt môi trƣờng có nhiễu với đầu vào tập từ hạn chế tiếng việt sau so sánh với mẫu có sẵn để đƣa kết Ngoài phần mở đầu kết luận ... vụ nhu cầu nhận dạng từ cho nhiều ngƣời khác Mỗi ngƣời thực cho máy học số từ tiếng Việt sau ghi âm từ lần nói khác cho hệ thống nhận dạng + Nhận dạng từ đơn (từ tiếng) tiếng Việt từ file nguồn:...
 • 51
 • 215
 • 0

Nghiên cứu xây dựng chương trình nhận dạng tập từ hạn chế tiếng việt trong môi trường nhiễu

Nghiên cứu xây dựng chương trình nhận dạng tập từ hạn chế tiếng việt trong môi trường nhiễu
... nhiệm vụ đồ án nghiên cứu xây dựng chương trình nhận dạng từ tiếng Việt Trước hết, chức chương trình mô công việc nhận dạng từ đơn tiếng Việt Nó sở cho việc nhận dạng đơn vị tiếng Việt lớn như: ... nghiệp hoá đại hoá nước ta Mục đích đề tài nghiên cứu xây dựng chương trình nhận dạng tiếng nói tiếng Việt môi trường nhiễu với đầu vào tập từ hạn chế tiếng việt sau so sánh với mẫu có sẵn để đưa ... thanh: Tổng hợp tiếng nói, nhận dạng tiếng nói Nhận dạng tiếng nói dựa tiêu chuẩn LPC-10 vận dụng kỹ thuật dự báo tuyến tính nhằm tăng hiệu nhận dạng chương trình 42 CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH DEMO 4.1...
 • 49
 • 173
 • 0

Đồ án tốt nghiệp tìm hiểu và xây dựng chương trình nhận dạng từ ngữ nằm dưới con trỏ chuột trong windows

Đồ án tốt nghiệp tìm hiểu và xây dựng chương trình nhận dạng từ ngữ nằm dưới con trỏ chuột trong windows
... deskop Windows Viết chương trình nhận dạng từ Trong giai đoạn đầu Luận Án Tốt Nghiệp nghiên cứu số vấn đề quan trọng có ý nghóa việc thực yêu cầu đặt đề tài Đề tài tập trung nhận dạng từ dạng ... Tốt Nghiệp Trang Chương 1: TÌM HIỂU VỀ LẬP TRÌNH WINDOWS SVTH : Lương Cao Hoài Tâm Lớp TH40 Báo Cáo Luận Văn Tốt Nghiệp Trang I - KHÁI QUÁT VỀ LẬP TRÌNH TRONG WINDOWS: - Khái quát lập trình Windows: ... Luận Văn Tốt Nghiệp Trang Đề tài : Nghiên cứu phương pháp nhận dạng từ cursor mouse Desktop Windows Viết chương trình nhận dạng từ SVTH : Lương Cao Hoài Tâm Lớp TH40 Báo Cáo Luận Văn Tốt Nghiệp...
 • 98
 • 838
 • 0

Xây dựng chương trình nhận dạng tiếng nói bằng Matlab

Xây dựng chương trình nhận dạng tiếng nói bằng Matlab
... - hết Chương - Chương 2: Lý thuyết âm tiếng nói 2009 Đồ án môn học CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI 3.1 Tổng quan nhận dạng tiếng nói Nhận dạng tiếng nói hệ thống tạo khả để máy nhận biết ... thống nhận dạng tiếng nói Các hệ thống nhận dạng tiếng nói phân loại sau: • Nhận dạng từ phát âm rời rạc/liên tục; • Nhận dạng tiếng nói phụ thuộc người nói/ không phụ thuộc người nói; • Hệ thống nhận ... việc xây dựng hệ thống hiểu tiếng nói người Trong phạm vi đồ án môn học, xây dựng chương trình nhỏ nhận dạng mười chữ số tiếng Việt công cụ có sẵn Matlab Chúng muốn xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng...
 • 57
 • 2,229
 • 13

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG ỨNG DỤNG MẠNG NEURON & GIẢI THUẬT LAN TRUYỀN NGƯỢC ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG KÝ TỰ

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG ỨNG DỤNG MẠNG NEURON & GIẢI THUẬT LAN TRUYỀN NGƯỢC ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG KÝ TỰ
... MẠNG NƠRON LAN TRUYỀN NGƯỢC .23 1.Mục đích chương trình 23 Ứng dụng mạng nơron lan truyền ngược để viết chương trình nhận dạng chữ viết (ký tự) 23 2.Mô tả chương trình ... chiều ngược, qua lớp ẩn, kết thúc đầu vào mạng Trong ứng dụng mạng lan truyền ngược, có hai trình tính toán phân biệt Thứ trình lan truyền tiến thứ hai trình lan truyền ngược Trong trình lan truyền ... MẠNG NƠRON LAN TRUYỀN NGƯỢC Mục đích chương trình - Ứng dụng mạng nơron lan truyền ngược để viết chương trình nhận dạng chữ viết (ký tự) Mô tả chương trình - Giao diện chương trình : 1: Xóa khu...
 • 26
 • 139
 • 1

Nghiên cứu xây dựng chương trình nhận dạng biển số xe trên android smartphone

Nghiên cứu xây dựng chương trình nhận dạng biển số xe trên android smartphone
... Nguyễn Đức Phú Chương Hệ thống nhận dạng biển số Vùng ảnh cần xét h1 Không biển số h2 Không biển số biển số biển số Không biển số h3 Không biển số hn Không biển số biển số Biển số Hình 3.4: ... trung, nghiên cứu giải • Chương Hướng tiếp cận khóa luận để xây dựng hệ thống nhận dạng biển số Chương Hiện thực hệ thống nhận dạng biển số xe android smartphone Chương Tổng kết khóa luận số ... luận Nghiên cứu xây dựng chương trình nhận dạng biển số xe android smartphone 1.2 1.2.1 Nội dung giới hạn khóa luận Nội dung khóa luận Cùng với phát triển kinh tế, gia tăng dân số nhu cầu lại, số...
 • 64
 • 181
 • 0

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG GIỌNG nói SPEECH TO TEXT

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG GIỌNG nói SPEECH TO TEXT
... cứu, xây dựng chương trình nhận dạng giọng Speech To Text ( chuyển âm thành văn bản) Mục đích đề tài Xây dựng ứng dụng nhận dạng giọng nói Speech To Text, chuyển âm nhận dạng sang dạng text Phương ... hiểu cách thức lập trình nhận dạng giọng nói môi trường Net Tìm hiểu cách thức hoạt động chương trình chuyển âm thành văn (Speech To Text) b Những hạn chế chương trình Chỉ chương trình đơn giản cho ... hệ thống dạng tiếng nói thiết bị có khả tự động chuyển đổi tiếng nói thành văn Hình 1: Mô tả trình nhận dạng tiếng nói Hình mô tả cách tổng thể trình nhận dạng tiếng nói Đầu tiên, tiếng nói phát...
 • 19
 • 107
 • 0

Xây dựng chương trình nhận dạng tiếng nói tiếng việt bộ từ vựng hạn chế ứng dụng điều khiển robot

Xây dựng chương trình nhận dạng tiếng nói tiếng việt bộ từ vựng hạn chế ứng dụng điều khiển robot
... loại nhận dạng tiếng nói 1.2.2.1 Nhận dạng từ liên tục nhận dạng từ cách biệt Một hệ nhận dạng tiếng nói hai dạng: nhận dạng liên tục nhận dạng từ Nhận dạng liên tục tức nhận dạng tiếng nói phát ... sử dụng kết 1.2 Nhận dạng tiếng nói Nhận dạng tiếng nói bao gồm nhận dạng âm tiết rời rạc, liên tục, nhận dạng người nói, ngôn ngữ nói cao cấp nhận dạng trạng thái tâm lý người nói Có nhiều ứng ... trưng nhận dạng tiếng nói 48 3.2 Nhận dạng âm sử dụng DTW 50 3.3 Thuật toán DTW chương trình nhận dạng tiếng nói .53 3.3.1 Thủ tục 53 3.3.2 Chương trình nhận dạng tiếng nói...
 • 61
 • 83
 • 0

Xây dựng chương trình đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho Nhân Viên Bán Hàng thị trường của TO TO việt Nam

Xây dựng chương trình đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho Nhân Viên Bán Hàng thị trường của TO TO việt Nam
... dắt nhân viên mới, cung cấp thông tin cho nhân viên thị trường  Kiểm tra đánh giá trình đào tạo hội nhập: thông qua hình thức • Cho nhân viên khác đánh giá nhân viên • Gửi câu hỏi tự đánh giá cho ... dụng nhân viên bán hàng thị trường ( Internet) THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Kinh Doanh Ngoài Thị Trường Hà Nội Chức vụ: Nhân viên Ngành nghề: Bán hàng Hình thức làm việc: To n ... Thông báo tuyển dụng nhân viên chỗ ( báo Lao động ) Công ty TOTO Việt Nam tuyển dụng Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bán hàng chỗ Chứcvụ: Nhân viên Số lượng : 20 Hình thức làm việc: To n thời gian cố...
 • 7
 • 57
 • 0

Xây dựng chương trình học anh văn trực tuyến

Xây dựng chương trình học anh văn trực tuyến
... cục đồ án chia thành chương Chương trình bày vấn đề tổng quan, tính cấp thiết lý hình thành đề tài, ý nghĩa khoa học thực tiễn, phạm vi, cấu trúc đồ án Chương trình bày học thuyết, lý thuyết ... tư, xây dựng danh mục tối ưu, mà danh mục đáp ứng mục tiêu đầu tư Điều quan trọng thừa nhận việc thiết lập danh mục giải thích lý thuyết đa dạng hóa danh mục đầu tư 2.2 Nội dung quản trị danh ... sở liệu 41 CHƯƠNG KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM Trong chương này, đề tài trình bày nội dung kết thực nghiệm, đưa kết luận sau tiến hành chạy thử chương trình ứng dụng thuật toán di truyền xây dựng 5.1 Phương...
 • 47
 • 144
 • 0

xây dựng chương trình quản lý vận tải đường bộ công ty thành long

xây dựng chương trình quản lý vận tải đường bộ công ty thành long
... tài: Xây dựng chương trình quản vận tải đường Công ty Thành Long CHƯƠNG KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ CÔNG TY THÀNH LONG 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VẬN TẢI THÀNH LONG 1.1.1 Giới thiệu chung Công ty vận tải ... tài: Xây dựng chương trình quản vận tải đường Công ty Thành Long Sinh viên: Lê Văn Cương – CNT45ĐH 13 Đề tài: Xây dựng chương trình quản vận tải đường Công ty Thành Long KẾT LUẬN Trong trình ... chương trình quản vận tải đường Công ty Thành Long 3.2 Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống Sinh viên: Lê Văn Cương – CNT45ĐH Đề tài: Xây dựng chương trình quản vận tải đường Công ty Thành Long 3.3 Sơ...
 • 14
 • 506
 • 0

Xây dựng chương trình nhắn tin SMS quảng bá

Xây dựng chương trình nhắn tin SMS quảng bá
... Mobile Terminated Đề tài Xây dựng chương trình nhắn tin SMS quảng cho Viễn thông Hà Nội” BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHOA HỌC Tên đề tài: Xây dựng chương trình nhắn tin SMS quảng cho Viễn thông Hà Nội ... bao gồm : - Chương I: Khảo sát thực trạng chương trình nhắn tin quảng - Chương II: Nghiên cứu giải pháp xây dựng chương trình - Chương III: Xây dựng – Phát triển chương trình - Chương IV: Kết ... lý chương trình nhắn tin quảng Viễn thông Hà nội đơn vị bên Nhóm đề tài nghiên cứu, đề giải pháp để xây dựng chương trình nhắn tin SMS quảng cho Viễn thông Hà Nội Xây dựng CSDL CSDL chương...
 • 76
 • 108
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng chương trình nhận dạngbài 06 xây dựng chương trình soạn thảo văn bản đơn giảnthiết kế thiết bị và xây dựng chương trình quản lí vận chuyển bưu chính bằng công nghệ gpsxây dựng chương trình quản lý nhân sự trường cao đẳng công nghiệp thái nguyên bằng vbphân tích thực trạng xây dựng chương trình sản xuất kinh doanh và nhân lực của công ty vận tải bic việt namvận dụng những quy định mới của bộ giáo dục và đào tạo về xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo đại học amp cao đẳngluận văn xây dựng chương trình du lịchứng dụng nhận dạng vân tayứng dụng nhận dạng vân tay cho iphonexây dựng chương trình đào tạo nhân viên bán hàngnhận dạng vân tay dùng neuralxây dựng chương trình đào tạo cho nhân viên mớixây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lựcxây dựng chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện nhi đức hải phòngnghiên cứu nhận dạng vân tay dùng mạng neuralNghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá khả năng tự làm sạch của nước song, ứng dụng cho sông Nhuệ đoạn chảy qua thành phố Hà NộiPhân tích và đánh giá xu hướng ô nhiễm của một số kim loại nặng trong trầm tích lõi tại vùng ven biển Quảng Ninh và HuếPhương pháp hiệu chỉnh giải phương trình tích phân tự chậpSo sánh pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và Hoa KỳVăn hóa Đồng Đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông HồngHỢP TÁC KHOA HỌC VỚI HỆ THỐNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA PHÁP NHU CẦU VÀ TRIỂN VỌNG (TỪ KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA VĂN HỌC)Khả năng tích lũy photphovà tạo biofilm của chủng Bacillus licheniformisA4.2 phân lập tại Việt NamMô hình tương tác dựa trên role trong hệ đa agentMôi trường sinh thái trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt NamMÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG CỦA HÀ NỘI TỪ THỜI THUỘC ĐỊA ĐẾN THỜI KỲ ĐỔI MỚIMorpho- structure characteristics of some karst caves in Yen Mo- Tam Diep area, Ninh Binh provinceMỘT SỐ CHUYỆN KỂ VỀ DÒNG HỌ PHẠM BÁ VÀ CÁC DI TÍCH LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ CỦA ÔNG TỔ KHẰM BAN THEO VUA LÊ THÁI TỔ ĐÁNH GIẶC MINH THẾ KỶ XVMột số lỗi thông thường khi sử dụng câu hỏi có - không trong tiếng Anh nguyên nhân và cách khắc phụcMột số phương pháp khai phá dữ liệu và ứng dụng trong bài toán lập thời khoá biểuMột số vấn đề về cơ cấu công nghiệp Việt NamMột vài gợi ý về cách chuyển dịch ý nghĩa của thời quá khứ kép tiếng Pháp sang tiếng ViệtMỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÙNG Ở VIỆT NAM NHÌN TỪ CÁCH TIẾP CẬN CỦA BÁO CÁO PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI 2009Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lí hành chính Nhà nước (Qua thực tiễn ở thành phố Hà Nội hiện nay)CẤU TRÚC KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÍCH ỨNG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ VIỆT NAM (LẤY HÀ NỘI LÀM VÍ DỤ NGHIÊN CỨU)GIAO AN TUAN 24
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập