TAI LIEU BOI DUONG HSG MON HOA HOC LOP 9

Tài liệu Bồi dưỡng HSG môn Hóa 9

Tài liệu Bồi dưỡng HSG môn Hóa 9
... BaSO4 = 6 ,99 = 0, 03mol 233 Theo đònh luật bảo toàn khối lượng ta có: m( ACl + BCl ) = 3,82 + (0,03 208) – 6 .99 = 3,07 gam MX = b) 3,82 ≈ 127 0, 03 Ta có M1 = 2A + 96 M2 = A+ 97  A + 96 > 127 ... = 0, 25 ⇔ a + 2b = 0,5 Thí nghiệm 2: M + 2HCl → MCl2 + H2 ↑ 9/ M(mol) → 9/ M 11 Theo đề bài: M < 22, ⇒ M > 18,3 (1) 39a + b.M = 8,  39( 0,5 − 2b) + bM = 8, 10,8 ⇔ ⇒ b= 78 − M a = 0,5 − 2b 10,8 ...  A = 8n Nếu A : B = : ⇒  B = 9n  *Giải: A  A = 8n Theo đề : tỉ số nguyên tử khối kim loại B = nên ⇒  B = 9n ( n ∈ z+ )  Vì A, B có KLNT không 30 đvC nên : 9n ≤ 30 ⇒ n ≤ Ta có bảng biện luận...
 • 9
 • 215
 • 3

Tài liệu Bồi dưỡng HSG môn Hóa lớp 9

Tài liệu Bồi dưỡng HSG môn Hóa lớp 9
... BaSO4 = 6 ,99 = 0, 03mol 233 Theo đònh luật bảo toàn khối lượng ta có: m( ACl + BCl ) = 3,82 + (0,03 208) – 6 .99 = 3,07 gam MX = b) 3,82 ≈ 127 0, 03 Ta có M1 = 2A + 96 M2 = A+ 97  A + 96 > 127 ... = 0, 25 ⇔ a + 2b = 0,5 Thí nghiệm 2: M + 2HCl → MCl2 + H2 ↑ 9/ M(mol) → 9/ M 11 Theo đề bài: M < 22, ⇒ M > 18,3 (1) 39a + b.M = 8,  39( 0,5 − 2b) + bM = 8, 10,8 ⇔ ⇒ b= 78 − M a = 0,5 − 2b 10,8 ...  A = 8n Nếu A : B = : ⇒  B = 9n  *Giải: A  A = 8n Theo đề : tỉ số nguyên tử khối kim loại B = nên ⇒  B = 9n ( n ∈ z+ )  Vì A, B có KLNT không 30 đvC nên : 9n ≤ 30 ⇒ n ≤ Ta có bảng biện luận...
 • 9
 • 250
 • 3

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN HÓA 9

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN HÓA 9
... 7 ,93 % cần lấy để hoà tan vào 47g K2O thu đợc dung dịch 21% Đáp số: Khối lợng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy 352 ,94 g Tỏc gi: u Kiờn Cng 30 Tài liệu bồi dỡng học sinh giỏi môn hoá học Bài 6: Cho 6,9g ... M kcl =x 143 = x 2,444 58,5 =y 143 = y 1 ,91 9 74,5 => mAgCl = 2,444x + 1 ,91 9y = 0,717 (2) x + y = 0,325 Từ (1) (2) => hệ phơng trình 2,444 x + 1 ,91 9 y = 0,717 Giải hệ phơng trình ta đợc: x ... 8/ Cho Cu ( Fe ) vào dung dịch FeCl3 9/ Cho từ từ đến d bột Fe vào hỗn hợp dung dịch gồm AgNO3 Cu(NO3)2 Tỏc gi: u Kiờn Cng Tài liệu bồi dỡng học sinh giỏi môn hoá học 10/ Sục từ từ NH3 vào dung...
 • 146
 • 220
 • 0

TÀI LIỆU BỒI DƯỚNG HSG MÔN HÓA

TÀI LIỆU BỒI DƯỚNG HSG MÔN HÓA
... Viết PTPƯ Dạng 3: BÀI TOÁN VỀ ĐỘ TAN @ Hướng giải: Dựa vào đònh nghóa kiện toán ta có công thức: m ct × 100 S = m H2O Trong đó: S độ tan m ct khối lượng chất tan...
 • 41
 • 48
 • 0

Tài liệu Boi duong HSG môn vật lí lớp 8

Tài liệu Boi duong HSG môn vật lí lớp 8
... Trờng thcs Đông Sơn đáp án biểu điểm môn : vật lý Thời gian : 90 phút S1 Bài 1: (5đ) V1 V2 S2 S = 10 km A B Gọi s1 quãng đờng ngời xe đạp ... (0,5đ) = 1,25 (h) (0,5đ) Vì xe đạp khởi hành lúc 7h nên thời điểm gặp là: t = + 1,25 = 8, 25 h (0,5đ) hay t = 8h15 vị trí gặp cách A khoảng: AC = s1 = v1t = 12.1,25 = 15 km (1đ) Bài 2: (5đ) a.(3đ) ... F.l = P.h (0,5đ) Fk l Fms P h (0,5đ) => F = P.h 600.0 ,8 = =192 N l 2,5 (0,5đ) Vậy lực ma sát đáy hòm mặt ván: Fms = F F (0,5đ) = 300 192 = 1 08 N (0,5đ) b (3đ) áp dụng công thức hiệu suất: H= A0...
 • 3
 • 315
 • 7

Các dạng bài tập bồi dưỡng HSG môn hóa học lớp 9

Các dạng bài tập bồi dưỡng HSG môn hóa học lớp 9
... đổi cân 2,4 gam chất rắn Xác định kim loại muối nitrat Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang: 19 Dạng 9: BÀI TỐN CĨ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG * Lưu ý: Trong phản ứng chất ban ... hồ lít B cần 29, 2 gam dung dịch HCl 25% Tính nồng độ mol X Y Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang: 16 ==================================== Dạng 6: BÀI TỐN VỀ LƯỢNG ... dung dịch, biết độ tan CuSO 100C 17,4g ĐS: mCuSO4 5H 2O = 30, 7( g ) DẠNG 4: -BÀI TẬP VỀ CƠNG THỨC HỐ HỌC BÀI TẬP Câu 1: Khi hồ tan 21g kim loại hố trị II dung dịch H 2SO4 lỗng dư,...
 • 24
 • 1,564
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Lịch Sử lớp 11

Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Lịch Sử lớp 11
... Châu Tiến Lộc Tài liệu ôn tập HSG lớp 11 – Phần LSTG Như vậy, năm 1943, Quốc tế III hoàn thành sứ mệnh lịch sử việc giúp đỡ thúc đẩy phong trào cách mạng giới b) Vai trò lịch sử tổ chức Quốc ... mạng xã hội chủ nghĩa (cách mạng vô sản) Tổng hợp: Châu Tiến Lộc Tài liệu ôn tập HSG lớp 11 – Phần LSTG Câu hỏi 10 : a) Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga 1917 b) Ảnh hưởng học kinh nghiệm ... Tổng hợp: Châu Tiến Lộc Tài liệu ôn tập HSG lớp 11 – Phần LSTG Chuyên đề CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 1918 – 1939 ) Câu hỏi 45 : 1) Qua kiện lịch sử cụ thể, anh (chị)...
 • 57
 • 2,072
 • 17

Tài liệu Bồi dưỡng HSG môn Toán-Số học

Tài liệu Bồi dưỡng HSG môn Toán-Số học
... − ≤ Víi n ≥ −8   ⇒ n ∈ {-2; 0; 2} thử lại 10 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Vậy n ∈ {-8; 0; 2} Phương pháp 6: DÙNG QUY NẠP TOÁN HỌC Giả sử CM A(n)  P với n ≥ a (1) Bước 1: Ta CM (1) với ... Giải Ta thấy 45 = 5.9 mà (5 ; 9) = để a56b  45 ⇔ a56b  Xét a56b  ⇔ b ∈ {0 ; 5} CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Nếu b = ta có số a56b  ⇔ a + + +  ⇒ a + 11  ⇒a=7 Nếu b = ta có số a56b  ⇔ ... + 2(2-x)17 ⇔ x = Bài 2: a N4 ⇔ ab 4 ⇔ 10b + a4 ⇔ 8b + (2b + a) 4 ⇒ a + 2b4 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI b N16 ⇔ 1000d + 100c + 10b + a16 ⇔ (992d + 96c + 8b) + (8d + 4c + 2b + a) 16...
 • 16
 • 259
 • 1

TÀI LIỆU bồi DƯỠNG HSG môn TIẾNG ANH 5 năm học 2014 2015

TÀI LIỆU bồi DƯỠNG HSG môn TIẾNG ANH 5 năm học 2014 2015
... _ _ dinner today? Bread or rice? TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2014- 20 15 54 We have English on Monday and Sunday We have it _ _ _ _ _ a week 55 There is a picture _ _ Uncle Ho ... English equivalence TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2014- 20 15 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2014- 20 15 Full name: …………………………… School:…………………………… II/ Safe Driving Answer ... BUSTY FINEISH 15 ENODUGH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2014- 20 15 FIVELD 16 PLANKE NEPAR 17 LESMON EXCIATING 18 SABD PICANIC 19 CANODLE 10 CELEYBRATE 20 BORAT VÒNG 25 (CẤPTỈNH)_LỚP...
 • 19
 • 139
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Lịch sử 2013

Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Lịch sử 2013
... BDHSG môn Lịch sử THCS … III Nội dung, chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THCS … … IV Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử THCS ……….… 10 V Một số biện pháp để học tốt môn Lịch ... hành lịch sử …………………………………………… 40 Phần thứ hai Một số kiến thức Lịch sử c bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THCS A Lịch sử giới Lịch sử giới từ năm 1919 đến …… ………………………… 44 B Lịch sử Việt Nam Lịch ... giỏi Lịch sử THCS B Giới thiệu số đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử THCS Đề thi HSG Lịch sử THCS – Đề số ……………………….………… 135 Đề thi HSG Lịch sử THCS – Đề số ……………………….………… 13 Đề thi HSG Lịch sử THCS...
 • 151
 • 2,747
 • 10

TAI LIEU BOI DUONG HSG MON LY CAP 2

TAI LIEU BOI DUONG HSG MON LY CAP 2
... vào: Q2 = m2 C2 (t - t2) - Theo PTCB nhiệt: Q1 = Q2 m1 C1 (t1 - t) = m2 C2 (t - t2) ⇔ m1 420 0(100 - 36) = m 225 00 (36 - 19) ⇔ 26 8800 m1 = 425 00 m2 m2 = - Thay (1) vào (2) ta được: 26 8800m1 (2) 425 00 ... E I6 R6 B I4 I2 I2 +I5 = I4 => I4 = I2 +2 R2 D R4 UAE = U1 + U3= U2 + U4 => 2I1 +2( I1- 2) = 10 I2 + 2( I2 + 2) => 4I1 = 12I2 + => I1 = 3I2 + dòng điện qua R6 : I6 = I1 + I2 = 4I2 + Ta có UAB = ... đèn nên U2 = I R2 = 22 0 22 0 R2 = 3 02. 5 = 157(V) R1 + R2 3 02. 5 + 121 U2 lớn Uđm2 nhiều nên đèn D2 cháy U1 = 22 0 -157 = 63(V) không đủ sáng bình * Tìm cách mắc thích hợp : Vì hiệu điện 22 0V nên...
 • 52
 • 1,125
 • 9

tài liệu bồi dưỡng hsg môn tiếng anh thcs

tài liệu bồi dưỡng hsg môn tiếng anh thcs
... (tiếp) TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH Buổi 2: Full name: …………………………… School:…………………………… I Cool Pair Matching: Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG ... or a Vietnamese word with its English equivalence TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH Full name: …………………………… School:…………………………… II/ Safe Driving Answer ... vegetables D They are black D.eating D tall D would like to give D When D rainy D daily TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH A some B any C little D.no 18 walk on the grass! A No B.Not C Don't D Doesn't...
 • 19
 • 466
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh học 9tài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh học 6 7 8 9tai lieu boi duong hsg mon tin hoc thcstài liệu bồi dưỡng hsg môn tiếng việt lớp 5tài liệu bồi dưỡng hsg môn lịch sử lớp 11tài liệu bồi dưỡng hsg môn toántài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh thpttài liệu bồi dưỡng hsg môn ngữ văn 9tài liệu bồi dưỡng chuyên môn tiểu họctài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh 11tài liệu bồi dưỡng hsg môn địa lí 9tài liệu bồi dưỡng hsg môn ngữ văn 8tài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh lớp 9tài liệu bồi dưỡng hsg môn vật lý 9tài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh lớp 10phieu khao sat y kien nguoi benh noi truphieu khao sat cua NVYTMột số hình nền mẫu trên PowerPointĐề án bảo vệ môi trường công ty mỹ phẩmVận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn đạt giải nhất huyện Bạo lực học đường một vấn nạn nóng đang được xã hội quan tâmChương trình chi tiết Hội nghị Đảng viên cuối nămGIÁO TRÌNH ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG môi TRƯỜNGTỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI ĐÔNG NAM ÁGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh vĩnh phúcGiảm nghèo bền vững ở huyện tân sơn tỉnh phú thọQuản lý ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh phú thọbáo cáo QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANHCái tôi tác giả trong nhật ký đặng thùy trâm và mãi mãi tuổi hai mươi của nguyễn văn thạcGãy cổ và thân xương đùiTrật khớp vai, khuỷu, hángTriệu chứng học gãy xương sai khớpThực trạng quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệpKhám bụng ngoại khoaKhám chấn thương sọ nãoKhám mạch máu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập