Nghệ thuật trần thuật trong sống đọa thác đày của mạc ngôn

Nghệ thuật trần thuật trong Sống đọa thác đày của Mạc Ngôn (KL07169)

Nghệ thuật trần thuật trong Sống đọa thác đày của Mạc Ngôn (KL07169)
... Điểm nhìn trần thuật Sống đọa thác đày Chương 2: Ngôn ngữ trần thuật giọng điệu trần thuật Sống đọa thác đày NỘI DUNG Chƣơng 1: ĐIỂM NHÌN TRẦN THUẬT TRONG SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY CỦA MẠC NGÔN 1.1 Khái ... tố nghệ thuật trần thuật Mạc Ngôn Đó sở để làm đề tài Đối tƣợng phạm vi khảo sát 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Nghệ thuật trần thuật Sống đọa thác đày Mạc Ngôn 3.2 Phạm vi khảo sát Tác phẩm Sống đọa ... biệt Mạc Ngôn tự biếm 24 1.3 Sự dịch chuyển điểm nhìn Sống đọa thác đày 34 CHƢƠNG 41 NGÔN NGỮ TRẦN THUẬT VÀ GIỌNG ĐIỆU TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY...
 • 60
 • 145
 • 0

Thời gian trong Sống đoạ thác đầy của Mạc Ngôn

Thời gian trong Sống đoạ thác đầy của Mạc Ngôn
... với mốc thời gian diễn biến đời nhân vật, phát triển cốt truyện Bởi để thấy nét đặc biệt thời gian Sống đoạ thác đầy “ trước hết tiến hành thiết lập thời gian niên biểu tác phẩm Đó thời gian niên ... nhận diện “cảm giác thời gian “ Mặc dù kiện tái thuộc khứ cảm xúc suy nghĩ nhân vật “cảm giác thời gian “ Nhà văn Mạc Ngôn trả lời vấn “ Sống đoạ thác đầy “ : “ Thời gian đặt bút viết có 43ngày, ... Náo xuất hình ảnh Lam Ngàn Năm, Giải Phóng, Mạc Ngôn (một nhân vật tên với tác giả ) … Đồng thời gian kỹ thuật Mạc Ngôn sử dụng nhiều Sống đoạ thác đầy “_đó thủ pháp bắt nguồn từ kỹ thuật điện...
 • 9
 • 224
 • 4

Phương thức huyền thoại trong sổng đọa thác đày của mạc ngôn

Phương thức huyền thoại trong sổng đọa thác đày của mạc ngôn
... nét huyền thoại văn học tiểu thuyết sống đọa thác đày Mạc Ngôn Chương Huyền thoại hoá cốt truyện, nhân vật Sổng đọa thác đày Chương Huyền thoại hoá không gian, thời gian nghệ thuật Song đọa thác ... biểu phương thức huyền thoại tiểu thuyết Song đọa thác đày đánh giá mức độ thành công Thứ ba, chừng mực định, tương đồng, khác biệt Mạc Ngôn việc sử dụng phương thức huyền thoại Song đọa thác đày ... với tác giả nói sống đọa thác đày Do chưa có điều kiện tiếp cận với nguồn tài liệu nghiên cứu sổng đọa thác đày Mạc Ngôn Việt Nam, thấy viết Nhà vãn Mạc Ngôn Song đọa thác đày “nhánh già nua”...
 • 116
 • 248
 • 1

nghệ thuật tiểu thuyết Sống đọa thác đầy của Mạc Ngôn

nghệ thuật tiểu thuyết Sống đọa thác đầy của Mạc Ngôn
... hiểu vấn đề kết cấu người kể chuyện tiểu thuyết Sống đọa thác đầy Mạc Ngôn Sống đọa thác đầy tiểu thuyết quy tụ nhiều thành công nghệ thuật tự tiểu thuyết Mạc Ngôn luận văn nghiên cứu phương diện ... nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ tiểu thuyết Mạc Ngôn Phong cách thể rõ ông viết Sống đọa thác đầy PHẠM THỊ NHUNG – CAO HỌC VĂN QH - 2007 - X LUẬN VĂN THẠC SĨ Nghệ thuật tự Sống đọa thác đầy Mạc Ngôn ... SĨ Nghệ thuật tự Sống đọa thác đầy Mạc Ngôn Tuy nhiên, tác giả Nguyễn Thị Tịnh Thy cố gắng phân tích đưa điểm lạ tác phẩm Mạc Ngôn, Sống đọa thác đầy Lần đầu tiên, tác phẩm Sống đọa thác đầy...
 • 82
 • 303
 • 7

Phương Thức huyền thoại trong tiểu thuyết Sống Đọa Thác Đày của Mạc Ngôn

Phương Thức huyền thoại trong tiểu thuyết Sống Đọa Thác Đày của Mạc Ngôn
... nét huyền thoại văn học tiểu thuyết Sống đọa thác đày Mạc Ngôn Chương Huyền thoại hoá cốt truyện, nhân vật Sống đọa thác đày Chương Huyền thoại hoá không gian, thời gian nghệ thuật Sống đọa thác ... biểu phương thức huyền thoại tiểu thuyết Sống đọa thác đày đánh giá mức độ thành công Thứ ba, chừng mực định, tương đồng, khác biệt Mạc Ngôn việc sử dụng phương thức huyền thoại Sống đọa thác đày ... đọa thác đày Chương 12 VÀI NÉT VỀ HUYỀN THOẠI TRONG VĂN HỌC VÀ TIỂU THUYẾT SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY CỦA MẠC NGÔN 1.1 Vấn đề huyền thoại văn học 1.1.1 Giới thuyết khái niệm huyền thoại Huyền thoại dân...
 • 113
 • 304
 • 1

vấn đề chân thật lịch sử và hư cấu nghệ thuật trong “sông côn mùa lũ” của nguyễn mộng giác

vấn đề chân thật lịch sử và hư cấu nghệ thuật trong “sông côn mùa lũ” của nguyễn mộng giác
... “Sông Côn mùa lũ” Nguyễn Mộng Giác 83 3.2.1 Nhân vật lịch sử cấu “Sông Côn mùa lũ” Nguyễn Mộng Giác8 3 3.2.2 Nhân vật cấu “Sông Côn mùa lũ” Nguyễn Mộng Giác 100 3.3 Giá trị cấu nghệ thuật ... tác phẩm vào nghiên cứu đề tài: Vấn đề chân thật lịch sử cấu nghệ thuật “Sông Côn mùa lũ” Nguyễn Mộng Giác để nhằm vào tìm hiểu tác phẩm cách sâu sắc, vấn đề chân thật lịch sử cấu tác ... Mộng Giác 75 CHƯƠNG 3: HƯ CẤU NGHỆ THUẬT TRONG “SÔNG CÔN MÙA LŨ” CỦA NGUYỄN MỘNG GIÁC 78 3.1 cấu nghệ thuật tiểu thuyết lịch sử 78 3.2 cấu nghệ thuật “Sông...
 • 129
 • 87
 • 0

NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT TRONG TẤM VÁN PHÓNG DAO CỦA MẠC CAN

NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT TRONG TẤM VÁN PHÓNG DAO CỦA MẠC CAN
... Chương Nghệ thuật trần thuật vận động tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi Chương Người kể chuyện Tấm ván phóng dao Mạc Can Chương Phương thức trần thuật Tấm ván phóng dao Mạc Can CHƯƠNG NGHỆ THUẬT TRẦN ... nhìn trần thuật chủ quan điểm nhìn trần thuật khách quan, dịch chuyển điểm nhìn trần thuật Tấm ván phóng dao 2.2.1 Điểm nhìn trần thuật chủ quan Mạc Can nhà văn có tư nghệ thuật đổi điểm nhìn trần ... điệu trần thuật qua tiểu thuyết Tấm ván phóng dao Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Khóa luận nghiên cứu vấn đề nghệ thuật trần thuật tiểu thuyết Tấm ván phóng dao Mạc Can...
 • 78
 • 465
 • 1

KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONGSỐNG MÒN ” của Nam Cao

KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG “ SỐNG MÒN ” của Nam Cao
... nét đặc biệt thi pháp không gian Nam Cao Không gian nghệ thuật Sống mòn không gian nghệ thuật “Chí Phèo”, “Lão Hạc” hình tượng nghệ thuật có ý nghĩa sâu sắc Thành công Nam Cao phương diện nhà ... khác Nam Cao Không gian Sống mòn không gian mở Cấu trúc mở không gian cuối tác phẩm có ý nghĩa chút niềm tin, dự báo cho tương lai người trí thức có lương tri Thứ thoát khỏi sống mòn , sống sống ... biểu không gian nghệ thuật hầu hết tác phẩm Nam Cao Không gian nghệ thuật phương diện thi pháp giúp người đọc tìm hiểu, nắm bắt tác phẩm văn học cách sâu sắc Không gian nghệ thuật Sống mòn vừa...
 • 4
 • 260
 • 3

Luận văn thạc sĩ kết cấu nghệ thuật trong tiểu thuyết nhân vật của thời đại chúng ta của m i lermontov

Luận văn thạc sĩ kết cấu nghệ thuật trong tiểu thuyết nhân vật của thời đại chúng ta của m i lermontov
... kỉ XIX Đ i tượng nghiên cứu khóa luận kết cấu nghệ thuật tiểu thuyết Nhăn vật th i đ i M. I Lecmontov Ph m vi nghiên cứu khóa luận: Nghiên cứu tác ph m Nhăn vật th i đ i Gi i thuyết kh i ni m: ... Nhăn vật th i đ i Phần cu i khóa luận Thư m c T i liệu tham khảo CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT NHẮN VẬT CỦA TH I Đ I CHỦNG TA 1.1 Kh i ni m nhân vật tác ph m văn học kh i ni m nhân ... Macxim Macximich n i riêng, nhân vật phụ l m sáng rõ nhân vật Kiểu nhân vật quan quân đ i Nga hoàng Macxim Macximich nhân vật tiêu biểu xuất nhiều tiểu thuyết thực Nga kỉ XIX 1.2.4 Ngư i theo thuyết...
 • 31
 • 62
 • 0

Phân tích nghệ thuật trong tác phẩm “Bà Bôvary” của G. Flôbe

Phân tích nghệ thuật trong tác phẩm “Bà Bôvary” của G. Flôbe
... nghĩa giá trị tác phẩm- dù mức tiên cảm Công chúng Pari thời giờ, bạn đọc ngày thấy hết giá trị to lớn tác phẩm không sâu vào tìm hiểu nghệ thuật tác giả Chính nghệ thuật xây dựng tác phẩm khiến ... tố đại nghệ thuật tác phẩm “Bà Bôvary” không kể đến xuất quãng lặng khoảng trống Thủ pháp nghệ thuật biểu rõ chương “Hội chợ nông nghiệp” cảnh xem then chốt tư tưởng nghệ thuật Flaubert Tác giả ... đương thời “Bà Bôvary” tác phẩm biểu đầy đủ nghệ thuật khách quan Flaubert Tính khách quan đặc điểm tuyệt vời sáng tạo ông Flaubert quan niệm sáng tạo nghệ thuật hành vi nhận thức Nghệ sĩ phải...
 • 8
 • 1,957
 • 33

Nét đặc sắc về nghệ thuật trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi

Nét đặc sắc về nghệ thuật trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi
... Chương I NGUYỄN TRÃI – “KHÍ PHÁCH”, “TINH HOA” CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM Chương II QUỐC ÂM THI TẬP – SỰ KẾT TINH NÉT ĐẶC SẮC VỀ NGHỆ THUẬT THƠ NÔM NGUYỄN TRÃI PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I NGUYỄN TRÃI - “KHÍ ... biệt qua tập thơ Nôm Quốc âm thi tập Ra đời tồn sáu kỷ nên tác phẩm nhiều người quan tâm, nghiên cứu đánh giá Do đó, vấn đề Nét đặc sắc nghệ thuật Quốc âm thi tập Nguyễn Trãi không vấn đề mẻ ... tư nghệ thuật bên khả nghệ thuật ngôn từ Với tác phẩm đồ sộ Quốc âm thi tập, Nguyễn Trãi ghi dấu ấn văn học Việt Nam nghệ thuật ngôn từ sáng, giản dị Thực tế khảo sát cho thấy, Quốc âm thi tập...
 • 70
 • 8,094
 • 15

tìm hiểu về “không gian và thời gian nghệ thuật trong tác phẩm “Chí Phèo” của Nam Cao

tìm hiểu về “không gian và thời gian nghệ thuật trong tác phẩm “Chí Phèo” của Nam Cao
... thời gian nghệ thuật tác phẩm Nam Cao Mặc dù vậy, công trình nghiên cứu mang tính khái lược, tổng quát chung “không gian thời gian nghệ thuật tác phẩm Nam Cao không nghiên cứu riêng tác phẩm “Chí ... tài mang đến nhìn cụ thể “không gian thời gian nghệ thuật truyện ngắn “Chí Phèo” Nam Cao Nội dung Vài nét khái quát Nam Cao tác phẩm “Chí Phèo” 1.1 Cuộc đời nghiệp Nam Cao (1915- 1951) tên thật ... phẩm “Chí Phèo” tác phẩm tiếng, góp phần tạo dựng nên tên tuổi Nam Cao, nghiên cứu tác phẩm xoay quanh nội dung, nghệ thuật không sâu nghiên cứu mảng “không gian thời gian nghệ thuật Với thời lượng...
 • 14
 • 1,969
 • 10

không gian và thời gian nghệ thuật trong tác phẩm “Chí Phèo” của Nam Cao

không gian và thời gian nghệ thuật trong tác phẩm “Chí Phèo” của Nam Cao
... thời gian nghệ thuật tác phẩm Nam Cao Mặc dù vậy, công trình nghiên cứu mang tính khái lược, tổng quát chung không gian thời gian nghệ thuật tác phẩm Nam Cao không nghiên cứu riêng tác phẩm “Chí ... tài mang đến nhìn cụ thể không gian thời gian nghệ thuật truyện ngắn “Chí Phèo” Nam Cao Nội dung Vài nét khái quát Nam Cao tác phẩm “Chí Phèo” 1.1 Cuộc đời nghiệp Nam Cao (1915- 1951) tên thật ... phẩm “Chí Phèo” tác phẩm tiếng, góp phần tạo dựng nên tên tuổi Nam Cao, nghiên cứu tác phẩm xoay quanh nội dung, nghệ thuật không sâu nghiên cứu mảng không gian thời gian nghệ thuật Với thời lượng...
 • 14
 • 4,942
 • 21

Thế giới nghệ thuật trong truyền kỳ tân phả của đoàn thị điểm

Thế giới nghệ thuật trong truyền kỳ tân phả của đoàn thị điểm
... ngi, thi gian siờu nhiờn t nhiờn Trong ba thi gian ny, tỏc gi chỳ ý n thi gian i ngi, t lỳc sinh cho n lỳc cht i 43 Chng CC PHNG THC BIU HIN V PHNG TIN NGH THUT TRONG TRUYN K TN PH CA ON TH IM ... trn Kinh Bc (nay thuc tnh Hi Hng) Tỏc phm chớnh vit bng ch Hỏn cũn li l Truyn k tõn ph [38, 50] Trong giỏo trỡnh Vn hc Vit Nam (na cui th k XVIII ht th k XIX), Nguyn Lc ó gii thiu túm tt v tiu ... loi truyn Truyn k ca Nguyn D); Li hoa m, di nhng chờ khớ cỏch hi yu, khụng bng Nguyn D, [37,149] Trong giỏo trỡnh Vit Nam hc s gin c tõn biờn, 2, Phm Th Ng, vit tiu s on Th im rt t m Tuy vy Phm...
 • 86
 • 1,075
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: gia tri noi dung nghe thuat trong bai tho viet bac cua to huunghệ thuật trong đoạn trích trao duyên của nguyễn dunghe thuat trong bai tho anh trang cua nguyen duynghệ thuật trong bài thơ vội vàng của xuân diệunghệ thuật trong bài thơ từ ấy của tố hữuthế giới nghệ thuật trong truyền kỳ tân phả của đoàn thị điểmnhững nét nghệ thuật trong bài thơ việt bắc của tố hữuthế giới nghệ thuật trong tập thơ ánh trăng của nguyễn duyphân tích nét đặc sắc về nghệ thuật trong truyện ngắn bến quê của nguyễn minh châuphân tích ý nghĩa tư tưởng và nét đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn vợ nhặt của kim lângia tri noi dung nghe thuat trong bai chieu doi do cua ly cong uanphong cách ngôn ngữ nghệ thuật trong bài thơ quê hương của tế hanhphân tích hình tượng nghệ thuật trong bài thơ quê hương của tế hanhluận văn thạc sĩ nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn nam cao của phạm thị lươngnghệ thuật trong cuộc sốngGiáo án Môn Toán Bài 1 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2GIÁO ÁN Môn Toán Lớp 2 Bài BẢNG NHÂN 2GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TOÁN 4 Tính chất kết hợp của phép nhânQuản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở trên địa bàn quận hồng bàng thành phố hải phòngNghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với chuối tiêu hồng tại tỉnh phú thọGIÁO ÁN BÀI SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐGóp phần tìm hiểu tư tưởng triết học phật giáo của trần nhân tông tiểu luận cao họcKL triết lý nhân sinh của truyền thuyết về thời đại hùng vươngKẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TOÁN Bài TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓKL tính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của v i lênin và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủKL triết lý dân chủ của hồ chí minh với đời sống dân chủ hiện nay ở huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị”Triết lý dân chủ của hồ chí minh với đời sống dân chủ hiện nay ở huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị” tiểu luận cao họcNghiên cứu phân tích tình hình cháy trong 5 năm từ 2012–2016 và dự báo tình hình cháy từ 2017–2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần ống thép việt đức VG pipeQuản lý hoạt động thanh tra chuyên môn ở trường đại học nông lân đại học thái nguyênQuản lý hoạt động giáo dục hành vi văn hóa cho học sinh của trường trung học phổ thông quang trung, huyện ninh giang, tỉnh hải dươngPhát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc kạnBài giảng điện tử Toán 1 tiết 1 rất hayôn thi tin học đại cươngThiết kế bài tập chính tả rèn kỹ năng chính tả phương ngữ Bắc Bộ Trung Bộ Nam Bộ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập