BD DH NGOAI THUONG BANK

Tác động của chính sách tỷ giá hối đoáI tới phát triển kinh tế ở việt nam - ĐH Ngoại Thương.pdf

Tác động của chính sách tỷ giá hối đoáI tới phát triển kinh tế ở việt nam - ĐH Ngoại Thương.pdf
... động sách tỷ giá hối đoái phát triển kinh tế Việt Nam kể từ tỷ giá hối đoái - c thức xác lập vào năm 1955 Nghiên cứu cho thấy tác động sách tỷ giá hối đoái tới phát triển kinh tế Việt Nam t-ơng ... http://svnckh.com.vn Ch-ơng 1: sở Lý luận sách tỷ giá hối đoái phát triển kinh tế I Lý luận chung sách tỷ giá hối đoái Tỷ giá hối đoái 1.1 Định nghĩa tỷ giá hối đoái loại tỷ giá hối đoái Trong quan hệ kinh tế quốc ... sách tỷ giá hối đoái phát triển kinh tế Tác động tỷ giá hối đoái, sách tỷ giá hối đoái hoạt động ngoại th-ơng, tốc độ tăng tr-ởng kinh tế Tỷ giá hối đoái tác động trực tiếp đến giá hàng hoá xuất...
 • 75
 • 819
 • 9

Luận văn tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương - So sánh chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS16,38) và chuẩn mực kế toán Việt Nam về tài sản cố định (VAS03,04).DOC

Luận văn tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương - So sánh chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS16,38) và chuẩn mực kế toán Việt Nam về tài sản cố định (VAS03,04).DOC
... tới tài sản cố định chuẩn mực kế toán Việt Nam số – Tài sản cố định hữu hình; chuẩn mực kế toán Việt Nam số – Tài sản cố định vô hình chuẩn mực kế toán Việt Nam số – Thuê tài sản; Chuẩn mực kế toán ... đưa chuẩn mực kế toán Việt Nam gần với chuẩn mực kế toán quốc tế (ở giới hạn chuẩn mực kế toán tài sản cố định) : .119 Phương hướng đưa chuẩn mực kế toán Việt Nam gần với chuẩn mực kế toán quốc tế ... biệt chuẩn mực kế toán Việt Nam chuẩn mực kế toán quốc tế tài sản cố định PHẠM VI NGHIÊN CỨU : Bài luận văn tập trung vào nghiên cứu khác biệt chuẩn mực kế toán Việt Nam chuẩn mực kế toán quốc tế...
 • 144
 • 2,602
 • 34

Đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam - Đh ngoại thương 2010.pdf

Đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam - Đh ngoại thương 2010.pdf
... 2.2.1.1 Thực trạng môi trường kinh doanh Việt Nam 35 2.2.1.2 Đánh giá cải thiện môi trường kinh doanh Việt Nam 41 2.2.2 Đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh ngành công nghiệp điện tử qua ... trƣờng kinh doanh ngành công nghiệp điện tử Chƣơng 2: Đánh giá thực trạng môi trƣờng kinh doanh ngành công nghiệp điện tử Việt Nam Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện môi trƣờng kinh doanh cho ngành công ... Hoạt động thương mại xuất nhập 31 2.2 Đánh giá thực trạng môi trƣờng kinh doanh ngành công nghiệp điện tử Việt Nam 34 2.2.1 Đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh Việt Nam theo...
 • 97
 • 590
 • 6

Mối liên hệ giữa Tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại tạii Việt Nam - ĐH Ngoại thương 2010.pdf

Mối liên hệ giữa Tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại tạii Việt Nam - ĐH Ngoại thương 2010.pdf
... tiết cán cân thương mại theo mục tiêu định trước Ngược lại, thặng dư hay thâm hụt cán cân thương mại làm thay đổi cung cầu ngoại tệ thị trường, từ tác động lên tỷ giá hối đoái Như vậy, cán cân thương ... ánh mối quan hệ chênh lệch giá xuất nhập tỷ giá thực đo số giảm phát GDP phương trình (4) đây: px-pm = Φ(pcom *- pg*)+( 1- )[p-p*-pfx]+( 1- - )[(p *- pg* )-( p-pg)] (4) Trong đó: + *: biến nước đánh giá ... (1) - Phương trình xác định giá nhập khẩu: pm = pfx+δp*+( 1- )pg* (2) - Phương trình xác định chênh lệch giá xuất nhập khẩu: px-pm = Φ(pcom *- pg*)+( 1- )[pg-pg*-pfx]+δ[(p *- pg* )-( p-pg)] (3) - Cải...
 • 33
 • 496
 • 6

Đổi mới và hoàn thiện chương trình tiếng pháp thương mại cho sinh viên đh ngoại thương và các trường đại học kinh tế

Đổi mới và hoàn thiện chương trình tiếng pháp thương mại cho sinh viên đh ngoại thương và các trường đại học kinh tế
... học ngoại n°;ữ Sư phạm ngoại ngữ xây dựng chương trình giảng dạy Tiếng Pháp tương đối quy Tại trường kinh tế, thương mại, sinh viên cũn? học Tiếng Pháp kinh tế thương mại không theo chương; trình ... giáo viên4 Thực tế đầu vào sinh viên Đ i học Ngoại Thương IU Đổi m i hoàn thiện chương trình Cơ sở việc đổi chương trình Tiếng Pháp thương mại 1.1 Cơ sở pháp lý 1.2 Cơ sở thực tiễn Mục tiêu chương ... CÁP BỘ ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN CHƯGNG TRÌNH TIÊNG PHÁP THƯƠNG MẠI CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ Mã số: B2001-40-13 'T w V í É hi ị T R U Ô N G DAI hỌCị NGOAI...
 • 96
 • 175
 • 0

bài giảng giá trị thời gian của tiền tệ - đh ngoại thương

bài giảng giá trị thời gian của tiền tệ - đh ngoại thương
... Nội dung Giá tr Giá tr Giá tr Giá tr hi n t i (Present Value) tương lai (Future Value) tương lai c a dòng ti n đ u-FVA hi n t i c a dòng ti n tương lai PVP PVA Giá trị thời gian tiền tệ • • Nguyên ... = r Đây công th c tính giá tr hi n t i c a dòng ti n đ u vô h n Giá trị dòng tiền (PVA-Present value of annuities) Giá trị dòng tiền (Present value of future cash flows) Bài t p: M t ngư i trúng ... khấu Lãi suất chiết khấu FV PV = = FV × t (1 + r ) (1 + r ) t Giá trị tiền tệ (Present value) Giá trị Present value of $1 1/(1+r)t Giá trị Ví d : Năm 1995, công ty Pearl c n vay m t kho n t USD...
 • 41
 • 814
 • 0

Luận văn: ảnh hưởng của thue đến thương mại quốc tế - Trường ĐH Ngoại thương

Luận văn: ảnh hưởng của thue đến thương mại quốc tế - Trường ĐH Ngoại thương
... dịch vụ đến đầu tư, cạnh tranh, tài chớnh, mụi trường điều mà dễ dàng nhận thấy thương mại quốc tế đem lại lợi ớch cho quốc gia Vỡ thế, phấn đấu cho thương mại tự toàn cầu mục tiờu nhiều quốc gia ... thừa nhận NTM cổ điển bộc lộ nhược điểm hoạt động thương mại quốc tế ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trỡnh hội nhập kinh tế quốc gia giới Bởi vậy, quốc gia khụng ngừng tạo ỏp dụng triệt để NTM phát ... học không ngược lại với cam kết quốc tế đường hội nhập 25 CHƯƠNG II HỆ THỐNG CÁC BIỆN PHÁP PHI THUẾ QUAN TRÊN THẾ GIỚI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ I HỆ THỐNG CÁC HÀNG RÀO PHI THUẾ...
 • 94
 • 152
 • 0

Triết học cổ điển đức đh ngoại thương

Triết học cổ điển đức  đh ngoại thương
... Triết học cổ điển Đức • Hoàn cảnh đời • Đặc điểm Đặc điểm Tư tưởng triết học Heghen Tư tưởng triết học Phoi-obac • Giới thiệu sơ lược • Tư tưởng, ... thống tri thức lớn, triết học Heghen Các đại biểu : Imanuen Can-tơ ; Heghen ; Phôi-ơ-bách Hình ảnh 6btmftu.sdh@gmail.com Chân dung nhà Triết học tiêu biểu Triết học cổ điển Đức G.W.F Hegel (1770 ...  1804-1872, nước Đức lạc hậu kinh tế & trị  Là nhà triết học vật: khẳng định vật chất tính thứ nhất; ý thức & tư tính thứ hai  Là đại diện vĩ đại cuối triết học cổ điển Đức, đấu tranh chống...
 • 19
 • 210
 • 0

bài giảng môn thị trường chứng khoán đh ngoại thương chương 2 GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ

bài giảng môn thị trường chứng khoán đh ngoại thương chương 2 GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ
... Dung Chương III Giá trị thời gian tiền tệ Giá trị tương lai khoản tiền ị g ộ Giá trị khoản tiền Giá trị tương lai dòng tiền Giá trị dòng tiền Giá trị niên kim Ứng dụng lý thuyết giá trị thời gian ... 20 0 600 800 1 .20 0 20 0 -2. 000 1 82 496 601 820 -1 322 1. 322 - 721 721 99 NCF chiết khấu lũy kế -2 000 -1 818 2. 000 1.818 Thời gian hoàn vốn chiết khấu dự án A =2+ 429 /451 =2. 95 (năm) Thời gian hoàn vốn ... giá trị thời gian tiền tệ vào đánh giá dự án đầu tư tư Giá Trị Thời Gian Của Tiền Tệ Tiền tệ giá trị theo thời gian: Một đồng nhận hôm có giá trị đồng nhận tương lai vì: • Tiền đem đầu tư phải...
 • 42
 • 387
 • 1

10 đề thi thử ĐH môn toán của trường ĐH Ngoại thương tpHCM

10 đề thi thử ĐH môn toán của trường ĐH Ngoại thương tpHCM
... theo cấu trúc đề thi Đại học hành Tùy theo đề thi, độ khó dễ biên soạn tương đương với độ khó dễ tương ứng đề thi TSĐH khối A, A1, B, D Bộ GD&ĐT năm 2 010  2013 Mỗi câu đề thi đề cập đến góc ... “BỘ ĐỀ LUYỆN THI THỬ ĐẠI HỌC & CAO ĐẲNG” hành trang giúp em tự rèn luyện vững vàng kiến thức Toán phục vụ kì thi tuyến sinh Đại học Cao đẳng năm tới  Nội dung sách có phần: Phần I đề thi Đề thi ... Trường Đại học Ngoại thương - Trung tâm Luyện thi đại học NHÀ GIÁO ƢU TÚ PHẠM QUỐC PHONG Bộ đề LUYỆN THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG TOÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NHÀ XUẤT...
 • 99
 • 308
 • 4

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - ĐH NGOẠI THƯƠNG potx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - ĐH NGOẠI THƯƠNG potx
... a Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt tăng lên b Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt giảm c Tốc độ lưu thông tiền tệ tăng lên d b c 10 Trong chức tiền tệ: a Chức phương tiện trao đổi phản ánh chất tiền tệ b Chức cất trữ ... thấy tiền tệ c Cả a b 11 Các quan hệ tài chính: a Xuất chủ yếu khâu phân phối lại b Gắn liền với việc phân bổ nguồn vốn tiền tệ kinh tế c Cả a b 12 Tài doanh nghiệp thuộc loại: a Quan hệ tài hoàn ... thứ cấp, tiền tệ c sơ cấp, tiền tệ b thứ cấp, vốn d sơ cấp, vốn 22 Một trái phiếu năm ngân hàng ABC phát hành tháng 3/2006 giao dịch ở: a Thị trường tiền tệ sơ cấp b Thị trường tiền tệ thứ cấp...
 • 8
 • 163
 • 1

bài giảng quản trị ngân hàng thương mại - đh ngoại thương

bài giảng quản trị ngân hàng thương mại - đh ngoại thương
... 5th edition, Mc - Graw Hill (2) GS.TS Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Thống Kê (3) Báo, Tạp chí liên quan đến lĩnh vực ngân hàng: i.e: Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí ... Tổng quan NHTM Các báo cáo tài NHTM Đặc thù kinh doanh ngân hàng Nguyên lý Quản trị Ngân hàng CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BảN CủA NGÂN HÀNG THƯƠNG MạI Bảng cân đối kế toán NHTM Báo cáo thu nhập Báo ... bày -Thảo luận Buổi Quản trị tài sản nguồn vốn (ALM) Đọc trước Peter S.Rose: Chương Đọc trước GS Nguyễn V Tiến: Chương Buổi -Học viên Trình bày -Thảo luận -Học viên trình bày -Thảo luận Quản trị...
 • 25
 • 351
 • 0

ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn thương mại điện tử - đh ngoại thương

ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn thương mại điện tử - đh ngoại thương
... séc điện tử, thẻ mua hàng điện tử, thư tín dụng điện tử, chuyển tiền điện tử, chuyển lợi nhuận điện tử, tín dụng điện tử Câu 20: Các phương thức toán B2C phổ biến là: loại thẻ toán, ví điện tử, ... động thương mại từ quảng cáo, giới thi u hàng hoá, dịch vụ tới trao đổi thông tin, kí kết hợp đồng toán… gọi a Sàn giao dịch điện tử b Chợ điện tử c Trung tâm thương mại điện tử d Sàn giao dịch điện ... đơn điện tử a Khoá công cộng vận đơn điện tử b Khoá bí mật vận đơn điện tử c Chữ kí điện tử d Hệ thống Bolero Câu 9: Người nắm giữ………….của vận đơn điện tử lệnh giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng...
 • 67
 • 726
 • 0

bài tập kinh tế vi mô - đh ngoại thương

bài tập kinh tế vi mô - đh ngoại thương
... giá ông Phu-di-ô Chô, phó Chủ tịch quản lý tập đoàn Toyota Vi t Nam, kiêm Chủ tịch hội hữu nghị Nhật Bản -Vi t Nam, gặp gỡ báo chí ngày 1 5-9 Hà Nội Ông Phu-di-ô cho biết, đến năm 2020 Vi t Nam chứng ... nhỏ, khiến khó đạt hiệu kinh tế quy - Rủi ro thất bại cao, thị trường nhỏ, nhiều đối thủ cạnh tranh - Rào cản xe nhập thấp, thực hiệp định tự hóa thương mại AFTA Đây Bài tập làm dở, bạn tham ... mức độ cạnh tranh ngành sau: - Thị trường xe ô tô - Thị trường dịch vụ mạng điện thoại di động - Mỹ phẩm: Dầu gội đầu - Sản phẩm điện tử gia dụng: TV - Giầy da Đây Bài tập làm dở, bạn tham khảo...
 • 19
 • 1,925
 • 0

Bài giảng môn ngoại thương của ĐH ngoại thương

Bài giảng môn ngoại thương của ĐH ngoại thương
... Chính sách Ngoại thơng Chơng 6: Vận tải bảo hiểm Ngoại thơng Tài liệu tham khảo Giáo trình: Ngiệp vụ Kinh doanh thơng mại quốc tế, 2005, Trần Văn Chu Kỹ thuật nghiệp vụ Nghiệp vụ Ngoại Thơng,2006 ... trị tơng đơng, thờng không dùng tiền để toán b/ Lý đời Tránh quản lý ngoại hối chặt chẽ số quốc gia Tránh tình trạng thiếu ngoại tệ cho nhập số nớc phát triển Tránh tình trạng thiếu NVL cho sản ... dụng giao dịch trực tiếp trừ số trờng hợp sau: Khi tập quán thị trờng đòi hỏi Pháp luật, quan hệ ngoại giao qui định Tham nhập thị trờng mới, sản phẩm Mặt hàng đòi hỏi chăm sóc đặc biệt Hàng...
 • 96
 • 1,168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình marketing quốc tế đh ngoại thươngkhoa kinh tế và kinh doanh quốc tế đh ngoại thươngchỉ tiêu tuyển sinh đh ngoại thương 2014quản trị kinh doanh quốc tế đh ngoại thươngquản trị kinh doanh đh ngoại thươngđoàn thanh niên đh ngoại thươngvăn bằng 2 tiếng anh đh ngoại thươngcâu lạc bộ tiếng anh đh ngoại thươngkhoa kinh tế quốc tế trường đh ngoại thươngđh ngoại thương khoa quốc tếchỉ tiêu tuyển sinh đh ngoại thương 2011ngành kinh doanh quốc tế đh ngoại thươngtiếng anh thương mại đh ngoại thươngbài giảng giá trị thời gian của tiền tệ đh ngoại thươngvũ chí lộc 2007 giáo trình chuyển giao công nghệ đh ngoại thươngTiêu chuẩn Châu Âu EC7: Kết cấu nền móng phần 1.1: Quy định chung (Eurocode7 BS EN1997 1 e 2004 Geotechnicl desgn part 1.1: General rules)Tiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 4: Bể chúa, ống dẫn (Eurocode8 BS EN1998 4 e 2006 Design of structure for earthquake resistance part 4:Silos, tanks and pipelines)Tiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 6: Thiết kế tháp, ống khói (Eurocode8 BS EN1998 6 e 2005 Design of structure for earthquake resistance part 6:Towers, masts and chimneys)Tiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.1: Quy định chung (Eurocode9 BS EN1999 1 1 e 2007 general structural rules Design of aluminum structures part 1.1: General structural rules)Tiểu luận biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng HCMTiểu luận hình ảnh HCM là sự khôn ngoan của đức phật, lòng nhân từ của chúa, tinh thần nhiệt tình cách mạng của lênin, sự ung dung của 1 người chủ gia tộcTiểu luận HCM người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ tự lực tự cường, đổi mới và sáng tạo (5)Tiểu luận phân tích quan điểm của mark con người cải tạo hoành cảnh đến đâu thì cải tạo bản thân đến đóTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 2: Thiết kế cầu (Eurocode8 BS EN1998 2 e 2005 Design of structure for earthquake resistance part 2:Bridges)Tiểu luận phân tích sự phát triển vật chất trong lịch sử triết họcTiêu chuẩn Châu Âu EC7: Kết cấu nền móng phần 1.2: Khảo sát và thí nghiệm (Eurocode7 BS EN1997 2 e 2007 Geotechnicl desgn part 1.2: Ground investigation and testing)Tiểu luận dùng cặp phạm trù nội dung hình thức và QL lượng chất để phân tích tình trạng dạy thêm và học thêm ở nước ta hiện nayTiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 1.1: Quy định chung (Eurocode6 EN1996 1 1 e 2005 Design of masonry structures part 1.1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures)Tiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 2: Yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế, lựa chọn vật liệu (Eurocode5 BS EN1996 2 e 2006 Design of masonry structures part 2: Desgin consideratins, selection of materials and execution of masonry)Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam.PDFTiêu chuẩn Châu Âu EC5: Kết cấu gỗ phần 1.1: Quy định chung (Eurocode5 BS EN1995 1 1 e 2004 Design of timber structures part 1.1: General rules and rules for building)Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.PDFCải thiện môi trường thu hút vốn đầu tư ở tỉnh Hoà Bìnhđề thi hsg hóa tp năm 2016 2017Nhom1 sxsh ngành chế biến gỗ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập