Công thức sinh học phân tử DNA RNA nâng cao

công thức sinh học phân tử

công thức sinh học phân tử
... 3’ (mạch bổ sung) 5’ KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC (mạch khuôn) * MỤC TIÊU: Học sinh phải đạt số điểm ≥ kì thi tuyển sinh Đại học- Cao đẳng năm 2015 gen 3’ ARN 5’ T rA* A rU* X ... polipeptit) N* rN * = -1 = -1 3 c Số a amin phân tử prôtêin (a.amin prô hoàn chỉnh ) N* rN * = -2 = -2 3 Số liên kết peptid - Số liên kết peptit hình thành = số phân tử H2O tạo a Số ba = - Số liên kết...
 • 2
 • 185
 • 4

Tài liệu sinh học 12 - Công thức sinh học phân tử ppt

Tài liệu sinh học 12 - Công thức sinh học phân tử ppt
... phóng phân tử nước, axit amin nối liên kết paptit, đồng thời giải phóng phân tử nước… Vì : • Số phân tử nứơc giải phóng trình giải mãtạo chuỗi polipeptit rN Số phân tử H2O giải phóng = -2 • Tổng ... H2O giải phóng = -2 • Tổng số phân tử nước giải phóng trình tổng hợp nhiều phân tử protein (mỗi phân tử protein chuỗi polipeptit ) rN -2 ∑ H2O giải phóng = số phân tử prôtêin • Khi chuỗi polipeptit ... có loại lần, lần - Nếu có x phân tử giải mã lần  số aado chúng cung cấp 3x y phân tử giải mã lần  … y z phân tư’ giải mã lần  … z -Vậy tổng số axit amin cần dùng phân tử tARN vận chuyển...
 • 8
 • 197
 • 4

các công thức sinh học phân tử

các công thức sinh học phân tử
... 2x3 2) _Số liên kết peptit phân tử prôtêin hoán chỉnh số aa phân tử prôtêin N Số liên kết pep tit phân tử prôtêin hoàn chỉnh =n.x.y( rN 3) =n.x.y( 2x3 3) -Số phân tử nước giải phóng số liên ... 2x3 -Số liên kết peptit phân tử prôtêin hoàn chỉnh số aa phân tử prôtêin N - Ninton Số LK phân tử prôtêin hoàn chỉnh =n.x.y( rN -rNỉnton 2) = n.x.y ( 2) 2x3 Số phân tử nước giải phóng số liên ... pôlipeptit: N - Ninton Số phân tử nước giải phóng rN -rNỉnton =n.x.y( ) = n.x.y ( 2) 2x3 -Mỗi aa nặng 110đvc dài 3A0,chiều dài(L) phân tử prôtêin khối lượng(M) phân tử prôtêin là: M= ∑aa 110...
 • 23
 • 177
 • 0

công thức sinh học phần phân tử

công thức sinh học phần phân tử
... Công thức sinh học phân tử Giáo Viên : Nguyễn Mạnh Cường 1.Tìm tổng số gen tạo thành qua lần tự : +Từ phân tử ADN tự k lần  2k phân tử ADN 2.Tổng số gen tạo thành ... 9.Số phân tử nước giải phóng : + Số phân tử nước = ( aa – ) = ( N rN :3 ) – = ( -1) Vấn Đề V I : Sinh tổng hợp prôtêin 1.Tìm vận tốc trượt ribôxôm : Chuyên đề sinh học Luyện thi đại học Công thức ... , %Xm , %Gm Tìm %A, %T, %X, %G gen : + %A = %T = % Am + %Um Chuyên đề sinh học Luyện thi đại học Công thức sinh học phân tử +%X + %G = % Xm + %Gm Giáo Viên : Nguyễn Mạnh Cường 6.Biết Am , Um...
 • 5
 • 397
 • 19

Công nghệ sinh học phân tử - xét nghiệm phân tử

Công nghệ sinh học phân tử - xét nghiệm phân tử
... disease - CX516 (Cortex) - AN-1792 (Elan/AHP) - CEP-1347 (Cephalon) Cardiovascular - - TNKase (Genentech/Boehringer Ingelheim) - Lanoteplase (BMS) - 5G1.1-SC (Alexion Pharmaceuticals) - ALT-711 ... Neupogin (Amgen) PHASE I - CEP-1347 (Cephalon) - GDNF (Amgen) - GPI-1046 (Guilford/Amgen) - GPI-1216 (Guilford/Amgen) - NIL-A (Guilford/Amgen) - NT-3 (Amgen/Regeneron) - Spheramine (Titan Pharmaceutical/Schering) ... (Roche/Centocor) - Activase (Genentech) - Integrilin - BEC2 (ImClone Systems/Merck) - CeaVac (Titan) - Neovastat (Aeterna Laboratories) - NESP (Amgen) - Onconase (Alfacell) - Panorex (Centocor/Glaxo) - Prinomastat...
 • 47
 • 688
 • 1

CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHÂN TỬ pps

CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHÂN TỬ pps
... hiệu protein  Tăng độ bền tính đặc hiệu enzyme  Thay đổi nhiều tính chất CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA CÁC HỆ THỐNG VI SINH VẬT CÁC QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN MIỄN DỊCH Phép thử hấp phụ miễn dịch liên ... AGT CCC Plasmid Các vector biểu dịch mã Cơ sở phân tử Cơ sở phân tử dịch mã khác có mặt tín hiệu khởi động dịch mã – vùng liên kết ribosome phân tử mARN (Ribosome Binding Site – RBS) • RBS: trình ... CÔNG NGHỆ ADN TÁI TỔ HỢP  Các bước tạo ADNtái tổ hợp • • • • • Tách chiết phân tách AND ngoại lai từ sinh vật đích Phản ứng nối AND – vector tạo phân tử AND TTH Chuyển AND...
 • 45
 • 206
 • 0

Tiểu luận môn Sinh Học Phân Tử DNA TÁI TỔ HỢP & ỨNG DỤNG CỦA NÓ

Tiểu luận môn Sinh Học Phân Tử DNA TÁI TỔ HỢP & ỨNG DỤNG CỦA NÓ
... chọn đề tài tiểu luận là: “ DNA tái tổ hợp ứng dụng -5- Nguyễn Thị Ái Nhi- k22 AND tái tổ hợp ứng dụng NỘI DUNG CHƯƠNG KHÁI NIỆM VỀ DNA TÁI TỔ HỢP DNA tái tổ hợp (recombinant DNA) DNA tạo từ ... AND tái tổ hợp ứng dụng MỞ ĐÂU Vào năm 1972, nhà khoa học trường Đại học Tổng hợp Stenford tạo phân tử DNA tái tổ hợp cách sử dụng enzyme giới hạn cắt phân tử DNA có nguồn gốc khác nối đoạn DNA ... V: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DNA TÁI TỔ HỢP 21 V.1 Công nghệ DNA tái tổ hợp với nghiên cứu gen 21 V.2 Công nghệ DNA tái tổ hợp với y-dược học .22 V.2.1 Sản xuất chế phẩm y -sinh học công nghệ DNA...
 • 30
 • 228
 • 0

Bài giảng lý thuyết sinh học phân tử DNA replication

Bài giảng lý thuyết sinh học phân tử DNA replication
... mã SAO CHÉP DNA Mục tiêu : -Trình bày cấu trúc phân tử DNA vai trò DNA chất liệu di truyền tế bào -Hiểu trình bày trình chép DNA tế bào procaryote eucaryote -Mô tả trình sửa chữa DNA DNA : Chất ... “daughter” DNA molecule consists of one parental strand and one new strand Các giả thuyết quy luật chép DNA DNA chép trình phân chia tế bào • Có ba giả thuyết quy luật chép DNA Bán bảo tồn Bảo tồn Phân ... đầu : chi tạo băng DNA lai (15N-14N), loại trừ giả thuyết bảo tồn  Lần chép thứ tạo hai băng DNA nhẹ DNA lai loại trừ giả thuyết chép phân tán ủng hộ giả thuyết bán bảo tồn DNA chép theo quy...
 • 49
 • 101
 • 1

CÔNG THỨC HÌNH học 10 CO BAO VÀ NÂNG CAO

CÔNG THỨC HÌNH học 10 CO BAO VÀ NÂNG CAO
... dài véc tơ Công thức hình chiếu Véc tơ hình chiếu véc tơ giá véc tơ Khi ta có công thức : Định lý côsin Trong tam giác ABC với AB = c , BC = a , CA = b , ta có : a2 = b2 + c2 -2bc cosA b2 = a2 ... độ Hình chữ nhật sở • Đối với elip Hình chữ nhật sở hình nhật có cạnh qua đỉnh elip song song với hai trục toạ độ Elip nằm hình chữ nhật sở ! 10 Mai Văn Dũng • 0917614559 Đối với Hypebol Hình ... ; -b).Đường chéo hình chữ nhật sỏ tiệm cận hypebol Hình chữ nhật sở : • Đối với elip Hình chữ nhật sở hình nhật có cạnh qua đỉnh elip song song với hai trục toạ độ Elip nằm hình chữ nhật sở...
 • 14
 • 2,443
 • 0

sinh học phân tử công thức tính

sinh học phân tử công thức tính
... 19 : Nội dung lai phân tử Các yêu tố ảnh hưởng đến lai phân tử • Hai phân tử acid nucleic sợi đơn điều kiện thích hợp bắt cặp bổ sung với liên kết hydro để tạo thành phân tử sợi đôi, trình gọi ... sung - Do đó, phân tử ADN ban đầu tạo hai phân tử giống hệt Tính trạng di truyền qua ADN, ARN hay protein? Giải thích Tính trạng di truyền qua ADN hay ARN (đối với virus) vì: - Theo học thuyết trung ... ứng lai xem đặc hiệu bắt cặp bổ sung hoàn toàn phân tử với phân tử lại diễn vùng liên tục hai mạch, ngược lại phân tử bắt cặp phần với phân tử lai hóa xem không đặc hiệu hay không hoàn toàn Các...
 • 45
 • 1,181
 • 10

Nguyễn Huy Hoàng-sinh học phân tử-công nghệ DNA tái tổ hợp

Nguyễn Huy Hoàng-sinh học phân tử-công nghệ DNA tái tổ hợp
... tạo phân tử DNA tái tổ hợp từ loài khác nhau, có nhiều ưu điểm biến nạp tế bào chủ Và từ đây, công nghệ DNA tái tổ hợp đời Hình 2.1 Quy trình tạo phân tử DNA tái tổ hợp Công Tài liệuDNA tái tổ hợp ... ADN tái tổ hợp Công Tài liệuDNA tái tổ hợp thành nghệ chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn tựu đạt 2.1 Khái niệm DNA tái tổ hợp phân tử DNA nhỏ, lắp ráp từ đoạn DNA lấy từ thể truyền gen cần chuyển ... nghệ DNA tái tổ hợp gì? Công nghệ DNA tái tổ hợp (còn gọi kỹ thuật di truyền hay kỹ thuật gen) phận quan trọng công nghệ chìa khóa (key technology) lĩnh vực công nghệ sinh học Công nghệ DNA tái...
 • 21
 • 250
 • 1

Tiểu luận môn Sinh Học Phân Tử ỨNG DỤNG CỦA ADN TÁI TỔ HỢP TRONG CÔNG NGHỆ CHUYỂN GEN Ở THỰC VẬT

Tiểu luận môn Sinh Học Phân Tử ỨNG DỤNG CỦA ADN TÁI TỔ HỢP TRONG CÔNG NGHỆ CHUYỂN GEN Ở THỰC VẬT
... trọng sinh học phân tử, mà quan trọng công nghệ ADN tái tổ hợp Nếu ADN tái tổ hợp công nghệ chuyển gen ngày Công nghệ chuyển gen ứng dụng rộng rãi ngày mở nhiều hướng chọn giống trồng vật nuôi Trong ... có Trong giới hạn cho phép, em sâu tìm hiểu chuyển gen thực vật, đề tài “ Ứng dụng ADN tái tổ hợp công nghệ chuyển gen thực vật Học viên: Hoàng Thị Phương Nhi _Sinh K22 Tiểu luận: Sinh học phân ... học phân tử A ĐẶT VẤN ĐỀ Sinh học phân tử lĩnh vực mang lại nhiều thành tựu lớn, xem tảng, cở cho công nghệ gen đời Một thành tựu sinh học phân tử DNA tái tổ hợp, ứng dụng lớn công nghệ chuyển...
 • 42
 • 526
 • 1

Phát triển năng lực nhận thức duy cho học sinh Trung học phổ thông qua bài tập hóa học (Phần hiđrocacbon lớp 11- nâng cao)

Phát triển năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh Trung học phổ thông qua bài tập hóa học (Phần hiđrocacbon lớp 11- nâng cao)
... lực lực nhận thức hóa học cho HS Vì vậy, chọn đề tài: "Phát triển lực nhận thức cho học sinh Trung học phổ thông qua tập hóa học (Phần hiđrocacbon lớp 11- nâng cao)" Mục đích nghiên cứu Xác ... trình dạy học hóa học trƣờng trung học phổ thông b.Đối tƣợng nghiên cứu: Hệ thống tập phần hiđrocacbon lớp 11- nâng cao trƣờng Trung học phổ thông Giả thuyết khoa học Trong trình dạy học hóa học GV ... đạo đức Tiểu kết chương Phát triển lực nhận thức cho HS Trung học phổ thông qua hệ thống tập phần hóa học hữu lớp 11 - nâng cao nội dung quan trọng, nhằm nâng cao khả tƣ duy, tính độc lập suy...
 • 132
 • 3,190
 • 21

“Nâng cao kỹ năng thực hành Hóa sinhSinh học phân tử”

“Nâng cao kỹ năng thực hành Hóa sinh và Sinh học phân tử”
... thực hành Cũng buổi lễ này, học viên tham dự thảo luận sôi chuyên đề nghiên cứu ứng dụng hóa sinh sinh học phân tử lĩnh vực ‘Các kỹ thuật sinh học phân tử chẩn đoán bệnh’, ‘Proteomics: thành ... thầy cô giáo trình bày Trong suốt khóa tập huấn, học viên trực tiếp thực tập kỹ thuật hóa sinh sinh học phân tử đại bao gồm: - Tách chiết protein tổng số kỹ thuật ly tâm điện di gel SDSpolyacrylamide ... lớp huấn luyện thực Trong lễ bế mạc khóa tập huấn, học viên cấp chứng hoàn thành khóa tập huấn Hy vọng qua khóa tập huấn, học viên trang bị thêm kỹ thực hành HS-SHPT đại, đồng thời phát triển...
 • 3
 • 518
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: cong nghe sinh hoc phan tu nguyen ly va ung dung cua dna tai to hopđề tài ứng dụng công nghệ sinh học phân tửứng dụng công nghệ sinh học phân tửcông nghệ sinh học phân tử là gìphòng thí nghiệm công nghệ sinh học phân tửkiến thức sinh học phân tửsinh học phân tử công thức tínhthực hành sinh học phân tửgiáo trình thực tập sinh học phân tử đại cươngthực tập sinh học phân tử đại cươngbài tập thực tập sinh học phân tửphát hiện dna phôi thai trong máu mẹ bằng kỹ thuật sinh học phân tửứng dụng của sinh học phân tử trong công nghiệptài liệu thực hành sinh học phân tửgiáo trình thực tập sinh học phân tửNâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở Đài Loan đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Thuốc lá Thăng Long (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân may tại công ty quốc tế Hannam (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))Giải pháp phát triển nguồn lao động nông thôn Hà Nội trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))bài32: Nội năng và sự biến thiên nội năngVai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (TT LA tiến sĩ)Đánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Bài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quanThuật toán đơn hình cải biên và ứng dụng giải qui hoạch tuyến tính với ràng buộc suy rộngĐề tài Dịch vụ OTT (Over The Top)Bài tập hay và nâng cao về cơ năng, bảo toàn cơ năng (vật lí 10)“Một số biện pháp giúp học sinh yếu lấy lại căn bản môn Ngữ văn bằng phương pháp dạy học tích cực”Đề tài khoa học Sự ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến việc làm đẹp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2008-2012Đề tài khoa học Tác động tài khóa của chính sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước minh chứng ở Việt NamĐề tài Kiến thức thực hành trong điều trị ARV của bệnh nhân HIV AIDS và một số hoạt động hỗ trợ của cộng đồng tại Trung tâm y tế huyện Từ Liêm, Hà NộiPhát triển thương hiệu sản phẩm thời trang xuất khẩu của Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex)Đề thi MYTS 2016 (Vòng 1)Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 7
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập